Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Almedalen 2014

Om hoppet – och socialdemokratins tre stora projekt. Stefan Löfvens tal på Almedalen, 29 juni 2014.

Det var den mörkaste tiden på året. Men när vi möttes i Kärrtorp för att manifestera mot rasismen, då kom solen fram. Och över hela landet samlades människor tillsammans med oss.

Och jag hörde att en tunnelbaneförare höll tal i högtalarsystemet. Han bad om ursäkt för trängseln. Men han ville bara tacka alla, för att dom var där, för honom och hans familj.

Vi har alla fått vår stund på jorden. Det är så vi ska använda den. Mot förtrycket, för gemenskapen. Vi kom från samhällets alla delar, från höger och vänster. Olika, men enade i vår avsky mot rasismens idé. Enade i vår övertygelse om alla människors lika värde. Och vi är många!

Jag såg modet. Beslutsamheten. Vänner, sådana stunder är demokratins vackraste ögonblick!

* * *

Igår ringde klockorna här i Visby. Precis som de gjorde i Jönköping på 1 maj. De ringer för att varna för fara. De ringer för samling och motstånd.

Så låt klockorna ringa! Låt dem ringa i norr och söder, och varna, var än hatets hantlangare visar sig. Låt dem ringa för friheten och demokratin! Låt dem ringa tills vi tillsammans har gjort oss fria från fascismen!

* * *

Vänner, den ryska aggressionen mot Ukraina har förändrat vår säkerhetspolitiska miljö. Extremistiska ISIS rycker fram i norra Syrien och Irak, och vi ser fruktansvärda övergrepp mot kvinnor och barn, i Nigeria, Kongo och i många andra länder.

Sverige ska stå upp för människovärdet och folkrätten, var än de kränks – och vi ska ta tydligt ansvar för vår egen säkerhet. Därför, måste Sveriges militära förmåga stärkas. Därför, måste vi öka Sveriges stöd för internationella samarbeten för fred och avspänning, runt Östersjön, i EU och i FN.

Det är inte en fråga om antingen eller. Utan både och. Sveriges röst ska höras i hela världen. Starkare och klarare än idag. För den gemensamma säkerheten, för den internationella solidariteten, och för människans okränkbara värde och rätt.

* * *

Och fred kan bara säkras, fascism kan bara bekämpas, genom att skapa hopp. Ett riktigt och gripbart hopp. Som tänds när du kan arbeta, och leva i trygghet och solidaritet med dina medmänniskor.

Och det är det hoppet jag vill tala om idag.

Få länder har så stor potential som vårt. Vi har en bildningstradition, perfekt för att skapa lysande kunskapsresultat, och sätta oss främst i den globala ekonomin. Vi har en jämlikhetstanke, idealiskt för att skapa ett så solidariskt samhälle, att det får andra länders ledare att häpna. Vi har så många innovativa människor, som vill vara med och arbeta för ett hållbart samhälle, och skapa de klimatlösningar som världen hungrar efter.

Vi har styrkan i varandra. Och jag längtar, jag längtar så innerligt, till den dag då vi kan börja förverkliga Sveriges potential, tillsammans.

* * *

I åtta år har vi haft en regering som lagt nästan all vaken tid, och nästan alla våra nya resurser, på att sänka skatten. De har privatiserat, placerat i Fas 3, och utförsäkrat våra vänner och familjemedlemmar.

Det är själva antitesen till den solidaritet som gjort Sverige starkt. Det är ett förbannat uppdelande i vi och dom, starka och svaga, syndabockar och särintressen. Och resultatet går att sammanfatta i sex ord: Arbetslösheten steg. Skolresultaten sjönk. Välfärden brast.

Detta är minnesplaketten över alliansregeringen, 2006 till 2014.

Adjö.

* * *

Ska vi ta till vara Sveriges potential – då behöver vi se varandra som systrar och bröder. Vi måste riva alla former av över- och underordning mellan människor. Ditt kön, din etnicitet, funktionsförmåga eller sexuella läggning ska aldrig bestämma ditt öde.

Vi ska forma samhället så som vi vill att en bra familj ska vara. Utan konservativa normer, förakt och främlingskap. Men med kärlek, samarbete och respekt – så att vi alla vågar ta steget ut, i det nya, det utmanande, det fria.

* * *

Och du lämnar aldrig din syster i fattigdom eller fas 3 – du hjälper henne framåt. Du ger gärna din brors barn några extra böcker, så att dom blir visare, ser längre och hoppas mer än du någonsin vågat göra.

Du ställer krav, men du hjälper också andra, precis som du vet att du kommer få en hjälpande hand av dem. Tillsammans lyfter vi varandra.

Det är modern solidaritet. Det är folkhemmet i det tjugoförsta århundradet. Det är samhället jag vill bygga tillsammans med er! Vänner, vi börjar den 14 september!

* * *

För att skapa detta samhälle går socialdemokratin till val på ett reformprogram med tre stora projekt:

  1. Vi ska öka antalet personer som arbetar, och antalet arbetade timmar i ekonomin, så att vi når EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.
  2. Vi ska skapa en jämlik skola, som inom tio år tillhör de fem främsta i EU.
  3. Vi ska minska inkomstklyftorna, och inom generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna.

Det kan verka modigt. Men den som vet vad vi har skapat tillsammans förut, tvekar aldrig inför vad vi kan göra i framtiden.

* * *

Jag vill börja med jobben. Det finns ett ögonblick, i nästan varje vuxen människas liv. Jag tror du har känt det själv. När du gjort något på jobbet, som du inte bara var nöjd med – utan till och med stolt.

Det kan bekräftas i ett uppmuntrande ord. Ett bra resultat. En känsla av lycka vid dagens slut. Det du känner då, är anledningen till att ett jobb är mer än en lön, mer än ett viktigt bidrag till samhällsbygget, mer än prestige och position. Det du känner är arbetets värde.

Vänner, det värdet ska varje människa få känna!

* * *

Det finns idag så otroligt många unga som inte vill något annat än att få visa vad de går för på arbetsmarknaden.

Och är du redo att göra jobbet, ska vi, tillsammans, ge dig den individuella inträdesbiljetten:
rätten till arbete, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Vill du strida, ska vi finnas vid din sida!

Du som är ung ska aldrig fastna i långtidsarbetslöshet. Du ska ges makten att forma ditt framtida liv.

* * *

Den socialdemokratiska jobbstrategin bygger på tre pelare: Framtidsinvesteringar, samarbete för att skapa jobb, och ett nytt kunskapslyft.

För det första: Framtidsinvesteringar.

Vi ska bygga bostäder. Så att varje människa kan flytta till jobb eller studier, sticka nyckeln i låset, och öppna dörren till ett eget hem, en kärlek, en familj.

Vi ska stärka järnvägen. Så att stad och land knyts samman. Så vi kan känna att vi inte är glesbygd och stadsbygd, utan ett land. För alla.

Och vi ska ta vårt klimatansvar. Inom tio år ska Sverige vara en av världens mest framgångsrika exportörer av klimatsmart ny teknik.

Vi ska ta ledningen globalt, och visa världen att vill ni se hur det hållbara samhället ska byggas – se till det smarta, solidariska landet i norr. Det finns inget bättre sätt att investera för framtiden, än på de sätt som ger hopp om en hållbar frihet till våra barn.

* * *

För det andra: Vi ska samarbeta för att skapa jobb.

Alla här har nog åkt med ett tåg som dragits av ett Rc-lok. Ni har bara inte tänkt på det. Det är en enkel, bastant box – men under ytan finns teknik som kan briljera. Som journalisten Jörgen Stävje skrev: ”Som det brukar gå när svenska företag arbetar med något innovativt, så blev det en produkt i världsklass”

När jag jobbade på Hägglunds byggde vi sådana lok, i ständig konkurrens. Vår enda chans att behålla uppdraget var att vara bäst på det. Så vi vred och vände på allt. Rationaliserade, stretade och samarbetade. Plötsligt hade vi sparat en tredjedel av produktionstiden.

Och vi fick fortsätta bygga denna elektrotekniska, boxformade diamant.

Här i ligger Sveriges styrka: I uppfinningsrikedomen. Det är därför vi vill öka investeringarna i forskning och innovation. I samarbetet. Det är därför vi vill satsa på samverkan mellan företagare, forskare och förtroendevalda. I modet. Det är därför vi vill öka exportstödet, och satsa på nyföretagare och småföretagare som siktar högt.

Svenska företag är inte särintressen i väntan på nästa skattesänkning. De kräver samverkan, därför att de vet Sverige säkraste sanning: Vi kan aldrig bli billigast. Men om vi samarbetar kan vi bli bäst.

* * *

Och för det tredje: Vi ska fylla vakanserna.

Det finns massa framgångsrika företag i Sverige, som inte vill något hellre än att anställa fler och ge sig ut på nya marknader. De har kunderna. De har affärerna. Men de saknar rätt utbildad personal. Och samtidigt går hundratusentals människor utan jobb. Det är ju helt bisarrt.

Här finns en enorm potential att förverkliga. Bara här finns nyckeln till uppemot 80 000 nya jobb redan idag. Sverige har inte råd att låta så många människor gå arbetslösa i onödan!

* * *

Vi ska skapa ett nytt Kunskapslyft. Med komvux, yrkesvux och yrkescollege. Investeringar i högskolor och universitet, och på sikt en kompetensförsäkring för alla, så att du ständigt kan utvecklas.

Den som tror att arbetslösheten är ett individuellt problem – den gör som moderaterna. Skär ned på utbildning, och se arbetslösheten skena.

Men vet du att utmaningarna är gemensamma – gör som oss. I investera i varandras kompetens. Du ska aldrig tvingas sänka ditt arbetes pris, men alltid kunna höja din kunskaps värde. Vänner, vi väljer den väg som skapar hopp och framtidstro!

* * *

Åh, det är härligt att tala om hopp! Fredrik Reinfeldt brukar ju ägna de här talen åt påhopp, det är också kul – men det är inte samma sak. Men nu skulle jag vilja tala allvar. Ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet, kan vi inte ha en arbetsmarknad skapad av män, för män. Som undervärderar kvinnors arbete, och sliter ut, bryter ned, och lämnar sjuka och skadade bakom sig.

Därför behöver Sverige en jämställdhetsreform för hela arbetslivet. Som gör heltid till norm, även i kvinnodominerade yrken. Som avvecklar SMS-anställningar, delade turer och staplandet av visstidsanställningar. Som stoppar bortkvoteringen av kompetenta kvinnor i näringslivet, skapar ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen, och formar en världsledande arbetsmiljö.

Och vi ska avsluta den stöld av 3,6 miljoner kronor som dagens löneskillnader innebär, och stoppa undervärderingen av kvinnors arbete!

* * *

Den amerikanska skribenten Marie Shear har sagt: ”Feminism är den radikala uppfattningen att kvinnor är människor.”

Och att möta hat, hot, våld och förnedring, leva med en ständig rädsla, en tvångsmässig blick över axeln – det ska ingen människa behöva göra. Att lära sig att tveka inför sina egna åsikter, kritisera sin egen kropp – det ska ingen människa behöva lära. Att du ser platser och poster förvägras dig, bara på grund av andras normer – det ska ingen människa behöva känna.

Men det är detta vårt eget samhälle utsätter kvinnor för. Här finns en stor uppgift för den feministiska regering vi ska bilda. Sverige ska vara en feministisk förebild i världen. Människor ska behandlas som människor. Det är inte bara vårt löfte. Det är vår plikt.

* * *

Vänner, jag läste häromdagen om en kvinna som beskrev hur hennes dotter blivit en buffertflicka – ett tyst barn som sätts som buffert mellan barn som bråkar i skolan. Buffertflicka! Har ni hört ett sådant fruktansvärt uttryck?

Jag vill skapa en skola som är en murbräcka mot klassamhället och könsmaktsordningen, och en bergsäker garant för varje människas kunskap och bildning.

Därför är vårt andra stora projekt att skapa en jämlik skola som tillhör de fem främsta i EU. Skolan är hjärtat i det jämlika samhället – därför är skolan i hjärtat av den socialdemokratiska ideologin.

* * *

Du som elev behöver få mer tid med din lärare, oavsett om du vill springa före eller om du halkat efter. Du ska få tidigt stöd, så att dina små problem aldrig hinner växa sig till stora.

Därför ska vi minska klasserna med upp till fem barn under de första åren i skolan, och anställa fler speciallärare och specialpedagoger. Därför ska vi investera så att skolor med de tuffaste förutsättningarna får störst stöd, och de bästa lärarna lockas dit. Och därför ska Läx-RUT ersättas med läxhjälp för alla. I vår skola ska stöd ges efter behov – inte betalningsförmåga.

* * *

Och vi ska sätta stopp för vinstjakten, och skapa ordning i det vilda västern som blivit den svenska skolan.

Inget barn ska få mindre lärartid, snuvas på skolbibliotek, sättas på vatten och bröd, bara för att en ägare ska göra vinst. Detta må tolereras av en borgerlig regering, men det kommer aldrig att accepteras av ett socialdemokratiskt styre.

* * *

Och det är mötet – mellan lärare och elev – som är lärandets kärna. Det är i det mötet varje barns kraft och kunskapstörst kan få spricka ut. Därför är det dags att lära av Finland, och skapa en nationell samling för att ge lärarna förutsättningar att utvecklas som lärare.

Vi ska stärka deras möjlighet till kompetensutveckling, att göra karriär och höja sin lön. Vi ska minska byråkratin, och öka friheten i undervisningen, så att lärarna kan se barnen bakom blanketterna. Lägger vi våra barns framtid i lärarnas händer, ska de händerna vara starkaste Sverige kan skapa.

* * *

Och varje barns kunskapsresa ska börja tidigt. Ska skolresultaten vändas måste vi börja redan i förskolan. Men idag går över 23 000 av våra minsta barn i alldeles för stora barngrupper.

En mamma i Solna sa i lokaltidningen: ”Ibland frågar jag Axel om han har varit ute på dagen. Då kan han svara: Nej, det var inte min tur att gå ut.”

För ett barn blir det en otrygghet: Inte sedd under samlingen. Ensam vid gungan, igen. För en förälder blir det en oro. För förskolepersonalen: en frustration. För samhället – är det en skam!

Därför kan vi idag presentera en socialdemokratisk satsning för ett maxtak i förskolan. Barngrupperna för de minsta ska vara max 15 barn. Alla barn ska kunna få den goda lek och pedagogiska start som en trygg förskola innebär. Inget barn ska försvinna i stora barngrupper.

Mindre grupper ger större hopp, för barnen, för föräldrarna, för förskolepersonalen - för Sverige!

* * *

Vänner, det blåser en välfärdsvind över Sverige. Det är naturligt. Som uttrycket går: ”Man saknar inte kon, förrän moderaterna har privatiserat henne.”

Vårt tredje projekt är att minska inkomstklyftorna, och inom en generation sluta de påverkbara hälsoklyftorna. Detta är ett mål världshälsoorganisationen, WHO, har uttalat. De vet att det är en utmaning. Men det är också en uppmaning vi måste ta oss an.

Idag kan det skilja upp till sju år i livslängd, bara mellan olika delar av samma stad. Därför behöver vi se till helheten – välfärden, jobben, utbildningen – så att alla människor får lika livschanser. Vänner, rätten till hälsa är för värdefull för att någonsin nekas någon.

* * *

Och såg ni Vårdförbundets uppmaning för en tid sen? Den var enkel, men skrämmande: ”Bli inte sjuk i sommar!”

Sverige har nu lägst antal vårdplatser per invånare i EU. I Stockholm berättar en barnmorska hur hon förlöst en kvinna på en handikapptoalett. I Skåne har föräldrar och barn kommit in till akuten, och mött kaos. Och över hela landet har människor som får besked om cancer fått vänta, utan att veta när de ska få börja behandling.

Detta ska du aldrig behöva acceptera. När du är som svagast, ska vårt samhälle vara som starkast.

* * *

Vi behöver ta all den kraft och all den kunskap som finns i svensk sjukvård, göra den till Sveriges stolthet – och omvärldens ideal. Vi ska tillföra resurser, så att sjukvården inte bara får fler händer, utan fler hjärtan och hjärnor, skickliga, stolta, starka sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Som inte tvingas till bedömningar av patienternas lönsamhet, utan styrs av sin spetskompetens och etik. Alla cancerpatienter i alla landsting ska säkras vård så fort som möjligt, och aldrig senare än inom fyra veckor. Och vård ska aldrig ges efter plånbok, utan efter behov. Vem du än är, var du än är, ska ditt lika värde och rätt respekteras.

* * *

Vi ska lyfta folkhälsoarbetet, göra slut på privatiseringar och utförsäljningar, och sätta stopp för vinstjakten i välfärden som gör människor till marknadsvaror. Genom nationella kvalitetslagar, krav så att det aldrig kan tummas på kvalitet eller bemanning, och dessutom en fullständig insyn så att vi kan se att varje krona går dit de var menade.

Vinstjakt är inte värdigt vår välfärd. Därför är socialdemokratins enkla, starka budskap: Människovärde ska alltid gå före marknadsvärde.

* * *

Och du ska kunna möta ålderdomen trygg och fri. Enligt PRO är det över 200 000 pensionärer som har en pension under EU:s fattigdomsgräns. En majoritet av dem är kvinnor.

Därför ska pensionerna stärkas. Genom att fler unga arbetar, och inbetalningar som idag går till ett dyrt PPM-system ska i framtiden gå till inkomstpensionen, så att bromsen inte slår till så ofta. Vi ska sluta den orättvisa skatteklyfta mellan pensionärer och löntagare som regeringen skapat.

Och vi ska skapa en äldreomsorg som ger dig makten att forma din egen vardag - där du får ha samma personal som ska vara med dig i dina mest sårbara stunder.

Vi vet aldrig hur länge hälsan varar. Vi vet aldrig hur livet blir. Men vi vet att vi kan finnas där för varandra. Med värme. Med en hand på din arm. Alltid.

* * *

Detta: Att nå EU:s lägsta arbetslöshet, att skapa en jämlik skola som tillhör de fem främsta i EU och att minska inkomstklyftorna och inom en generation helt sluta hälsoklyftorna – är socialdemokratins tre stora projekt för de kommande åren.

Detta är vägen mot ett samhälle utan över- och underordning, där vi ser varandra som systrar och bröder, utan klassklyftor, sexism och rasism.

Regeringspartierna har antagit nya handlingsprogram, med ett sjätte jobbskatteavdrag, sänkt bolagsskatt, slopad värnskatt, med mera, med mera. Som tidningarna brukar skriva: Vi har hela listan! Sammanlagt blir det skattesänkningar på 70 till 100 miljarder. Det enda de bråkar om är när.

När börjar ni igen? 2015? 2016? 2018? När ska ni berätta det för svenska folket?

Det är dags att välja. Nya stora skattesänkningar eller nya solidariska samhällsinvesteringar?

Och jag är stolt över socialdemokratins val. Vänner – detta ska vi kämpa för, fram till valdagen, och varje dag därefter: Sveriges framtidsprojekt ska inte vara ett sjätte, sjunde, åttonde jobbskatteavdrag,
utan ett bättre Sverige. För alla.

* * *

Och för detta är vi beredda att bilda en handlingskraftig regering. Vi kommer aldrig att ge makt åt solidaritetens största skadegörare: Sverigedemokraterna. Ett rasistiskt parti med nazistiska rötter.

Det kan kräva samarbete över blockgränserna. Jag är redo att ta det ansvaret. Jag vet att ni också är det. Ingen blockprestige kan vara viktigare än Sveriges framtid!

* * *

Och vi ska bära med oss optimismens essens, som den beskrevs av Dietrich Bonhoeffer, en präst i andra världskrigets Tyskland.

Han avrättades av nazisterna, men han lyckades rädda de här orden för eftervärlden.

”Optimismen är till sitt väsen
inte en åsikt om den aktuella situationen
utan en livskraft,
en kraft att hoppas där andra resignerar,
en kraft att bära bakslag,
en kraft som inte släpper ifrån sig framtiden till pessimisten,
utan tar den i anspråk för hoppet.”

Vänner, mer behöver egentligen inte sägas.

Nu ska vi ta framtiden i anspråk!

För solidariteten.
För hoppet.
För alla.

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: