Gå till innehåll

EU

Ett EU för medborgarna

Europeiska unionen är ett projekt för fred och frihet – på mellanstatlig grund. Sverige har dragit nytta av den inre marknaden, handelsavtal och den fria rörligheten – det har lett till fler jobb och en starkare tillväxt. Genom vårt medlemskap kan vi också vara med och påverka utvecklingen för ett mer jämlikt och grönt Europa. Genom samarbete med andra bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

  • att fler européer ska ha ett jobb att gå till
  • se ett socialt Europa där alla får ta del av tillväxt och utveckling
  • fortsätta riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster samt arbeta för att EU ska bli bäst i världen på digitalisering
  • att EU ska ta en ledarroll i världen med en ambitiös klimat- och miljöpolitik
  • att EU ska stärka sitt säkerhetssamarbete
  • upprätta en gemensam, ansvarsfull och solidarisk flykting- och migrationspolitik i EU.

Ett EU för medborgarna

Vi ska vara med och driva EU åt rätt håll med fokus på frågor som jobb och ekonomi, en rättvis arbetsmarknad, migration, miljö- och klimat och inte minst fred och säkerhet.

Omvärldsläget understryker behovet av ett starkt och enigt EU som kan bidra till att främja fred och säkerhet både i vår del av världen och globalt. Beslut om våra egna säkerhetspolitiska vägval fattar vi nationellt och suveränt. Men för att uppnå de mål vi sätter – frihet, oberoende, demokrati – är gemenskapen inom EU omistlig. Unionen är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena.

Miljö-, energi- och klimatfrågorna är centrala områden där EU kan spela en helt avgörande roll. Ska vi kunna bromsa den globala uppvärmningen måste EU ta en ledarroll i världen när andra står tillbaka. När Europas ekonomier återstartar efter pandemin ska ekonomisk tillväxt och klimatomställning gå hand i hand. Det kräver nya gröna investeringar i hela EU.

EU:s inre marknad och den fria rörligheten har varit en motor för tillväxt och utveckling i Europa. Mer än 70 procent av Sveriges export går till EU-marknaden – export som skapat jobb och tillväxt i Sverige. Ska företag i Europa även i framtiden vara konkurrenskraftiga måste vi fortsätta att riva handelshinder och dra nytta av den fria rörligheten för varor och tjänster. Detta måste kompletteras med stärkta rättigheter för medborgarna med en lön som går att leva på och schyssta villkor.

EU behöver också bli mer jämställt. Alltför många kvinnor står idag utanför arbetsmarknaden och allt för stor andel av viktiga positioner inom EU:s institutioner innehas av män. En bättre jämställdhet är både ett mål i sig självt, men skulle också leda till en ökad tillväxt när fler kommer i arbete.

I det nya omvärldsläget är EU viktigare än någonsin för Sveriges säkerhet och vi vill se ett förstärkt samarbete på mellanstatlig grund. EU ska kunna agera snabbare och mer beslutsamt inför kriser och stimulera investeringar och innovation för att utveckla vår beredskap. Sverige ska driva på för att EU:s krishanteringssystem ska utvecklas så att hanteringen av kommande kriser kan hanteras bättre.

Samarbetet i vår union bygger på att alla medlemsstater respekterar våra grundläggande värderingar. Frihet och demokrati. Respekt för mänskliga rättigheter. Jämlikhet, jämställdhet och tolerans. Att en medlemsstat följer grundläggande demokratiska principer ska vara en förutsättning för att ta del av våra gemensamma EU-medel.

Vi måste få på plats ett nytt asylsystem inom EU som bygger på att alla medlemsstater tar ansvar för att ta emot människor på flykt.

Läs mer vad våra representanter i Europarlamentet arbetat med: http://sieuropaparlamentet.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.