Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Magdalena Anderssons tacktal efter val av partiordförande på kongressen 2021

(observera att det talade ordet gäller)

Stort tack för förtroendet!

Tack alla kongressombud här i salen och tack alla partimedlemmar runt om i hela landet för det stöd jag har fått!

Jag vill också tacka alla andra som hört av sig med hejarop de senaste veckorna.

Jag är såklart både hedrad och glad. Och jag känner ödmjukhet inför uppgiften.

Men framförallt är jag enormt taggad på att leda vårt stora och stolta parti.

Att tillsammans med er ta vidare vår strävan mot frihet, jämlikhet och solidaritet.

*

Partivänner,

Sverige är ett fantastiskt land. Vi svenskar har så mycket att vara stolta över.

En stark välfärd.

En yrkesskicklig arbetskraft.

En djupt rotad känsla för rättvisa, men också för ansvar.

Det har vi ärvt av de generationer av kvinnor och män som gått före oss.

De som har slitit för att bygga det här landet, inte bara rikt utan också rättvist.

Genom mer än 130 år har vi socialdemokrater kämpat för ett starkare och mer jämlikt Sverige.

För en världsordning präglad av solidaritet, samarbete och alla människors lika rätt.

Nu ska vi ta den kampen vidare.

Och partivänner den kampen ser jag fram emot att leda,

tillsammans med er!

*

Jag tackade ja till att bli partiordförande för att jag vet att Sverige kan bättre. Och för att jag vet att det är vi socialdemokrater som har lösningarna på de problem som Sverige står inför.

Imorgon ska jag hålla mitt installationstal. Men låt mig redan nu säga följande. Jag ser tre prioriteringar som måste vara styrande för vår politik de kommande åren.

För det första. Jag vill att vi tar tillbaka demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Så att vi kan leva i trygg förvissning om att den finns där när vi behöver den.

För det andra. Jag vill att Sverige ska leda klimatomställningen, så att vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb.

Och för det tredje. Jag vill – nej – jag kräver att vi vänder på varenda sten för att bryta segregationen och röka ut det våld som hotar hela vår samhällsgemenskap.

Och det ska vi göra det som vi socialdemokrater alltid har gjort.

Vi säga som det är och göra det som krävs.

Steg för steg. Reform för reform.

Partivänner, det sitter i vårt politiska DNA.

*

Och mot oss står starka krafter som vill använda samhällsproblemen till att splittra och söndra, till att exploatera människors rädsla.

De säger sig värna Sverige men deras politik har udden riktad mot just det som vi älskar med vårt land.

Tilliten, gemenskapen, framtidstron.

Därför ska vi visa på en annan väg framåt.

Där vi bygger vårt samhälle starkare och mer jämlikt.

Där vi bygger sammanhållning.

Där vi bygger det land som vi vill att våra barn ska växa upp i.

Det är därför vi är här, på vår kongress.

För att mejsla fram den politiken.

Vi ska yrka, diskutera och votera.

Vi ska göra det med respekt för varandras åsikter och med omsorg om vårt parti.

Vi ska göra det med insikten om att vi socialdemokrater har den styrka, det mod och den politik som krävs för att ta Sverige framåt!

Tack för förtroendet.

Uppdaterades senast: