Sjukvård - Socialdemokraterna

Sjukvård

En närmare sjukvård, med kortare väntetider!

Vi driver för en jämlik vård med kortare väntetider där vi prioriterar investeringar i vården framför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården. Engagera dig du med!

Socialdemokraterna vill:

 • Göra så att vården kommer närmare dig genom att utveckla vård- och hälsocentralerna så de kan ge dig mer och snabbare vård. Det gör vi till exempel med en fast läkarkontaktbokning av tid via 1177och snabbare hjälp vid psykisk ohälsa. Läs mer längre ned!

 • Införa en generalplan och satsar 3 nya miljarder för att kapa vårdköerna

 • Förstärka ambulanssjukvården och bygga ut verksamheten med ambulanshelikoptrar i landet så att ambulansen ska kunna komma i tid i hela Sverige

 • Satsa en halv miljard årligen på en utvecklad cancersatsning för att korta väntetiderna och stärka de sex regionala cancercentra

 • Införa ett arbetsmiljölöfte. Alla som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge patienter, brukare och klienter en god vård och omsorg av hög kvalitet 

 • Prioritera investeringar i vården framför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården.

Portrait of representative Socialminister Lena Hallengren

Håller du med?

Socialdemokraterna kommer göra allt för att korta väntetiderna i sjukvården. 

Socialdemokraterna kommer göra allt för att korta väntetiderna i sjukvården. Vi gör det genom att ge vård efter behov – inte plånbok. Den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en operation eller en behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr vårdförsäkring. Dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare idag och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen så att behov och inte marknad styr den svenska vården.

Vi ska anställa fler inom vården, förbättra deras arbetsvillkor och se till så att deras kunskap och kraft tas till vara fullt ut. Vi måste öka statens kontroll och se till så att alla vårdens aktörer jobbar tillsammans för att du ska få hjälp så snabbt som möjligt. Vi vill göra upp med den borgerliga marknadsstyrningen av vården. Det är en svår strid men vi tar den, eftersom i ett starkt samhälle ska rätten till en förstklassig sjukvård, oavsett plånbok, kön eller bostadsort, vara en självklarhet.

I huvudsak vill vi öka tillgängligheten genom att:

 1. Satsa på personalen. När det inte finns personal som kan göra jobbet ökar väntetiderna. I grund och botten måste fler vilja jobba inom vården och de som är där idag måste vilja vara kvar. Det kräver bättre arbetsvillkor, personalinflytande och större resurser så att fler kan anställas.

 2. Öka närheten till stöd och vård. Vi behöver se till så att alla människor enklare och snabbare får rätt vård. Här behöver det finnas mer stöd och vård att få utanför sjukhusen på exempelvis vårdcentralen. Digitala hjälpmedel kan också bidra och komplettera den vanliga vården.

 3. Större statlig kontroll. För att garantera likvärdig vård i hela landet behövs en större statlig kontroll. Sjukvårdens tillgänglighet och tillgång till nödvändig vårdkompetens varierar stort mellan storstäder och glesbygd. Här behöver staten ta ett större ansvar för att säkerställa att regionerna har jämlika förutsättningar och resurser och att de används på bästa sätt så att väntetiderna till vård och behandling minskar i hela landet. 

En närmare vård med utvecklade vård- och hälsocentraler

Det finns en stor trygghet i att ha ”sin” sjuksköterska eller läkare på vårdcentralen. En och samma person som finns där för en, under lång tid. Det finns också en stor trygghet i att snabbt kunna få kontakt och få ett besök. I dag är det för få som känner den tryggheten.

Socialdemokraterna arbetar med en reformering av primärvården. Vi vill att Sveriges vårdcentraler och hälsocentraler ska ha kraften att vara både basen och navet i sjukvården. En plats där du kan få hjälp med det mesta.

Steg för steg förstärker vi därför primärvården. I år tillför regeringen 1,5 miljarder kronor för att stärka primärvården. Nästa år blir det 3 miljarder kronor. 

Samtidigt vill vi införa system med en fast läkarkontakt. När du ringer din vård- eller hälsocentral så ska det vara en och samma person som du får hjälp av. Du ska inte bollas runt. 

Vi vill också att du ska kunna boka tid på direkt via 1177. Du ska inte behöva ringa flera samtal.  

Vi vill också att du som lider av psykisk ohälsa ska kunna få hjälp snabbt på vårdcentralen, utan lång väntan eller att behöva söka vård någon annanstans.

Vi vill också att det ska bli lättare att bedriva vård på landsbygden. Sverige ska hålla ihop, och då måste vården vara stark i hela landet.

Uppdaterades senast: 27 augusti 2018

Det här har vi gjort:

 • En historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 13 miljarder kr i ökade satsningar för bland annat fler anställda, bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, stärkt psykiatri och en bättre förlossningsvård

 • Investerat välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som ökat med fem miljarder per år från 2017. 2020 omfattar välfärdsmiljarderna 20 miljarder

 • Satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor och undersköterskor samt byggt ut läkarutbildningen

 • Påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka den nära vården, så att du ska kunna få mer hjälp på din hälso- eller vårdcentral 

 • Infört avgiftsfri cellprovtagning i hela landet inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer.

 • Infört avgiftsfria läkemedel för alla barn under 18 år.
Relaterade ämnen
 • Alkohol och narkotika

  Alkohol är en vanlig orsak bakom social utslagning, våld och ohälsa. Därför behöver vi minska alkoholkonsumtionen och förebygga missbruk av alkohol. Vi värnar den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Apotek

  Apoteken ska vara en del av vården och de ska fungera på ett tryggt och säkert sätt i kedjan vård-apotek-patient. Därför har vi ändrat reglerna för apoteksmarknaden för att stärka patienternas rättigheter. Dessa förändringar bidrar till ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Psykiatri

  Psykisk ohälsa är en av våra största folkhälsoutmaningar. Därför är det hela samhällets ansvar att minska den psykiska ohälsan och utjämna hälsoklyftorna. Så kan vi skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukförsäkringen

  Vi socialdemokrater vill ha en sjukförsäkring som innebär att den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar. En trygg sjukförsäkring är en del av ett starkt samhälle.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjuksköterskelyft

  Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Nyckeln till det är personalen. Vården och omsorgen behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter och brukare en vård och omsorg i världsklass. Därför går Socialdemokraterna till val på ett Sjuksköterskelyft – för att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som har mest.

  Läs mer
  Håller du med?
 • Sjukvård

  Vi driver för en jämlik vård med kortare väntetider där vi prioriterar investeringar i vården framför skattesänkningar. Stoppa privatiseringar av akutsjukhus och gräddfiler i vården. Engagera dig du med!

  Läs mer
  Håller du med?
 • Vård

  Sjukvården är en del av det som gör Sverige unikt. Med en sjukvård för alla och med höga medicinska resultat är en hörnsten i välfärden. Genom våra nya förslag skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

  Läs mer
  Håller du med?
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.