Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår välfärd.

En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla barn oavsett föräldrarnas ekonomi och sjukvård efter behov – inte efter plånbok. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnadsarbetaren som till direktören. Pengarna till välfärden ska gå till just välfärden. Det är grunden för ett starkt och tryggt samhälle.

Våra skattepengar ska inte gå till vinstjakt

Våra skattepengar ska gå till barnens skola, till vården och omsorgen.

Vår plan för att skapa en trygg pension

Den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara 70 procent av slutlönen.

Kortare väntetider i vården

Vi gör det genom att ge vård efter behov – inte plånbok.

En lärorik förskola för alla barn

Barngrupperna ska minska så att personalen får tid att se varje barn.

Ordning och reda i skolan för alla barn

Det starka samhället börjar i skolan. Vi vill ha en skola i världsklass igen.

En tryggare äldreomsorg

En tryggare äldreomsorg börjar med personalen.

Bli medlem idag

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i svensk politik.