Nyheter

 • Ny underlagsrapport av arbetsgruppen för fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa

  Klyftorna i Sverige har de senaste åren ökat snabbare i Sverige än i så gott som alla jämförbara länder. Men så behöver det inte vara. I en ny underlagsrapport presenterar Socialdemokraternas arbetsgrupp för jämlikhet flera förslag.
 • Axel Björneke utsedd till valledare för Socialdemokraterna

  Den 1 juni tillträder Axel Björneke som valledare för Socialdemokraterna och Emma Cederstrand blir tillförordnad presschef.
 • Regeringens plan för avveckling av restriktioner

  Regeringen har nu presenterat sin plan för hur coronarestriktionerna ska tas bort. Planen innehåller fem olika steg. Steg 1 inleds den första juni. Det sista steget, steg 5, beräknas till september och innebär att restriktioner och rekommendationer i princip upphör helt.
 • 28 nya servicekontor ska öppnas

  Alla ska ha tillgång till statlig service – oavsett var man bor. Regeringen har därför gett ett uppdrag till Statens Servicecenter att öppna ytterligare 28 nya servicekontor ska öppnas de kommande åren, från Boden i norr till Sölvesborg i syd, Lysekil i väst och Borgholm i öst.
 • Stärkt skydd för visselblåsare

  I Sverige ska vi inte ha tysta arbetsplatser där problem sopas under mattan. Nu föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ska ersätta dagens visselblåsarlag.
 • Nationell plan för trygghet och studiero

  Vi gick till val på att genomföra en nationell plan för studiero och trygghet i skolan. Nu levererar vi på det löftet!