Politiska ämnesutbildningar - Socialdemokraterna

Politiska ämnesutbildningar

Partistyrelsen kansli tillhandahåller en rad studiematerial som ska inspirera och leda till spännande diskussioner om hur vi tillsammans kan vässa vår politik. Studiematerialen är underlag för ämnesutbildningar som Partidistrikten erbjuder.

Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling.

Ämnesutbildningarna riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid, men passar också för medlemmar med offentliga förtroendeuppdrag på alla nivåer.

Exempel på politiska material och ämnesutbildningar som erbjuds:

Det starka samhällets revansch
Den svenska modellen
Säkerhetspolitik 
Arbete åt alla
En kunskapsskola
Ett långt brev
Barnfattigdom
EU-studier

 

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.