Nyheter

 • Två miljarder till Sveriges landsbygdskommuner

  I vårt starka samhälle ska hela Sverige leva. Många landsbygdskommuner vittnar om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Vi vill därför satsa 2 miljarder kronor årligen på de mindre landsbygdskommuner som ofta har gles befolkning. Det handlar om att trygga välfärden också på landsbygden.
 • Socialdemokraternas valmanifest 2018

  Socialdemokraterna har påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. Här kan du läsa Socialdemokraternas valmanifest i sin helhet.
 • En extra veckas ledighet för föräldrar – en familjevecka

  Valet är en folkomröstning om svensk välfärd. En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid.
 • 3 miljarder för vård i tid och kortare köer

  Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Sjukvården är en av de viktigaste delarna i det starka samhället och för att vi ska känna oss trygga. Vi måste kunna lita på att vården finns där när vi behöver den. Därför går vi till val på att satsa ytterligare 3 miljarder kronor på att korta vårdköerna.
 • Ett hållbart arbetsliv för alla – motverka stress och psykisk ohälsa

  Socialdemokraterna går till val på det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i detta handlar om att skapa ett tryggt och hållbart arbetsliv. För att motverka stress och psykisk ohälsa i arbetslivet vill vi skärpa kraven på arbetsgivare, inte minst i offentlig sektor.
 • Hela Sverige behöver kultur och kreativitet

  Man ska kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Det är helt centralt i det starka samhälle vi vill bygga. I alla delar av landet ska det finnas platser där människor kan mötas för att utbyta tankar och idéer och ta del av kultur. Därför går Socialdemokraterna till val på att stärka kulturverksamheterna i hela landet, inte bara i storstäderna.
 • Vi stärker det svenska försvaret

  Vi socialdemokrater ska bygga ett starkare samhälle och tryggare Sverige. Ett mer oroligt världsläge kräver också ett starkare försvar. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har trenden med sjunkande försvarsanslag brutits och substantiella medel har tillförts försvarsekonomin. Inför den nya mandatperioden föreslår vi att försvaret stärks med 60 miljarder och antalet värnpliktiga ökar.
 • Alla ska bidra till välfärden efter förmåga

  Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det är inte mer än rimligt att bankerna och de som tjänar allra mest bidrar mer för att trygga välfärden och rusta samhället.
 • Socialdemokraterna släpper boken ”Det starka samhällets revansch”

  Idag lanserar Socialdemokraterna intervjuboken ”Det starka samhällets revansch”. I boken berättar de ledande S-företrädarna Stefan Löfven, Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Margot Wallström om vad det starka samhället innebär för dem.
 • Inga elever ska hållas tillbaka i skolan

  Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vårt mål är att skapa en skola där inte en enda elev lämnas efter – men inte heller hålls tillbaka. Därför satsar vi på skolan och sätter investeringar i våra barns framtid före skattesänkningar för de rikaste. Socialdemokraterna vill möjliggöra fler verksamheter som utmanar högpresterande elever på högstadiet och låta fler elever läsa högskolekurser redan under gymnasietiden.
 • Fler vuxna i skolan för ökad kunskap och studiero

  Vi går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige – därför har Socialdemokraterna påbörjat lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Varje elev ska få en trygg skolgång och mötas av riktigt bra lärare med höga förväntningar. För oss är det långt mycket viktigare än skattesänkningar för de som redan har mest.
 • Framtidens fritids för lärande och rörelse

  Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Där investeringar i våra barns framtid går före skattesänkningar för de rika. Vi vill se en kunskapsskola som ger alla barn samma chans. Det behövs mer tid för lärande under skoldagen, men också på fritidshem. Läsande, rörelse och lärande ska stimuleras och möjligheterna till läxhjälp, extrastöd och elevhälsa öka.
 • Ökad rättssäkerhet och trygghet för kvinnor som utsatts för sexualbrott

  För att Sverige ska vara ett starkt och tryggt samhälle måste mäns våld mot kvinnor upphöra. Socialdemokraterna vill höja straffet för våldtäkt och vidta nya åtgärder för att fler sexualbrott ska leda till fällande domar.
 • Stärkt stöd till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I det samhällsbygget är skolan en hörnsten. Vi ska ha en skola där alla ungar får tillräckliga kunskaper för att klara sig genom livet, där rätt stöd sätts in i rätt tid och där varje elev får en trygg skolgång och möts av lärare med höga förväntningar – oavsett vilka förutsättningar man föds med.
 • Läxhjälpsgaranti och obligatorisk lovskola

  Vi ska bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. För oss socialdemokrater går investeringar i våra barns framtid före privatiseringar och skattesänkningar för de som redan har mest. Därför går vi till val på att införa en läxhjälpsgaranti och en obligatorisk lovskola för de elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan.
 • Nytt S-förslag: Fler bostäder till unga

  Många unga tvingas idag tacka nej till såväl jobb som studier av den enkla anledningen att man inte får tag i ett vettigt boende. Det beror framförallt på att det fattas hyresrätter med rimliga hyror, och så kan vi givetvis inte ha det. I det starka samhälle vi vill bygga är bostaden en social rättighet. Därför presenterar Socialdemokraterna nya förslag för att få fram fler lägenheter till unga.
 • Stoppa vinstjakten och förbättra villkoren för personalen i äldreomsorgen

  Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför går vi till val på att stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och säkerställa att undersköterskors löner och villkor inte hålls tillbaka.
 • Röj-stöd till privata skogsägare

  Socialdemokraterna går till val på att bygga ett starkare samhälle. Vi vill ta tillvara på hela landets jobbpotential, inte minst inom de gröna näringarna. Därför föreslår vi ett Röj-stöd för att underlätta för privata skogsägare att röja skog och därmed bidra till att skapa nya arbetstillfällen och grön omställning.
 • Ersätt stafettläkare med fasta läkare

  Socialdemokraterna går till val på att bryta sjukvårdens beroende av hyrpersonal. I vårt starka samhälle bygger en trygg vård på att personalen har tillräckligt många kollegor, med rätt kompetens, och att de hinner och orkar göra ett bra jobb.
 • Stoppa privatiseringar och gräddfiler i vården

  Socialdemokraterna går till val på att skapa ordning och reda i vården genom att stoppa privatiseringar och gräddfiler där en del kan köpa sig före i vården. I vårt starka samhälle ska du känna dig trygg med att vården finns där för alla när den behövs.
 • Stefan Löfvens sommartal

  Här kan du läsa partiordförande Stefan Löfvens sommartal från Norrtälje den 12 augusti 2018.
 • Vi går till val på bättre arbetsvillkor i välfärden

  Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd och fler i arbete. I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara starkt. Vi går nu till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar inom välfärden.
 • SD:s högerpolitik hotar den svenska modellen

  Vi socialdemokrater vill inget hellre än att fokusera på vår egen politik, som i korthet sammanfattas så här: vi vill se ett starkare samhälle med mer resurser till skolan och sjukvården, högre pensioner och en kompromisslös kamp mot brotten och dess orsaker. För vi vet att det är så vi skapar ett tryggare Sverige. Men det är också vår skyldighet att göra de politiska förslagen så tydliga som möjligt för väljarna – att visa på var de olika partierna faktiskt står i viktiga frågor. Därför presenterade Magdalena Andersson och Peter Hultqvist idag en granskning av SD:s ekonomiska politik.
 • Så för vi kampen mot gängkriminaliteten

  Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Vi går därför till val på nio skarpa förslag för att bekämpa gängkriminaliteten.
 • Socialdemokraterna presenterar valkampanj

  Idag presenterade Socialdemokraterna den valkampanj som ska löpa fram till valdagen. Bland annat presenterades våra valaffischer med de fyra vallokomotiven samt en reklamfilm där Stefan Löfven berättar vilket Sverige han vill ha och hur han vill bygga ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.
 • Bättre vägar på landsbygden – för ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige

  Bilen är avgörande för människors möjligheter att kunna leva och jobba i hela landet. Den S-ledda regeringen har därför gjort flera riktade insatser för bättre vägunderhåll på landsbygden. Det har varit framgångsrikt, men mer behöver göras. Socialdemokraternas besked idag är därför att vi nästa mandatperiod ökar medlen till underhåll av vägar på landsbygden med 500 miljoner årligen.
 • Nya förslag på vägen mot världens första fossilfria välfärdsland

  Klimatkrisen är mänsklighetens svåraste utmaning. Vi socialdemokrater vill ta oss an den uppgiften genom att modernisera Sverige. Vi presenterar nu förslag på vägen mot vårt mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Att ha en politik för att hantera klimathotet är en viktig del i detta.
 • Stefan Löfven sommartalar i Norrtälje

  Söndag den 12 augusti håller Stefan Löfven sitt årliga sommartal i Societetsparken i Norrtälje.
 • Kampen mot klyftorna ska intensifieras

  Vi ska skapa ett starkare, mer jämlikt, samhälle. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen gett en kommitté i uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Kommittén, som getts namnet Jämlikhetskommissionen, ska ledas av utredaren Per Molander.
 • Socialdemokraterna presenterar nytt HBTQ+-program

  Vi socialdemokrater står i alla sammanhang upp för människovärdet och kräver krafttag mot de hatbrott som begås på grund av rasism, främlingsfientlighet eller hat mot HBTQ-personer. Idag presenterar vi vårt nya HBTQ+-program.