Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Ombudsmannakonferens

"Det är bara socialdemokratin som kan samla Sverige" Stefan Löfvens tal på ombudmansmannakonferensen i Sollentuna, 13 februari 2014.

(Observera att det talade ordet gäller!)

Jag åker ju runt en hel del i landet, och träffar en enstaka ombudsman då och då.

Men det är sällan jag har ynnesten att träffa er alla på en gång!

Här inne finns nu alla vi som avgör om valen i år kommer att vinnas eller inte. Hur känns det? Är ni redo?

Jag kommer tala mer om ert ansvar snart, men först skulle jag vilja tala om vår politik.

* * *

Jag har några ord jag bär med mig var jag än går.

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt.

Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

Det är orden som inleder Socialdemokraternas partiprogram. Det är vår beviskedja.

Frihet – inte bara för några, utan för alla – kräver jämlikhet.
Jämlikhet – att vi ger varandra lika möjligheter i livet – kräver solidaritet.

Detta ligger till grund för varje att-sats, varje krona, varje procent i vår politik.

Det är detta som vi förstår, men som högern aldrig har fattat:
Frihet, jämlikhet och solidaritet förutsätter varandra,
och det är dessa värderingar som har skapat det Sverige vi älskar!

* * *

Dessa värderingar bär vi också med oss ut i världen. I början stod arbetarrörelsen upp för sina värderingar i enskilda städer. Sen blev det Sverige. Sen blev det Norden. Nästa steg är Europa.

Det är dags att på riktigt låta arbetarrörelsens värderingar styra EU. Och i år har vi chansen!

Det har kommit en ny prognos från en europeisk tankesmedja som visar att vänstern är på väg att ta över.

Efter 15 år av högermajoritet i EU-parlamentet, efter den arbetslöshet och press på villkor som det fört med sig, kan vår socialdemokratiska grupp nu bli den största i EU.

Och de svenska mandaten kan bli avgörande.

Vänner – detta måste vi kämpa för. Nu kan vi äntligen visa att ett annat Europa är möjligt!

* * *

Vi ska visa att det gör skillnad vilka värderingar som styr EU.

Tänk er själva: Det är klart att det gör skillnad om det sitter hundratals Marita Ulvskog i parlamentet, istället för – hemska tanke – hundratals Gunnar Hökmark!

* * *

Jag tror ingen har undgått omröstningen som skedde i Schweiz.

Den gör det än viktigare för oss att visa att vi tror på öppenhet och fri rörlighet i EU. Vi ska stå upp mot hat, misstro och ropen på stängda gränser. Och vi ska visa att det är samma extremhöger i Europa som i Sverige.

Samma förakt mot samhället mest utsatta, samma attacker mot arbetsrätten, samma kamp för skattesänkningar som slår mot välfärden.

Och det bästa vapnet mot dem som försöker så hat mellan människor är och förblir solidaritet.

Genom att skapa ett mer solidariskt samhälle ska vi bekämpa högerextremismen, i varje kommun, i riksdagen och i Europa!

* * *

Därför lägger arbetarrörelsen nu upp en ny plan för EU.

En plan för arbete – och ett EU som investerar i utbildning, vägar och järnväg.
En plan för ansvar för klimatet – och ett EU som leder kampen mot klimathotet.
En plan för anständighet – och ett EU som står upp för anständiga arbetsvillkor i hela Europa.

Det är det Europa, med arbete, anständighet och ansvar för klimatet, som vi ska bygga när vi vunnit valet i maj!

* * *

Och frågan om anständiga arbetsvillkor kommer att bli en valfråga både i EU och i Sverige.

Därför att Sveriges förmåga att konkurrera i framtiden bygger på kunskap och förädling.

Oavsett om det gäller industrin, handeln eller välfärden så är det de anställdas kunskap och förmåga till utveckling – inte sämre löner och arbetsvillkor - som stärker Sverige.

Det vet forskarna, det vet ekonomerna, det vet alla i den här salen.

Min fråga är: När ska någon berätta det för regeringen?

* * *

Och det som bidrar absolut mest på pressen arbetsvillkoren, det som ställer arbetare mot arbetare, det är massarbetslösheten.

Men där har regeringen helt slut på idéer – trots att arbetslösheten nu är högre än när de tillträdde.

Istället låser de in människor i Fas 3. Arbetsmarknadsdepartementets propositioner är i år lika som regeringens förståelse för arbetslöshet – noll!

Aldrig har Sveriges vägval varit tydligare. Det är dags att sluta attackera arbetslösa – och börja attackera arbetslösheten!

* * *

Vårt främsta mål är att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Och vi tror inte på några mirakellösningar.

Vi tror på en taktfast politik – steg för steg mot ett tydligt mål.

Och bär med er detta: Den som vet vad arbetarrörelsen har gjort förut, tvekar aldrig på vad vi kan göra i framtiden!

Och jag vill ta tre exempel på saker som behöver göras så fort vi vinner valet.

* * *

För det första: Vi ska stänga rekryteringsgapet.

Trots att det råder massarbetslöshet finns det idag företag som inte hittar rätt utbildad personal. Enligt beräkningar motsvarar den här försämrade matchningen 80 000 förlorade arbetstillfällen. Men Regeringen meddelar ändå genom näringsministern att de inte ”tror på arbetsmarknadsutbildning”.

Då kan jag i all ödmjukhet meddela att jag inte tror på regeringen!

* * *

Säg att vi stänger det här rekryteringsgapet. Säg att vi får 80 000 fler i arbete. Då skapas även resurser upp mot 10 miljarder till vår sjukvård, vår äldreomsorg, våra skolor - och alla delar av välfärden som behöver stärkas.

Det är därför arbetet mot arbetslösheten är vår huvudstrategi. Och det är därför vi väljer utbildningssatsningar framför skattesänkningar och lönesänkningar.

Ingen ska tvingas sänka sitt arbetes pris – alla ska kunna höja sin kunskaps värde!

* * *

För det andra:Vi ska göra långtidsarbetslöshet bland unga till historia.

Jag träffade en tjej i Tranås för ett tag sedan, som nog har samma historia som många andra.

Hon klarade inte studierna, och kom ut i långtidsarbetslöshet och levde på socialbidrag.

Men en dag fick hon chansen att arbeta, för första gången i sitt liv, och hjälpa till i äldreomsorgen.

Hon fann motivation, och ska börja plugga i höst för att kunna jobba vidare. Och hon sa: ”Vet du vad. Förra helgen var jag och köpte en säng. Inte på avbetalning, inte på lånade pengar – utan för mina egna pengar!”

Vänner, den chansen hon fick - ska vi ge alla unga arbetslösa i Sverige!

* * *

Vi måste ge dem chansen – annars är Sverige chanslöst inför framtiden.

Vår 90-dagarsgaranti innebär att varje ung ska plugga, praktisera eller arbeta – och aldrig någonsin vara fast i arbetslöshet.

Det kostar pengar - men att lämna unga i arbetslöshet kostar mer.

Varje ung ska höra väckarklockan kalla till jobb eller studier, och som ekar: du är behövd.

Varje ung ska känna samhällets budskap: din plats är här, hos oss, i arbete och i gemenskap!

* * *

För det tredje: Vi ska skapa jobb genom den samverkan som gjort Sverige starkt.

Jag har jobbat nära svenska företag och forskningsinstitut i hela mitt fackliga arbete. Och en utav mina främsta lärdomar från alla de åren var att på de platser där man lyckas – där samverkar man.

Men när den borgerliga regeringen tog makten slopade de samverkansprogrammen. De tyckte att samhället skulle sluta samarbeta, och sätta sitt hopp till skattesänkningar istället. De kallade till och med näringslivet för ett särintresse.

Så talar en regering som inte förstår Sveriges styrka!

* * *

Men det förstår vi.

Därför satsar vi på samverkan mellan forskare, företag, fackförbund och politiska företrädare för att gemensamt skapa nya jobb.

Själva kärnan är en ständigt pågående dialog så vi tillsammans inte missar en enda chans för nya jobb. Samtidigt krävs investeringar för stärka hela innovationskedjan.

Forskning och innovationsupphandling - så att fler idéer kan bli varor och tjänster.
Inkubatorer och kapital - så att varorna och tjänsterna kan bli växande företag.
Exportstöd och en ny exportstragi - så att företagen kan nå nya exportmarknader.

Uppdelade i särintressen är Sverige bara ett land som alla andra.

Men om vi samarbetar kan vi sätta Sverige främst i den globala konkurrensen, nå EUs lägsta arbetslöshet och med vårt partiprograms ord: stå upp för varje människas frihet och lika värde!

* * *

Och vänner, när vi talar om fria och jämlika människor talar vi förstås lika mycket om våra barn.

Vi ska ge dem en bildning, som inte bara gör dem redo för yrkeslivet, utan visare och duktigare än vi någonsin varit.

Det finns ett stycke i Stig Sjödins dikt Bandvalsaren som fångar detta.

Med sparsamhet och övertid
drog han fram tre pojkar till studenten.
Han andades och levde genom dem,
de blev trappor mot solen.

Så skriver Stig Sjödin.

Och detta kände jag själv när jag växte upp. Mitt liv var långt från utstakat – men andra människor tog ansvar för mig, min utbildning, och la grunden till ett liv jag knappt kunde drömma om.

Jag står här idag, för att andra människor tog ansvar för min bildning. Men idag är det många skolor som inte ens kan ge den mest grundläggande kunskapen till våra barn.

Efter 8 år med borgerlig regering rasar svensk skola mest i OECD. I den senaste budgeten satsar de 20 gånger mer på skattesänkningar än på skolan.

Ändå gör de allt för att skylla ifrån sig. Aldrig har någon glömt bort 8 år av sitt liv så snabbt som den nuvarande utbildningsministern!

* * *

Nej, det är bara vi socialdemokrater som tar ansvar för att de stora orden i skolan blir verklighet.

Regeringen talar gärna om lärarna. Men det är vi som vill skapa en nationell samling för läraryrket, så att lärarna kan få den självständighet, arbetsmiljö och lön de förtjänar.

Regeringen talar gärna om ordning och reda. Men det är vi som vill investera för att minska klasserna med upp till fem barn, så att lärare kan skapa tid för varje barn, och ordning i klassrummen.

Regeringen talar gärna om kunskapsmålen. Men det är vi som vill anställa specialpedagoger,
så tidiga insatser kan sättas in direkt och så att varenda unge når kunskapsmålen.

Det är skillnaden i skolpolitiken: Regeringen sänker skatten och ser på när våra barn misslyckas.
Vi ska göra de investeringar som ger varenda unge den kunskap de behöver, och en trappa mot solen!

* * *

Idag presenterar vi också en nyhet på skolområdet, som är kopplat till det jag sa tidigare om rekryteringsgapet och ständig kunskapsutveckling.

Vi beslutade i vårt framtidskontrakt från kongressen om en kompetensförsäkring för alla arbetstagare.

Den ska göra det möjligt för dig att ständigt få de kompetenser som krävs i en föränderlig ekonomi, även om du jobbar heltid.

Detta är inte minst nödvändigt för de som själva arbetar med att lära ut. Vårt första steg kommer därför att bli en kompetensförsäkring för alla lärare.

Vi ska utveckla en försäkring tillsammans med skolans aktörer som ser till att varje lärare har tillgång till de absolut senaste kunskaperna för sitt lärande.

Vi står fast vid vårt löfte till lärarna: Lägger vi våra barns framtid i era händer, ska de händerna vara starka nog för att göra sitt bästa!

* * *

Låt mig också gå tillbaka till orden jag sade i början, just de om demokratins ideal.

För i flera år nu har styrningen av välfärden gått från just demokratins ideal – till marknadens.

Och då ser vi vad som har hänt. Kvalitet, trygghet och säkerhet sätts åt sidan för vinstjakt. Personalens yrkesetik ersätts av detaljstyrning och konstgjorda marknadsmodeller. Och när skatterna sänks läggs mer och mer ekonomisk börda på den enskilda individen.

Det är dags att reglera välfärden så att vinstintresset aldrig kan bli styrande.
Det är dags att låta välfärdsproffsen vara proffs, och styra sitt eget arbete.
Och det är dags att välja välfärden framför nya skattesänkningar.

Därför att det finns en princip vi aldrig sviker: När du är som svagast, ska samhället vara som starkast!

* * *

Och detta gäller inte minst våra äldre.

Pensionärerna är de som drabbas hårdast när välfärden inte håller vad den lovar – och det är dags att lyfta fram deras situation.

Vi ska stärka deras ekonomi. Med en rättvis beskattning, och att vi inom pensionsöverenskommelsen jobbar för ett system med lägre avgifter och därför högre utbetalningar.

Vi ska stärka deras trygghet. Med en nationell handlingsplan för äldrevården,
som ser till att det finns bra personal och moderna boenden för alla som behöver det.

Och det leder fram till det viktigaste: deras frihet. Viljan att styra sitt eget liv hör inte bara unga till. Därför står vi upp för pensionerna, vården och omsorgen.

Vårt budskap är detta: Det spelar ingen roll var du befinner dig i livet- vår frihetssträvan gäller för alla!

* * *

Och det är just mellan nya skattesänkningar eller investeringar i jobb, skola och välfärd som valet står.

Jag skulle vilja läsa ett citat: ”Det finns starka skäl att överväga skattehöjningar, sade Anders Borg vid ett anförande […] Höjda skatter är avgörande för att behålla en stabil ekonomi i framtiden, framhöll Borg.”

Artikeln heter ”Borg flaggar för skattehöjningar” …och är från februari 2010. Vi vet alla hur det blev – ett valmanifest och en mandatperiod full av minimala skattehöjningar och enorma skattesänkningar.

Nu försöker han med samma bluff igen!

Det är för att han vill dölja att Moderaterna antog nya skattesänkningar på 35 miljarder på sin stämma i höstas. Hela Alliansens skattesänkningsplaner går upp mot 100. Och ska vi följa Fredrik Reinfeldts vision om en skattenivå på EU-genomsnitt, så kostar det upp mot 200 miljarder.

Och efter 8 år vet vi med skrämmande säkerhet vilka det är som får betala!

* * *

Det är därför valet kommer stå mellan socialdemokratins samhällsinvesteringar – och moderaternas nya skattesänkningar.

Regeringen har haft 8 år på sig att visa vad de vill med Sverige. De har pekat ut särintressen, slagit mot svaga, och sänkt skatten.

Och så har det alltid varit. De är skattesänkarna. Vi är samhällsbyggarna.

Och det är dags för oss att återigen axla det ansvaret. Vänner, det är bara socialdemokratin som kan samla Sverige!

* * *

Och valrörelsen ligger nu i era händer. Det är vi som samlas i den här salen som kommer att behöva göra grovjobbet.

Se till att dörrarna knackas, broschyrerna delas ut, att alla människor möts i vardagen.

Vi ska leda det arbetet. Det är ingen annan som kommer att göra det åt oss!

Detta gäller inte minst i EU-valet, som är ett mobiliseringsval.

Där behöver vi inte främst övertyga nya väljare – utan få de som röstar rött i september att även göra det i maj. Vi måste visa att ingen har rätt att klaga på att EU lägger sig i vår arbetsrätt, om de samtidigt struntar i att rösta för förändring.

Chansen att påverka Europas framtid är för stor för att slarvas bort!

* * *

Och i riksdagsvalet krävs tre saker.

Det krävs fokus – och i varje läge visa att Sverige måste välja väg mellan jobb, skola och välfärd eller nya skattesänkningar.

Det krävs hårt arbete – och att vi aldrig tar någon seger för given, för det kan vända snabbt. Så släpp aldrig taget, slåss för livet som om vi håller på att förlora!

Och det kräver att vi håller ihop.

Och det är en erfarenhet från hela mitt vuxna liv. Om vi håller ihop, om människor står sida vid sida då är det inte mycket vi inte klarar av.

Vänner, nu ska vi visa vad människor klarar av att göra tillsammans.

Då kommer vi stå där den 25 maj, och säga: Nu ska vi bygga ett annat Europa.
Då kommer vi stå där den 14 september, och säga: Nu ska vi bygga annat Sverige.
Och om 5-10-15 år kommer du att kunna säga:
Jag var med och gjorde ett solidariskt samhälle möjligt!

Tack!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: