Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Arbetskraftsinvandring

Vi ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor, vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden

I vårt starka samhälle är arbetskraftsinvandring ett tillskott – inte ett sätt att utnyttja människor. Arbetskraftsinvandring ska bara tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

Socialdemokraterna vill

 • att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige
 • att jobb som kräver kort eller ingen utbildning alls i första hand ska gå till arbetslösa personer som redan bor i Sverige
 • återinföra en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandrare. Vi vill komma till rätta med problemen med utländska arbetstagare som utnyttjas på svensk arbetsmarknad och stoppa lönedumpningen
 • öka trycket på oseriösa arbetsgivare och införa tuffare förhandskontroller av företag som ansöker om tillstånd för arbetskraftsinvandring. Arbetstagare som utnyttjas eller drabbas av arbetsgivare som missköter sig ska ha rätt till skadestånd
 • bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens
 • att huvudentreprenören bör vara ansvarig för att underleverantörer betalar kollektivavtalsenliga löner, följer skattelagstiftningen och betalar arbetsgivaravgifter.

Ordning och reda på arbetsmarknaden

Idag har Sverige liberala regler för arbetskraftsinvandring. Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige.

Vi står upp för schyssta löner och trygga anställningar oavsett bransch, yrke eller vem det är som arbetar. Utmaningen de kommande åren är att fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten, särskilt bland nyanlända, och då ska jobb i yrken, där det inte råder brist på arbetskraft i Sverige, inte gå till andra än de som lever och bor i Sverige.

Inom EU ska vi inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor – vi ska ha ordning och reda på arbetsmarknaden med lika lön och villkor för lika arbete. Den fria rörligheten får inte användas som en ursäkt för att dumpa villkor och löner. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla.

Det här har vi gjort

 • rivit upp Lex Laval så att svenska fackförbund alltid kan kräva ett svenskt kollektivavtal av utländska arbetsgivare
 • infört ett entreprenörsansvar för såväl utstationerade arbetstagare som för arbetstagare som är anställda i Sverige inom bygg- och anläggningsbranschen. En arbetstagare som inte får lön för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggnings­entreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenadkedjan
 • tagit initiativ till att öppna regionala center mot arbetslivskriminalitet
 • Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige
 • krävt krav på kollektivavtal vid upphandlingar
 • satsat stort på Arbetsmiljöverket för att bekämpa arbetslivkriminalitet
 • gett Polisen och samverkande myndigheter bättre förutsättningar för att komma åt oseriösa arbetsgivare genom arbetsplatsinspektioner.

Uppdaterades senast: