Verkställande utskottet - Socialdemokraterna

Kongressen 2017 väljer VU

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET

Verkställande utskottet handhar med ansvar inför partistyrelsen den omedelbara ledningen av partiets verksamhet. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Verkställande utskottet består av sju ordinarie ledamöter och åtta suppleanter.

Av utskottets ledamöter väljs ordföranden och sekreteraren särskilt. Suppleanter i verkställande utskottet inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de blivit valda. Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund samt HBT-Socialdemokrater Sverige har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid verkställande utskottets och partistyrelsens sammanträden, se adjungerade.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Adjungerade

  • Carina Ohlsson, Ordförande, S-kvinnor

  • Ulf Bjereld, Ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

  • Philip Botström, Förbundsordförande SSU

  • Daniel Andersson, Förbundsordförande HBTS

  • Malin Malm, Förbundsordförande, S-studenter
  • Heléne Fritzon, Gruppledare för svenska socialdemokrater i EU-parlamentet

  • Annelie Karlsson, Gruppledare Socialdemokraterna i riksdagen

  • Roger Berzell, Partikassör

  • Lisa Hedin, Kanslichef

  • Nils Vikmång, Statsministerns statssekreterare
Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies och pixlar för att optimera din framtida användning av vår hemsida samt för att i marknadsföringssyfte och för statistiska ändamål samla in information. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta. Läs mer om vår användning av cookies och pixlar här.