Nyheter

 • Magdalena Andersson föreslås av valberedningen till ny partiordförande för Socialdemokraterna

  Valberedningen har idag meddelat att de föreslår Magdalena Andersson som ny partiordförande för det socialdemokratiska arbetarepartiet.– Magdalena Andersson vet hur det är, hon säger som det är och gör det som krävs. Hon har ett starkt stöd i vårt parti och rörelse, säger valberedningens sammankallande Elvy Söderström.
 • Nationell delegation mot arbetslivskriminalitet

  Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen på arbetsmarknaden måste vara kompromisslös. Fusk och brottslighet i arbetslivet ska bekämpas med kraft. Nu inrättar regeringen en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.
 • Jobb: Partistyrelsens förslag inför kongressen

  Socialdemokraternas partistyrelse presenterade under onsdagen den 22 september nya politiska förslag inför partikongressen i november med fokus på jobb. Bland förslagen finns bland annat ett tydligt arbetsgivaransvar inom gig-tjänster, återinförande av skattereduktion för a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften, arbetskraftsinvandring enbart i bristyrken och att heltid ska vara norm för arbetstillstånd.
 • Välfärd: Partistyrelsens förslag inför kongressen

  Idag presenterade Socialdemokraternas partistyrelse nya politiska förslag på välfärdsområdet inför partikongressen i november. Vi ska ha en välfärd alla kan lita på där människors behov är överordnat marknadskrafterna. Välfärdens resurser ska gå just till välfärden – inte till privata vinster. Vi ska ha en äldreomsorg i världsklass, vård efter behov och en skola där alla barns möjligheter växer.
 • Budget 2022: Tillsammans tar vi Sverige framåt efter pandemin

  Nu har den socialdemokratiskt ledda regeringen överlämnat sitt budgetförslag för nästa år till riksdagen. Budgeten innehåller offensiva reformer för fler jobb, en tryggare välfärd, för att pressa tillbaka kriminaliteten och öka takten i klimatomställningen. Totalt innehåller regeringens budgetförslag reformer för cirka 74 miljarder kronor.
 • 5 miljarder för att stärka svensk sjukvård

  I budgeten för nästa år föreslår regeringen ytterligare fem miljarder för att stärka svensk sjukvård nästa år. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och mer pengar för att hantera coronaköerna i vården.
 • Nu påbörjar vi familjeveckan

  Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer. Under nästa år påbörjar vi införandet av familjeveckan, från och med den 4 april 2022. 
 • Fortsatt beredskap för att hantera coronapandemin

  Coronapandemin är fortfarande är en stor utmaning både i Sverige och globalt. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen därför mer pengar till vaccin och vaccinationer, smittspårning och testning samt en förstärkning av myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ekonomisk ersättning när skola eller förskola stänger.
 • Stora satsningar på miljö- och klimatarbetet

  Takten i klimatomställningen måste öka och miljön måste skyddas. Men det kan vi bara klara om vi gör det tillsammans. I budgeten för nästa år föreslår regeringen stora satsningar på miljö- och klimatarbetet.
 • Nya åtgärder för stärkt ekonomisk rättvisa för fler

  I ett starkt samhälle ska ingen behöva leva på knappa ekonomiska marginaler. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen några viktiga åtgärder för att minska ojämlikheten och stärka rättvisan i vårt land.
 • Förstärkning av hela rättsväsendet

  Offensiven för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten i Sverige fortsätter. I budgeten för nästa år föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen stora satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, flera straffskärpningar samt satsningar på det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminella miljöer. Totalt handlar det om tillskott på över 2,5 miljarder kronor för nästa år.
 • Nya satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

  Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas. Män som begår brott mot kvinnor ska straffas, kvinnor som utsätts för våld ska få det stöd de behöver och mer ska göras för att våldet inte ska ske från första början.
 • Stora satsningar på skogen i regeringens höstbudget

  Sverige är ett skogsland. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald. Den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterar nu kraftfulla satsningar på att främja skogsnäringens tillväxt, skydda värdefull natur, skapa fler naturnära jobb för unga och att fler ska kunna upptäcka skogen.
 • Satsning på högre kunskapsresultat, fler utbildade lärare och ökad jämlikhet i skolan

  Svensk skola ska vara jämlik och fungera för varenda elev. Men då behövs fler utbildade lärare, mer tid för undervisning och lika möjligheter för alla barn. Kunskap och bildning ska vara i fokus i alla klassrum, i hela Sverige.
 • Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

  En stark välfärd är en grundbult i det svenska samhället och livsviktig både för de som behöver den och för alla de undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och andra som jobbar i den. Därför sätter vi välfärden först.
 • Nu gör vi sjukförsäkringen tryggare

  Välfärden och våra gemensamma trygghetssystem ska finnas där för dig när du behöver det. Nu tar vi nya viktiga steg för att du som blir sjuk och inte kan arbeta ska kunna lita på sjukförsäkringen.
 • Nya satsningar på industrins gröna omställning

  Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att öka takten i klimatomställningen och samtidigt skapa framtidens jobb vill regeringen göra det lättare för näringslivet och industrin att ställa om och bli mer miljövänliga.
 • Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen

  I höstbudgeten föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen kraftfulla satsningar på jobbpolitiken för totalt 8 miljarder kronor. Det handlar om att skapa nya jobb, göra det enklare för personer mitt i arbetslivet att utbilda sig och ställa om när arbetsmarknaden förändras och flera andra insatser för att bekämpa långtidsarbetslöshet.
 • Enklare resande i hela Sverige

  Det ska vara enkelt och tryggt att pendla och resa i hela Sverige. I höstbudgeten föreslår regeringen bland annat att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik ska införas, att järnvägen ska rustas upp och att nattågstrafiken till norra Sverige ska förbättras med nya lok och fler vagnar.
 • Offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet

  Välfärdens resurser ska gå till det de är avsedda för, inte till fusk eller kriminell verksamhet. I höstbudgeten föreslår regeringen flera viktiga åtgärder för att stoppa fusk och välfärdsbrottslighet.
 • Stora satsningar på landsbygd och jordbruk i regeringens höstbudget

  Vi socialdemokrater vill att det ska vara möjligt att bo, leva och arbeta i hela Sverige. I regeringens höstbudget kommer en stor satsning på svenskt jordbruk och landsbygd. Syftet är bland annat att skapa fler jobb, förbättra servicen, göra det enklare att resa och ta sig fram och stärka jordbruket i hela landet. Så tar vi Sverige framåt tillsammans.
 • Trygghetspension för utslitna

  Idag presenterar regeringen två viktiga nyheter i den kommande höstbudgeten för både nuvarande och blivande pensionärer, som kommer leda till att de med lägst pensioner får mer pengar i plånboken varje månad.
 • Mer pengar i plånboken för vanligt folk

  Regeringen presenterar idag tre skatteförslag i höstens budget som ger mer pengar i plånboken för vanligt folk. Det handlar om sänkt skatt för att vara med i a-kassan, sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och att skatteklyftan för personer med sjuk- och aktivitetsersättning tas bort.