Verkställande utskottet - Socialdemokraterna

Kongressen 2017 väljer VU

Verkställande utskottet

Verkställande utskottet handhar med ansvar inför partistyrelsen den omedelbara ledningen av partiets verksamhet. Utskottet ansvarar för att beslut som fattats av kongressen och partistyrelsen blir utförda. Verkställande utskottet består av sju ordinarie ledamöter och åtta suppleanter.

Av utskottets ledamöter väljs ordföranden och sekreteraren särskilt. Suppleanter i verkställande utskottet inträder vid förfall för ordinarie ledamot i den ordning de blivit valda. Ordförandena i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund samt HBT-Socialdemokrater Sverige har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid verkställande utskottets och partistyrelsens sammanträden, se adjungerade.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Adjungerade

  • Carina Ohlsson

Ordförande, S-kvinnor

  • Ulf Bjereld

Ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

  • Philip Botström

Förbundsordförande SSU

  • Sören Juvas

Förbundsordförande HBTS

  • Nasra Ali

Förbundsordförande, S-studenter

  • Roger Berzell

Partikassör

  • Lisa Hedin

Kanslichef

Dela
Maila det här citatet Måste vara en giltig e-postadress.

Socialdemokraterna.se använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer