Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: Fotboja och punktmarkering av ungdomar i riskzonen för gängkriminalitet

Med anledning av det eskalerande gängvåldet presenterade Mikael Damberg, finanspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, och Ardalan Shekarabi, rättspolitisk talesperson, ett förslag på en budgetsatsning på 700 miljoner kronor för att punktmarkera unga i, eller på väg in i, kriminalitet på en pressträff under fredagen.

placeholder

Gängvåldet har inte trappats ner, och kriminologer beskriver 2023 som det värsta året hitintills. Gängkriminaliteten äter sig in i samhället och hotar alla svenska familjers trygghet i vardagen, något som blev extra tydligt förra veckan när en högstadieelev sköts på öppen gata och oskyldiga drabbades.

Under måndagen presenterade SD-regeringen vårbudgeten för 2024 och men trots att budgetutrymmet var på 17 miljarder fanns inga förslag för att stoppa våldet på gatorna här och nu, utöver de långsiktiga satsningarna på över en miljard till kriminalvården.

– Jag tror många blev förvånade för att man förväntade sig att regeringen skulle adressera den akuta situationen i sin vårbudget och att de skulle presentera nya åtgärder för att hantera skjutningarna här och nu, sa Mikael Damberg i inledningen till pressträffen.

Damberg pekade på att problemet är den snabba nyrekryteringen till gängen som måste brytas här och nu om man ska ha en möjlighet att stoppa gängkriminaliteten.

Satsningen som Socialdemokraterna lägger i sitt förslag till vårbudget handlar om övervakning, bland annat med fotboja, av de ungdomar som riskerar att vara en fara för samhället. Syftet är att hålla dem borta från destruktiva miljöer. Förslaget beräknas kosta 700 miljoner kronor och skulle kunna nå 1500ungdomar på väg in i kriminalitet.

Ardalan Shekarabi förtydligade att man är beredd att kroka arm med regeringen, även denna gång, för att genomföra det här förslaget så snabbt som möjligt om regeringen är villig.

Socialdemokraterna har tidigare föreslagit bland annat:

  • att polisen bör få större visitationsmöjligheter i hela landet.
  • att tipspengar ska ges till personer som ger polisen information om illegala vapen.
  • att en task force bör inrättas som kan stötta kommunerna i samband med sprängningar.
  • en ny RICO-lagstiftning för att gripa gängledare som beställer skjutningar och utnyttjar unga inspirerad av USA:s arbete mot organiserad brottslighet.
  • höjda straff för de som köper knark av barn.
  • riktade insatser mot barn redan från fem års ålder för att förhindra att de hamnar i kriminalitet.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: