Förskoleklass - Socialdemokraterna

Förskoleklass

Alla barn har rätt att få en bra start på sitt lärande. Därför vill vi stärka övergången från förskola till skola genom att höja kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen.

Socialdemokraterna vill:

 • minska klasstorleken och anställa mer personal
 • utveckla förskolepedagogiken och förskoleklassens unika roll som brygga mellan förskola och skola
 • investera i lärarna och deras förutsättningar för planering och kollegialt samarbete
 • öka tillgången till specialpedagogiskt stöd i förskoleklassen.
Portrait of representative Gruppledare och ordförande Utbildningsutskottet Matilda Ernkrans

Håller du med?

Obligatorisk förskoleklass för sexåringar

Förskoleklassen bygger på förskolans pedagogik där lek och skapande är centrala delar i kunskapsutvecklingen. Förskoleklassens undervisning förbereder barnen på grundskolans start och sker i nära samarbete med förskola, skola och fritidshem.

Forskning visar att barn som tidigt vistas i stimulerande lärmiljöer får bättre möjligheter att utvecklas och lära än andra barn. Detta gäller särskilt barn som kommer från hem utan studietradition. Därför är det viktigt att alla barn får möjlighet till en bra start i livet i en lärorik miljö.

Att ge alla barn samma möjligheter till lärande är för oss en viktig jämlikhetsfråga. Därför har vi beslutat att förlänga skolplikten så att alla sexåringar får ta del av förskoleklassens undervisning och lärande.

Uppdaterades senast: 21 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • förlängt skolplikten genom att göra förskoleklassen obligatorisk för alla sexåringar
 • tillfört ett särskilt kapitel i läroplanen för att tydliggöra och kvalitetssäkra förskoleklassens verksamhet
 • minskat barngrupperna och anställt fler pedagoger
 • satsat på kompetensutveckling av lärarna i förskoleklassen
 • investerat särskilt i de förskoleklasserna med svårast förutsättningar.
Relaterade ämnen
 • Barn

  Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Barnkonventionen

  Alla barn ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Varje barn har rätt att växa och utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskemål, oavsett bakgrund och familjens ekonomi. Vi socialdemokrater vill att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Barnomsorg

  En modern barnomsorg är öppen och tillgänglig när föräldrarna arbetar. Föräldrar som arbetar på kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Förskola

  Socialdemokraterna arbetar för en förskola som är lärorik och stimulerande för alla barn. Barngrupperna ska inte vara för stora och barnen ska erbjudas en trygg miljö där behörig och kunnig personal har tid att se varje barn.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Förskoleklass

  Alla barn har rätt att få en bra start på sitt lärande. Därför vill vi stärka övergången från förskola till skola genom att höja kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Ungdomsarbetslöshet

  För socialdemokraterna är kampen mot arbetslösheten den viktigaste uppgiften. Ingen ung ska vara utan arbete. Ett ensidigt fokus på skattesänkningar och privatiseringar sänker inte arbetslösheten och skapar inte fler jobb.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vinst i välfärden

  Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer