Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Inledningsanförande partiledardebatt 10 juni

"Jobbagenda mot nedskärningsagedna", inledningsanförande partiledardebatt den 10 juni.

Observera att det talade ordet gäller.

Herr talman,
jag vill börja med att vidarebefordra ett tack.

Under EU-toppmötet i Riga uttryckte Ukrainas president sin tacksamhet till Sverige,
för vårt stöd under Rysslands aggression och illegala annektering av Krim,
vårt lån och våra humanitära hjälpinsatser.

Det tacket vill jag framföra till Sverige.

Och jag kan svara, här och nu, att vi kommer fortsätta att stå upp för Ukrainas rätt till självständighet. Sverige kommer aldrig att acceptera territoriella anspråk genom tvång och våld!

* * *

Mot bakgrund av oron i vår omvärld vill jag också passa på att berömma mina kollegor. Utöver överenskommelserna om landets styre, betygen och presstödet, har vi nu en bred uppgörelse om Sveriges försvar.

I denna oroliga tid är vår enighet en viktig styrka. Tack till er som tagit ansvar!

* * *

Förra veckan slöt också Sverige nya bilaterala avtal med Indien.

Vi kommer samarbeta inom urban utveckling,
öka möjligheterna för våra små- och medelstora företag att verka på den indiska marknaden;
och öka utbytet inom flertalet forskningsområden.

Och när svenska företag är med och bygger Indiens hållbara städer,
när innovationen från Motala når marknaden i Mumbai,
då kliver Sverige framåt i den globala ekonomin.

Och det är själva hjärtpunkten i vår nya jobbagenda för Sverige.

Genom 1: Framtidsinvesteringar;
2: Aktiv näringspolitik för fler och växande företag,
och 3: Satsningar på kompetens och matchning,
ska vi sätta Sverige främst i den globala ekonomin, och gå mot EU:s lägsta arbetslöshet.

Det krävs för att stärka pensionerna för Sveriges äldre - och framtidsplanerna för Sveriges unga.

Många menar att det är svårt. Några säger omöjligt. Vi svarar: Sverige skyr inte stora uppgifter.

Vi har inte bara halverat arbetslösheten förut, vi har en lång tradition av att vara främst i världen,
när det kommer till allas möjlighet till arbete.

Och det är ju konstigt att jag måste berätta det här för riksdagens konservativa krafter
– men jag anser att vissa traditioner bör bevaras!

* * *

Del 1, framtidsinvesteringar, svarar upp mot det som Sverige nu skriker efter.

Vi har bostadsbrist i 156 av landets kommuner. Därför fortsätter vi den förra regeringens viktiga arbete med regelförenklingar och snabbare byggprocesser.

Men det räcker inte. Vi investerar också 6 miljarder per år i bostäder.
Sverige ska bygga minst 250 000 nya bostäder till 2020. Det är vi skyldiga Sveriges unga.

Vi har tåg som spårar ur, och pendlare som står och stampar på perrongerna i vanmakt och vrede.
Därför investerar vi i nya växlar, spår och signalsystem, för exporten, importen, och pendlarnas väl.

Vi har en välfärd som ropar efter mer utbildad personal, operationsköer som växer.

Därför investerar vi i fler sjuksköterskor och undersköterskor,
över 4000 fler i äldreomsorgen och 20 000 extratjänster,
och en välfärd där yrkesetik – inte vinst – står i centrum.

Herr talman,
nu lämnar vi de låga ambitionernas politik. Nu börjar vi bygga Sverige!

* * *

Del 2, är en aktiv näringspolitik för fler och växande företag.

Detta må överraska några, men när jag möter företagare är det ingen som säger:
Mitt företag behöver mer utförsäkringar av cancersjuka.
Eller: Det viktiga är inte att arbetslösa utbildar sig – utan att de blir fattiga!

Nej – de vill se ökad samverkan. Ett digitaliserat och klimatsmart Sverige. Större tillgång på kunskap och kapital. Och snabbare vägar till export.

Så det är det vi skapar. I grunden är det ganska enkelt. Jobb skapas inte när arbetslösa får tomma plånböcker, utan när företagare får fulla orderböcker!

* * *

Del 3, satsningar på kompetens och matchning, innebär att vi stärker svensk kunskap från förskolorna till forskningslabben.

Och vi behöver din insats.

Vi investerar i tidiga insatser och mindre klasser,
satsar 3 miljarder varje år för höjda lärarlöner från 2016,
och tar nu ett statligt ansvar för att skapa en jämlik skola.

Men varje förälders insats är viktig,
för att visa att skolarbetet är den viktigaste grunden för ett bra liv.

Vi investerar i ett nytt kunskapslyft, med tiotusentals nya möjligheter att lära sig nya, efterfrågade yrken.

Men alla som ser brister i sin kompetens behöver också ta chansen och lära nytt, även om det är tufft i stunden.

Vi rullar ut en 90-dagarsgaranti, som ger alla unga rätt till arbete, studier eller praktik.

Men alla unga arbetslös behöver också göra sin del,
läsa klart sin gymnasieexamen även om det känns hårt,
påbörja ett traineejobb även om det verkar svårt.

Och tillsammans med parterna och de som nu får asyl i Sverige genomför vi ett nationellt etableringspaket, som syftar till att alla barn ska få en bra skolgång, och alla vuxna ska i arbete.

Vår jobbagenda gäller alla.

Så gör din plikt, kräv din rätt – och bli del av Sveriges gemensamma framtidsprojekt.

* * *

Detta är vår jobbagenda. Mot den står bara en nedskärningsagenda.

Den finns svart på vitt i de borgerligas gemensamma budgetmotion:

Skär ned i sjukvården.
Skär ned för pensionärerna.
Skär ned för barnfamiljerna.

Nej till utbildningssatsningar.
Nej till klimatinvesteringar.
Nej till rustad infrastruktur.

Såhär fortsätter det. Punkt för punkt i jobbagendan vill de stoppa.

Vad än som frågas, är högerns svar: Nej nej nej, skär ned, sänk skatten!

Trots att det är prövats i åtta år,
med högre arbetslöshet, rasande skolresultat, och en svensk konkurrenskraft som sjönk från plats 3 till 10 på World Economic Forums ranking.

Jag tror inte svenska folket går på det. Vår sommar må vara kort, men vårt minne är desto längre!

* * *

Det är detta: Jobbagendan mot nedskärningsagendan, som vi kommer debattara idag.

Men, låt oss också för en sekund lägga politiken åt sidan.

En riktigt god sommar, önskar jag er alla!

Jag hoppas så många som möjligt snart njuter av semestern.

Denna regering kommer fortsätta att sätta jobben först,
så att semestern kan njutas av alla!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: