Gå till innehåll

Betyg

Rättvisa betyg som speglar elevernas kunskaper

Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

Socialdemokraterna vill

 • göra upp med det system som skapar glädjebetyg och betygsinflation i skolan
 • att lärarna ska ges det bedömningsstöd de behöver för att betygen ska vara rättvisa och likvärdiga i hela landet
 • att betyg ska ges från årskurs 6
 • att de nationella proven digitaliseras och rättas av annan än den undervisande läraren
 • att kunskapskraven i läroplanerna ses över
 • infört att ämnesbeslut ersätter kursbetygen på gymnasiet från 1 juli 2025, vilket gör att betygen bättre kommer spegla elevers kunskaper och främja kunskapsutveckling

En likvärdig och rättvis betygssättning

I skolan ska kunskap och bildning alltid sättas i första rummet. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, som ska vara likvärdig, främja kunskapsutveckling och inte skilja sig från skola till skola.

Alla barn ska ges förutsättningar att nå kunskapsmålen, därför behöver skolan systematiskt följa upp vad eleverna lär sig och sätta in rätt stöd i tid. Betyg kan vara ett sätt att följa kunskapsutvecklingen, men behöver kombineras med andra verktyg. Därför har Socialdemokraterna investerat i tidigare uppföljning och stöd, så att lärare har möjlighet att ge det stöd som varje elev behöver.

Förändringar i betygssystemet måste ha förankring hos professionen och bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Vi socialdemokrater vet, precis som lärarfacken och forskningen, att tidigare betyg per automatik inte gör svensk skola bättre. Lärare och elever behöver få arbetsro – inte ett nytt betygssystem varje ny mandatperiod.

Det här har vi gjort

 • stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
 • satsat på fortbildning av lärare kring betyg och bedömning
 • infört obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1
 • digitaliserat de nationella proven
 • ingått en blocköverskridande överenskommelse om att betyg fortsätter ges från årskurs 6

Uppdaterades senast: