Stiftelser, fonder och medaljer - Socialdemokraterna

Stiftelser, fonder och medaljer

Här hittar du information om stiftelser inom socialdemokratin.

Olof Palme Foto: Socialdemokraterna

Angående Stiftelsen till Ernst Wigforss minne, Stiftelsen till Hjalmar Brantings minne, och Stiftelsen till Per Albin Hanssons minne. Stiftelserna har inrättats med syfte att hylla framstående socialdemokratiska ledarinsatser. Genom stiftelsernas verksamhet är tanken att minnet av ledargestalternas gärningar ska leva vidare och påminna om deras insatser för arbetarrörelsen och svenskt samhälle.

Styrelserna för rubricerade stiftelser har beslutat att det ekonomiska utrymme som stiftelserna förfogar över ska användas till stöd för den högskoleutbildning som bedrivs i samarbete mellan Bommersvik AB och Uppsala universitet. Därmed är dessa stiftelser inte öppna för enskilda stipendieansökningar. Mer information om partiets kvalificerade utbildningar på Campus Bommersviks webbplats

Tage Erlanders hedersmedalj

Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år. Partistyrelsen delar ut medaljen efter ansökan från lokala och regionala partiorganisationer. Överlämnandet sker lokalt.

Medaljen är rund med 70 mm i diameter, 8 mm tjock och utförd i silverpatinerad metall. Motivet är utfört av konstnärinnan Annie Sundin. Baksidan av medaljen har ett motiv från förbundsskolan Bommersvik. Medaljen är uppställd på ett trästativ. På stativet finns en silverplatta där mottagarens namn ingraveras. Medaljen kostar 700 kronor och ligger i en vackert utformad ask, som ingår i priset. Ansökan om medaljen sker minst två månader före utdelningstillfället.

För ansökan används den särskilt utformade blanketten. Tage Erlanders hedersmedalj är en fin present och hedersam gåva som kan ges till partimedlemmar som på olika sätt har utfört ett förtjänstfullt arbete för partiets bästa. Medaljen ger en utmärkt möjlighet att särskilt uppmärksamma dessa partimedlemmar.  Överskott från kostnaden för medaljen förs vidare till Tage Erlanders fond för internationellt samarbete.

Ladda ner ansökningsblanketten här

Ansökningsblankett skickas till:
Lena Karlsson
Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
fax: 08-204257
tel: 08-7002600

Brantingmedaljen

Brantingmedaljen beställs via webbshopen under kategori "övrigt". Det finns inga speciella regler som måste uppfyllas för att erhålla Brantingmedaljen. Det är upp till den lokala organisationen att upprätthålla "värdet" av medaljen.

Hjalmar Branting plakett
Artikelnummer: 13026
pris 250:-/st

Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete

Underlätta för personer från andra länder, särskilt utvecklingsländer, att studera svenska förhållanden och för personer i Sverige att på motsvarande sätt studera förhållanden i omvärlden. I första hand till unga personer, vars studier är ägnade att främja socialdemokratins allmänna mål om solidaritet, jämlikhet, fred och frihet.

För svenskar gäller att det ska vara studier i ett utvecklingsland.

Ansökan: Sista ansökningsdag för våren är den 15 april 2019.

Adress: 
Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete
c/o Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
Telefon: 08-700 26 00
Fax: 08-21 30 18 

Anna Lindhs minnesfond

Stiftelsens ändamålsbeskrivning:
"För att hedra Anna Lindhs minne bildar Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti härigenom STIFTELSEN ANNA LINDHS MINNESFOND med ändamål att genom bidrag till enskilda, i första hand barn, ungdomar och kvinnor, samt till organisationer, nationellt och internationellt verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv. Envar skall äga hedra Anna Lindhs minne genom att lämna gåvor till stiftelsen i form av kontanta medel."

Mer om Anna Lindhs minnesfond

John Lindgrens Fredsfond

John Lindgrens fredsfond har till syfte att stödja den allmänna fredsrörelsen på sätt vid varje särskild tidpunkt finnes lämpligt i form av årligen utgående personliga bidrag (…) till svensk man eller kvinna eller förening, som genom föregående och fortsatt arbete finnes värdig understöd och som framför andra synes på ett verksamt sätt kunna gagna fredssaken.

Fondens styrelse utgörs av fem personer, av vilka två utses av det socialdemokratiska partiets centrala styrelse, och två av Sveriges liberala partis centrala styrelse.

Stipendiater 2017

Styrelsen har i år beslutat att dela ut två stipendier:

  • 95.000 till International Federation of Liberal Youth och Liberala Ungdomsförbundet för att arrangera ett seminarium med unga deltagare från de nordiska och baltiska länderna, tillsammans med Polen, Ryssland och det östra partnerskapet.
  • 5.000 till Hedvig Schylander för att genomföra en fältstudie i Indien med fokus på unga kvinnors rätt till utbildning kopplat till synen på menstruation. 
Vi söker stipendiater som vill engagera sig i och vara med och bygga framtidens fredsrörelse. Nästa utdelning sker före sista april 2019.

Så ansöker du till John Lindgrens Fredsfond (PDF) Open this document with ReadSpeaker docReader

Läs rapportförfarandet (PDF)

Du skickar in din ansökan senast 31 mars 2019.

Stiftelsen Olga och Tycho Hedéns minne

Stiftelsens ändamål är att arrangera kurser i eller lämna understöd till högre studier i socialdemokratisk ideologi. Studierna skall förläggas i Sverige företrädesvis till förbundsskolan Bommersvik och arrangeras av Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU. Styrelsen fastställer på förslag av SSU kurser, föredrag eller annat arrangemang, till vilka anslag skall beviljas i enlighet med stiftelsens ändamåI.

Läs mer om stiftelsen (PDF)

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.