Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Sommartal 2013

”Vi har ett system som dödar sitt eget folk.”

Så vittnade en utav medlemmarna i Syriens demokratiska opposition, när Palmecentret hjälpte dem att samlas här i Stockholm för två år sedan. Och systemet finns kvar. I veckan kom rapporter om en gasattack utanför Damaskus.

FN måste utreda vad som skett. Men vi vet att konsekvenserna för de drabbade är obeskrivbara. Vi vet att detta innebär en upptrappning av konflikten. Vi vet att Rysslands och Kinas stöd för regimen inte kan fortsätta.

Alla parter måste ställas till svars för begångna krigsförbrytelser. Omvärlden måste bistå humanitärt, och vara tydliga med våldet ska upphöra. Bashar al-Assad, diktatorn, förtryckaren, mördaren, måste avgå.

* * *

Och nu behövs vårt stöd till Syriens folk mer än någonsin. Därför har Palmecentret bidragit till bildandet av Syrian Women Network. De stärker de syriska kvinnors deltagande i fredsprocessen

och i byggandet av ett framtida, fredligt Syrien.

Idag samlar vi in pengar till dem här i parken. Så hjälp till att visa att Sverige inte har glömt Syrien. Visa din solidaritet med Syriens folk innan du lämnar Vasaparken idag.

* * *

För två år sedan väcktes hoppet i Egypten, och vi såg landet slå in på en väg mot demokrati. Men istället för demokrati ser vi hur sjukhusen och bårhusen i Kairo fylls med döda. Istället för utveckling hörs nu röster för vedergällning och hämnd. Istället för försoning blir grannar till fiender, torg blir till slagfält, hopp förvänds till hat. Detta måste få ett slut!

Egypten måste återgå till ett demokratiskt civilt styre. Vi i omvärlden behöver inta en mer aktiv roll i demokratiarbetet i hela Mellanöstern. EU:s samarbetsavtal ska ha en tydlig koppling till demokratisk utveckling. Stödet till demokratiska krafter måste öka.

USA och EU höll länge arabvärldens diktatorer under armarna i utbyte mot stabilitet, gränsövervakning och energileveranser. Detta förhållningssätt måste nu en gång för alla avslutas.

Det är ett moraliskt ansvar som vi måste axla. Demokratisk utveckling ska aldrig offras för ekonomisk vinning.

* * *

Vänner, i sommar har jag varit uppe i Örnsköldsvik och träffat barnbarnen. De är små eldfängda paket av energi och glädje, och du känner i hjärtat att du skulle göra allt för att det ska gå bra för dem i livet.

Så är det att ingå i en familj. Och jag vill att vi ska se samhället just som vi vill att en god familj ska vara. Där vi vill ge grannens barn lika livschanser som våra egna barn. Där vi inte lämnar någon i Fas 3 eller fattigdom – lika lite som vi skulle lämna en bror eller syster där. Där vi stöttar varandra när vi vill studera, byta jobb, starta företag, och sedan gläds åt varandras framgång.

Inte bara för att det är smart. Inte bara för att det är lönsamt. Utan för att det är moraliskt rätt – och den bästa garanten för varje människas frihet!

* * *

Klyftorna mellan människor i Sverige har växt alldeles för länge. Det är en stor skam för oss som land. Det som krävs nu är politiskt ansvar för att staka ut en väg som leder mot det som bygger Sverige starkt: sysselsättning, sammanhållning, solidaritet. Men samtidigt som behovet av politiskt ansvar är som störst, är regerings ansvarsflykt som ihärdigast.

Under sommaren har ett läkarupprop gått genom Sverige. Det är ett larm om krisen i sjukvården, som har förvärrats under sommaren. Över 8000 hårt arbetande läkare visar att de inte kan stå tysta, när nya sjukhuslarm kommer varje vecka, när kvinnor tvingas föda på toaletter, när akutmottagningar bryter ihop.

Men regeringen meddelade att det hela var, och jag citerar: ”komplett nonsens”.

Sjukvården är till slut en fråga om liv och död. Det finns ett moraliskt ansvar att se till att den fungerar. Och de partier som viftar bort det som nonsens hör inte hemma i Sveriges regering!

* * *

Under sommaren har också stora summor av våra skattepengar gått upp i rök. 97 miljarder kronor har lagts på det holländska företaget Nuon. Det har kallats Sverige sämsta affär – någonsin, och redan nu är 30 miljarder borta. Nu skyller ministrarna på varandra, och historierna går inte ihop. Frågan blir helt enkelt: Vem ljuger?

Det är dags att lägga korten på bordet i Nuon-skandalen. Det är dags att redovisa historien bakom 30 förlorade miljarder. Det är dags, Fredrik Reinfeldt, att ta ansvar för Sveriges ekonomi.

* * *

Och under sommaren har vi sett många sorgliga skolkonkurser. Många unga har haft ett oroligt sommarlov, utan att veta var eller ens om de kan gå i skolan till hösten.

Regeringen har vetat om att antalet gymnasieskolor ökat kraftigt sedan 2006, samtidigt som antalet elever har minskat, men ändå har de inte lyft ett finger. De har byggt ett skolsystem för företagens – istället för elevernas – bästa.

Anders Hultin, moderaten som var med och skapade systemet på 90-talet och som nu drivit JB-koncernen i konkurs, säger att detta bara ”visar att systemet fungerar”. Jag skulle vilja fråga moderaterna: Tror ni att eleverna håller med?

* * *

Vi socialdemokrater håller inte med. Vi är redo att ta ansvar för att ingen elev ska gå med en klump i magen, och undra om skolan finns kvar imorgon. Därför presenterar vi idag ett förslag på ny lagstiftning. En Lex JB.

Den ålägger stat och kommun att sätta stopp för överetableringen av skolor. Och den ger Skolinspektionen uppdraget att ha tillsyn över skolföretags ekonomi, uppmärksamma skolor med ekonomiska problem, och förhindra att de tar pengar ur bolaget.

Ett barns utbildning kan aldrig få bli ett marknadsmisslyckande. Våra barns framtid kan aldrig vara ett experiment. Det är dags att ta ansvar för att varje barn får en trygg skolgång!

* * *

Och vänner, skolans problem är större än skolkonkurserna. Under våren rullade studentflaken här genom Stockholm. En av dem hade texten: ”Passa dig Björklund, nu är det vi som ska rösta!”

Och jag förstår att de är hämndlystna. Regeringen väljer varje år skattesänkningar framför investeringar i skolan. Och för varje år som gått med borgerlig regering har skolresultaten sjunkit. Nu är det bråk i regeringen om den magiska lösningen är att ge 10-åringar betyg, som folkpartiet vill, eller om den magiska lösningen är att ge 9-åringar betyg, som moderaterna vill.

Men vi socialdemokrater står för en annan väg. Vi vill göra de skolinvesteringar som regeringen har valt bort varje år. Därför att barn behöver inte nya betyg för att veta att de misslyckas, de behöver nya verktyg för att lyckas!

* * *

Lärandet avgörs i mötet mellan läraren och eleven. Där avgörs om kunskap tas in, där avgörs livsmöjligheter och framtidshopp. Men idag går många lärare på knäna. Därför måste vi ta bort de berg av byråkrati de har framför sig, så att de kan se barnen där bakom.

Vi vill skapa en nationell samling för läraryrket. Vi lägger våra barns framtid i lärarnas händer. Då ska de få den lön, den fortbildning och det förtroende de förtjänar!

* * *

Vi vill ge större stöd till skolor med stora behov, och göra så att läxhjälp ges efter elevernas behov – inte föräldrarnas betalningsförmåga. Och de barn som halkar efter i högstadiet ska gå i en obligatorisk sommarskola. Det är en princip jag står upp för: En sommar med skola – för en framtid med hopp!

* * *

Och idag finns en farlig vänta-och-se-mentalitet i den svenska skolan. Därför vill vi införa ett startpaket som ger skolor de resurser och specialpedagoger som krävs för att fånga upp varje barn som riskerar att falla – innan de faller för långt.

Vi vill investera för att minska klasserna med upp till fem barn i de första åren i skolan. Det gynnar alla – både de som halkat efter och de som vill springa före. ”Mindre klasser – mer kunskap” är ett budskap vi sprider här idag, och det är en reform vi tar med oss till nästa års val!

* * *

Vänner,

jag har en god vän som heter Ellen Sääf-Bergqvist. Det är en kvinna med lång livserfarenhet, och hon är väldigt idog. ”Tala om äldres villkor!” säger hon. ”Berätta om den vanmakt som vi känner inför samhället idag!”

Även här vägrar regeringen att ta sitt ansvar. Men det ansvaret är vi redo att ta. Våra äldre ska inte leva sina liv i oro för en bristande omsorg. Ni ska aldrig låsas in i en skrubb, som skedde söder om Stockholm i somras. Ni ska ha rätt till en omsorg som är bemannad, pålitlig och som de kan styra själva. Oavsett behov, oavsett inkomst.

Och ni ska ha rätt att veta vilket apotek som har er medicin, och få den inom 24 timmar.

Äldre har hamnat i kläm i systemet. Då är det inte systemet, utan de äldre, som ska försvaras!

Därför ska vi också skapa ordning och reda i välfärden, säkra öppenheten och kraftigt begränsa vinsterna. Välfärden ska inte styras av vinstintresse, utan människors behov av trygghet och frihet!

* * *

Och idag är många äldre förbannande på pensionsbromsen och på särbeskattningen av pensioner. Även där vägrar regeringen ta sitt ansvar. Men dagens läge är oacceptabelt. Många öppnar sina orangea kuvert och tänker, som komikern Ann Westin har uttryckt det: ”Åh, jag har fått en ny portkod!”

Det är dags att erkänna att PPM har blivit en dyr flopp, där fondavgifterna slukar enorma summor varje år. Sveriges fem största pensionärsorganisationer är eniga om att PPM gör mer skada än nytta, och borde läggas ned. De har rätt. Vi socialdemokrater står upp för pensionsöverenskommelsen. Men inom överenskommelser kommer vi att arbeta för att PPM läggs ned. Då behöver bromsen inte slå till lika ofta, och pensionerna kan stärkas.

Och vi ska gå mot att beskatta pensioner som den uppskjutna lön det är. Sveriges äldre är värda vårt tack, vårt erkännande, vår respekt. Och det minsta vi kan göra är att ge dem den vård, trygghet och frihet de förtjänar!

* * *

Och vänner, det bästa vi kan göra för äldres pension, det är att se till att unga arbetar. Men samtidigt som ungefär 400 000 människor är arbetslösa vägrar regeringen tänka om. Här vid Vasaparken bor ju Karlsson på taket. Han är en man som är världens bästa på det mesta – och han har uppfunnit en kuckelimuckmedicin som är lösningen på alla sjukdomar.

Jag känner igen det. 2007, när Sverige var i en högkonjunktur, var det som behövdes en skattesänkning. 2008, på väg ut ur den, var det som behövdes en skattesänkning. 2009 spred sig finanskrisen – det behövdes en skattesänkning. 2010, 2011, 2012. Varje år, i varje läge, inför varje problem, har lösningen varit en skattesänkning.

Nu är arbetslösheten högre, skolresultaten sämre och välfärden krisar. Och för en vecka sedan presenterades lösningen: en ny skattesänkning! När ska någon berätta för Reinfeldt på taket att kuckelimuckmedicinen inte fungerar?

* * *

Jag har gett löftet att socialdemokraterna inte kommer att kasta om vanligt folks ekonomi när vi vinner valet. Och jag står fast vid mina löften. Men samtliga jobbskatteavdrag kommer att trappas av för oss som tjänar över 60 000 kronor.

Vi socialdemokrater kommer alltid att ta ansvar för att finansiera satsningar på jobb, skola och välfärd. Och vi ska visa att om vi hade majoritet i riksdagen idag skulle vi välja jobb, skola och välfärd framför en sorglig, borgerlig, skattesänkningsrepris!

* * *

Blickar vi framåt blir vägvalet än tydligare. Reinfeldt kan driva igenom det femte jobbskatteavdraget med hjälp av Sverigedemokraterna. Det är hans val.

Men svenska folkets val 2014 kommer att stå mellan ett sjätte, sjunde, åttonde och nionde jobbskatteavdrag, eller en första skolsatsning för dina barn, en första välfärdssatsning för dig och din familj, och, för första gången på väldigt länge, investeringar för jobb och utbildning.

Och vänner, jag ser fram emot det valet!

* * *

Det är dags att ta ansvar för arbetslösheten. Det gör man genom att sätta upp ett mål, skapa en strategi för att nå det, och sedan inte ge sig förrän man har kommit dit. Vårt mål är att nå lägst arbetslöshet i EU 2020. Det är vår absolut främsta prioritet. Och för att göra det behöver vi samla alla krafter i Sverige.

Därför vill jag säga till Sveriges företagare: Ni behöver våga och vilja anställa fler. Det är därför vi vill att staten ska ta över ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Vi vill se till att ni får tillgång till kapital och forskning, kortare betaltider och en ny företagarförmedling, och större trygghet om ni blir sjuka.

Ni drar ert strå till stacken, och tar emot nya lärlingar, trainees och anställda. Samtidigt ska vi öka samverkan mellan er, forskare och förtroendevalda. Tillsammans ska vi röja undan hinder för er expansion. Sverige kan inte bli störst, men om vi samverkar kan vi bli bäst, och tillsammans är vi fruktansvärt starka!

* * *

Och jag vill säga till alla unga som söker arbete: Det finns ett politiskt alternativ som inte har glömt er.

Vi ska öka stödet och skapa nya vägar så att alla kan ta sin gymnasieexamen. Men vi kommer samtidigt att kräva att ni gör det – för så är kraven på dagens arbetsmarknad. Vi ska investera kraftigt i en 90-dagarsgaranti. Det är vår främsta prioritering i vår budgetmotion i höst. Den gör att ni blir garanterade utbildning, praktik eller arbete inom 90 dagar. Men det kräver också att ni tar den stora möjlighet som erbjuds er.

Vi ställer krav, men vi ger också ett tydligt löfte: Är du ung och arbetsför i Sverige, ska du aldrig någonsin vara långtidsarbetslös, du ska arbeta eller studera!

* * *

Och till alla som är inlåsta i Fas 3 vill jag säga: Vi ska befria er från Fas 3, och ge er möjlighet till riktig utbildning och arbete! Till alla arbetsförmedlare vill jag säga: Ni ska få sluta vara övervakare, och bli arbetsförmedlare igen! Till universiteten och högskolorna vill jag säga: Ni ska inte behöva stänga dörren i ansiktet på unga som vill studera.

Sverige behöver fler studenter, inte färre!

* * *

Jag kommer inte att ge mig förrän varenda arbetsför svensk får höra den ljuva musik som är en väckarklocka, som säger: ”Det är dags att gå till jobbet.” Och som ekar: ”Du är behövd.” Jag säger det igen: Socialdemokratin står för en jobbigare morgon – men ett bättre liv.

* * *

Sätter vi jobben först kan vi ge varje människa en ekonomisk trygghet och frihet. Och det skapar resurser för att sluta de klyftor som river isär Sverige, och säkra en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar frihet till våra barn och barnbarn.

Och Socialdemokratins främsta motståndare är inte moderaterna. Inte centerpartiet heller, om någon tror det. Det är hopplösheten. Som författaren James Baldwin har skrivit: ”Den farligaste skapelsen i ett samhälle är en människa med inget att förlora.”

Men när regeringen flyr undan samhällsproblemen är det för att de inte kan eller vill lösa dem – inte för att de är omöjliga att lösa. Tvärtom har vårt samhälle större möjligheter än någonsin för att ta oss an dem. Väljer vi att investera i våra barns skolgång, våra ungas arbete och våra äldres vård, finns det inget som hindrar oss från att vara ett land i utvecklingens, jämlikhetens och frihetens framkant. Inget!

* * *

Så låt mig slutligen be om detta. Lyssna inte på de ledare som låtsas som om samhällsutvecklingen inte går att påverka. Som ser på ojämställdheten mellan kvinnor och män, på klimatförändringarna, på det växande hatet i samhället, och sedan rycker på axlarna.

Avkräv ansvar av dem som försöker gömma arbetslösheten bakom nya räknesätt. Som slinker undan som tvålar så fort kriserna inom vården, skolan och omsorgen kommer till ytan.

Ni är värda en regering som tar ansvar, både i motgång och i medgång.

Ni är värda en regering som avskyr skolkrisen lika mycket som lärare, elever och föräldrar gör, som oroas över sjukvårdsbrister lika mycket som läkare och patienter, och som hatar arbetslösheten lika mycket som den som själv söker arbete.

Ni är värda en regering som faktiskt tror att framtiden går att förändra. Och det är den regering jag vill bilda om ett år. Tack!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: