Länkar

Här hittar du länkar som kan vara av intresse.

Länkar till Arbetarrörelsen

ABF
ABF är Sveriges största studieförbund med 55 medlemsorganisationer och 1 miljon cirkeldeltagare varje år - www.abf.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuellt i Politiken
Socialdemokraternas nyhetstidning - www.aip.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A-lotterierna
Ett flertal lotterier har gjort A-lotteriernas kunder till vinnare sedan starten 1956. Företaget har genom åren även bidragit med betydande överskott till sina ägare SAP och SSU. Idag är Kombilotteriet den största och "Drömresan" den senaste produkten i företaget. Läs mer om företaget - www.alotterierna.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetarrörelsens Tankesmedja / Tankesmedjan Tiden
Arbetarrörelsens Tankesmedja, som från och med 2006 drivs gemensamt av Socialdemokraterna, LO och ABF, har som uppgift att att på olika sätt stimulera den idépolitiska debatten. https://tankesmedjantiden.selänk till annan webbplats

Bommersvik
Kursgården Bommersvik ägs av SSU och SAP. Bommersvik är till för alla som söker naturnära konferens nära Stockholm - en hållbar mötesplats för konferens, möte och utbildning och en oas för återhämtning – bara 40 minuter utanför Stockholm

Bommersvik - konferens med sjöutsikt nära stockholmlänk till annan webbplats.
www.bommersvik.selänk till annan webbplats

Socialdemokrater för tro och solidaritet
En sidoorganisation inom partiet som ger dig möjlighet att ta din religiösa övertygelse in i det politiska arbetet. Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. De vill bygga en hållbar värld där alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras. - www.trosolidaritet.selänk till annan webbplats

HBT- Socialdemokrater Sverige
En sidoorganisation inom partiet och ett förbund för homo- och bisexuella, transpersoner, queera samt dess vänner över hela Sverige. HBTs Sverige bildades 1988 som riksförening, blev ett förbund 2008 och sidoorganisation 2015. HBTs Sverige arbetar för hbtq-rättigheter i Sverige och världen, i synnerhet för homo- och bisexuellas, transpersoners och queeras mänskliga rättigheter. HBTs Sverige driver också på i frågor kring sexualpolitik i den bredaste bemärkelsen. - http://www.hbts.selänk till annan webbplats

LO - Landsorganisationen
LO är organiserat i ett samarbete mellan 14 medlemsförbund. Dessa förbund organiserar arbetare inom både den privata och offentliga sektorn - www.lo.selänk till annan webbplats

Olof Palmes Internationella Center
Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationella och säkerhetspolitiska frågor - www.palmecenter.selänk till annan webbplats

S-Kvinnor
S-Kvinnor är en socialdemokratisk och feministisk organisation som företräder kvinnors intressen och rättigheter - www.s-kvinnor.selänk till annan webbplats

Socialdemokratiska studentförbundet
Socialdemokratiska studentförbundet består av 28 klubbar och föreningar från Luleå i norr till Malmö i söder. Arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet - www.s-studenter.selänk till annan webbplats

SSU
SSU (Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund) över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. SSU är också del av den socialdemokratiska världsrörelsen med systerorganisationer i över 100 länder runt om i världen - www.ssu.selänk till annan webbplats

Unga Örnar
Unga Örnar, barnens förening, är en riksorganisation som finns över hela landet. Omsorg och respekt mellan människor utvecklas i ömsesidiga relationer - www.ungaornar.selänk till annan webbplats

 

Länkar till Socialdemokraterna i EU

Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet

http://sieuropaparlamentet.se/länk till annan webbplats

De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp
http://www.socialistsanddemocrats.eulänk till annan webbplats

Europeiska socialdemokratiska partiet
www.pes.eulänk till annan webbplats

Europeiska unionen
Central sida för information om EU:s institutioner och organ.
www.europa.eulänk till annan webbplats

Länkar till EU

Europaparlamentet

Europaparlamentet i Bryssel. Där finner du information om EU och dess institutioner - www.europarl.eulänk till annan webbplats

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens centrala Internetsida - http://ec.europa.eu/länk till annan webbplats

Europeiska unionens råd
Information om rådets arbete - http://www.consilium.europa.eu/länk till annan webbplats

Riksdagens EU-information
Opartisk information om EU:s arbete - eu.riksdagen.selänk till annan webbplats

Europaportalen.se
Europaportalen samlar, sorterar och analyserar nyheter, debattartiklar och fakta. Europaportalen ägs av fackföreningar - www.europaportalen.selänk till annan webbplats

Länkar till S i Norden

SAMAK

SAMAK samlar de socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna i de nordiska länderna - www.samak.infolänk till annan webbplats

S i världen

IUSY
International Union of Socialist Youth är ungdomsinternationalen, ungdomsförbundet till Socialistinternationalen. Svenska medlemmar är SSU och Socialdemokratiska Studentförbundet - www.iusy.orglänk till annan webbplats

Andra nyttiga länkar

Anna Lindhs minnesfond
I Anna Lindhs anda ska fonden verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling för ett gott liv - www.annalindhsminnesfond.selänk till annan webbplats

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), är en fristående stiftelse med den svenska staten, Landsorganisationen i Sverige och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti som huvudmän. Institutionen fyllde 100 år 2002 och därmed är den äldsta av sitt slag i Europa och sannolikt i världen. ARAB förenar arkiv (specifikt SAP:s arkiv), bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer - www.arbark.se länk till annan webbplats

Dagens Arena

En ideell förening som rymmer en rad olika opinionsbildande verksamheter. Dagens Arena kommenterar dagligen aktuella politiska händelser nationellt som internationellt - www.dagensarena.selänk till annan webbplats

Electionworld
Här hittar du alla val i hela världen - www.electionworld.orglänk till annan webbplats

Kulturmöte Syd

Länk till program i samband med Kulturmöte Syd.PDF

Olof Palmes arkiv på nätet

www.olofpalme.orglänk till annan webbplats

Olof Palmes minnesfond
Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne - www.palmefonden.selänk till annan webbplats

Regeringen
www.regeringen.selänk till annan webbplats

Riksdagen
www.riksdagen.selänk till annan webbplats

Valmyndigheten
Här kan du att hitta information om när, var och hur man röstar - www.val.selänk till annan webbplats

Webbutiken
Här kan partiorganisationen enkelt hitta och beställa material - http://butik.socialdemokraterna.se/länk till annan webbplats