Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Inledningsanförande partiledardebatt 8 oktober 2014

Det svenska löftet

Herr talman, jag vill börja i den syriska gränsstaden Kobane. Där står nu fruktansvärda strider mellan IS och kurdisk militär. Många räds en massaker.

Det är dags att stå upp för de civila i Kobane, i Syrien och Irak. Världssamfundet måste stärka sina insatser för att bekämpa denna vedervärdiga sekt. Vi ska göra allt i vår makt för att stoppa IS.

Samtidigt brottas världssamfundet med Ebola-utbrottet. Sverige har beredskap, och är redo att bistå med det stöd som krävs för att bemöta detta fruktansvärda virus.

Våra tankar går ut till de drabbade, och vi sluter upp bakom de hjältar som hjälper dem.

* * *

Herr talman, vi lever nu i en global tid.

Bara för några generationer sedan var vi ett slutet land.
Tillgången till omvärlden var reserverad för en rik och högutbildad elit.

Nu har vi öppnat oss. Vi har affärsavtal, vänskapsband, familjerelationer som sträcker sig över kontinenter.

Visst skapar det utmaningar. En kris på USAs finansmarknad kan göra att en sjuksköterska i Sverige får färre kollegor. En skörd i södra Afrika styr priset på svenska bönders grödor.

Men framför allt skapar det möjligheter. En innovation i Asien kan skapa jobb åt svenska industriarbetare.
Ett barn med en läsplatta sitter plötsligt med världens samlade kunskap i sitt knä.

Våra arbeten, våra liv, luften vi andas och maten vi äter – allt är del av global skeenden. Inget är isolerat. Det enda vi vet med säkerhet är att allt förändras.

* * *

Denna utveckling är ett faktum. Bara ett fåtal ledare försöker sluta sina länder från omvärlden. Deras resultat är bara ökad fattigdom, ökat förtryck.

Sverige har istället tagit del av utvecklingen. Välkomnat den. Drivit på den.

Vi har belönats rikligt – i ökad handel, kunskapsutbyte, rikedom.
Och framför allt: en ökad frihet att obegränsat ta del av vår omvärld.

Men frågan vi bör ställa oss är: Delas denna frihet av alla i Sverige? Svaret är nej.

Under högerregeringens tid vid makten ökade osäkerheten. Arbetslösheten steg. Färre barn klarade skolan. Välfärden urholkades och klyftorna växte. Det skapar ett missnöje, en rädsla, en oro.

Vår enda väg framåt, för att hålla ihop som land, är att möta detta.
Alla ska kunna känna sig som vinnare i en global värld.

* * *

Därför vill jag idag tala om det svenska löftet.
Det är det löfte vi ska ge varandra i Sverige,huvudparagrafen i vårt samhällskontrakt, som säkrar att alla kan ta sig fram i vår globala tid.

Och jag tror att detta löfte behöver innehålla minst tre delar.

För det första: Kunskapen.

Varje barn ska lära och utvecklas till en fri, stark och kunnig individ i en världsledande skola.
Varje ungdom ska få nycklarna till att delta såväl i samhället som i yrkeslivet.

Och idag krävs ännu mer. Du måste kunna studera vidare, byta karriär, och bilda dig under hela livet.
Kunskap har blivit den globala ekonomins främsta handelsvara,
och jag vill att det svenska löftet ska innebära att den delas av alla.

* * *

För det andra: Tryggheten.

Den krävs i en värld i ständig förändring.

Trygghet är att du aldrig behöver rädas arbetslösheten,
utan att den pressas tillbaka genom en aktiv näringspolitik.
Trygghet är att kunna starta ett nytt företag och våga satsa på dina idéer.
Trygghet är möjligheten till en bra bostad, och samhällsservice i hela landet.

Och du ska ha en orubblig trygghet i sjukdomens oro, under föräldraskapets lycka och på ålderns höst.

Och i vår tid är tryggheten att leva i ett ekologiskt hållbart samhälle viktigare än någonsin. Det ska vara en grundmurad del av det svenska löftet.

* * *

För det tredje: Jämlikheten.

Hur ska du kunna ta dig fram i den globala ekonomin om du hålls tillbaka av fördomar och normer?

Du ska ha rätt till lika möjligheter i livet oavsett vem du är eller var du kommer ifrån.
Din väg i livet ska inte hindras av ditt kön eller din hudfärg, din bakgrund eller din kropps funktion, vem du älskar eller vad dina föräldrar tjänar.

Detta, herr talman, ser jag som tre viktiga delar som utgör det svenska löftet. Och det lovar detta: Ett fritt liv i en global tid.

* * *

Vi står nu i en brytningstid, där vi ska avgöra Sveriges väg framåt i den globala ekonomin.

Några har föreslagit lägre löner. Mindre välfärd. Försämrad arbetsrätt. Kortare utbildningar och lågkvalificerade jobb.

Jag tror vi måste göra precis tvärtom. Kunskapen, tryggheten och jämlikheten ska inte försvagas – utan förstärkas.

Bara så kan vi säkra vår omställningsförmåga och vår konkurrenskraft. Bara så kan vi vända det som idag ses som utmaningar – klimatomställningen, demografin, den växande konkurrensen – till möjligheter.

Sverige kan aldrig bli störst, vi kan aldrig bli billigast, men samarbetar vi då kan vi bli bäst.

Vi ska inte sparka nedåt, utan hjälpa varandra framåt!

* * *

Och det svenska löftet tål att jämföras med den amerikanska drömmen.

Det är en dröm som är beundrad i världen. Men för många styrs möjligheten till kunskap och trygghet fortfarande efter plånbok, och därför växer även ojämlikheten.

Den amerikanska drömmen blir ofta just det – en dröm, som aldrig blir verklighet.

Däri är det svenska löftet unikt. Det kan göra oss världsledande. Det svenska löftet ska inte vara något vi drömmer om på natten, utan något vi gör verkligt för varandra varje dag!

* * *

Och detta är inte något som jag lovar Sverige, utan ett löfte vi ska ge varandra.

Det kan bara säkras om alla är med och bidrar med sin kraft och sin vilja.

Och jag vet att svenska folket vill vara med och skapa något som är större än dem själva.
Det gäller även ledamöterna i denna kammare.
Jag söker inte konflikt kring denna vision, jag söker samarbete.

* * *

Herr talman, jag vill samla Sverige för att skapa det svenska löftet. Det är vår främsta chans att skapa hopp där det nu råder hopplöshet, framtidstro där det idag råder förtvivlan.

Ett löfte som gör att Sverige kan vara öppet, solidariskt och främst i den globala ekonomin.
Ett löfte som ska säkra rätten till ett fritt liv i en global tid.

Så låt oss förverkliga det, med stolthet, självförtroende och en orubblig tillförsikt inför framtiden!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: