Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

S-förslag: Kriminella ska inte driva vårdcentraler

Sverige befinner sig i en akut kris med det eskalerande gängvåldet som skapar rädsla och oro hos människor. Samtidigt plockar gängen skattepengar direkt ut ur vårt hälso- och sjukvårdssystem. Därför presenterade Socialdemokraterna på en pressträff under onsdagen fem förslag för att ta tillbaka kontrollen över primärvården.

placeholder

Socialdemokraternas Lena Hallengren och Fredrik Lundh Sammeli presenterade på en pressträff under onsdagen den 25 oktober ett utskottsinitiativ för att ta tillbaka kontrollen över vård- och hälsocentraler, där kriminella alltmer utnyttjar välfärdsmarknaden för egen vinning.

Ekobrottsmyndigheten har visat hur aktörer med koppling till den organiserade brottsligheten har drivit vårdcentraler och annan sjukvård. Man larmar om ökad kriminalitet i verksamheter inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Det rör sig om allt från småskalig till organiserad brottslighet som har kopplingar till kriminella nätverk.

– De här företagen borde förstås aldrig ha släppts in i välfärden. Det krävs nu kraftfulla åtgärder för att få slut på detta. Inte en enda skattekrona ska gå till gängen, sa Lena Hallengren på pressträffen.

En orsak som anges är marknadsanpassningen av välfärdsmarknaden för att göra välfärden mer tillgänglig för privata utförare. Anpassningen öppnade även upp för oseriösa och kriminella företag som utnyttjar systemet.

Socialdemokraterna har under sin tid i regering gått fram med flera förslag för att ta tillbaka kontrollen över välfärden, men fick inget gehör.

– Det talas mycket om hårda tag mot de gängkriminella. Men när det gäller välfärdskriminaliteten har det hittills varit tyst. Vår förhoppning är ju dock att gränsen är nådd även för SD-regeringen, fortsatte Lena Hallengren.

Sveriges skattepengar ska gå till patienter och personal, inte till gängen eller andra kriminella och oseriösa aktörer, därför kommer Socialdemokraterna med ett utskottsinitiativ med fem förslag som rör specifikt vård- och hälsocentraler.

Fredrik Lundh Sammeli presenterade de fem förslagen mot välfärdskriminalitet inom primärvården:

 1. Inför krav på nationella tillstånd
  Infördes av Socialdemokraterna inom hemtjänst och har försvårat för kriminella att bedriva verksamhet där.
 2. Inför näringsförbud i välfärden
  Individer som misskött sig ska inte få starta upp ny verksamhet.

 3. Inför offentlighetsprincipen i hela välfärden
  S tycker att offentlighetsprincipen ska gälla i hela den skattefinansierade välfärden.

 4. Avskaffa den tvingande etableringsfriheten
  Att regionerna är tvingade att enligt lag att låta företag etablera vårdcentraler får konsekvenser för regionernas styrning och kontroll.

 5. Förstärk IVO med mer resurser och ökade befogenheter
  I S budgetalternativ föreslås mer resurser till IVO än vad regeringen gör och paritet anser även att IVO behöver ökade befogenheter till t.ex. tillgång till data eller möjlighet att göra testköp.

Se hela pressträffen här:

Uppdaterades senast: