Nyheter

 • Enklare att resa med tåg i Europa

  Vi vill förbättra människors möjligheter att resa med liten klimatpåverkan. Därför satsar den S-ledda regeringen 50 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 2019 på nattåg till övriga Europa.
 • Satsning på fler i jobb

  Vi vill rusta fler att komma i arbete. I vårändringsbudgeten för 2019 kommer den S-ledda regeringen satsa 340 miljoner för att fler ska ta del av insatser som leder till jobb.
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

  I vårändringsbudgeten för 2019 kommer den S-ledda regeringen att satsa 45 miljoner kronor på att stärka upp arbetet mot våld i nära relationer.
 • Granska EU-länder som urholkar demokratin

  EU:s medlemsländer ska starta en egen granskning av rättsstatens principer. Det föreslår Socialdemokraterna under sin pågående partikongress. Granskningen ska bestå av ett system där EU:s medlemsländer själva, systematiskt och regelbundet granskar tillståndet för demokratin och rättsstatens principer inom EU:s alla medlemsländer.
 • Våra beslut från kongressen 2019

  Socialdemokraternas kongress 2019 innebar viktiga beslut - bland annat för att stärka folkrörelsen och för att vässa partiets politik gällande omställning och kompetensutveckling. Här kan du läsa om en del av de beslut som togs.
 • Socialdemokraternas valanalys 2018

  Idag presenterar Socialdemokraternas valanalysgrupp sina viktigaste slutsatser från de allmänna valen 2018. Valanalysen i sin helhet hittar du längre ner på sidan.
 • Våra 1 maj-märken – hela samlingen

  Nu finns samtliga Socialdemokraternas första maj-märken – från 1894 till idag – att beskåda på partiets Flickr-sida. Länk finns längre ner på sidan.
 • Årets 1 maj-märke är här!

  Den klassiska första maj-parollen – byggd på tre ord – är en tradition med anor ända från 1903. 2019 års märke pryds även det av en tre-ordare, nämligen ”Trygghet Demokrati Sammanhållning”. Köp märket i vår webshop!
 • Mera resor, mindre utsläpp

  Idag presenterade Jytte Guteland och Heléne Fritzon nyheten att Socialdemokraterna vill göra det smidigare, tryggare och grönare att resa i Europa – med fokus på att göra det enklare och mer fördelaktigt att välja tåget.
 • Så arbetar vi med #metoo

  Socialdemokraterna har nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism.