Nyheter

 • Debatt: En trygg vård i hela landet!

  Idag skriver statsminister Stefan Löfven och socialminister Annika Strandhäll tillsammans med 21 regionala S-företrädare om våra satsningar för en tryggare vård.
 • Vi investerar för en köfri vård

  Vårdköerna är för långa. Därför presenterar Socialdemokraterna nu förslag som både kapar vårdköer här och nu och som lägger grunden för en köfri vård på sikt. I vårt starka samhälle ska du inte behöva vänta en dag för länge på att få den vård du behöver, och det gäller oavsett vem du är och var du bor.
 • Miljardsatsning för en nära och öppen vård

  Alla ska ha en nära och tillgänglig vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför presenterar Socialdemokraterna två förslag för att fortsätta arbetet med att bygga en vård närmare medborgarna. I rena pengar handlar det om satsningar på 2,3 miljarder kronor. Det handlar till exempel om att investera i mer personal, längre öppettider på vårdcentralerna och närakuter samt starta mobila vårdteam.
 • Nej till Moderaternas hyreschock

  Moderaterna och SD vill se ett mindre reglerat hyressättningssystem vilket i praktiken innebär en övergång mot marknadshyror. Enligt Hyresgästföreningen skulle marknadshyror kunna innebära hyreshöjningar på i genomsnitt 24 till 50 procent. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera.
 • Höjda bidrag för studerande

  I vårt starka samhälle ska inte styrkan i svensk ekonomi slösas bort på skattesänkningar för de som redan har mest. Vi socialdemokrater vill istället att den ska komma alla till del. Därför höjer vi nu bidragen för studerande på gymnasiet, högskolan och universiteten.
 • Vinstjakten i välfärden – så går vi vidare med frågan

  Den 7 juni röstade SD och de övriga högerpartierna nej till vårt förslag om att stoppa vinstjakten i skolan och omsorgen. Men vi ger oss inte. Valet 2018 kommer att bli en folkomröstning om svensk välfärd. Därför presenterar vi nu ytterligare förslag som vi går till val på i frågan om att stoppa vinstjakten i skolan.
 • Trendbrott i nyanländas etablering

  Vi ser ett trendbrott i nyanländas etablering. Vi ser att fler kommer snabbare i jobb och etablerar sig fortare på arbetsmarknaden. Det är helt i linje med vår idé om det starka samhället, där en av grundprinciperna är: alla som kan jobba ska jobba, oavsett vem du är.
 • Stefan Löfvens tal på Järvaveckan

  Den 17 juni talade socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven på Järvaveckan i Stockholm. Här kan du läsa hela talet och se det genom länken nedan.
 • Inga områden ska vara särskilt utsatta

  Oavsett om du bor på Järva, i Järvsö eller i centrala Göteborg ska du leva ett tryggt och bra liv. Socialdemokraterna går därför till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vårt besked är att inga områden ska vara särskilt utsatta.
 • Sänkt skatt för fler pensionärer

  I vårt starka samhälle ska pensionärer inte straffbeskattas, de ska hedras. Därför presenterar vi nu nästa steg för att avskaffa skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer som den förra regeringen införde.
 • Fyra erfarna socialdemokrater tar täten i valrörelsen

  Nu startar Socialdemokraterna en landsomfattande kampanj om det starka samhället. Samtidigt presenterar vi fyra populära och erfarna socialdemokrater som har ett särskilt ansvar att lyfta budskapen hela vägen fram till valet.
 • Nu införs CSN-lån för körkortsutbildning

  Nu inför den socialdemokratiskt ledda regeringen möjligheten att ta CSN-lån för körkortsutbildning i syfte att förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden.
 • Ökat äldreperspektiv i politiken

  En av fem svenskar är pensionärer, men så ser det inte ut i våra valda församlingar. För att säkerställa pensionärernas inflytande i svensk politik vill vi nu lagstifta om pensionärsråd i kommuner och landsting och höja anslagen till pensionärsorganisationerna.
 • En ny social bostadspolitik

  Idag presenteras den nya fristående rapporten "En ny social bostadspolitik" som tagits fram på initiativ av Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad. Du hittar rapporten längre ner på sidan.
 • Nytt kulturpolitiskt program

  Socialdemokraterna presenterar nu ett nytt kulturpolitiskt program som pekar ut den framtida inriktningen för vår kulturpolitik. Programmet lyfter bland annat fram kulturens egenvärde med yttrandefriheten som grund, samt betydelsen av att hela landet ska kunna ta del av kulturen och delta i kulturskapandet.
 • Bättre vård efter förlossning

  Idag måste många kvinnor kämpa för att få vård för sina förlossningsskador. Det tycker vi socialdemokrater är helt orimligt. Därför går vi till val på att se till att alla kvinnor ska få god vård efter förlossningen, alldeles oavsett var i landet man bor.
 • Så bygger vi Sverige starkt med en hållbar infrastruktur

  Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss är det självklart att investeringar i en hållbar infrastruktur går före sänkta skatter. Sverige ska ha bra vägar och ett modernt järnvägsnät där tågen går i tid över hela landet.
 • Stefan Löfven i SVT:s Tal till nationen

  Socialdemokraterna går till val på ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I SVT:s Tal till nationen berättar partiordförande Stefan Löfven om vad det innebär för honom. Här kan du läsa talet och se programmet genom länken nedan.