Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: Tillsätt en kriskommission för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Socialdemokraterna vill se krafttag mot mäns våld mot kvinnor och föreslår nu en kriskommission. Förra veckan mördades tre kvinnor, med stor sannolikhet av en man de hade eller hade haft en relation med. Samtidigt säger Polisen, i samband med sin årsrapport, att man misslyckats med sitt arbete mäns våld mot kvinnor. SD-regeringen passivitet i de här frågorna är påtaglig. Den kriminalisering av psykiskt våld som Gunnar Strömmer lovade skulle komma under våren verkar det inte bli något av.

placeholder

Den senaste veckan har tre kvinnor mördats, troligtvis av män de hade eller hade haft en relation till. Denna eskalering av våldet mot kvinnor har skapat en akut situation som kräver omedelbara åtgärder. Under Socialdemokraternas tid i regeringen höjdes straffen och resurserna till kvinnojourerna ökade, men trots det kvarstår problemet och det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt. Därför meddelade Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi och Teresa Carvalho, jämställdhetspolitisk talesperson att de vill se en kriskommission för mäns våld mot kvinnor på en pressträff i Riksdagen den 21 mars 2024.

– Det måste vara nog nu. Det är oacceptabelt att kvinnor år 2024 inte kan känna sig trygga, sa Ardalan Shekarabi på pressträffen.

SD-regeringen visar bristande intresse och passivitet i frågan. Trots förslag från oppositionen, som exempelvis en nollvision för mäns våld mot kvinnor, har SD-regeringen inte tagit tillräckliga åtgärder för att tackla problemet. För att bryta den nedåtgående trenden och intensifiera kampen mot mäns våld mot kvinnor, vill Socialdemokraterna att en kriskommission tillsätts. Kommissionens uppgift skulle vara att undersöka bristerna som bidrar till att våldet fortsätter, och systematiskt gå igenom vilka åtgärder som skulle kunnat förhindra mord och misshandel för att på så sätt identifiera och komma med förslag på vad som måste göras för att få stopp på våldet. Genom att involvera en bred sammansättning av aktörer, inklusive Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och kvinnojourer kan man få med så många perspektiv som möjligt.

Samtidigt riktas skarp kritik om att SD-regeringen inte prioriterar frågan, även om man försöker ge sken av det. Gunnar Strömmer uttalar sig sällan, istället skickar man fram jämställdhetsminister Paulina Brandberg. När det gäller gängvåldet är det självklart justitieministern som uttalar sig. Detta sänder tydliga signaler till bland annat Polismyndigheten. Medan regeringen har inrättat råd mot organiserad brottslighet, har man inte vidtagit liknande åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Inga pressträffar, inga nationella råd, inga snabba åtgärder. Dessutom har Brottsofferjouren just fått de statsbidrag som man använder till arbetet mot mäns våld mot kvinnor kraftigt nedskurna.

– Det här är och har länge varit en prioriterad fråga för oss Socialdemokrater, och det borde det vara för samtliga partier i Sveriges riksdag. Men tyvärr ser vi hur SD-regeringen nedprioriterar och urvattnar arbetet med mäns våld mot kvinnor, sa Teresa Carvalho.

I ljuset av den pågående krisen kräver Socialdemokraterna att regeringen agerar snabbt och beslutsamt för att stoppa våldet mot kvinnor. Förslaget om en kriskommission är ett första steg mot att intensifiera kampen mot mäns våld och säkerställa att kvinnor i Sverige kan leva sina liv utan rädsla för våld och övergrepp.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: