Valet 2014 - Socialdemokraterna

Bild för -

Valet 2014

Här hittar du information, strategi och vallöften från valet 2014.

Vallöften 2014 

Här hittar du en översikt av våra vallöften och utspel. Fokus är jobb, skola och välfärd. 

Dags för en human sjukförsäkring

13 september: Vi vill avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, satsa mer på rehabilitering och se till att ersättningen är 80 procent under hela sjukskrivningsperioden. 

Satsning på nattöppen förskola

12 september: En modern förskola ska vara öppen när föräldrarna arbetar. Vi investerar därför 80 miljoner kronor per år i ett stimulansbidrag till de kommuner som erbjuder omsorg på kvällar, nätter och helger. 

Ökat anslag till idrott, friluftsliv och kultur- och musikskolan

11 september: Handslag om 300 miljoner kronor för en meningsfull fritid för alla barn.

Ny styrning i välfärden

10 september: Om vi vinner valet kommer vi att tillsätta en utredning om hur välfärden ska styras. Låt proffsen få vara proffs. 

Fri entré på museer

9 september: Vi lovar fri entré till statliga museer om man vinner valet på söndag. 80 miljoner kronor är avsatt till reformen.

Stor satsning på ny järnväg

8 september: Vi kommer att göra investeringar på 27 miljarder i ny svensk järnväg. Där tillkommer 5 miljarder i vägunderhåll och 10 miljarder i järnvägsunderhåll. 

De första 100 dagarna för skolan

7 september: Om Socialdemokraterna får förtroende att bilda regering kommer vi att investera 15 miljarder om året i skola och utbildning. Det är mer än alla förslag i högerregeringens valmanifest. Vi kommer omedelbart efter regeringsövertagandet att fatta beslut om ett antal avgörande framtidsreformer för skolan.

Så vill vi bekämpa rasismen

6 september: Kunskap om rasism är av största vikt för att kunna bekämpa den. Därför kommer vi i regeringsställning att genomföra en stor folkbildande insats om olika former av rasism, skriver Margot Wallström.

Äldrelyft i vården

4 september: Vi vill se ett lyft i äldrevården med skärpta krav på personalens kompetens och en nationell samling för arbetsmarknadens parter.

Framtidens fritidshem

31 augusti: Investeringar för att vända utvecklingen på fritidshemmen och minska ungdomsarbetslösheten.

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

30 augusti: Omgående efter ett regeringsskifte kommer vi fatta beslut om nystart för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlare ska kunna fokusera på att förmedla jobb, inte på att administrera arbetslösheten.

90-dagarsgaranti för unga

29 augusti: Unga arbetssökande ska inom 90 dagar ska erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning. 

Stoppa vinstjakten i skolan

28 augusti: Granskning av lärartäthet i vinstdrivande skolkoncerner och tydligare bemanningskrav i nationella kvalitetslagar. Det är förslag i vår granskning av friskolekoncernerna. 

Vallöfte för bostadsbyggande

27 augusti: Fram till år 2020 ska det byggas minst 250 000 nya bostäder. Det innebär en ambitiös men realistisk ökning jämfört med dagens byggtakt. 

Miljardsatsning på gröna guldet

26 augusti: En miljardsatsning på gröna guldet för fler jobb inom skogsindustrin och för att nå miljömålen. Det vallöftet ger Stefan Löfven. 

Fungera nu

25 augusti: 10 miljarder i ökat anslag till underhåll och krav på punktlighet. Det är delar av en stor satsning på järnvägen som partiledningen presenterade på Stockholms centralstation. 

Bättre tågtrafik i Norrland

23 augusti: Ostkustbanan ska rustas upp. Det vallöftet gav Stefan Löfven när han besökte hemmaplan och Socialdemokraterna i Örnsköldviks valupptakt.

Kunskapslyft för fler jobb

22 augusti: Investera 5,6 miljarder kronor i 64 500 nya utbildningsmöjligheter inom högskola/universitet, komvux och yrkeshögskola bland annat.

Låt lärare vara lärare

21 augusti: Avlasta lärarnas administrativa arbetsbörda och ge arbetslösa jobb i skolan. 6000 extratjänster i skolan är ett nytt vallöfte från Stefan Löfven. 

Framtidsreformer för barnen

20 augusti: Margot Wallström presenterade vallöften för bland annat en rikare fritid för barn och unga, höjt underhållsstöd samt maxtak i förskolan. 

Mindre klasser i lågstadiet

19 augusti: 2 miljarder för mindre klasser i lågstadiet och 500 miljoner till 1000 fler speciallärare och specialpedagoger.

Vallöfte för lärarna

18 augusti: 3,5 miljarder i investering för att höja lärarutbildningens kvalitet och läraryrkets attraktivitet.

Satsning på rektorers kompetensutveckling

17 augusti: Bra ledarskap är viktigt för att förbättra skolans resultat. Därför vill vi satsa 50 miljoner årligen till kompetensutveckling för rektorer.

Mer jämställd föräldraförsäkring

15 augusti: Vi föreslår förändringar av föräldraförsäkringen med att en tredje reserverad månad införs för vardera föräldern. 

En miljard till miljömål

14 augusti: Margot Wallström är tillbaka i politiken och presenterade ett vallöfte om att avsätta en miljard kronor för att klara miljömålen.

Omöjliggör utförsäljning

13 augusti: Skolor, vårdcentraler och andra välfärdsverksamheter ska inte säljas till underpris. Därför ger vi vallöftet att införa en ny lagstiftning - Lex Serafen - som gör det möjligt att i efterhand kräva att köparen betalar mer pengar.

Sjukvårdslyft med traineejobb

12 augusti: Partiledningen har presenterat en satsning på fler jobb för unga. Vi investerar 700 miljoner till 5000 traineejobb inom sjukvården. 

Stor satsning på högskolan

11 augusti: 22 500 nya platser på högskolan och höjd kvalitet i utbildningarna.

Studielån till körkort

10 augusti: För att unga ska öka sina chanser att få jobb lägger vi ett förslag att underlätta möjligheten för unga att ta körkort.

Fler unga med gymnasieexamen

10 augusti: Stefan Löfven presenterade en stor satsning på obligatorisk gymnasieskola som en del ur vårt kommande valmanifest.

Avskaffa läxrut - inför läxhjälp

9 augusti: Det ska bli obligatoriskt för alla grundskolor att erbjuda eleverna läxhjälp.

Alla barn och unga har rätt till kultur

7 augusti: 50 miljoner till barn och unga inom musik- och kulturskolan. 

Vallöfte för äldreomsorg

4 augusti: 2,8 miljarder till traineejobb för 20 000 ungdomar i äldre- och funktionshinderomsorgen. 

Öka stödet till HBTQ-organisationer

1 augusti: Öka bidraget till HBTQ-organisationerna med 3 miljoner kronor årligen.

Alla människors lika värde och rätt

30 juli: Arbetsgivare ska aktivt förebygga och förhindra diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Det är en del i vårt nya hbt-politiska program. 

Från banker till barn

1 juli: Magdalena Andersson föreslår en bankskatt om 4 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder kronor ska gå till ett maxtak för barngrupper i förskolan. Det ökade utrymmet investeras i förskola och skola, från banker till barn. 

Maxtak i förskolan

29 juni: Staten ska satsa 1,1 miljarder varje år för att småbarnsgrupperna i förskolan ska bestå av max 15 barn.

Två miljarder till jämlik skola

18 juni: Ökat statligt ansvar för en jämlik skola samt 2 miljarder till skolor med tuffast förutsättningar och låga resultat. 

Första jämställdhetsåret

12 juni: Under det första regeringsåret med en socialdemokratiskt ledd regering ska jämställdhetsfrågorna prioriteras. Vi har ett handlingsprogram med fokus på arbetsmarknad, utbildning och välfärd. 

Uppföljning av Socialdemokraternas vallöften 2014 

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.