Nyheter

 • Kampen mot de kriminella ger resultat

  Polisen är nu fler än någonsin. Operation rimfrost visar på resultat och regeringen går vidare med ytterligare två insatser mot gängkriminaliteten; enklare hemlig avlyssning av kriminella samt vistelseförbud.
 • Elever ska ges ökad studiero och trygghet i skolan

  Studiero och trygghet i skolan är grundläggande för att ge alla barn ska lyckas och ges en lika chans. Därför gick vi till val på att införa en nationell plan för studiero och trygghet. Nu har arbetet med att uppfylla vallöftet äntligen påbörjats!
 • Ingen ska behöva dö på jobbet

  Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Men idag är det alltför många som varje dag riskerar sin kropp, hälsa och ytterst sitt liv på arbetsplatsen. Regeringen föreslår nu att skyddsombuden ska kunna verka på alla arbetsplatser med kollektivavtal.
 • Nytt straff för unga, ungdomsbevakning

  Ingen ung ska vara rädd för att bli rånad och förnedrad av en annan ungdom. Ungdomsrånen måste ha ett slut. Här behövs tidiga insatser för att fånga upp unga och tydliga konsekvenser när man går över gränsen. Nu presenterar vi ett nytt straff för unga för att bland annat agera mot ungdomsrånen och unga som hamnat snett.
 • Arbetslivskriminaliteten måste bekämpas

  Den svenska arbetsmarknaden ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Skurkföretag som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste bekämpas med kraft. Det handlar om högre straff för företag som begår brott, skärpta kontroller och en ökad samverkan mellan myndigheterna. Nu tar regeringen ytterligare steg för att sätta stopp för arbetslivskriminaliteten. I Sverige ska svenska löner och villkor gälla.
 • Hedersbrott ska straffas hårdare

  Vi kan aldrig acceptera att människor inte själva får välja vem de ska gifta sig med, att barn gifter sig, eller att människor utsätts för våld och förtryck i hederns namn. Nu presenterar vi ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet.
 • Skola där alla lyckas, förhindrar kriminalitet

  Svenska folket ser kopplingen mellan misslyckanden i skolan och risk för kriminalitet. Om barn och unga inte lyckas i skolan ökar riskerna att hamna snett. Lika hårda som vi ska vara mot brotten ska vi vara mot brottens orsaker. Då räcker det inte att göra som det högerkonservativa blocket med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som gärna ställer upp på regeringens förslag om skärpta straff men som samtidigt rycker undan långsiktiga satsningar på utsatta områden.