Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Inledningsanförande partiledardebatt 14 januari 2015

Observera att det talade ordet gäller!

Herr talman,
i söndags deltog jag i manifestationen i Paris efter terroristattackerna mot tidningen Charlie Hebdo,
poliser och den judiska befolkningen.

Det var en mörk dag.
Men alla människor på gatorna,
i fönstren,
på balkongerna,
alla som skanderade "Vi är inte rädda"
– de bar på ett ljust hopp.

Mitt i all denna sorg och bedrövelse fanns en så stor gemenskap
och en beslutsamhet att stå upp för de demokratiska värderingarna.

Och människor slöt upp runt hela världen,
även här i Sverige,
och jag vill förmedla president Hollandes tack för allt stöd.

Manifestationen visade att skiljelinjen inte går mellan länder eller religioner,
utan vi som tror på demokratins principer
– och de som försöker förgöra dem.
* * *

Samtidigt får vi nya rapporter från Nigeria,
där Boko Harams fruktansvärda framfart tar nya människoliv.

Och minnena av massmorden finns kvar som sår:
Från attacker i Bagdad och Islamabad,
i London, Madrid och Bryssel,
i Oslo och på Utöya.
Även här i Sverige ser vi extremismens framfart
– i självmordsattacken i centrala Stockholm,
i nazismens hot och våldsdåd,
i de avskyvärda attackerna mot våra synagogor och moskéer,
och mot er som går dit för att be.

Terrorismens mål är att så split, hat och rädsla,
att få det öppna demokratiska samhället att sluta sig,
och människor att vända sig mot varandra.

Men vi ska aldrig låta terrorismen styra oss,
eller sätta skräck i våra hjärtan.

Herr talman,
vi möter den totalitära terrorn med demokratisk orubblighet.
Vi står upp för pressfriheten, yttrandefriheten och religionsfriheten.
Terrorismen ska aldrig få tysta det fria ordet.
Vi ska visa det öppna samhällets styrka!
* * *
Att stärka Sveriges förmåga att möta kriser och säkerhetshot är centralt för regeringen.
Vi har inrättat ett säkerhetspolitiskt råd,
och tillsatt en inrikesminister som samlat sköter polisväsendet och Sveriges civila krishantering.
Nu går vi vidare för att stärka Sveriges förmåga att förebygga och bekämpa terrorism.
* * *

För det första:
Att resa utomlands för att utföra terroristhandlingar ska kriminaliseras.
Likaså finansiering och organisering av sådana resor.

Samtidigt ska vi stärka polisiära myndigheters arbete för att upptäcka och bemöta säkerhetshot.

Men det räcker inte.

För att minska rekryteringen till våldsbejakande extremism krävs ett intensivt förebyggande arbete med bred förankring i samhället.

Vi måste utveckla avhopparverksamhet och stöd till anhöriga som med förtvivlan ser sina kära dras in i terroristgrupper.

Regeringens nationella samordnare får därför ökade befogenheter och mer personella resurser.

I grunden måste vi också gemensamt ta vårt fulla ansvar för att aldrig tillåta den fattigdom eller brist på framtidstro som riskerar att föda fanatism.
* * *

För det andra, behöver vi bekämpa terroristorganisationerna där de fått sina fästen.

Den irakiska regeringen söker nu fortsatt stöd för att bemöta ISIL, vars dåd i Syrien och Irak stundom är för fruktansvärda för att klä i ord.

Sverige ger redan nu ett omfattande humanitärt stöd, men vi kan göra mer.

Regeringen undersöker därför förutsättningarna att föreslå riksdagen att svensk militär personal får sändas till Irak för att bidra till utbildningen av trupper som strider mot ISIL.
* * *

För det tredje, ska den svenska försvarsförmågan stärkas.

Åren av nedskärningar är över.

De nya flerdimensionella säkerhetsutmaningarna bör mötas med ett brett stöd i Sveriges riksdag.

Det är också Sveriges tradition.

Jag vill därför att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samverkan inte stannar vid det kommande försvarsbeslutet.

Jag vill även se samtal kring ett brett säkerhetsperspektiv,
där vi belyser säkerhetshot som till exempel
terrorism,
digital sårbarhet,
epidemier och klimatförändringar,
och gemensamt skapar en nationell säkerhetsstrategi för Sverige.

Så kan vi gemensamt peka ut behoven av att stärka Sveriges säkerhet på kort och lång sikt,
och inte utgå från det som skiljer oss åt – utan det som förenar.
* * *

Detta är åtgärder som regeringen genomför snarast:

Ett ännu starkare förebyggande arbete,
ett solidariskt internationellt engagemang,
och en bred samverkan kring dessa frågor i Sveriges riksdag.

Så ska vi stärka Sveriges säkerhet.
Så ska det öppna, demokratiska och solidariska samhället försvaras!
* * *

Herr talman!
I en turbulent tid är det än viktigare att skapa stabilitet i Sverige.

I december valde regeringen och de borgerliga partierna att sluta en överenskommelse som gör att Sverige går att styra.

Det skapar större stabilitet som ligger till grund för vår tillväxt,
och det skapar långsiktighet där Sverige behöver det som mest:
För pensionerna,
energiförsörjningen
och försvaret av vårt land.

Det gör att vi nu äntligen kan flytta fokus från procedur till sakpolitik.

Anna Kinberg Batra,
Annie Lööf,
Jan Björklund,
Göran Hägglund.
Ni har visat att svensk borgerlighet kan ta ansvar även i opposition.

Tack för er insats. Nu börjar striden om sakfrågorna igen.
Må de bästa idéerna vinna!
* * *
Och det Sverige behöver just nu är reformer för att skapa ett bättre liv för alla ni i Sverige som kräver förändring.

Och regeringen har ett reformprogram som säkrar det svenska löftet, och ger möjligheten till kunskap, trygghet och jämlikhet för alla.

Det innebär ett tydligt skifte i svensk politik.

Vi går nu från en enögd tro på skattesänkningar,
till investeringar i aktiv näringspolitik,
infrastruktur
och utbildning
som bygger verklig konkurrenskraft.

Vi byter en skola som drivs av vinstjakt och hotas av konkurser,
mot en skola där barnen får det stöd som krävs,
och lärarna den lön de förtjänar,
för att nå de höga krav vi ska ställa på dem.

Vi lämnar privatiseringar som lösning på välfärdens problem,
och svarar äntligen på de rop efter mer personal och starkare professioner som har ekat i snart ett decennium.

Vi slutar att låtsas att någon annan ska lösa klimatomställningen åt oss,
och är istället med och skapar de lösningar som världen behöver.

Regeringen är redo att ta sig an de utmaningar som Sverige står inför,
må det vara demografin, klimathotet eller globaliseringen,
och vända dem till möjligheter att utveckla vårt land.

Nu bygger vi ett samhälle som håller ihop.
Nu äntligen börjar moderniseringen av Sverige!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: