Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Policy och GDPR

För att behandla din fråga på ett så bra sätt som möjligt behöver vi en del uppgifter från dig. Dessa uppgifter som du själv avger frivilligt används för att vi sedan ska kunna kontakta dig. Vi behöver också dina uppgifter för att skilja ut SPAM från de som är verkligt intresserade. Vi hoppas du har förståelse för det.

Ställ din fråga ägs och administreras av Socialdemokraterna. Denna policy har upprättats för att garantera att personer som ställer frågor ska känna sig säkra på att de uppgifter som registreras inte behandlas fel eller kommer i orätta händer.

Socialdemokraterna förbinder sig att inte vidaredistribuera, sälja eller på annat sätt sprida informationen som frågeställaren registrerat. Socialdemokraterna följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Det är viktigt att du som använder Ställ din fråga är medveten om följande punkter:

  • Den information som du delger i formuläret när du registrerar dig kommer att sparas i vår databas för inkommande meddelanden. Detta för att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om dig som frågeställare.
  • I samband med att du skickar in en fråga så godkänner du också att Socialdemokraterna kontaktar dig.
  • Din fråga/synpunkt kan komma att publiceras på vår webbplats anonymt.

Uppdaterades senast: