Integration och mångfald

Ett Sverige där alla jobbar och bidrar

Det går allt snabbare för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi ska ställa högre krav på språk och utbildning så att alla i vårt starka samhälle har möjlighet att försörja sig själva.

Socialdemokraterna vill:

  • korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
  • införa en språkplikt för alla nyanlända. Alla som lever i Sverige ska kunna svenska
  • att inga områden ska vara särskilt utsatta. Vi ska bland annat rusta upp miljonprogrammen med en miljard årligen
  • öka stödet till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar
  • alla kommuner ska bidra i mottagandet och för snabb etablering.

Vi vill se ett starkare samhälle med en snabbare integration

Sverige ska vara ett välkomnande land där vi tydligt står upp för värderingar om exempelvis jämställdhet och demokrati. Ett land där alla jobbar och bidrar. Där alla får plats i samhällsgemenskapen.

Vi har sett till att integrationen förbättrats och att det nu går allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Men segregation och bristande kunskaper i svenska språket är fortsatt stora utmaningar. Vi har länge tagit för lätt på integrationsproblemen. Därför har Socialdemokraterna genomfört en omläggning av integrationspolitiken som innebär stärkta möjligheter, men också skärpta krav för etablering och integration.

I vårt starka samhälle tar alla kommuner i Sverige ansvar för integrationen av nyanlända. I ett tryggt Sverige satsar vi på kompetens, inte lägre löner. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd. Nästan 3 av 4 av de som kommit till Sverige är under 40 år. Hela samhället vinner på att de får möjlighet att utbilda sig till att de jobb som behövs.

Uppdaterades senast:

Det här har vi gjort:

  • inrättat ett snabbspår för nyanlända tillsammans med arbetsmarknadens parter så att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete
  • infört en utbildingsplikt för nyanlända. Den som tackar nej till en utbildning som behövs för bli anställningsbar kan få sin ersättning indragen.
  • infört moderna beredskapsjobb inom statliga myndigheter
  • sett över samhällsorienteringen för mer fokus på rådande normer och värderingar i Sverige
  • en rad riktade insatser för att få fler nyanlända kvinnor i arbete.