Kyrkor och trossamfund - Socialdemokraterna

Kyrkor och trossamfund

En del av det civila samhället

Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

Socialdemokraterna vill:

 • stödja kyrkor och trossamfund som del av det civila samhället
 • värna religionsfriheten - att alla människor ska kunna utöva sin tro
 • att kyrkor och samfund ska leva upp till samhällets krav om demokrati, jämlikhet och alla människors lika värde.

Håller du med?

Vi vill ha en öppen folkkyrka

En av våra grundläggande fri- och rättigheter är religionsfriheten och vi anser att alla människor ska ha rätt att få utöva sin religion. Trossamfunden bär gemensamt ett ansvar för att skapa respekt för olika trosuppfattningar, att värna demokratin och alla människors lika värde.

Då Svenska kyrkan och staten skildes åt 1 januari 2000, var ett av syftena att öka likställigheten mellan olika trossamfund. Staten har fortsatt ansvar för Svenska kyrkans kyrkobyggnader med den kyrkoantikvariska årliga ersättningen. Övriga trossamfund erhåller statligt stöd för att bedriva aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

Socialdemokraterna är som parti verksamma inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalen. Vi vill ha en öppen folkkyrka. Vi tar starkt avstånd från kvinnoprästmotståndarna och den negativa inställning till HBT-personer som fortfarande finns inom vissa delar av kyrkan. Med sin rikstäckande verksamhet, öppen för alla, erbjuder Svenska kyrkan trygghet och gemenskap.

Uppdaterades senast: 22 februari 2018

Det här har vi gjort:

 • ökat stödet för säkerhetshöjande insatser hos trossamfunden
 • infört ett stöd för kompetensutveckling av trossamfundsledare från olika religioner i syfte att värna demokratin och samhällets uppbyggnad
 • tillsatt en utredning om trossamfunden som ska vara klar 2018-01-26. Utredningen ska föreslå ett förtydligat demokratikriterium för att erhålla statligt samfundsstöd samt analysera det nuvarande stödets effekter.
Relaterade ämnen
 • Folkrörelse och civilsamhälle

  Aktiva folkrörelser bidrar till att utveckla samhällsbygget och den svenska modellen. Socialdemokraterna vill stärka civilsamhället och ge alla möjlighet att engagera sig.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Idrott

  Idrottsrörelsen är en del av den svenska modellen. De ideella krafterna gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera. Vi ser med oro på de höjda avgifterna som riskerar stänga ute barn och unga.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kultur

  Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Socialdemokraterna ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Kyrkor och trossamfund

  Sverige är ett land med plats för många olika trosuppfattningar. Kyrkorna och samfunden – en del av det civila samhället – är självklara samlingsplatser i både glädje och sorg.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Public service och kommersiell media

  Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Utbildningsradions fria och självständiga roll ska försvaras och utvecklas. Staten har ett ansvar för att stödja kommersiell media.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer