Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S: EU måste göra mer för att bryta nyrekryteringen till gängen

Nyrekryteringen till gängen måste brytas för att få stopp på gängkriminaliteten. Socialdemokraterna vill att EU-kommissionen tar fram en handlingsplan för att stärka medlemsländerna i arbetet med att stoppa nyrekryteringen till gängen. Det meddelade Socialdemokraternas Europaparlamentariker och toppkandidat i EU-valet Heléne Fritzon på en pressträff tillsammans med EU-kommissionär Ylva Johansson den 23 april 2024.

placeholder

Sverige är i en långvarig nationell kris med en brutal gängkriminalitet som påverkar svenskar i deras vardag. Det krävs åtgärder här och nu men även ett långsiktigt arbete på alla nivåer; kommunal, regional, nationell och europeisk.

– Ingen regering har klarat av att vända utvecklingen. Sverige blir fattigare och farligare. I detta läge är det uppenbart att alla goda krafter behövs, säger Heléne Fritzon.

Senaste året har Europaparlamentet godkänt viktig lagstiftning, bland annat för att stärka polissamarbetet och snabbare kunna beslagta gängets pengar också över gränser. På initiativ av Sveriges Kommissionär Ylva Johansson har EU-kommissionen också antagit en handlingsplan för att bekämpa narkotikahandel och organiserad brottslighet. Nu behöver arbetet växlas upp ytterligare.

Gängkriminaliteten rör sig över gränserna i Europa, det kräver att Sverige samarbetar med sina europeiska grannar. Socialdemokraterna ser att EU kan och måste göra mer. Det handlar både om det rent polisiära och om att stoppa nyrekryteringen till gängen. Därför meddelar partiet nu att de kommer driva förslaget om att EU-kommissionen ska ta fram en handlingsplan för att stärka arbetet med att stoppa nyrekryteringen till gängen. Det handlar om att bygga vidare på det viktiga initiativ som EU-kommissionär Ylva Johansson tagit, men med särskilt fokus på att stoppa nyrekryteringen.

Fritzon lyfter att ett starkt europasamarbete är en styrka för Sverige då man kan lära av varandra, det vill hon utnyttja mer. Hon lyfter att lagstiftning på EU-nivå kan krävas men att det finns mycket EU kan göra utan att behöva stifta nya lagar.

– Gängkriminaliteten är inget unikt svenskt problem, gängkriminaliteten är internationell. Ska vi ta oss an den här krisen måste vi vara redo att också lära av andra, säger Heléne Fritzon.

Uppdaterades senast: