Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Anförande vid 1 maj 2012

Stefan Löfvens tal vid Götaplatsen i Göteborg 1 maj 2012.

Det talade ordet gäller

Mötesdeltagare, demonstranter,
det känns fantastiskt att stå framför er här idag. Jag kan faktiskt erkänna att jag flera gånger gått upp för den här avenyn, och drömt om vilken otrolig känsla det vore att tala här.

Och nu är vi här. Passa på att se er omkring, och se både gamla och nya vänner som precis som ni kommit hit idag för att demonstrera för vad vi vet är rätt.

Det här är samling, gemenskap, värme. Det här är styrka.
Det här är första maj i Göteborg.
* * *
Vänner,
Västra Götaland har tagit sig igenom mycket de senaste åren. Jag reste runt bland många företag i mitt tidigare fackliga uppdrag under krisen 2008-2009. På Volvo Personvagnar samlades fackklubben och jag i ett rum för att gå igenom turordningslistan med namnen på alla de människor som skulle sägas upp.

Och vi satt där, och på väggen visades namn efter namn. Och vi visste, att bakom varje namn fanns en människa, en familj.

Där fanns människors liv och framtidsdrömmar. Namn efter namn, efter namn.

Det kändes som det aldrig skulle ta slut. Frågan som hängde i luften var: Vad ska det bli av det här? Jag kände förtvivlan.

Och jag vet att regeringen hade kunnat göra så mycket mer för de människorna som vi såg radas upp framför oss då. Den nonchalans som vi möte från den moderatledda regeringen, den fick mig att känna att detta får aldrig hända igen. Om de hade agerat, så som man gjorde i andra länder, i stället för att sitta passiva hade inte alla dessa människor behövt gå ut i arbetslöshet.

Och vänner, det är vad jag vill tala om här idag. Jag vill tala om vad vi med rätt politik tillsammans kan göra av Sverige. Jag vill tala om hopp och framtid, och vår politik för kunskap och arbete.

* * *

För i Sverige idag så känner många människor ett behov av Socialdemokratisk politik.

Sverige är ett fantastiskt land, som vi är stolta över. Det är ett land som får oss att sträcka lite extra på ryggen, när vi på utlandssemestern får beröm för vår rättvisa och vår modernitet.

Men efter knappt sex år med moderaterna så blir sprickorna i den påklistrade fasaden allt tydligare. Det är många som känner att Sverige är på väg bakåt, istället för framåt.

För oavsett om du bor i norr eller söder så drabbas du när välfärden inte håller måttet, och när rättvis sjukvård och omsorg inte kan garanteras till alla.


Även om du har ett välbetalt arbete kommer du inte till jobbet om tåget inte går. Även om du klättrar i karriären kan du inte flytta dit jobben finns om det inte byggs nya bostäder. Och även den som är frisk och stark lider av att se en barndomskamrat utslängd ur ett försämrat sjukförsäkringssystem. Och alla upprörs när barnfattigdomen ökar i landet.

Så kan vi inte fortsätta.

Vänner - regeringen väntar på bättre tider, medan Sverige väntar på en bättre regering!

* * *
Vad är då vägen framåt?

Jo, självklart är det ett samhälle där vi håller ihop. Där vi ser varandras gemensamma och individuella behov och drömmar. Där alla människor får en verklig chans att utvecklas och nå framgång. Ett samhälle där frihet inte bara innebär samma rättigheter, utan även samma möjligheter.

Vägen framåt är jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi behöver en feministisk politik som ser till att inte hälften av alla medborgare, hälften av alla entreprenörer, hälften av alla genier hålls tillbaka. Sverige kan bara gå framåt om kvinnor och män får ta samma plats i arbetslivet och på ledande poster.

Det är inte bara politik, det är matematik. Jämställdhet är dels det rättvisa, men också det ekonomiskt smarta. Jämställdheten är därför vägen framåt både för Sverige och för världen.

Vägen framåt går också mot en ökad jämlikhet för alla. Vår övertygelse är alla människors lika värde och att alla människor ska vara fria. Ska alla människor kunna vara fria behöver vi ett jämlikt samhälle. Och för att ha ett jämlikt samhälle krävs solidaritet människor emellan.

Socialdemokratin är en frihetsrörelse som vill riva hinder och låta människor utveckla sin kraft.

Oavsett om hindret är fördomar kring etnisk bakgrund eller sexuell läggning, oavsett om det är hinder för företagare eller förvärvsarbetare, oavsett i vilken tid och på vilken plats i livet de hindren dyker upp.

Därför tänker vi också slåss mot diskriminering, fördom, rasism, hur den än visar sig. Vi vet nämligen att din frihet och dina möjligheter också är förutsättningen för min frihet och mina möjligheter.

För vi bygger ett Sverige för alla. Vem du än är så står vi Socialdemokrater upp för din frihet!

***

Mötesdeltagare,

Vill man se framtiden ska man vända blicken mot barnen och ungdomarna. Och när jag gör det fylls jag av hopp och tillförsikt.

För dagens unga är mer vetgiriga och självständiga än någon tidigare generation. De har vuxit upp i en värld där nationsgränser spelar allt mindre roll, där tekniken skapar möten och förståelse för andra människor och för omvärlden.
Det är en generation som vet att stå på sig, som har självförtroende, framåtanda och en stor portion idéer och ambitioner.

Det här borde vara en ren solskenshistoria. Men trots att världen på många sätt ligger öppen för våra unga, så möts de alldeles för ofta av en stängd dörr.

Undersökningar visar att det de unga i Sverige idag mest av allt drömmer om är att få ett jobb, och allra helst en tillsvidareanställning. De vill kunna skapa sin egen framtid genom att ha en egen inkomst. Dagens unga strävar, som alla generationer innan dem, efter självständighet och frihet.

Men arbetslöshet är frihetens motsats. Arbetslöshet håller tillbaka människor, släcker drömmar och bryter efterhand ned en människas självkänsla. Idag är 147 000 unga arbetslösa. Om de skulle ställa sig på rad här söderut skulle kön sträcka sig över 7 mil bort. Den sista skulle stå i Varberg och stampa!

Det är en skrämmande bild som tydligt visar att regeringens politik är ett enormt misslyckande.

Och de få förslag som den borgerliga regeringen presenterat visar en skrämmande brist på tilltro. För den som inte tror på ungdomars duglighet så blir det naturligt att se lösningen i lägre kunskapskrav på gymnasiet, försämrade arbetsvillkor och sänkta löner.

Ser man inte värdet hos människor så tror man att lösningen är att minska deras möjligheter.

Men ungdomsarbetslösheten är inte ett tecken på att det är fel på ungdomarna, det visar att det är fel på den förda politiken!

***
Vänner,
Sverige behöver lösningar som fungerar i en modern ekonomi i internationell konkurrens. En politik som istället för att ifrågasätta ungdomar, stärker och utvecklar dem.

Vi ska investera i Sveriges unga. Och mötesdeltagare, låt mig säga - det är den säkraste investeringen vi kan göra.

Jag är övertygad om att om vi satsar på deras kunskap och kompetens så kommer de unga att ta, och själva skapa, dagens och framtidens jobb.

Vi har därför lagt förslag för att stärka gymnasieskolan i hela landet, för att stärka skolledarnas och lärarnas kompetens och höja kunskapen på alla nivåer i skolan.

Vårt besked här idag är: Vi tror på våra ungdomar, och vi ska göra det möjligt för varenda ung kille och tjej att tro på framtiden!

***

En röd tråd i den socialdemokratiska politiken är vår övertygelse om alla människors vilja och förmåga att utvecklas.

Och så mycket av människors möjligheter och självständighet bygger på att man klarar sin försörjning, att man har ett arbete. Därför lyfter vi nu fram en jobbskapande politik som vilar på tre fundament.

Det är för det första stabila offentliga finanser, för det andra att öka efterfrågan på arbetskraft genom en starkare närings- och innovationspolitik, och för det tredje att göra det möjligt för människor att ta de jobb som växer fram, med utbildning och omställningsmöjligheter.

Det är tre områden som vi ska utveckla och förstärka för att sträva mot full sysselsättning.

Den första delen, stabila offentliga finanser, är en grundstomme i den socialdemokratiska politiken.

Det är i och för sig bra att regeringen faktiskt har hållit sig till det finanspolitiska regelverket. Ett regelverk som vi satte upp efter den förra borgerliga regeringens vanskötsel av ekonomin under 90-talskrisen

Men att ta ansvar för de offentliga finanserna är mer än att få plus och minus att gå ihop.

Det är dessutom att hushålla med våra gemensamma resurser och att skapa förutsättningar för en god ekonomisk utveckling. Och det gör man inte om man använder fem miljarder av en begränsad budget för att sänka krogmomsen.

Ett socialdemokratiskt ansvar sträcker sig längre, och sätter upp mål för sysselsättningen så att vår ekonomiska politik ständigt strävar efter att sätta fler i arbete. Ett socialdemokratiskt ansvar innebär också att vi investerar långsiktigt i vår infrastruktur, för att vi vet att det stärker vår konkurrenskraft och därmed vår gemensamma ekonomi.

Det är så vi bygger Sverige starkt i denna generation, och för generationerna efter oss!
* * *
Stabila offentliga finanser är en nödvändig förutsättning, men det är inte tillräckligt. Här slutar regeringens politik, medan vår bara har börjat.

Vi har också en politik för fler och växande företag så att vi får fler och nya jobb i Sverige. Det är det den andra delen handlar om, en starkare närings- och innovationspolitik.

I flera år har den moderata regeringen försummat samverkan mellan samhälle och näringsliv, och istället kallat företagen för ett särintresse. Vi vill istället fördjupa dialogen med företagen om vad som behöver komma på plats för att få fler i arbete. Den dialogen vill vi också bredda, och samla näringsliv, fackliga organisationer, akademin och andra aktörer för att skapa förutsättningar för framtidens jobb.

Vi ska samla Sverige för att nå full sysselsättning. Det betyder att varje människa i Sverige som kan arbeta ska ha ett jobb att gå till, en lön att leva på, en ledighet att längta efter.

För det finns inget ödesbestämt som säger att människor behöver gå arbetslösa, och vi nöjer oss inte, vi ger oss inte, vi slutar inte, förrän det målet är uppnått. Förrän varje arbetsför person i Sverige kan säga de enkla men stolta orden: ”Idag går jag till jobbet.”

För att nå dit vill vi investera mer i forskning och utveckling. Vi vill förstärka innovationskedjan så att vi får se fler idéer växa till en vara eller en tjänst. Vi vill öka tillgången på riskkapital så att fler företag startar och växer, och vi vill öka exportstödet så att även småföretagen får en enklare väg till internationella marknader.

För att öka efterfrågan på arbetskraft och säkra vår gemensamma ekonomi behöver Sverige ligga längst fram i utvecklingen av nya produkter, tjänster och affärsidéer. Därför kan jag berätta för er här idag att en socialdemokratisk regering kommer att inrätta ett innovationspolitiskt råd.

Rådet ska ha till uppgift stärka samverkan mellan olika aktörer och samla arbetet för att utveckla Sveriges innovations- och konkurrenskraft. Den kommer ha högsta prioritet, och därför ledas av statsministern.

Sverige är ett litet land, men samlar vi våra krafter är vi starka. Det är precis det vi socialdemokrater kommer att göra.

***
Mötesdeltagare,

när vi pratar om framtidens jobb så vill jag särskilt lyfta fram vilken enorm möjlighet som ligger i den gröna omställningen. Det här har man förstått på många håll, inte minst här i Göteborg.

Klimatomställningen är en ödesfråga för vår tid, och när hela världen söker långsiktigt hållbara lösningar finns det en otrolig utvecklingspotential för den kreativa och kompetenta svenska industrin och tjänstesektorn.

Idag saktar ekonomin in, samtidigt som utsläppen ökar. Vi ska se till så att det blir tvärtom, så att ekonomin tar fart men utsläppen minskar.

Det är viktigt, det är lönsamt – och det är möjligt!

* * *

Den tredje delen i vår jobbpolitik är att vi ska göra det möjligt för människor att ta de jobb som växer fram.

För trots att vi har en hög arbetslöshet i Sverige så har företagen svårt att hitta rätt personal.
Över hälften av arbetsgivarna säger att de har svårt att rekrytera. Av dessa har en tredjedel meddelat att detta har medfört att man tvingats avstå från nya order.

Det finns alltså ett stort behov redan idag av utbildad arbetskraft - och med ett starkare innovationsklimat kommer det att skapa ännu fler nya jobb som också kräver nya kompetenser. Då ska samhället naturligtvis svara upp, och göra det möjligt för människor att skaffa sig den kompetensen.

Det är vårt besked, och det är också därför vi möts idag med budskapet ”Kunskap och arbete bygger Sverige”.

Vi börjar arbetet där det är som viktigast, och erbjuder de unga som idag saknar gymnasiekompetens ett utbildningskontrakt för att nå den kompetensen.

Den unga tar sitt ansvar, och studerar för att nå den grundläggande nivå som gör honom eller henne anställningsbar. Samtidigt tar samhället sitt ansvar, och erbjuder en utbildning som kan kombineras med arbete eller praktik, som gör att våra unga står starka inför framtiden.


Men vår uppgift slutar inte där. Olika människor behöver olika kompetenser för att komma i arbete. Vi behöver stärka utbildningen och kunskaperna på alla nivåer, och genom hela arbetslivet. Både de som arbetar och de som söker arbete ska känna att ett livslångt lärande är möjligt och tillgängligt, för alla.

Det här är alltså de tre grundläggande fundament som behöver stärkas för att skapa fler jobb i Sverige: Stabila offentliga finanser, en starkare närings- och innovationspolitik för ökad efterfrågan på arbetskraft och investeringar i kunskap och kompetens så att människor kan ta dagens och framtidens arbeten.

Det är genom att stärka dessa tre som vi stärker oss i den internationella konkurrensen och säkrar vår ekonomi.

Det är när fler får möjligheten att arbeta som vi säkrar en rättvis sjukvård i världsklass, en kunskapsskola som lyfter alla - och en modern äldrevård som inte bara garanterar din trygghet på ålderns höst, utan även din möjlighet att leva efter din egen vilja.

Det är med de resurser vi gemensamt arbetar ihop som vi också kommer att kunna stärka våra ekonomiska trygghetssystem så de finns där när du blir sjuk eller arbetslös. Tillsammans ska vi göra fattigdomen i Sverige till något man bara läser om i historieböckerna.

Därför är vårt budskap här idag tydligt:
Vi vill inte sänka människors pris – vi vill höja människors värde!

***

Partivänner,
jobben i Sverige hänger också tätt ihop med utvecklingen i vår omvärld. Det globala perspektivet är naturligt för en internationell frihetsrörelse som socialdemokratin. För den som drivs av övertygelsen om alla människors lika värde slutar inte engagemanget vid nationens gränser. Idag är utmaningarna mer än någonsin gemensamma och människors drömmar är universella.

Det är samma frihetslängtan i Göteborg, Ramallah, i Minsk och Damaskus.

* * *

Sverige ska återta sin plats på den internationella arenan. Sveriges röst ska höras - för människovärdet, för frihet och mot förtryck, hur det än visar sig.

Jag har rest mycket i världen, och då fått förmånen att möta många människor, och ta del av deras levnadsvillkor. Med hjälp av fackliga vänner i andra länder har jag kunnat besöka platser och se saker som annars inte hade varit möjligt. Jag har på nära håll sett förtryck och orättvisor som har satt djupa spår i mig och min syn på politiken.

Jag minns i Colombia, där jag träffade en man i ett läger där han flytt från interna stridigheter och förföljelsen av fackföreningsaktiva. Han sa: ”Varje morgon när jag säger adjö till min familj för att söka arbete, vet jag inte om jag kommer överleva för att kunna möta dem igen på kvällen.”

Jag kommer aldrig att glömma hur de ekonomiska klyftorna tvingar hårt arbetande sydafrikaner att bo i skjul utan vatten och elektricitet, eller de människor i Sydkorea med stort mod fortsatte kampen trots att många av dem misshandlades, fängslades och mördades.

Det gör ont att se hur människor lider under förtryckets tyranni. Men det har varit upplevelser som stärkt mig i övertygelsen om hur viktigt det är att aldrig ge upp kampen för de socialdemokratiska värderingarna. I Sverige, och runt om i världen. För jag har också sett hur kampen till sist gett resultat.

Hur man i Sydkorea successivt vann inflytande på arbetsplatserna, och i parlamentet. Hur fabriksarbetaren Luiz Inácio Lula da Silva lyckades samla de brasilianska arbetarna i ett fackförbund trots högerdiktaturens förtryck, och sedan formade ett parti för löntagare. Hur han stred i valen och till slut blev president i två mandatperioder och förde de förtrycktas röst in i presidentpalatset.

Och så mycket vet jag att Lula aldrig skulle säga att fackligt och politiskt arbete inte gör någon skillnad!

***

Sverige behöver stärka sin roll i den internationella politiken. Vi ska öka stödet för ett demokratiskt Vitryssland, befriat från Europas sista diktator.

I konflikten mellan Israel och Palestina ska vi visa att vi står upp för en tydlig tvåstatslösning. Och för att nå dit krävs ett snabbt erkännande av staten Palestina.

I Syrien måste regimen omedelbart upphöra med våldet mot sin egen befolkning. Regimen har förlorat all sin legitimitet och måste avgå. Det finns inget som någonsin kan berättiga de fruktansvärda handlingar som den genomfört som svar på folkets rättmätiga krav på frihet.

Mycket arbete återstår. Men den arabiska våren ska fortsätta blomstra, och gå till historien som en tydlig symbol för människors längtan efter frihet och demokrati.

Sverige har mycket att tillföra i demokratiseringen och strävan efter ökad jämlikhet i världen. Men omvärlden har också mycket att tillföra oss.

När välståndet ökar i vår omvärld, ökar handeln, och jobben blir fler även i Sverige. Att vi som land är en del av kampen för internationell jämlikhet och välfärd, är inte den starke som hjälper den svage.

Det är ett samarbete som vi alla vinner på. Oavsett var vi är i världen så ligger frihet, jämlikhet och solidaritet till grund för tillväxt och utveckling.

Där vi trycker tillbaka fattigdomen, där vi trycker tillbaka klassföraktet, där vi trycker tillbaka rasismen – där växer människor och där sprids utveckling och frihet!

* * *

Demonstranter,
vi samlas här som en frihetsrörelse, under paroller om kunskap och arbete för alla.
Vi räds inte framtiden – vi ser fram emot den och vi längtar efter den!

När den nuvarande regeringen säger att det inte finns något vi kan göra, så visar vi vad som är möjligt när människor kommer samman. När de säger att några måste lämnas bakom, så visar vi att vi bara kan gå framåt tillsammans. När de säger att vi ska sänka våra förhoppningar, våra ambitioner och våra löner så säger vi: Vi ses i valet!

Nu fortsätter vi och kontinuerligt utvecklar vår politik, när vi gör det vinner vi förtroende och när vi vinner förtroende kan vi vinna val. Och om vi vinner valet då kan vi förverkliga våra drömmar om frihet och säkra den jämlikhet och solidaritet som är och ska förbli synonymt med Sverige.

Tack!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: