Digitalisering - Socialdemokraterna

Digitalisering

Hela Sverige ska vara uppkopplat

Sverige ska fortsätta vara ett ledande land när det gäller tillgång till snabbt bredband. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och näringsliv ska kunna bo och leva i hela landet.

Socialdemokraterna vill:

 • att hela Sverige ska ha tillgång till snabb uppkoppling
 • att det ska finnas pålitlig mobiltäckning där människor bor och vistas
 • att utbyggnaden av bredband fortsätter i hela landet
 • att myndigheter, kommuner, skolor och andra samhällsaktörer drar nytta av digitaliseringens möjligheter.
Portrait of representative Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Håller du med?

Hela Sverige ska vara uppkopplat

En snabb uppkoppling på alla de platser där vi idag befinner oss är idag viktigare än någonsin. Digitaliseringen berör hela samhället och vi kommer antagligen inom en snar framtid att få se nya innovationer och digitala lösningar som vi inte kan föreställa oss idag.

Tillgången till en snabb uppkoppling är centralt oavsett vart i landet som man bor. En bra uppkoppling är idag grunden i allt från att sköta kontakt med myndigheter och läsa tidningar, till barnens skolgång och det sociala livet. Vi lever idag i ett samhälle som till mångt och mycket kräver att det finns en tillgång till en snabb och pålitlig uppkoppling dygnet runt.

Socialdemokraterna har i regeringsställning varit med och tagit fram en ny bredbandsstrategi med en väsentlig ambitionshöjning jämfört med den förra borgerliga regeringen. Senast år 2025 vill vi Socialdemokrater att 99,9 % av Sveriges invånare ska ha tillgång till minst 100Mbit/s. Detta är ett högt mål, men det är för oss en självklarhet att hela landet ska få tillgång till en snabb uppkoppling. Vi har infört en garanti så att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin införs för att hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning ska kunna ha tillgång till grundläggande digitala tjänster. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • vi har ökat satsningarna rejält för utbyggnad av bredband i hela landet
 • höjt ambitionen för bredbandstäckning: 99,9 % ska ha minst 100 Mbit/s
 • infört en garanti så att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på minst 10 Mbit/s
 • tagit fram en nationell digitaliseringsstrategi
 • infört kunskap i programmering i skolan.
Relaterade ämnen
 • Digitalisering

  Sverige ska fortsätta vara ett ledande land när det gäller tillgång till snabbt bredband. Snabbt bredband och en pålitlig mobiltäckning är ett måste för att människor och näringsliv ska kunna bo och leva i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Folkrörelse och civilsamhälle

  Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Idrott

  En stark idrottsrörelse är en del av den svenska modellen och skapar ett bättre och tryggare Sverige. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Infrastruktur

  I vårt starka samhälle investerar vi gemensamt i en infrastruktur som fungerar i hela landet. Oavsett var du bor ska det finnas effektiva och hållbara transportlösningar.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Järnväg

  Att järnvägen fungerar är grunden för att vi ska ta oss till jobbet, hälsa på nära och kära och inte minst att frakta varor och gods på ett miljövänligt och effektivt sätt.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Regional tillväxt

  En aktiv regional tillväxtpolitik är central för ett starkare samhälle som håller ihop. Vi vill se en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.