Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

NYHET

Magdalena Anderssons tal om Sveriges Natomedlemskap

7 mars 2024

Sverige,

Vi är nu ett säkrare land. Som fullvärdiga medlemmar i Nato, inleds en ny epok i vårt lands historia. Vi har nu ett starkare försvar av vår frihet, vår demokrati, och vårt sätt att leva.

Beslutet att ansöka om Natomedlemskap tog vi Socialdemokrater, med bred samsyn i Riksdagen. 

Det gjorde vi, för att vi älskar Sverige, och för att detta stärker Sverige och svenska folkets säkerhet.

Orsaken till att vi inledde den här processen, den finns kvar. Sedan två år pågår ett fullskaligt invasionskrig, mitt i Europa. Genom att bomba bostadshus till ruiner, genom deportationer och rena avrättningar försöker den ryska regimen krossa det ukrainska folkets motstånd. 

Vi följer deras kamp för frihet med djup beundran och respekt.

Och vi ska komma ihåg om att kampen i de ukrainska skyttegravarna handlar heller om Ukrainas rätt till frihet och demokrati–ja. Men också om oss. 

Oss här i Sverige. 

Om vår trygghet och säkerhet. 

Om vårt självbestämmande.

***

När vi nu träder in i Nato, då gör vi det som en trovärdig och engagerad medlem. Som är redo att göra vårt för Europas säkerhet. 

Men Nato räcker inte.

Just nu oroar sig många över utvecklingen i vår omvärld och vad den kan innebära för oss, här i Sverige. 

Kommer maten bli ännu dyrare? 

Kommer skola och sjukvård behöva skära ner mer när utgifterna till försvaret ökar? 

Kommer vi dras in i krig?

Frågorna, och oron, de är förståeliga.

Det jag vill säga till er är därför det här: 

Nato ökar vår trygghet, men i den osäkra tid vi lever i måste vi också komma samman som land. 

Vår sammanhållning är avgörande för vår motståndskraft. 

Det är när vi håller ihop, och tar gemensamt ansvar, som vi är som starkast.

Det här handlar om att fortsätta bygga ett starkt folkförsvar; ett totalförsvar, av det svenska folket och för det svenska folket. 

Det folkförsvaret består av alla er unga som nu gör värnplikt, av alla er som är med i frivilliga försvarsorganisationer. 

Det består också av er som arbetar som ingenjörer eller montörer i vår högteknologiska försvarsindustri, den industri som är så viktig för att kunna fortsätta stödja Ukraina.  

Men försvaret av vårt land, det handlar också om att vårt samhälle ska fungera. Vi måste helt enkelt stärka det gemensamma. 

För vår motståndskraft förutsätter en stark sjukvård, pålitliga vägar och järnvägar, ett robust elsystem.

För vår motståndskraft, ja den vilar ju också på alla er, som arbetar i sjukvården. På er vägarbetare, lokförare, busschaufförer, och alla ni andra, med viktiga uppgifter i tider av kris, eller krig.

Ja den vilar också på er lärare, på er föräldrar–

mor- och farföräldrar–

som tar er tid att svara på barnens oroliga frågor.

Ja, var och en av oss är en viktig pusselbit i den svenska försvarsförmågan.

Det kommer vara särskilt viktigt just nu. 

När pro-ryska och anti-demokratiska krafter arbetar aktivt för att splittra Europa. När risken för ryska hybridattacker och desinformation är stor. Förhåll dig därför kritiskt till vad du läser, och var särskilt försiktig med vad du delar på sociala medier.

***

Just nu tar konturerna av ett nytt kallt krig form, och Europa står i en avgörande tid. 

Att inte låta Ryssland vinna kriget i Ukraina, det är vår tids definierande uppgift. 

Att vi gör vårt, för att friheten ska segra över förtrycket.  

Så låt oss också visa historieböckerna, att i Sverige, väljer vi sammanhållning före splittring. 

Att vi är redo, att göra det som krävs, för att stötta Ukraina, och för att stärka det Sverige vi älskar.

Numera, som medlemmar i Nato.

Uppdaterades senast: