Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Verkställande utskottet

Verkställande utskottet handhar med ansvar inför partistyrelsen den omedelbara ledningen av partiets verksamhet. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda.

Av utskottets ledamöter väljs ordföranden och sekreteraren särskilt. Ersättare i verkställande utskottet inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de blivit valda. Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund samt HBT-Socialdemokrater Sverige har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid verkställande utskottets och partistyrelsens sammanträden, se adjungerade.

Partiordförande

Magdalena Andersson

Partisekreterare

Tobias Baudin

Ordinarie ledamöter

Susanna Gideonsson

Mikael Damberg

Lena Micko

Morgan Johansson

Ardalan Shekarabi

Ersättare

Tomas Eneroth

Peter Hultqvist

Lena Hallengren

Anders Ygeman

Åsa Johansson

Marie Nilsson

Adjungerade

Personligt adjungerade

Heléne Fritzon, delegationsledare svenska socialdemokrater i EU-parlamentet

Joakim Jonsson, partikassör

Lisa Hedin, kanslichef

Axel Björneke, gruppsekreterare

Nils Vikmång, biträdande partisekreterare

Gösta Brunnander, valledare

Stadgeburet adjungerade

Lisa Nåbo, Ordförande SSU

Annika Strandhäll, Ordförande S-kvinnor

Elfva Barrio, Ordförande S-studenter

Emelie Stark, t.f. ordförande HBT-S

Sara Kukka Salam, Ordförande Tro och Solidaritet

Uppdaterades senast: