Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Svenska och finska S: Stärk EU:s hybridförsvar och inför fler sanktioner mot Ryssland

Socialdemokraterna i Sverige och Finland presenterade 22 april 2024 nya förslag för att stärka EU:s hybridförsvar. Partierna ställer också gemensamt krav på nya sanktioner för att strypa Putins krigskassa. Detta presenterades på en presskonferens efter ett gemensamt besök vid den finsk-ryska gränsen av Magdalena Andersson, partiordförande för svenska Socialdemokraterna och Antti Lindtman, partiordföranden för finska Socialdemokraterna.

Magdalena Andersson och Antti Lindtman

Rysslands agerande vid finska gränsen är bara ett av många hybridhot som Putin har till sitt förfogande. Socialdemokraterna i Sverige och Finland vill att EU ska möta detta genom att stärka EU:s hybridförsvar. Samtidigt vill de också se fler sanktioner för att hejda pengaflödet till Putins krigskassa.

– Det strategiska målet för den ryska regimen är att splittra det fria, demokratiska väst. Svaret från oss socialdemokrater i Sverige och Finland är att vi tillsammans kommer agera för att öka vår sammanhållning, stärka vår motståndskraft och strypa Putins krigskassa, säger Magdalena Andersson.

– Vi behöver ett enat och starkt Europa. Tillsammans måste vi visa Ryssland och andra auktoritära länder att vi inte kan splittra oss. Att förbereda oss för hybridhot och att skärpa sanktionerna mot Ryssland är de naturliga nästa stegen, och dessa måste EU enas om, säger Antti Lindtman.

Förslagen för ett starkt och samlat hybridförsvar i EU:

  1. Öka EU:s underrättelseförmåga mot hybridhot och ge befolkningen kunskap för att kunna möta angreppen.
  2. Ta fram kraftfulla verktyg mot hybridhoten. I dagsläget finns separata verktygslådor för cybersäkerhet, migration och informationspåverkan. Alla dessa bör ingå i en samlad hybridverktygslåda.
  3. Inför nationella kontaktpunkter för snabb koordinering och effektiv hantering mellan EU:s länder av akuta hybridhot.I akuta lägen krävs snabb samordning mellan kommissionen, EU:s utrikestjänst samt medlemsländerna.
  4. Etablera ett brett, öppet hybridhotsnätverk på myndighetsnivå inom EU.Den operativa hanteringen av hybrida hot är spridd på många aktörer, såväl nationellt som på EU-nivå.
  5. Säkerställatt Ryssland inte har något inflytande över våra demokratiska processer genom stärkt demokratisk insyn i parlamentet.

Tre gemensamma krav för hårdare sanktioner:

  1. Vi kräver att ett importembargo likt det vi har för olja på gas.
  2. EU måste göra mer för att undvika att oljesanktionerna kringgås – exempelvis genom ursprungsmärkning av olja.
  3. EU måste gemensamt agera mot den ryska skuggflottan, som under lång tid rört sig i Östersjön. EU måste införa ett förbud mot skuggflottans tankning och omlastning till sjöss.

Se pressträffen här:

Uppdaterades senast: