Nyheter

 • Två miljarder till Sveriges landsbygdskommuner

  2018-08-30 I vårt starka samhälle ska hela Sverige leva. Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det handlar om att trygga välfärden också på landsbygden.
 • Socialdemokraternas valmanifest 2018

  2018-08-29 Socialdemokraterna har påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Här kan du läsa Socialdemokraternas valmanifest i sin helhet.
 • En extra veckas ledighet för föräldrar – en familjevecka

  2018-08-28 Valet är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid.
 • 3 miljarder för vård i tid och kortare köer

  2018-08-27 Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det starka samhället och för att vi ska känna oss trygga. Vi måste kunna lita på att vården finns där när vi behöver den. Därför går vi till val på att satsa ytterligare 3 miljarder kronor på att korta vårdköerna.
 • Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa

  2018-08-26 Socialdemokraterna går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i detta handlar om att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv. För att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet vill vi skärpa kraven på arbetsgivare, inte minst i offentlig sektor.
 • Hela Sverige behöver kultur och kreativitet

  2018-08-26 Man ska kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Det är helt centralt i det starka samhälle vi vill bygga. I alla delar av landet ska det finnas platser där människor kan mötas för att utbyta tankar och idéer och ta del av kultur. Därför går Socialdemokraterna till val på att stärka kulturverksamheterna i hela landet, inte bara i storstäderna.
 • Vi stärker det svenska försvaret

  2018-08-24 Vi socialdemokrater ska bygga ett starkare samhälle och tryggare Sverige. Ett mer oroligt världsläge kräver också ett starkare försvar. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har trenden med sjunkande försvarsanslag brutits och substantiella medel har tillförts försvarsekonomin. Inför den nya mandatperioden föreslår vi att försvaret stärks med 60 miljarder och antalet värnpliktiga ökar.
 • Alla ska bidra till välfärden efter förmåga

  2018-08-23 Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det är inte mer än rimligt att bankerna och de som tjänar allra mest bidrar mer för att trygga välfärden och rusta samhället.
 • Socialdemokraterna släpper boken ”Det starka samhällets revansch”

  2018-08-23 Idag lanserar Socialdemokraterna intervjuboken ”Det starka samhällets revansch”. I boken berättar de ledande S-företrädarna Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Margot Wallström om vad det starka samhället innebär för dem.
 • Inga elever ska hållas tillbaka i skolan

  2018-08-22 Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vårt mål är att skapa en skola där inte en enda elev lämnas efter – men inte heller hålls tillbaka. Därför satsar vi på skolan och sätter investeringar i våra barns framtid före skattesänkningar för de rikaste. Socialdemokraterna vill möjliggöra fler verksamheter som utmanar högpresterande elever på högstadiet och låta fler elever läsa högskolekurser redan under gymnasietiden.