Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Nytt nätverk för unga socialdemokrater

Idag samlades unga socialdemokratiska riksdagsledamöter, region- och kommunalråd för första gången inom ramen för ett nytt nätverk som startats på initiativ av Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin. Nätverket är ett initiativ som syftar till att unga politiker ska kunna utbyta idéer och stärka varandra i deras politiska arbete.

placeholder

Socialdemokraterna har på initiativ av partisekreterare Tobias Baudin startat ett nytt närverk för unga socialdemokrater, idag träffades dem för första gången. De som samlades var socialdemokratiska politiker under 35 år och från hela landet.

– Många yngre politiker som jag har träffat vittnar om att man ibland kan känna sig ensam i det dagliga arbetet. Man drar allt för ofta ett tungt lass själv och saknar inte sällan någon att bolla idéer eller tuffa beslut med. För mig som partisekreterare är en föryngring av Socialdemokraterna prioriterat och på lång sikt en fråga om partiets överlevnad. En del i detta är att ge unga företrädare bästa möjliga förutsättningar. Jag ser fram emot att inleda detta viktiga arbete, säger Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare.

Vid den första nätverksträffen närvarade även partiordförande Magdalena Andersson för att tillsammans med deltagarna prata om vikten av ett gott ledarskap. Dessutom gästade finansregionrådet Aida Hadžialić, Socialdemokraternas främsta företrädare i Region Stockholm, nätverksträffen som har tidigare erfarenhet i rollen som kommunalråd och minister.

Uppdaterades senast: