Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Första Maj tal 2013

Jobb & framtidstro för en global generation - Tal av Stefan Löfven i Malmö 1 maj 2013

Observera att det talade ordet gäller.

Det känns bra att komma hit till Malmö. Som du Katrin sa för en tid sedan: ”Staden är ung. Staden är global”

På bara några år har ni i Malmö klivit fram och visat att det här är en stad i kulturens och utvecklingens framkant. Och jag tror att det är känslan av framtidstro som gör att staden växer. Det är en känsla som breder ut sig på Lilla Torg och Möllevångstorget, som fyller upp konsertlokalerna, caféerna och konsthallarna, som rusar fram genom Citytunneln och stiger upp i Turning Torso. Och den lockar allt fler. När vi sjunger Internationalen sen så utgör vi första förbandet för Eurovision Song Contest!

* * *
Malmös pluralism är också en del av stadens styrka. Med 280 000 människor, med ursprung i 170 olika länder, med 140 olika språk, är ni redo att ta plats i den globala ekonomin. Och en sak är säker. Det land som inte har vett eller förmåga att ta tillvara på de möjligheterna, det kommer aldrig att klara sig i den globala konkurrensen. Därför behöver Malmö en fortsatt politik för samarbete och solidaritet. Därför behöver Sverige en regering som ser alla människors behov och drömmar.
För det är genom att skapa jobb för alla Malmöbor, och en bättre skola för alla Malmöbarn, som vi bygger en bättre stad – aldrig genom att göra skillnad på människa och människa. Så när rasistiska krafter med hat och hot försöker göra Malmö till en fattigare stad, då svarar vi: Det är Malmös mångfald, inte er enfald, som gör staden fantastisk!

* * *
Och ni unga i Malmö, ni är inte bara en del av en global stad, utan en global generation. Det är er jag skulle vilja tala om idag. Under de senaste decennierna har en teknologisk revolution knutit ihop världen. Den var en nyhet för oss äldre – den är en självklarhet för er. Den har gjort att ni ibland har en större gemenskap med andra unga i andra länder, än med äldre generationer. Ni har växt upp med en enorm tillgång till global kultur och kunskap. Ni har möjligheter framför er som vi idag bara kan ana. Ni ska ta över Malmö, ni ska ta över Sverige, och trots att det kan skrämma både er och oss andra; ska er globala generation ta över världen!

* * *
Men en sak står i vägen för er unga, och det är ungdomsarbetslösheten. Den äter drömmar och framtidstro. Den lämnar efter sig hopplöshet och ilska. Och den växer för varje dag med borgerlig regering.

Varför är då ett jobb så viktigt? Jo, därför att det är nyckeln till allt annat. Att bli sin egen. Att kanske börja ett liv med en annan människa. Att känna frihet. Det var faktiskt därför jag själv en gång sökte mitt första jobb som svetsare, för att få råd att skaffa en riktig lägenhet, så det vuxna livet skulle börja.

Vänner, det är därför vi samlas här idag. Vi ska ge alla unga den chansen. Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten. Och vi ska skapa jobb och framtidstro i Sverige!

* * *
Vi socialdemokrater har satt målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020.
Det är avgörande för vår ekonomi, vår välfärd, och inte minst för pensionerna och äldres villkor.
För att nå målet finns inga alexanderhugg. Det finns ingen enkel lösning som fixar allt. Därför har vi inget universalverktyg, men vi har en stor verktygslåda.

Och vårt första steg kommer att vara att se till att skapa jobb till alla unga. Varenda ung som är arbetslös idag ska kunna studera eller arbeta. Det har vi inte bara råd med – det är det som kommer att göra oss rika!

* * *
I regeringens system så måste unga vara arbetslösa i 90 dagar för att få hjälp. Vi vill göra tvärtom, och ge stöd åt unga så att de aldrig behöver vara utan arbete längre än 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin.
Den innebär att alla arbetslösa unga under 25 år får jobb, utbildning eller praktik inom den tiden.
Det är vårt tydliga löfte till dig som är ung i Sverige: Du ska aldrig någonsin lämnas utanför, du ska studera, praktisera eller arbeta, och du ska kunna nå din förhoppning om framtiden!

* * *
Och vänner, det sägs ju ibland att regeringen inte har några nya idéer. Men samtidigt som de nu skär ned 20 000 högskoleplatser, har de också lovat att tillföra 1400 platser. Det kallar de för en satsning.
Det är nog första gången i svensk historia som en nedskärning på 18 600 platser döps till en satsning. Så visst har de idéer, det är bara att ingen vill veta av dem!

* * *
Nej, istället för att studera slussas unga runt i systemen, och till slut riskerar de att hamna i regeringens slutförvaring, kallad fas 3. Vänner, det är tre små bokstäver, en liten siffra, men ett stort hån mot alla unga i Sverige!

* * *
Och nu försöker regeringen möta kritiken mot fas 3 genom att kalla den sysselsättningsfasen istället. Det är inte första gången Moderaterna försöker byta namn på något. Moderaterna i Malmö försökte byta namn på den här parken 1991. De tyckte Folkets park var för sossigt, så den skulle heta Malmöparken istället. Det är en sann historia.
Men vänner, ännu heter denna park Folkets Park som en påminnelse om arbetarrörelsens vinster. Och ännu kallas fas 3 för fas 3 – som en påminnelse om Moderaternas vansinne!

* * *
Och vänner,om någon någonsin tvekat: Vi socialdemokrater ska befria folk från Fas 3, unga som gamla, och ge alla där möjlighet till riktig utbildning och arbete!

* * *
Och för att möta ungdomsarbetslösheten och skapa fler jobb behöver vi börja föra en aktiv närings- och innovationspolitik.
Ska en innovation bli till krävs en bra idé – men också en omgivning som gör det möjligt att utveckla den idén till en vara eller tjänst.

Så var det i Sverige på 1800-talet.Gustaf Pasch, som utvecklade säkerhetsstickan 1844, arbetade vid Karolinska Institutet.
Så var det i Sverige på 1900-talet. Håkan Lans arbetade vid Försvarets forskningsanstalt när han utvecklade färggrafik för datorer 1981.

Så är det i Sverige idag. Elisabeth Wikström Shemer, som för en tid sedan skapade världens första portabla hjälpmedel för att upptäcka livmodercancer, tog fram sin innovation tillsammans med Stockholms läns landsting. Nu sprids den över världen.
Det var tur att ingen sa att hon var ett särintresse som man inte ska lyssna till!

* * *
Och ju mer avancerad utvecklingen blir, desto större krav ställs på möjligheterna till stöd och samarbete. Det är därför vi vill öka både grundforskningen och den företagsnära forskningen, så att fler idéer föds. Men det räcker inte.
Det är därför vi vill stärka den näringspolitiska samverkan mellan företag, forskare, fackförbund och förtroendevalda, så att fler idéer utvecklas till nya, bättre varor eller tjänster. Men det räcker inte heller.

Det är därför vi vill skapa en helt ny strategi för svensk export, så att fler idéer når nya marknader. Först då är det en innovation. När idén som föds i ett garage här i Malmö kan ta sig till Mombasa eller Manilla. Först då börjar vi skapa jobb på riktigt!
Därför ska vi ta ett gemensamt ansvar för att stärka vår innovationskraft. Splittrade är vi bara ett litet land bland alla andra – men enade ska vi sätta Sverige främst i den globala ekonomin!

* * *
Och ett område där omvärlden nu frågar efter innovationer är inom klimatet. När nu Kina, Indien och USA söker nya klimatsmarta lösningar – varför skulle inte svenska företag svara?
Jag vill att vi ska ta ett gemensamt ansvar för att vårt arbete, boende och resande blir hållbara, så att våra möjligheter kan gå i arv till våra barn. Att skapa en sådan hållbar frihet är både ekonomiskt smart och moraliskt rätt.

Vi vill nu driva på arbetet för nya internationella klimatavtal, samtidigt som vi hugger i här hemma: för att minska utsläppen av växthusgaser och kemikalier i vår natur, för att effektivisera transporterna och för att bygga ut den förnybara energin.
Miljöarbetet är ingen pålaga eller uppoffring. Det är ett arbete som leder till en större frihet, inte en mindre. Det är ett arbete som både skapar jobb och en bättre miljö. Det är ett arbete som Sverige ska leda, och för det krävs en socialdemokratisk regering!

* * *
Och vänner,
nya jobb kräver också nya kunskaper. Det senaste numret av tidningen TIME beskriver hur tillverkningsjobb idag har än mer blivit högteknologiska, och kräver högre utbildning i två år – och snart fyra.
De slår fast att detta skapar konsekvenser för politiker över hela världen, och att det är dags att sätta upp nya utbildningsmål.

Det är därför vi vill bygga ut högskolan.Vi vill investera i utbildning så att alla de företag som idag har problem med att rekrytera kan få tag i rätt personer för jobbet.Vi vill utöka skolplikten så att den också gäller gymnasiet, samtidigt som vi skapar möjligheter till större stöd, tidigare hjälp och nya vägar att ta examen.
Regeringen har en annan idé. De vill skapa ett ettårigt gymnasium som utbildar ut i arbetslöshet. Färre ska bli behöriga för högre studier. Fler dörrar ska stängas. Så agerar en regering som inte tror på unga!
Men det gör vi. Så låt oss skicka det beskedet till den borgerliga regeringen: Ni lämnar unga i arbetslöshet idag, och därför är det ni som snart får lämna Rosenbad!

* * *
Vänner,
Sverige står också inför ett stort generationsskifte inom företagandet. En undersökning gjord av organisationen Företagarna visar att var fjärde företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt.
Sverige har över en halv miljon småföretagare. Men 4 av 10 av dem är över 55 år gamla. De närmar sig pensionen. Om vi inte agerar snart så riskerar en stor del av moderna och lönsamma företag dö ut.

Men – samtidigt känner 8 av 10 unga att de skulle klara av att starta företag. Det är därför vi idag lanserar idén om en nationell företagarförmedling. Företagare utan efterträdare får en möjlighet att lämna sitt livsverk vidare. Unga som söker jobb, eller redan är anställda i företaget, får chansen att ta över verksamheten. De får också möjlighet att skaffa den utbildning som krävs för att driva ett företag – och hjälp att söka lån som en del av den nyföretagargaranti vi vill skapa.
En företagarförmedling gör att äldre kan lämna över, att företag kan överleva och utvecklas – och framför allt: att fler unga får chansen att visa vad de går för.
Och det är jag säker på: Ger vi dem den möjligheten, får de den chansen – då kommer de inte tveka att ta den!

* * *
Det är såhär arbetarrörelsen fungerar. Steg för steg stretar vi framåt. Steg för steg ska vi gå mot lägst arbetslöshet i EU 2020.
Det är en lång väg att gå. Tyskland, Holland, Danmark, Finland och många andra länder ligger före oss. Och vår enda möjlighet att bli bäst, är att lära av de bästa.
Därför tillsätter jag idag en Forskningskommission för att studera de bästa exemplen på jobbskapande, utbildning och matchning internationellt.

Arbetetet ska ledas av Mårten Palme, professor i Nationalekonomi och en utav de främsta forskarna i Sverige.
Vi står inför en stor uppgift. Vi är ödmjuka inför dagens brister, öppna inför nya lösningar, men övertygade om att arbetslösheten inte är en naturlag och vi kommer bli främst i EU 2020!

* * *
Vänner,
för att unga ska komma ut på arbetsmarknaden och in i samhället, behöver vi också rädda den svenska skolan. Skolresultaten har sjunkit för varje år med borgerlig regering. Och har ni märkt en sak? Ju längre de borgerliga sitter vid makten desto mera är det vårt fel att det går dåligt!

* * *
För en tid sedan gjorde de ett inslag på TV, där de frågade Jan Björklund när han skulle vända resultaten i skolan. Det är som att vända en atlantångare sa han, det tar flera, flera år. Då gick de till en kapten för en atlantångare och frågade hur lång tid det tog. Han svarade: ”Några minuter”!

* * *
Men det finns saker vi kan göra, som vi måste göra, för att vända resultaten i skolan idag.
Våra barn behöver de bästa lärare de kan få. Därför vill vi stärka lärarna, öka kompetensutvecklingen och möjligheten till karriär.
Våra barn behöver mer tid med de lärarna. Därför vill vi minska klasserna, med upp till fem barn i unga åldrar, och minska lärarnas byråkratiska börda, så att de kan sätta barnen framför blanketterna.
Och våra barn behöver veta att vi aldrig ger upp på dem. Därför vill ge större stöd till skolor med stora utmaningar, vi vill skapa en sommarskola för dem som halkat efter – och detta är väldigt viktigt: Läxhjälp ska ges efter behov – inte betalningsförmåga!

* * *
Vänner,
genom en 90-dagarsgaranti för studier och arbete, genom en aktiv näringspolitik som skapar jobb, och genom att rädda den svenska skolan så att alla står redo att ta jobben, så kommer vi att skapa framtidstro för unga i Sverige idag.
Men ska den här globala generationen kunna pröva sina vingar behöver de också ett samhälle som finns där för dem när de behöver det.

Som Malmöförfattaren Kristian Lundberg skriver:
”Solidaritet. Att vara den minste och bli en av ett sammanhang som är så mycket större.”

Och den gemensamt finansierade välfärden är ett utav våra smartaste uttryck för solidaritet.
Den har visat sig vara en oslagbar grund för modiga människor, som kan ta för sig i den globala ekonomin. Välfärden är en vinnarfaktor, som gör att vi vågar och vill. Själviskhet skapar svaga människor. Solidaritet skapar en otrolig styrka!

* * *
Men idag håller inte välfärden måttet. Se bara till sjukvården här i Skåne! Den borgerliga majoriteten genomför kraftiga nedskärningar och snabba omorganiseringar.
De sa att de ville skapa ordning. De har skapat kaos.

Fem dödsfall har kopplats till överbeläggningen. Stressen ökar. Personalen går på knäna.
Chefer och personal har hotat med uppsägning, och det har skapat massiva protester och demonstrationer. Till och med akutsjukvården för barn har varit hotad.

Och så har Moderaterna haft mage att kalla det, och jag citerar: ”missförstånd, villfarelser och tidningsankor”. Vänner, den enda missförståndet i den här härvan är att Moderaterna har kvar makten i Region Skåne!

* * *
Och Moderaterna i Skåne verkar gilla välfärden lika mycket som Moderaterna nationellt.
Därför att de ser samma vårdskandaler som vi. De ser hur skolor stängs ned och går i konkurs. De ser hur äldreboenden skär ned i verksamheten och skickar vinsten utomlands. Men de lyfter inte ett finger.

Vi socialdemokrater har ägnat över ett år för att studera och debattera frågan. Och nu har vi enats kring en reform som höjer kvaliteten, ger dig en långsiktighet och en större insyn, och samtidigt begränsar vinsterna avsevärt.
En reform som ger dina demokratiskt valda representanter möjligheten att ta ansvar för välfärdens utformning där du bor. En reform som slår fast, och detta är viktigt, att det är aldrig företagens vinstintresse, utan alltid människans välmående, som ska vara styrande i välfärden!

* * *
Vi tar ansvar för att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Därför att de resurserna behövs.
För att bygga ut nattis för våra barn. För att stärka omsorgen för våra äldre. För att trygga sjukvården i hela landet.
Och kanske framför allt: skapa en välfärd som ligger grund vår ungdomsgenerations trygghet och frihet!

* * *
Vänner,
vi behöver också förstå att samhället inte kan gå framåt, om hälften av vår ungdomsgeneration hålls tillbaka. Ojämställdheten skapar idag absurda konsekvenser i Sverige.

Det är fler män som heter Johan än det är kvinnor över huvud taget som fått plats i Sveriges bolagsstyrelser. Ojämlikheten i löner är så stor att du förlorar 3,6 miljoner i genomsnitt över ett arbetsliv – bara för att du är kvinna.
Och ofta är det dåliga villkor på arbetsplatserna som ligger till grund för ojämställdheten.
Därför är det dags att begränsa visstidsanställningarna, att göra upp med den ofrivilliga deltiden och de delade turerna, och stärka arbetsmiljöarbetet så att alla kan försörja sig livet ut.

Sverige behöver en feministisk agenda som säkrar lika lön för lika arbete, och ser till att den här ungdomsgenerationen möter ett samhälle i jämställdhet mellan kvinnor och män!

* * *
Och vänner,
när unga nu tar större del i den globala ekonomin, och kliver ut på en global arbetsmarknad, så växer behovet av globala spelregler.

Jag vill att Sverige ska vara en ledande kraft för ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Jag har inlett ett arbete för en överenskommelse som säkrar rätten till facklig organisering på global nivå.
Som säkrar kollektivavtal, social trygghet och därmed goda företagsresultat. Därför att fler och fler länder är nu redo att ta steget mot en ökad organisering, en tryggare demokrati och en bättre välfärd.

Det är ett steg mot mänskligare samhällen, mot högre levnadsvillkor och respekt för människovärdet.
Och om vi hjälper dem att lyckas med det steget, då ökar handeln. Då ökar efterfrågan på svenska varor och tjänster. Och då skapas det jobb i Sverige.

Världen är inte ett nollsummespel, där den enes vinst är den andres förlust. Därför ska vi skapa ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Därför ska vi bidra till global ekonomi som kuvar ingen – och gynnar alla!

* * *
Vänner,
vi ska också ta efter våra unga när det kommer till att engagera oss för situationen i andra länder. En global värld gör en global solidaritet möjlig. Vi kan berätta, bevittna och agera snabbare än någonsin tidigare.
Jag tror många med mig såg reportaget om Muhamed Asaf, som gick på SVT 2 för några veckor sedan.

Han började arbeta som sjukvårdare på en klinik i Aleppo, för att rädda så många som möjligt av sina medmänniskor efter regimens bombanfall. Han sa till reportern ”Blod har blivit som vatten för mig.” Han är 12 år gammal.
Sverige behöver höja sin röst för Syrien, mot Bashar al-Assad. Dödandet, våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas. Så vänner, låt oss stå upp i solidaritet med Syriens folk, och arbeta för deras framtid i fred och frihet!

* * *
Vi ska heller inte glömma de unga i Israel och Palestina, utan öka arbetet för en fredlig tvåstatslösning.
Som Anna Lindh sa:
”Israeler och palestinier måste inse att antingen vinner de freden tillsammans – eller också förlorar de båda.”

Även här kan Sverige spela en roll, och visa ledarskap genom att erkänna båda staters rätt till existens. Den borgerliga regeringen vägrar, och vägrar därmed att erkänna ett folks demokratiska rättigheter.
Men vi ska driva på – för fred, för en tvåstatslösning och för ett erkännande av staten Palestina!

* * *
Vänner,
en av de största förmånerna med att vara partiordförande är att man får resa runt i landet och tala. Under våren har jag varit runt från Härnösand till Helsingborg, och jag har burit med mig den här dikten av Inger Sjöstrand.

Den går såhär:
På stigar
går man aldrig riktigt ensam
Fötterna har sällskap med
alla steg som stigit
stigen fram.

Och så är det. De uppgifter vi har framför oss är inte små, de är inte enkla, men vi möter dem inte ensamma. Vi har sällskap.
Jag tror på ett samhälle, där vi samlas som jämlika systrar och bröder. Jag tror på ett samhälle, där vi ser varandra som en familj, där jag gläds åt dig i medvind - och du stöttar mig i motvind. Jag tror på ett samhälle, där varje människa ser sin avgörande del, sitt orubbliga ansvar, sin spik att spika i det fantastiska bygge som är det svenska samhället.

Därför att de möjligheter vi har framför oss – skapa jobb för unga, rädda skolan, stärka välfärden och forma en hållbar frihet – kommer vi bara att kunna förverkliga om både du och jag kavlar upp ärmarna och gör vår del.
Idag styr en borgerlighet som har mantrat: det går inte, det har vi inte råd med, det är inte möjligt.

Men vi vet demokratins möjligheter. Vi vet att det inte är någon annan som styr vår framtid. Det är inte ödet, det är inte omvärlden, det är inte marknaden, det är vi!

Det är vi som avgör vår framtid, och därför samlar vi nu Sverige för att skapa möjligheter för den generation som ska ta vid.
Och precis som Malmö är denna generation ung, den är global, och den är redo att slå oss med häpnad!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Jobb & framtidstro för en global generation - Tal av Stefan Löfven i Malmö 1 maj 2013

Observera att det talade ordet gäller.

Det känns bra att komma hit till Malmö. Som du Katrin sa för en tid sedan: ”Staden är ung. Staden är global”

På bara några år har ni i Malmö klivit fram och visat att det här är en stad i kulturens och utvecklingens framkant. Och jag tror att det är känslan av framtidstro som gör att staden växer. Det är en känsla som breder ut sig på Lilla Torg och Möllevångstorget, som fyller upp konsertlokalerna, caféerna och konsthallarna, som rusar fram genom Citytunneln och stiger upp i Turning Torso. Och den lockar allt fler. När vi sjunger Internationalen sen så utgör vi första förbandet för Eurovision Song Contest!

* * *
Malmös pluralism är också en del av stadens styrka. Med 280 000 människor, med ursprung i 170 olika länder, med 140 olika språk, är ni redo att ta plats i den globala ekonomin. Och en sak är säker. Det land som inte har vett eller förmåga att ta tillvara på de möjligheterna, det kommer aldrig att klara sig i den globala konkurrensen. Därför behöver Malmö en fortsatt politik för samarbete och solidaritet. Därför behöver Sverige en regering som ser alla människors behov och drömmar.
För det är genom att skapa jobb för alla Malmöbor, och en bättre skola för alla Malmöbarn, som vi bygger en bättre stad – aldrig genom att göra skillnad på människa och människa. Så när rasistiska krafter med hat och hot försöker göra Malmö till en fattigare stad, då svarar vi: Det är Malmös mångfald, inte er enfald, som gör staden fantastisk!

* * *
Och ni unga i Malmö, ni är inte bara en del av en global stad, utan en global generation. Det är er jag skulle vilja tala om idag. Under de senaste decennierna har en teknologisk revolution knutit ihop världen. Den var en nyhet för oss äldre – den är en självklarhet för er. Den har gjort att ni ibland har en större gemenskap med andra unga i andra länder, än med äldre generationer. Ni har växt upp med en enorm tillgång till global kultur och kunskap. Ni har möjligheter framför er som vi idag bara kan ana. Ni ska ta över Malmö, ni ska ta över Sverige, och trots att det kan skrämma både er och oss andra; ska er globala generation ta över världen!

* * *
Men en sak står i vägen för er unga, och det är ungdomsarbetslösheten. Den äter drömmar och framtidstro. Den lämnar efter sig hopplöshet och ilska. Och den växer för varje dag med borgerlig regering.

Varför är då ett jobb så viktigt? Jo, därför att det är nyckeln till allt annat. Att bli sin egen. Att kanske börja ett liv med en annan människa. Att känna frihet. Det var faktiskt därför jag själv en gång sökte mitt första jobb som svetsare, för att få råd att skaffa en riktig lägenhet, så det vuxna livet skulle börja.

Vänner, det är därför vi samlas här idag. Vi ska ge alla unga den chansen. Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten. Och vi ska skapa jobb och framtidstro i Sverige!

* * *
Vi socialdemokrater har satt målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020.
Det är avgörande för vår ekonomi, vår välfärd, och inte minst för pensionerna och äldres villkor.
För att nå målet finns inga alexanderhugg. Det finns ingen enkel lösning som fixar allt. Därför har vi inget universalverktyg, men vi har en stor verktygslåda.

Och vårt första steg kommer att vara att se till att skapa jobb till alla unga. Varenda ung som är arbetslös idag ska kunna studera eller arbeta. Det har vi inte bara råd med – det är det som kommer att göra oss rika!

* * *
I regeringens system så måste unga vara arbetslösa i 90 dagar för att få hjälp. Vi vill göra tvärtom, och ge stöd åt unga så att de aldrig behöver vara utan arbete längre än 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin.
Den innebär att alla arbetslösa unga under 25 år får jobb, utbildning eller praktik inom den tiden.
Det är vårt tydliga löfte till dig som är ung i Sverige: Du ska aldrig någonsin lämnas utanför, du ska studera, praktisera eller arbeta, och du ska kunna nå din förhoppning om framtiden!

* * *
Och vänner, det sägs ju ibland att regeringen inte har några nya idéer. Men samtidigt som de nu skär ned 20 000 högskoleplatser, har de också lovat att tillföra 1400 platser. Det kallar de för en satsning.
Det är nog första gången i svensk historia som en nedskärning på 18 600 platser döps till en satsning. Så visst har de idéer, det är bara att ingen vill veta av dem!

* * *
Nej, istället för att studera slussas unga runt i systemen, och till slut riskerar de att hamna i regeringens slutförvaring, kallad fas 3. Vänner, det är tre små bokstäver, en liten siffra, men ett stort hån mot alla unga i Sverige!

* * *
Och nu försöker regeringen möta kritiken mot fas 3 genom att kalla den sysselsättningsfasen istället. Det är inte första gången Moderaterna försöker byta namn på något. Moderaterna i Malmö försökte byta namn på den här parken 1991. De tyckte Folkets park var för sossigt, så den skulle heta Malmöparken istället. Det är en sann historia.
Men vänner, ännu heter denna park Folkets Park som en påminnelse om arbetarrörelsens vinster. Och ännu kallas fas 3 för fas 3 – som en påminnelse om Moderaternas vansinne!

* * *
Och vänner,om någon någonsin tvekat: Vi socialdemokrater ska befria folk från Fas 3, unga som gamla, och ge alla där möjlighet till riktig utbildning och arbete!

* * *
Och för att möta ungdomsarbetslösheten och skapa fler jobb behöver vi börja föra en aktiv närings- och innovationspolitik.
Ska en innovation bli till krävs en bra idé – men också en omgivning som gör det möjligt att utveckla den idén till en vara eller tjänst.

Så var det i Sverige på 1800-talet.Gustaf Pasch, som utvecklade säkerhetsstickan 1844, arbetade vid Karolinska Institutet.
Så var det i Sverige på 1900-talet. Håkan Lans arbetade vid Försvarets forskningsanstalt när han utvecklade färggrafik för datorer 1981.

Så är det i Sverige idag. Elisabeth Wikström Shemer, som för en tid sedan skapade världens första portabla hjälpmedel för att upptäcka livmodercancer, tog fram sin innovation tillsammans med Stockholms läns landsting. Nu sprids den över världen.
Det var tur att ingen sa att hon var ett särintresse som man inte ska lyssna till!

* * *
Och ju mer avancerad utvecklingen blir, desto större krav ställs på möjligheterna till stöd och samarbete. Det är därför vi vill öka både grundforskningen och den företagsnära forskningen, så att fler idéer föds. Men det räcker inte.
Det är därför vi vill stärka den näringspolitiska samverkan mellan företag, forskare, fackförbund och förtroendevalda, så att fler idéer utvecklas till nya, bättre varor eller tjänster. Men det räcker inte heller.

Det är därför vi vill skapa en helt ny strategi för svensk export, så att fler idéer når nya marknader. Först då är det en innovation. När idén som föds i ett garage här i Malmö kan ta sig till Mombasa eller Manilla. Först då börjar vi skapa jobb på riktigt!
Därför ska vi ta ett gemensamt ansvar för att stärka vår innovationskraft. Splittrade är vi bara ett litet land bland alla andra – men enade ska vi sätta Sverige främst i den globala ekonomin!

* * *
Och ett område där omvärlden nu frågar efter innovationer är inom klimatet. När nu Kina, Indien och USA söker nya klimatsmarta lösningar – varför skulle inte svenska företag svara?
Jag vill att vi ska ta ett gemensamt ansvar för att vårt arbete, boende och resande blir hållbara, så att våra möjligheter kan gå i arv till våra barn. Att skapa en sådan hållbar frihet är både ekonomiskt smart och moraliskt rätt.

Vi vill nu driva på arbetet för nya internationella klimatavtal, samtidigt som vi hugger i här hemma: för att minska utsläppen av växthusgaser och kemikalier i vår natur, för att effektivisera transporterna och för att bygga ut den förnybara energin.
Miljöarbetet är ingen pålaga eller uppoffring. Det är ett arbete som leder till en större frihet, inte en mindre. Det är ett arbete som både skapar jobb och en bättre miljö. Det är ett arbete som Sverige ska leda, och för det krävs en socialdemokratisk regering!

* * *
Och vänner,
nya jobb kräver också nya kunskaper. Det senaste numret av tidningen TIME beskriver hur tillverkningsjobb idag har än mer blivit högteknologiska, och kräver högre utbildning i två år – och snart fyra.
De slår fast att detta skapar konsekvenser för politiker över hela världen, och att det är dags att sätta upp nya utbildningsmål.

Det är därför vi vill bygga ut högskolan.Vi vill investera i utbildning så att alla de företag som idag har problem med att rekrytera kan få tag i rätt personer för jobbet.Vi vill utöka skolplikten så att den också gäller gymnasiet, samtidigt som vi skapar möjligheter till större stöd, tidigare hjälp och nya vägar att ta examen.
Regeringen har en annan idé. De vill skapa ett ettårigt gymnasium som utbildar ut i arbetslöshet. Färre ska bli behöriga för högre studier. Fler dörrar ska stängas. Så agerar en regering som inte tror på unga!
Men det gör vi. Så låt oss skicka det beskedet till den borgerliga regeringen: Ni lämnar unga i arbetslöshet idag, och därför är det ni som snart får lämna Rosenbad!

* * *
Vänner,
Sverige står också inför ett stort generationsskifte inom företagandet. En undersökning gjord av organisationen Företagarna visar att var fjärde företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt.
Sverige har över en halv miljon småföretagare. Men 4 av 10 av dem är över 55 år gamla. De närmar sig pensionen. Om vi inte agerar snart så riskerar en stor del av moderna och lönsamma företag dö ut.

Men – samtidigt känner 8 av 10 unga att de skulle klara av att starta företag. Det är därför vi idag lanserar idén om en nationell företagarförmedling. Företagare utan efterträdare får en möjlighet att lämna sitt livsverk vidare. Unga som söker jobb, eller redan är anställda i företaget, får chansen att ta över verksamheten. De får också möjlighet att skaffa den utbildning som krävs för att driva ett företag – och hjälp att söka lån som en del av den nyföretagargaranti vi vill skapa.
En företagarförmedling gör att äldre kan lämna över, att företag kan överleva och utvecklas – och framför allt: att fler unga får chansen att visa vad de går för.
Och det är jag säker på: Ger vi dem den möjligheten, får de den chansen – då kommer de inte tveka att ta den!

* * *
Det är såhär arbetarrörelsen fungerar. Steg för steg stretar vi framåt. Steg för steg ska vi gå mot lägst arbetslöshet i EU 2020.
Det är en lång väg att gå. Tyskland, Holland, Danmark, Finland och många andra länder ligger före oss. Och vår enda möjlighet att bli bäst, är att lära av de bästa.
Därför tillsätter jag idag en Forskningskommission för att studera de bästa exemplen på jobbskapande, utbildning och matchning internationellt.

Arbetetet ska ledas av Mårten Palme, professor i Nationalekonomi och en utav de främsta forskarna i Sverige.
Vi står inför en stor uppgift. Vi är ödmjuka inför dagens brister, öppna inför nya lösningar, men övertygade om att arbetslösheten inte är en naturlag och vi kommer bli främst i EU 2020!

* * *
Vänner,
för att unga ska komma ut på arbetsmarknaden och in i samhället, behöver vi också rädda den svenska skolan. Skolresultaten har sjunkit för varje år med borgerlig regering. Och har ni märkt en sak? Ju längre de borgerliga sitter vid makten desto mera är det vårt fel att det går dåligt!

* * *
För en tid sedan gjorde de ett inslag på TV, där de frågade Jan Björklund när han skulle vända resultaten i skolan. Det är som att vända en atlantångare sa han, det tar flera, flera år. Då gick de till en kapten för en atlantångare och frågade hur lång tid det tog. Han svarade: ”Några minuter”!

* * *
Men det finns saker vi kan göra, som vi måste göra, för att vända resultaten i skolan idag.
Våra barn behöver de bästa lärare de kan få. Därför vill vi stärka lärarna, öka kompetensutvecklingen och möjligheten till karriär.
Våra barn behöver mer tid med de lärarna. Därför vill vi minska klasserna, med upp till fem barn i unga åldrar, och minska lärarnas byråkratiska börda, så att de kan sätta barnen framför blanketterna.
Och våra barn behöver veta att vi aldrig ger upp på dem. Därför vill ge större stöd till skolor med stora utmaningar, vi vill skapa en sommarskola för dem som halkat efter – och detta är väldigt viktigt: Läxhjälp ska ges efter behov – inte betalningsförmåga!

* * *
Vänner,
genom en 90-dagarsgaranti för studier och arbete, genom en aktiv näringspolitik som skapar jobb, och genom att rädda den svenska skolan så att alla står redo att ta jobben, så kommer vi att skapa framtidstro för unga i Sverige idag.
Men ska den här globala generationen kunna pröva sina vingar behöver de också ett samhälle som finns där för dem när de behöver det.

Som Malmöförfattaren Kristian Lundberg skriver:
”Solidaritet. Att vara den minste och bli en av ett sammanhang som är så mycket större.”

Och den gemensamt finansierade välfärden är ett utav våra smartaste uttryck för solidaritet.
Den har visat sig vara en oslagbar grund för modiga människor, som kan ta för sig i den globala ekonomin. Välfärden är en vinnarfaktor, som gör att vi vågar och vill. Själviskhet skapar svaga människor. Solidaritet skapar en otrolig styrka!

* * *
Men idag håller inte välfärden måttet. Se bara till sjukvården här i Skåne! Den borgerliga majoriteten genomför kraftiga nedskärningar och snabba omorganiseringar.
De sa att de ville skapa ordning. De har skapat kaos.

Fem dödsfall har kopplats till överbeläggningen. Stressen ökar. Personalen går på knäna.
Chefer och personal har hotat med uppsägning, och det har skapat massiva protester och demonstrationer. Till och med akutsjukvården för barn har varit hotad.

Och så har Moderaterna haft mage att kalla det, och jag citerar: ”missförstånd, villfarelser och tidningsankor”. Vänner, den enda missförståndet i den här härvan är att Moderaterna har kvar makten i Region Skåne!

* * *
Och Moderaterna i Skåne verkar gilla välfärden lika mycket som Moderaterna nationellt.
Därför att de ser samma vårdskandaler som vi. De ser hur skolor stängs ned och går i konkurs. De ser hur äldreboenden skär ned i verksamheten och skickar vinsten utomlands. Men de lyfter inte ett finger.

Vi socialdemokrater har ägnat över ett år för att studera och debattera frågan. Och nu har vi enats kring en reform som höjer kvaliteten, ger dig en långsiktighet och en större insyn, och samtidigt begränsar vinsterna avsevärt.
En reform som ger dina demokratiskt valda representanter möjligheten att ta ansvar för välfärdens utformning där du bor. En reform som slår fast, och detta är viktigt, att det är aldrig företagens vinstintresse, utan alltid människans välmående, som ska vara styrande i välfärden!

* * *
Vi tar ansvar för att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Därför att de resurserna behövs.
För att bygga ut nattis för våra barn. För att stärka omsorgen för våra äldre. För att trygga sjukvården i hela landet.
Och kanske framför allt: skapa en välfärd som ligger grund vår ungdomsgenerations trygghet och frihet!

* * *
Vänner,
vi behöver också förstå att samhället inte kan gå framåt, om hälften av vår ungdomsgeneration hålls tillbaka. Ojämställdheten skapar idag absurda konsekvenser i Sverige.

Det är fler män som heter Johan än det är kvinnor över huvud taget som fått plats i Sveriges bolagsstyrelser. Ojämlikheten i löner är så stor att du förlorar 3,6 miljoner i genomsnitt över ett arbetsliv – bara för att du är kvinna.
Och ofta är det dåliga villkor på arbetsplatserna som ligger till grund för ojämställdheten.
Därför är det dags att begränsa visstidsanställningarna, att göra upp med den ofrivilliga deltiden och de delade turerna, och stärka arbetsmiljöarbetet så att alla kan försörja sig livet ut.

Sverige behöver en feministisk agenda som säkrar lika lön för lika arbete, och ser till att den här ungdomsgenerationen möter ett samhälle i jämställdhet mellan kvinnor och män!

* * *
Och vänner,
när unga nu tar större del i den globala ekonomin, och kliver ut på en global arbetsmarknad, så växer behovet av globala spelregler.

Jag vill att Sverige ska vara en ledande kraft för ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Jag har inlett ett arbete för en överenskommelse som säkrar rätten till facklig organisering på global nivå.
Som säkrar kollektivavtal, social trygghet och därmed goda företagsresultat. Därför att fler och fler länder är nu redo att ta steget mot en ökad organisering, en tryggare demokrati och en bättre välfärd.

Det är ett steg mot mänskligare samhällen, mot högre levnadsvillkor och respekt för människovärdet.
Och om vi hjälper dem att lyckas med det steget, då ökar handeln. Då ökar efterfrågan på svenska varor och tjänster. Och då skapas det jobb i Sverige.

Världen är inte ett nollsummespel, där den enes vinst är den andres förlust. Därför ska vi skapa ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Därför ska vi bidra till global ekonomi som kuvar ingen – och gynnar alla!

* * *
Vänner,
vi ska också ta efter våra unga när det kommer till att engagera oss för situationen i andra länder. En global värld gör en global solidaritet möjlig. Vi kan berätta, bevittna och agera snabbare än någonsin tidigare.
Jag tror många med mig såg reportaget om Muhamed Asaf, som gick på SVT 2 för några veckor sedan.

Han började arbeta som sjukvårdare på en klinik i Aleppo, för att rädda så många som möjligt av sina medmänniskor efter regimens bombanfall. Han sa till reportern ”Blod har blivit som vatten för mig.” Han är 12 år gammal.
Sverige behöver höja sin röst för Syrien, mot Bashar al-Assad. Dödandet, våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas. Så vänner, låt oss stå upp i solidaritet med Syriens folk, och arbeta för deras framtid i fred och frihet!

* * *
Vi ska heller inte glömma de unga i Israel och Palestina, utan öka arbetet för en fredlig tvåstatslösning.
Som Anna Lindh sa:
”Israeler och palestinier måste inse att antingen vinner de freden tillsammans – eller också förlorar de båda.”

Även här kan Sverige spela en roll, och visa ledarskap genom att erkänna båda staters rätt till existens. Den borgerliga regeringen vägrar, och vägrar därmed att erkänna ett folks demokratiska rättigheter.
Men vi ska driva på – för fred, för en tvåstatslösning och för ett erkännande av staten Palestina!

* * *
Vänner,
en av de största förmånerna med att vara partiordförande är att man får resa runt i landet och tala. Under våren har jag varit runt från Härnösand till Helsingborg, och jag har burit med mig den här dikten av Inger Sjöstrand.

Den går såhär:
På stigar
går man aldrig riktigt ensam
Fötterna har sällskap med
alla steg som stigit
stigen fram.

Och så är det. De uppgifter vi har framför oss är inte små, de är inte enkla, men vi möter dem inte ensamma. Vi har sällskap.
Jag tror på ett samhälle, där vi samlas som jämlika systrar och bröder. Jag tror på ett samhälle, där vi ser varandra som en familj, där jag gläds åt dig i medvind - och du stöttar mig i motvind. Jag tror på ett samhälle, där varje människa ser sin avgörande del, sitt orubbliga ansvar, sin spik att spika i det fantastiska bygge som är det svenska samhället.

Därför att de möjligheter vi har framför oss – skapa jobb för unga, rädda skolan, stärka välfärden och forma en hållbar frihet – kommer vi bara att kunna förverkliga om både du och jag kavlar upp ärmarna och gör vår del.
Idag styr en borgerlighet som har mantrat: det går inte, det har vi inte råd med, det är inte möjligt.

Men vi vet demokratins möjligheter. Vi vet att det inte är någon annan som styr vår framtid. Det är inte ödet, det är inte omvärlden, det är inte marknaden, det är vi!

Det är vi som avgör vår framtid, och därför samlar vi nu Sverige för att skapa möjligheter för den generation som ska ta vid.
Och precis som Malmö är denna generation ung, den är global, och den är redo att slå oss med häpnad!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Jobb & framtidstro för en global generation - Tal av Stefan Löfven i Malmö 1 maj 2013

Observera att det talade ordet gäller.

Det känns bra att komma hit till Malmö. Som du Katrin sa för en tid sedan: ”Staden är ung. Staden är global”

På bara några år har ni i Malmö klivit fram och visat att det här är en stad i kulturens och utvecklingens framkant. Och jag tror att det är känslan av framtidstro som gör att staden växer. Det är en känsla som breder ut sig på Lilla Torg och Möllevångstorget, som fyller upp konsertlokalerna, caféerna och konsthallarna, som rusar fram genom Citytunneln och stiger upp i Turning Torso. Och den lockar allt fler. När vi sjunger Internationalen sen så utgör vi första förbandet för Eurovision Song Contest!

* * *
Malmös pluralism är också en del av stadens styrka. Med 280 000 människor, med ursprung i 170 olika länder, med 140 olika språk, är ni redo att ta plats i den globala ekonomin. Och en sak är säker. Det land som inte har vett eller förmåga att ta tillvara på de möjligheterna, det kommer aldrig att klara sig i den globala konkurrensen. Därför behöver Malmö en fortsatt politik för samarbete och solidaritet. Därför behöver Sverige en regering som ser alla människors behov och drömmar.
För det är genom att skapa jobb för alla Malmöbor, och en bättre skola för alla Malmöbarn, som vi bygger en bättre stad – aldrig genom att göra skillnad på människa och människa. Så när rasistiska krafter med hat och hot försöker göra Malmö till en fattigare stad, då svarar vi: Det är Malmös mångfald, inte er enfald, som gör staden fantastisk!

* * *
Och ni unga i Malmö, ni är inte bara en del av en global stad, utan en global generation. Det är er jag skulle vilja tala om idag. Under de senaste decennierna har en teknologisk revolution knutit ihop världen. Den var en nyhet för oss äldre – den är en självklarhet för er. Den har gjort att ni ibland har en större gemenskap med andra unga i andra länder, än med äldre generationer. Ni har växt upp med en enorm tillgång till global kultur och kunskap. Ni har möjligheter framför er som vi idag bara kan ana. Ni ska ta över Malmö, ni ska ta över Sverige, och trots att det kan skrämma både er och oss andra; ska er globala generation ta över världen!

* * *
Men en sak står i vägen för er unga, och det är ungdomsarbetslösheten. Den äter drömmar och framtidstro. Den lämnar efter sig hopplöshet och ilska. Och den växer för varje dag med borgerlig regering.

Varför är då ett jobb så viktigt? Jo, därför att det är nyckeln till allt annat. Att bli sin egen. Att kanske börja ett liv med en annan människa. Att känna frihet. Det var faktiskt därför jag själv en gång sökte mitt första jobb som svetsare, för att få råd att skaffa en riktig lägenhet, så det vuxna livet skulle börja.

Vänner, det är därför vi samlas här idag. Vi ska ge alla unga den chansen. Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten. Och vi ska skapa jobb och framtidstro i Sverige!

* * *
Vi socialdemokrater har satt målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020.
Det är avgörande för vår ekonomi, vår välfärd, och inte minst för pensionerna och äldres villkor.
För att nå målet finns inga alexanderhugg. Det finns ingen enkel lösning som fixar allt. Därför har vi inget universalverktyg, men vi har en stor verktygslåda.

Och vårt första steg kommer att vara att se till att skapa jobb till alla unga. Varenda ung som är arbetslös idag ska kunna studera eller arbeta. Det har vi inte bara råd med – det är det som kommer att göra oss rika!

* * *
I regeringens system så måste unga vara arbetslösa i 90 dagar för att få hjälp. Vi vill göra tvärtom, och ge stöd åt unga så att de aldrig behöver vara utan arbete längre än 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin.
Den innebär att alla arbetslösa unga under 25 år får jobb, utbildning eller praktik inom den tiden.
Det är vårt tydliga löfte till dig som är ung i Sverige: Du ska aldrig någonsin lämnas utanför, du ska studera, praktisera eller arbeta, och du ska kunna nå din förhoppning om framtiden!

* * *
Och vänner, det sägs ju ibland att regeringen inte har några nya idéer. Men samtidigt som de nu skär ned 20 000 högskoleplatser, har de också lovat att tillföra 1400 platser. Det kallar de för en satsning.
Det är nog första gången i svensk historia som en nedskärning på 18 600 platser döps till en satsning. Så visst har de idéer, det är bara att ingen vill veta av dem!

* * *
Nej, istället för att studera slussas unga runt i systemen, och till slut riskerar de att hamna i regeringens slutförvaring, kallad fas 3. Vänner, det är tre små bokstäver, en liten siffra, men ett stort hån mot alla unga i Sverige!

* * *
Och nu försöker regeringen möta kritiken mot fas 3 genom att kalla den sysselsättningsfasen istället. Det är inte första gången Moderaterna försöker byta namn på något. Moderaterna i Malmö försökte byta namn på den här parken 1991. De tyckte Folkets park var för sossigt, så den skulle heta Malmöparken istället. Det är en sann historia.
Men vänner, ännu heter denna park Folkets Park som en påminnelse om arbetarrörelsens vinster. Och ännu kallas fas 3 för fas 3 – som en påminnelse om Moderaternas vansinne!

* * *
Och vänner,om någon någonsin tvekat: Vi socialdemokrater ska befria folk från Fas 3, unga som gamla, och ge alla där möjlighet till riktig utbildning och arbete!

* * *
Och för att möta ungdomsarbetslösheten och skapa fler jobb behöver vi börja föra en aktiv närings- och innovationspolitik.
Ska en innovation bli till krävs en bra idé – men också en omgivning som gör det möjligt att utveckla den idén till en vara eller tjänst.

Så var det i Sverige på 1800-talet.Gustaf Pasch, som utvecklade säkerhetsstickan 1844, arbetade vid Karolinska Institutet.
Så var det i Sverige på 1900-talet. Håkan Lans arbetade vid Försvarets forskningsanstalt när han utvecklade färggrafik för datorer 1981.

Så är det i Sverige idag. Elisabeth Wikström Shemer, som för en tid sedan skapade världens första portabla hjälpmedel för att upptäcka livmodercancer, tog fram sin innovation tillsammans med Stockholms läns landsting. Nu sprids den över världen.
Det var tur att ingen sa att hon var ett särintresse som man inte ska lyssna till!

* * *
Och ju mer avancerad utvecklingen blir, desto större krav ställs på möjligheterna till stöd och samarbete. Det är därför vi vill öka både grundforskningen och den företagsnära forskningen, så att fler idéer föds. Men det räcker inte.
Det är därför vi vill stärka den näringspolitiska samverkan mellan företag, forskare, fackförbund och förtroendevalda, så att fler idéer utvecklas till nya, bättre varor eller tjänster. Men det räcker inte heller.

Det är därför vi vill skapa en helt ny strategi för svensk export, så att fler idéer når nya marknader. Först då är det en innovation. När idén som föds i ett garage här i Malmö kan ta sig till Mombasa eller Manilla. Först då börjar vi skapa jobb på riktigt!
Därför ska vi ta ett gemensamt ansvar för att stärka vår innovationskraft. Splittrade är vi bara ett litet land bland alla andra – men enade ska vi sätta Sverige främst i den globala ekonomin!

* * *
Och ett område där omvärlden nu frågar efter innovationer är inom klimatet. När nu Kina, Indien och USA söker nya klimatsmarta lösningar – varför skulle inte svenska företag svara?
Jag vill att vi ska ta ett gemensamt ansvar för att vårt arbete, boende och resande blir hållbara, så att våra möjligheter kan gå i arv till våra barn. Att skapa en sådan hållbar frihet är både ekonomiskt smart och moraliskt rätt.

Vi vill nu driva på arbetet för nya internationella klimatavtal, samtidigt som vi hugger i här hemma: för att minska utsläppen av växthusgaser och kemikalier i vår natur, för att effektivisera transporterna och för att bygga ut den förnybara energin.
Miljöarbetet är ingen pålaga eller uppoffring. Det är ett arbete som leder till en större frihet, inte en mindre. Det är ett arbete som både skapar jobb och en bättre miljö. Det är ett arbete som Sverige ska leda, och för det krävs en socialdemokratisk regering!

* * *
Och vänner,
nya jobb kräver också nya kunskaper. Det senaste numret av tidningen TIME beskriver hur tillverkningsjobb idag har än mer blivit högteknologiska, och kräver högre utbildning i två år – och snart fyra.
De slår fast att detta skapar konsekvenser för politiker över hela världen, och att det är dags att sätta upp nya utbildningsmål.

Det är därför vi vill bygga ut högskolan.Vi vill investera i utbildning så att alla de företag som idag har problem med att rekrytera kan få tag i rätt personer för jobbet.Vi vill utöka skolplikten så att den också gäller gymnasiet, samtidigt som vi skapar möjligheter till större stöd, tidigare hjälp och nya vägar att ta examen.
Regeringen har en annan idé. De vill skapa ett ettårigt gymnasium som utbildar ut i arbetslöshet. Färre ska bli behöriga för högre studier. Fler dörrar ska stängas. Så agerar en regering som inte tror på unga!
Men det gör vi. Så låt oss skicka det beskedet till den borgerliga regeringen: Ni lämnar unga i arbetslöshet idag, och därför är det ni som snart får lämna Rosenbad!

* * *
Vänner,
Sverige står också inför ett stort generationsskifte inom företagandet. En undersökning gjord av organisationen Företagarna visar att var fjärde företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt.
Sverige har över en halv miljon småföretagare. Men 4 av 10 av dem är över 55 år gamla. De närmar sig pensionen. Om vi inte agerar snart så riskerar en stor del av moderna och lönsamma företag dö ut.

Men – samtidigt känner 8 av 10 unga att de skulle klara av att starta företag. Det är därför vi idag lanserar idén om en nationell företagarförmedling. Företagare utan efterträdare får en möjlighet att lämna sitt livsverk vidare. Unga som söker jobb, eller redan är anställda i företaget, får chansen att ta över verksamheten. De får också möjlighet att skaffa den utbildning som krävs för att driva ett företag – och hjälp att söka lån som en del av den nyföretagargaranti vi vill skapa.
En företagarförmedling gör att äldre kan lämna över, att företag kan överleva och utvecklas – och framför allt: att fler unga får chansen att visa vad de går för.
Och det är jag säker på: Ger vi dem den möjligheten, får de den chansen – då kommer de inte tveka att ta den!

* * *
Det är såhär arbetarrörelsen fungerar. Steg för steg stretar vi framåt. Steg för steg ska vi gå mot lägst arbetslöshet i EU 2020.
Det är en lång väg att gå. Tyskland, Holland, Danmark, Finland och många andra länder ligger före oss. Och vår enda möjlighet att bli bäst, är att lära av de bästa.
Därför tillsätter jag idag en Forskningskommission för att studera de bästa exemplen på jobbskapande, utbildning och matchning internationellt.

Arbetetet ska ledas av Mårten Palme, professor i Nationalekonomi och en utav de främsta forskarna i Sverige.
Vi står inför en stor uppgift. Vi är ödmjuka inför dagens brister, öppna inför nya lösningar, men övertygade om att arbetslösheten inte är en naturlag och vi kommer bli främst i EU 2020!

* * *
Vänner,
för att unga ska komma ut på arbetsmarknaden och in i samhället, behöver vi också rädda den svenska skolan. Skolresultaten har sjunkit för varje år med borgerlig regering. Och har ni märkt en sak? Ju längre de borgerliga sitter vid makten desto mera är det vårt fel att det går dåligt!

* * *
För en tid sedan gjorde de ett inslag på TV, där de frågade Jan Björklund när han skulle vända resultaten i skolan. Det är som att vända en atlantångare sa han, det tar flera, flera år. Då gick de till en kapten för en atlantångare och frågade hur lång tid det tog. Han svarade: ”Några minuter”!

* * *
Men det finns saker vi kan göra, som vi måste göra, för att vända resultaten i skolan idag.
Våra barn behöver de bästa lärare de kan få. Därför vill vi stärka lärarna, öka kompetensutvecklingen och möjligheten till karriär.
Våra barn behöver mer tid med de lärarna. Därför vill vi minska klasserna, med upp till fem barn i unga åldrar, och minska lärarnas byråkratiska börda, så att de kan sätta barnen framför blanketterna.
Och våra barn behöver veta att vi aldrig ger upp på dem. Därför vill ge större stöd till skolor med stora utmaningar, vi vill skapa en sommarskola för dem som halkat efter – och detta är väldigt viktigt: Läxhjälp ska ges efter behov – inte betalningsförmåga!

* * *
Vänner,
genom en 90-dagarsgaranti för studier och arbete, genom en aktiv näringspolitik som skapar jobb, och genom att rädda den svenska skolan så att alla står redo att ta jobben, så kommer vi att skapa framtidstro för unga i Sverige idag.
Men ska den här globala generationen kunna pröva sina vingar behöver de också ett samhälle som finns där för dem när de behöver det.

Som Malmöförfattaren Kristian Lundberg skriver:
”Solidaritet. Att vara den minste och bli en av ett sammanhang som är så mycket större.”

Och den gemensamt finansierade välfärden är ett utav våra smartaste uttryck för solidaritet.
Den har visat sig vara en oslagbar grund för modiga människor, som kan ta för sig i den globala ekonomin. Välfärden är en vinnarfaktor, som gör att vi vågar och vill. Själviskhet skapar svaga människor. Solidaritet skapar en otrolig styrka!

* * *
Men idag håller inte välfärden måttet. Se bara till sjukvården här i Skåne! Den borgerliga majoriteten genomför kraftiga nedskärningar och snabba omorganiseringar.
De sa att de ville skapa ordning. De har skapat kaos.

Fem dödsfall har kopplats till överbeläggningen. Stressen ökar. Personalen går på knäna.
Chefer och personal har hotat med uppsägning, och det har skapat massiva protester och demonstrationer. Till och med akutsjukvården för barn har varit hotad.

Och så har Moderaterna haft mage att kalla det, och jag citerar: ”missförstånd, villfarelser och tidningsankor”. Vänner, den enda missförståndet i den här härvan är att Moderaterna har kvar makten i Region Skåne!

* * *
Och Moderaterna i Skåne verkar gilla välfärden lika mycket som Moderaterna nationellt.
Därför att de ser samma vårdskandaler som vi. De ser hur skolor stängs ned och går i konkurs. De ser hur äldreboenden skär ned i verksamheten och skickar vinsten utomlands. Men de lyfter inte ett finger.

Vi socialdemokrater har ägnat över ett år för att studera och debattera frågan. Och nu har vi enats kring en reform som höjer kvaliteten, ger dig en långsiktighet och en större insyn, och samtidigt begränsar vinsterna avsevärt.
En reform som ger dina demokratiskt valda representanter möjligheten att ta ansvar för välfärdens utformning där du bor. En reform som slår fast, och detta är viktigt, att det är aldrig företagens vinstintresse, utan alltid människans välmående, som ska vara styrande i välfärden!

* * *
Vi tar ansvar för att våra gemensamma resurser används på bästa sätt. Därför att de resurserna behövs.
För att bygga ut nattis för våra barn. För att stärka omsorgen för våra äldre. För att trygga sjukvården i hela landet.
Och kanske framför allt: skapa en välfärd som ligger grund vår ungdomsgenerations trygghet och frihet!

* * *
Vänner,
vi behöver också förstå att samhället inte kan gå framåt, om hälften av vår ungdomsgeneration hålls tillbaka. Ojämställdheten skapar idag absurda konsekvenser i Sverige.

Det är fler män som heter Johan än det är kvinnor över huvud taget som fått plats i Sveriges bolagsstyrelser. Ojämlikheten i löner är så stor att du förlorar 3,6 miljoner i genomsnitt över ett arbetsliv – bara för att du är kvinna.
Och ofta är det dåliga villkor på arbetsplatserna som ligger till grund för ojämställdheten.
Därför är det dags att begränsa visstidsanställningarna, att göra upp med den ofrivilliga deltiden och de delade turerna, och stärka arbetsmiljöarbetet så att alla kan försörja sig livet ut.

Sverige behöver en feministisk agenda som säkrar lika lön för lika arbete, och ser till att den här ungdomsgenerationen möter ett samhälle i jämställdhet mellan kvinnor och män!

* * *
Och vänner,
när unga nu tar större del i den globala ekonomin, och kliver ut på en global arbetsmarknad, så växer behovet av globala spelregler.

Jag vill att Sverige ska vara en ledande kraft för ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Jag har inlett ett arbete för en överenskommelse som säkrar rätten till facklig organisering på global nivå.
Som säkrar kollektivavtal, social trygghet och därmed goda företagsresultat. Därför att fler och fler länder är nu redo att ta steget mot en ökad organisering, en tryggare demokrati och en bättre välfärd.

Det är ett steg mot mänskligare samhällen, mot högre levnadsvillkor och respekt för människovärdet.
Och om vi hjälper dem att lyckas med det steget, då ökar handeln. Då ökar efterfrågan på svenska varor och tjänster. Och då skapas det jobb i Sverige.

Världen är inte ett nollsummespel, där den enes vinst är den andres förlust. Därför ska vi skapa ett globalt handslag mellan arbete och kapital. Därför ska vi bidra till global ekonomi som kuvar ingen – och gynnar alla!

* * *
Vänner,
vi ska också ta efter våra unga när det kommer till att engagera oss för situationen i andra länder. En global värld gör en global solidaritet möjlig. Vi kan berätta, bevittna och agera snabbare än någonsin tidigare.
Jag tror många med mig såg reportaget om Muhamed Asaf, som gick på SVT 2 för några veckor sedan.

Han började arbeta som sjukvårdare på en klinik i Aleppo, för att rädda så många som möjligt av sina medmänniskor efter regimens bombanfall. Han sa till reportern ”Blod har blivit som vatten för mig.” Han är 12 år gammal.
Sverige behöver höja sin röst för Syrien, mot Bashar al-Assad. Dödandet, våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas. Så vänner, låt oss stå upp i solidaritet med Syriens folk, och arbeta för deras framtid i fred och frihet!

* * *
Vi ska heller inte glömma de unga i Israel och Palestina, utan öka arbetet för en fredlig tvåstatslösning.
Som Anna Lindh sa:
”Israeler och palestinier måste inse att antingen vinner de freden tillsammans – eller också förlorar de båda.”

Även här kan Sverige spela en roll, och visa ledarskap genom att erkänna båda staters rätt till existens. Den borgerliga regeringen vägrar, och vägrar därmed att erkänna ett folks demokratiska rättigheter.
Men vi ska driva på – för fred, för en tvåstatslösning och för ett erkännande av staten Palestina!

* * *
Vänner,
en av de största förmånerna med att vara partiordförande är att man får resa runt i landet och tala. Under våren har jag varit runt från Härnösand till Helsingborg, och jag har burit med mig den här dikten av Inger Sjöstrand.

Den går såhär:
På stigar
går man aldrig riktigt ensam
Fötterna har sällskap med
alla steg som stigit
stigen fram.

Och så är det. De uppgifter vi har framför oss är inte små, de är inte enkla, men vi möter dem inte ensamma. Vi har sällskap.
Jag tror på ett samhälle, där vi samlas som jämlika systrar och bröder. Jag tror på ett samhälle, där vi ser varandra som en familj, där jag gläds åt dig i medvind - och du stöttar mig i motvind. Jag tror på ett samhälle, där varje människa ser sin avgörande del, sitt orubbliga ansvar, sin spik att spika i det fantastiska bygge som är det svenska samhället.

Därför att de möjligheter vi har framför oss – skapa jobb för unga, rädda skolan, stärka välfärden och forma en hållbar frihet – kommer vi bara att kunna förverkliga om både du och jag kavlar upp ärmarna och gör vår del.
Idag styr en borgerlighet som har mantrat: det går inte, det har vi inte råd med, det är inte möjligt.

Men vi vet demokratins möjligheter. Vi vet att det inte är någon annan som styr vår framtid. Det är inte ödet, det är inte omvärlden, det är inte marknaden, det är vi!

Det är vi som avgör vår framtid, och därför samlar vi nu Sverige för att skapa möjligheter för den generation som ska ta vid.
Och precis som Malmö är denna generation ung, den är global, och den är redo att slå oss med häpnad!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: