Nyheter

  • Regeringens åtgärder med anledning av coronaviruset

    2020-04-16 Här hittar du nyheter och länkar om regeringens arbetete kring coronaviruset.
  • Vårbudgeten har lämnats till riksdagen

    2020-04-15 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan i början av mars tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterat en rad förslag i fem extra ändringsbudgetar på skarpa åtgärder för att begränsa smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Nu har regeringen överlämnat den ekonomiska vårpropositionen och vårändringsbudget för 2020 till riksdagen.
  • Höjda statsbidrag till kommuner och regioner

    2020-04-02 Den socialdemokratiskt ledda regeringen har presenterat ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.