Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Jultal 2017

Stefan Löfvens jultal i Köping den 17 december.

Observera att det talade ordet gäller!

Tack för den fina musiken av musikklasserna på Karlbergsskolan och tack Elizabeth (Salomonsson) för det varma välkomnandet.

Det glittrar fint från juldekorationerna och från rådhusets tak.
Jag vet att ni har nyinstallerade solceller.
Ni visar vägen för framtidens energiförsörjning här i Köping.

Det här är en region med framtiden för sig på många sätt.
I oktober tog vi emot beskedet att Northvolt planerar att bygga sin anläggning för utvecklingsarbete utanför Västerås. Amazon storinvesterar i tre datacenter i Mälardalen. Västmanland är inte bara vackert - det är attraktivt för nya investeringar.

Jag har sett många exempel på svensk konkurrenskraft runt om i Sverige i år. Jag var på företaget Bearbetningscentrum i Kramfors nyligen. De tar nu hem produktion från Asien. Jag möter liknande berättelser överallt i Sverige.

Men de har ett gemensamt problem. De säger: Vi behöver kunnig personal.
Hittills har jag inte mött en enda arbetsgivare som frågar efter lagstiftade lägre löner eller att vi ska avskaffa anställningsskyddet eller försämra arbetsvillkoren. Nej, de förstår att vill man behålla bra personal
så måste man också vara en attraktiv arbetsgivare.
De frågar enhälligt efter mer utbildning.
De frågar efter mer kvalificerad yrkeskunnig personal.

Så vad svarar då en socialdemokratiskt ledd regering?

Jo, vi svarar med mer utbildning – 90 000 nya utbildningsmöjligheter – i hela landet!
- på vuxenutbildningar,
- yrkesutbildningar
- på högskolor och universitet.

Det är ett styrkebesked för vårt land att företagen vill anställa och
att fler behövs i välfärden - i vården och omsorgen. För alla kan bidra, alla ska bidra och alla ska vara med i gemenskapen. Så bygger vi Sverige starkt.
Vi ska framåt tillsammans.

Vänner,

Nu är svensk ekonomi stark och vi har fått fart på jobben då kan vi också kraftsamla kring de stora samhällsproblemen. För det ska gudarna veta att vi också har problem i landet.

Vi har alldeles för länge tagit för lätt på integrationsproblemen, men nu måste nyanlända i högre grad in på arbetsmarknaden. Det ska vi klara.
Vi har en brottslighet i landet som är skrämmande och fullständigt oacceptabel. Den ska vi få bukt med.
Vi har en välfärd som är världsunik men som fortfarande inte alltid levererar det den ska, eller i tid. Den ska vi förbättra.

Grunden är att Sveriges ekonomiska styrka ska användas ansvarsfullt och rättvist.

-Vi ska minska de växande klyftorna så att hopplöshet och utanförskap kan ersättas med samhörighet och tillit.
- Vi ska investera i kunskap och framtidstro så att Sverige kan fortsätta att ligga i framkant i den globala ekonomin.
- Vi ska enträget och målmedvetet, steg för steg, fortsätta att pressa tillbaka arbetslösheten så att alla är med och jobbar och bidrar.

Vi investerar i varandra och stärker den svenska modellen.
Så går samhällsbygget vidare.
Det är inget förmögenhetsbygge för några få.
Det är ett framtidsbygge för alla.

***

De närmaste åren kommer vi att fokusera mer på just:
- Integrationen
- Lag och ordning
- En bättre välfärd för alla i hela landet.

Hur? Låt mig ta det i tur och ordning.

För två år sedan lade vi om svensk migrationspolitik.
Det var ett svårt, men helt nödvändigt beslut.
Det har gjort att betydligt färre i dag söker asyl i Sverige.

Vi behöver en fortsatt ansvarsfull migrationspolitik för uppgiften slutar ju inte där. Den som får avslag ska återvända. Den som får stanna i Sverige ska så fort som möjligt börja arbeta och vara en del av en gemenskap.

Det kräver att vi gör upp med tidigare års segregering, passivisering och diskriminering. Här är det på sin plats att vi alla idkar lite självkritik. Jag med.
Integrationen har fungerat alldeles för dåligt under alldeles för lång tid.

Vi vet vad som krävs:
- att vi rustar med språk,
- med tydliga krav på att utbilda sig till bristyrken
- och att vi hjälps åt – arbetsgivare, fack, stat och kommun - att få nyanlända in i jobb som inte kräver så mycket utbildning.

Men. Vi ska inte göra det här så som borgarna vill genom att börja lagstifta om lägre löner. Det kommer i förlängningen trycka ner lönerna för stora grupper. Det är inte den svenska modellen. Sverige konkurrerar med kompetens – inte låga löner och dåliga arbetsvillkor. Och lönebildningen är parternas jobb, inte riksdagens.

Socialdemokratin står upp för två utav våra urgamla principer:
Alla som kan jobba ska jobba.
Och du ska kunna leva på din lön!

***

Samhällsgemenskapen utmanas i dag också av en ökad otrygghet.
Många skräms av en grövre brottslighet, av gängstrider, villainbrott, brott mot äldre, attacker med antisemitiska och rasistiska förtecken.

Jag förstår den oron. Det är en utveckling som gör mig upprörd på riktigt.
Den drabbar oskyldiga medborgare.

Ibland får jag frågan om det här med brott och straff och poliser
– om det inte mer är av en högerfråga.
Inget kan vara mer fel. Brottslighet sprider rädsla. Den ökar otryggheten
och det kuvar människors frihet. Den får oss att tveka, över var vi ska bo, vart vi ska gå, hur vi ska leva. De som drabbas är vanligt folk: strävsamma medmänniskor ofta lite längre ned på samhällsstegen. Det kan vi aldrig acceptera.

Socialdemokraterna är en frihetsrörelse.
Och vi behöver skapa frihet från brott
– frihet till ett tryggt liv!

***

Därför slår vi nu tillbaka, hårt, mot brottsligheten. Vi stärker arbetet mot hat- och hetsbrott. De har ingen plats i vårt samhälle.

Vi höjer straffen för vapenbrott. Så att någon inte kan begå ett vapenbrott på förmiddagen och vara ute på gatan igen på eftermiddagen. Nu blir det häktning direkt och sedan riskerar du att inte komma hem på två år.

Vi attackerar ligornas ekonomiska resurser. Låt mig berätta om Jale Poljarevius, chef för lokalpolisområdet i Uppsala/Knivsta. Han har sett det mesta, fått utstå en hel del, men han viker inte undan en tum. På ett år har han och hans medarbetare frihetsberövat mer än 150 gängmedlemmar. De har beslagtagit 233 bilar från kriminella. Tillsammans med kommunledningen arbetar han för att Gottsunda ska försvinna från polisens lista över särskilt utsatta områden.

Det ska vi hjälpa honom med. Vi ser till att det finns resurser till att anställa fler poliser. Vi ser till att polisen har de verktyg de behöver. I vårt samhällsbygge ska grovt kriminella bort från våra gator, och in i våra fängelser. De ska inte glorifieras. De ska arresteras. Du ska kunna vara trygg.

***

Men både ni och jag vet att på lång sikt bekämpas brotten bäst genom rättvisa och jämlikhet. Det krävs tidiga insatser.

Den lilla killen, det är ju ofta killar, ska fångas upp redan i skolan.
Det ska finnas ett större nätverk av vuxna som ser till att läxorna blir gjorda, som kan säga ifrån när språket blir för grovt eller när pojkstreck övergår till kriminalitet.

Vi satsar därför mer resurser i de skolor och i de elever som behöver det mest. Där behoven är som störst ska stödet vara som starkast.

Vi ser till att det finns möjligheter att få jobb för det finns få saker som är så skadliga för ett samhälle som när de unga hamnar utanför och tappar sitt framtidshopp.

Kommer ni ihåg hur det såg ut 2014? Arbetslösheten bland unga var skyhög.
Sverige fick EU-bidrag för att bekämpa ungdoms­arbetslösheten. Idag är ungdomsarbetslösheten den lägsta på 14 år. Och den 4 december kunde jag med stor glädje, stor stolthet, berätta att 90-dagarsgarantin nu har uppfyllts. Ingen ungdom ska behöva vänta mer än tre månader på att få en möjlighet att jobba, studera, göra praktik eller kombinera detta.

Vi håller vad vi lovar: Du som är ung ska aldrig, aldrig lämnas i långtidsarbetslöshet, din plats är här, med oss, i arbete och gemenskap.

***

Vänner,
En av arbetarrörelsens största pionjärer hette Agda Östlund och hon är född och uppvuxen här i Köping. Hon var den första kvinnan som talade i Sveriges riksdag. Året var 1921. Efteråt frågade en reporter om hennes första intryck. Hon sa då:

”Det är ett genombrott. Dörrarna har öppnats för kvinnorna,
efter de intensiva attackerna, och nu kommer arbetet.”

Jag har tänkt på Agda den här hösten. Vi står inför ett nytt genombrott.
Och det är återigen kvinnorna som visar vägen. 2017 kommer att gå till historien. Det var hösten då kvinnor reste sig upp och sa:
Nu är det nog! Nu är det slut med ursäkter, tystnadskultur, skam. Nu läggs skulden där den ska vara - på förövarna.

Och för att citera Agda: Nu kommer arbetet. Nu vädras unkna maktstrukturer och jargonger ut. Arbetsgivare ska ta sitt ansvar. Män ska ta sitt ansvar. Jämställdhet är inte en fråga för kvinnor – det är en fråga för både kvinnor och män. Det är en fråga för hela samhället. Det är en fråga för Sverige som land.

Jag har valt att ställa mig i främsta ledet. Min regering är en feministisk regering och nu tar vi arbetet vidare.

I dag har jag stolt presenterat förslaget till ny sexualbrottslagstiftning. Äntligen slås det självklara fast, att sex alltid ska vara frivilligt. Är det inte det så är det olagligt. Det är ett starkt budskap till alla tjejer och killar, till alla män och kvinnor vad som gäller.

Vi höjer minimistraffet för grov våldtäkt till fem år och vi ger varje brottsoffer rätt till juridiskt stöd direkt när förundersökningen startar.

Vi avsätter rejält med resurser till landets tjej- och kvinnojourer nästa år och vi stärker Brottsoffermyndighetens med information och utbildning kring sexualbrott.

Bara under den senaste månaden har vi föreslagit fler än tio skärpningar i lagstiftningen när det gäller hot och våld mot kvinnor, sexualbrott och exploatering.

Sexuellt våld och övergrepp ska alltid polisanmälas. Offren ska få det stöd de behöver. Polisen ska ha den kompetens och de resurser som krävs för att utreda de här brotten. Nästa år får polisen mer resurser än vad de har begärt.
Jag förväntar mig att se resultat.

Mitt budskap till varje kvinna och flicka i vårt land: Acceptera aldrig att din frihet begränsas. Hela samhället och lagen står på din sida!

Vänner,
När vi tog över regeringsmakten såg det mörkt ut på många områden. Men vi har vänt underskott till växande överskott. Vi har pressat tillbaka arbetslösheten. 200 000 fler går till jobbet. Vi har pressat tillbaka beroendet av ersättningssystemen till den lägsta nivån sedan före 90-talskrisen.

Vi har bytt inriktning på den ekonomiska politiken. De borgerliga la fram statsbudgetar som gav mest till de som redan hade mest. Som gjorde de rika rikare. Vi lägger budgetar som satsar mest på de som fick minst under de borgerliga åren: äldre, barnfamiljer, låg- och medelinkomsttagare, ensamstående kvinnor, och på alla som behöver en bra skola, sjukvård, omsorg – kort och gott: på vanligt folk.

Och det fungerar så mycket bättre!

Sverige är i dag i ett helt nytt ekonomiskt läge. Nästa år kan vi både betala av ordentligt på statsskulden och samtidigt göra stora satsningar på välfärden.

Jag ska berätta om min mamma Iris.

Hon jobbade som hemsamarit när jag var liten och åkte runt på moped bland de äldre i bygden som fortfarande bodde hemma. Hon använde en skoteroverall på vintern – den norrländska vintern kan vara ganska bitig. Men den kunde inte hålla henne tillbaka.

Av mamma lärde jag mig nog vad medmänsklighet och solidaritet betyder i praktiken. Och jag vet att det finns många som min mamma runt om i Sverige idag – fast kanske inte med moped och skoteroverall. Som sliter för att Sverige ska vara ett ledande välfärdsland. I dag och imorgon. Och då ska de ha regeringen i ryggen.

Då behövs resurser till mer personal i välfärden. Fler sjuksköterskor, undersköterskor och bättre bemanning i äldreomsorgen.

Så att vårdköerna kan kortas och operationer inte ställs in för att det saknas personal. Så att äldre kan känna sig trygga med att någon kommer när de behöver hjälp. Så att de som jobbar i vården och omsorgen inte behöver slita ut sig utan kan göra ett bra jobb i hyfsat lugn och ro.

Nästa år investerar regeringen närmare 5,5 miljard i sjukvården. Det är den största satsningen på sjukvården som har gjorts i modern tid.

Men vi gör den. För mig och för vår regering går det före ännu ett jobbskatteavdrag. Långt före. Välfärden ska gå att lita på – i varje läge, i varje del, i hela landet.

***

Det finns fler saker jag tycker går före ytterligare ett skatteavdrag för höginkomsttagare. Så nu höjer regeringen barnbidraget med 200 kronor.
Det har inte höjts på 10 år. Det förbättrar vardagsekonomin för landets barnfamiljer.

Och vi fortsätter att prioritera pensionärernas ekonomi. Vi har gjort tandvården billigare, bostadstillägget bättre, infört gratis primärvård för alla över 85.

Vi har tagit steg efter steg för att få bort den orättvisa pensionärsskatten som de borgerliga ställde till med. Vid årsskiftet sänks den för 1,5 miljoner pensionärer och år 2020 ska skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare vara borta.

Med en socialdemokratiskt ledd regering beskattas lön och pension lika.
Den respekten är det självklart för mig att visa dem som byggt landet.

Vänner,
Vi har bara börjat, men nu är Sverige på rätt väg. Och jag vägrar att se att de resurser som skapas nu ska gå till skattesänkningar för de allra rikaste, samtidigt som vanligt folk ska nöja sig med nedskärningar och sänkta löner. Aldrig! Det slår sönder gemenskapen. Det ökar otryggheten.
Och det är inte bra för Sverige.

Mitt besked är tvärtom: vi ska inte avveckla den svenska modellen, vi ska utveckla den.

Resurserna ska gå till välfärden, till fler lärare så att alla elever lär sig mer.
De ska gå till fler poliser. De ska gå till fler utbildningsplatser så att de lediga jobben kan tillsättas. De ska gå till service och bra sjukvård i hela landet. Därför att det är bra för alla. Och det som är bra för alla gör Sverige tryggare och starkare.

Det är precis det här som skiljer oss från högern. Tron på vad vi kan åstadkomma tillsammans, men också ansvaret för att göra det tillsammans.

Vi ska finnas där för varandra. Vi ska hjälpas åt. Kom ihåg det, också i stressiga juletider. Det är i den solidariteten och gemenskapen som trygghet skapas, som gör att vi alla kan längta efter morgondagen.

För vi är samhället. Du och jag tillsammans.
Vi är den gemenskap vi med stolthet kallar Sverige

Tack för att ni har lyssnat - och god jul!

Uppdaterades senast: