Alliansfrihet

Den militära alliansfriheten är en viktig del av svensk utrikes- och säkerhetspolitik

Den militära alliansfriheten ligger fast. Detta är ett ställningstagande som aldrig inneburit passivitet. Tvärtom, det är ett aktivt ansvarstagande för säkerhet i vår del av världen.

Socialdemokraterna vill:

  • utöka och fördjupa internationella samarbeten
  • förstärka och samordna internationell beredskap för att möta nya hot
  • stärka samarbetet i Östersjöregionen
  • att Sverige fortsatt ska vara militärt alliansfritt
  • att Sverige fortsätter uppgraderingen av den militära förmågan.

Ett stärkt försvar med fortsatt fortsatt militär alliansfrihet

Vi socialdemokrater vill att försvars- och säkerhetspolitiken ska vara tydlig, långsiktig och utan tvära kast. Att fördjupa bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten är en viktig del av säkerhetspolitiken. Vi vill därför fortsätta att utöka och fördjupa internationella samarbeten med stater och organisationer som delar de demokratiska grundvärderingar på vilka vårt land och vårt samhälle vilar.

Säkerhet byggs bäst med andra och det är genom samarbete och informationsutbyte vi effektivast kan möta samtidens hot.

Den säkerhetspolitiska doktrinen ligger fast, vi säger nej till Natomedlemskap. Den militära alliansfriheten bidrar till stabilitet och kontinuitet i vår del av världen och ska därför fortsatt vara en viktig del av den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har genom åren visat att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen och andras säkerhet med att vara militärt alliansfria.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • brutit en långs tids nedskärningar i försvaret av ett nytt blocköverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker vår egen militära förmåga
  • arbetat för ett stärkt och inkluderande totalförsvar
  • intensifierat samarbeten med andra för att bygga säkerhet.