Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Sjukvård

En närmare sjukvård, med mindre köer!

Sverige har världens bästa läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Men något står inte rätt till när människor är oroliga för om man kommer att få hjälp i tid. Kommer jag tvingas armbåga eller köpa mig förbi kön? Kommer vi sitta för länge på en stökig akutmottagning?

Socialdemokraterna vill

 • göra så att vården kommer närmare dig genom att utveckla vård- och hälsocentralerna så de kan ge dig mer och snabbare vård. Det gör vi till exempel med en fast läkarkontakt, bokning av tid via 1177och snabbare hjälp vid psykisk ohälsa
 • stärka rätten till en egen fast läkare på din vård- och hälsocentral. Vårt långsiktiga mål är att alla ska ha sin namngivna läkare
 • stärka och utveckla 1177 som en integrerad del av regionens vård, bland annat genom att minst halvera den genomsnittliga nationella väntetiden. Det långsiktiga målet är att ingen ska behöva vänta mer än tre minuter
 • utveckla vårdgarantin. Du ska aldrig behöva vänta mer än 14 dagar på besked om en tid till undersökning, planerade besök eller operation i den specialiserade vården
 • införa ett mål om en barnmorska per födande i de regioner där vi styr. Föräldrarna ska inte lämnas ensamma i förlossningsrummet, utan få det stöd som de behöver.
 • skärpa vårdgarantin så att den även omfattar undersökning, som exempelvis röntgen
 • stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården
 • öka antalet utbildade personal och styra om resurser för att fler ska kunna utbildas till välfärdsyrken. Möjligheten att vidareutbilda sig eller specialisera sig behöver också öka. Vi vill även höja kvaliteten i vård- och lärarutbildningarna
 • stärka den demokratiska kontrollen genom att se till att också privata välfärdsaktörer tar emot studenter på utbildning och praktik inom högskolan och yrkesvux. Alla aktörer ska vara med och bidra till att välfärdens medarbetare får fler kollegor
 • att alla offentliga och privata vårdgivare ska använda sig av journalsystem som fungerar gemensamt och sätta tydligare standarder för enklare och ökad kommunikation av hälsodata
 • att alla ska erbjudas en hälsoundersökning på sin vårdcentral det året man fyller 60 år. Särskilda insatser ska göras för att deltagandet ska bli högt och jämlikt.

Socialdemokraterna kommer göra allt för att korta väntetiderna i sjukvården i Sverige

Vi gör det genom att ge vård efter behov – inte plånbok. Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en operation eller en behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring. Dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare idag och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen så att behov och inte marknad styr den svenska vården.

Vi ska anställa fler inom vården, förbättra deras arbetsvillkor och se till så att deras kunskap och kraft tas till vara fullt ut. Vi måste öka statens kontroll och se till så att alla vårdens aktörer jobbar tillsammans för att du ska få hjälp så snabbt som möjligt. Vi vill göra upp med den borgerliga marknadsstyrningen av vården. Det är en svår strid men vi tar den, eftersom i ett starkt samhälle ska rätten till en förstklassig sjukvård, oavsett plånbok, kön eller bostadsort, vara en självklarhet.

I huvudsak vill vi öka tillgängligheten genom att:

 1. Satsa på personalen. När det inte finns personal som kan göra jobbet ökar väntetiderna. I grund och botten måste fler vilja jobba inom vården och de som är där idag måste vilja vara kvar. Det kräver bättre arbetsvillkor, personalinflytande och större resurser så att fler kan anställas.
 2. Öka närheten till stöd och vård. Vi behöver se till så att alla människor enklare och snabbare får rätt vård. Här behöver det finnas mer stöd och vård att få utanför sjukhusen på exempelvis vårdcentralen. Digitala hjälpmedel kan också bidra och komplettera den vanliga vården.
 3. Större statlig kontroll. För att garantera likvärdig vård i hela landet behövs en större statlig kontroll. Beroende på om det är storstad eller glesbygd så varierar tillgängligheten på så väl personal som fysiska platser att få vård. Här behöver staten ta ett större ansvar att se till att dels regionerna har resurser men också att de används på så sätt att de faktiskt leder till minskade väntetider i hela landet.

Det här har vi gjort

 • en historisk satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kronor i ökade satsningar för bland annat fler anställda, bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, stärkt psykiatri och en bättre förlossningsvård
 • förra mandatperioden investerade vi 35 miljarder kronor i välfärden
 • under 2020 genomfördes en rekordstor investering i välfärden genom 38,5 miljarder kronor till kommuner och landsting som ökar till 41,5 miljarder kronor år 2021
 • för 2020 har vi tillfört ytterligare 26 miljarder kronor i generella bidrag, varav 12,5 miljarder är permanenta anslagsökningar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år. Det är viktiga tillskott för att ge kommunsektorn långsiktiga planeringsförutsättningar och upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom vård, skola och omsorg
 • under 2021 tillfördes regionerna fyra miljarder kronor årligen för att vård som tvingats skjutas upp på grund av Coronaviruset ska kunna genomföras så att människor får tillgång till den vård som man har behov av och har fått beslutad. Denna satsning ökar till 6 miljarder kronor 2022
 • två miljarder kronor avsätts för fortsatt testning och smittspårning av covid-19
 • ambulanssjukvården förstärks med 100 miljoner kronor
 • cancersjukvården förstärks med ytterligare 100 miljoner kronor till de tidigare 500 miljoner kronor
 • satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor samt byggt ut läkarutbildningen
 • påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så att du ska kunna få mer hjälp på din hälso- eller vårdcentral
 • infört avgiftsfri cellprovtagning i hela landet inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer
 • infört avgiftsfria läkemedel för alla barn under 18 år
 • infört ett särskilt vaccinationsprogram med avgiftsfri pneumokock-vaccinering för medicinska riskgrupper och 75-åringar från hösten 2022
 • infört ägar- och ledningsprövning så att oseriösa aktörer inte kan bedriva välfärdstjänster för våra gemensamma skattepengar
 • infört meddelarskydd för all personal i offentligt finansierad verksamhet.
placeholder

Håller du med oss?
Vill du se till att det här blir verklighet?

Engagera dig nu och Bli medlem!

Uppdaterades senast: