Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Stefan Löfvens sommartal 2012

Makten över vår position i den globala utvecklingen - sommartal den 26 augusti 2012.

Tack Veronica,

Och tack alla ni som har tagit er hit idag. Trots ruskvädret, och trots att det som vanligt händer mycket annat i den här fantastiska staden.

På Historiska muséet är det vikingadag.
I Hjorthagen är det snart premiär för en ny uppsättning av en Agatha Christie-pjäs, och på Mariatorget riggas det som bäst inför en jazzspelning.

Och då har ni valt att komma hit och lyssna på en socialdemokrat som ska tala om jobben i fyra timmar... Det hedrar er!

* * *

Men innan jag kommer in på jobben vill jag gå till krigets Syrien.

Vi får varje dag in rapporter via FN och Amnesty International om våldets verkningar. Konflikten riskerar att spridas utanför Syriens gränser.

Kriget i Syrien är en allvarlig internationell kris, ett bevis på diktaturens fruktansvärda ansikte och en plats för ett obegripligt stort mänskligt lidande.

För några dagar sedan rapporterades det att en granat slagit ned i en brödkö i staden Aleppo. Tio människor, vars enda del i kriget var deras hunger, dog. Nu läggs deras liv till de 20 000 som uppskattats ha förlorats i striderna.

Och vänner, jag vet att det är lätt att tappa hoppet när våldet fortsätter.
Det är lätt att tappa fokus när världens kameror riktas mot annat håll.
Det är lätt att tveka på vad det individuella engagemanget kan göra för skillnad.

Men det internationella samfundets kraft är just summan av varje människas arbete. Våra röster måste fortsätta läggas till alla de som kräver fred. Ingens arbete för internationell solidaritet är förgäves. En röst är alltid större än tystnad!

* * *

Våldet har inte tagit slut, men det har heller inte hoppet.
På nätet möts syrier för att dela drömmar om sitt lands framtid. De använder hashtagen ”In My Syria” – i mitt Syrien.

”I mitt Syrien”, skriver en, ”kommer ditt efternamn inte definiera vem du är”.
”I mitt Syrien”, skriver en annan, ”används inte religion för att så split mellan människor”.
”I mitt Syrien är kvinnor lika mycket värda”.
”I mitt Syrien är gatorna fulla av frihet – inte blodsutgjutelse”.

Vi kan bidra till detta. Olof Palmes Internationella Center har startat ett arbete med demokratiska krafter i Syrien. De gör att fler människor kan nå ut med texter, bilder och videoklipp – så att fler kan ta del av de fasansfulla övergrepp som sker. De fortsätter insamlingen här idag.

Och omvärldens krav kvarstår: Stoppa det besinningslösa våldet, forma en övergångsregering och en ny konstitution, låt folket gå till demokratiska val och leva sina liv i frihet!

* * *

Vänner,

precis bakom mig, på taket av Sven-Harrys konstmuseum, står tre skulpturer av en av Sveriges främsta konstnärer – Lena Cronqvist. Det är tre flickor, en med flätor, en med hopprep, och en med händerna i sidorna.

De står där, bestämda, trotsiga – lika fasta i sin hållning som bronset de är gjorda av. Men samtidigt är de ändå öppna och ifrågasättande – och blir på så sätt en bra symbol för vår ungdomsgeneration.

Det är en generation som strider mot normer, vågar ta plats och är öppen mot omvärlden.

En fransk undersökning visar att svenska ungdomar är mest positiva till globaliseringen av alla undersökta länder i Europa.

Vänner, våra unga är kunskapstörstande, utforskande och de är redo att ta sin plats i samhället!

* * *
Öppenheten och nyfikenheten är också en viktig förklaring till vårt ekonomiska välstånd.

Under de senaste 20 åren har världsekonomin gått igenom de största och snabbaste förändringarna någonsin. På väldigt kort tid möblerades spelplanen om.

Den globala arbetskraften fördubblades, handelshinder avskaffades och gigantiska marknader öppnades upp.

Förutsättningarna för handel och produktion förändrades i grunden.

Många var rädda för utvecklingen, men när borgerliga krafter stred för nedskärningar i välfärden valde vi en annan väg – och visade att öppenhet och trygghet är varandras förutsättningar.

Och med facit i hand vet vi att Sverige nu är ett utav de länder som tjänat mest på globaliseringen.

Under de senaste 20 årens stenhårda konkurrens har Sverige ökat exporten med 200 procent. Och vårt överskott i handeln med omvärlden är under samma tid över 3000 miljarder kronor.

En värld utan gränser har blivit den bästa grogrunden för välstånd. Vår tolerans har blivit en konkurrensfördel. Öppenheten har blivit vår styrka!

* * *

Framgångarna bygger på att vi till skillnad från många andra länder inte varit rädda för konkurrensen.

När andra byggde skyddsmurar kämpade vi för bättre frihandelsavtal. När vissa länder försökte minska användandet av främmande språk åkte svenskarna ut i världen och lät sig inspireras. När röster höjdes för att vi måste nedmontera det gemensamma åkte vi istället runt och marknadsförde svensk industri och design, som nu ligger till grund för framtidens välfärd.

När många andra tvekade vågade Sverige gå framåt. Och vänner, det ska vi vara stolta över!

* * *

Men trots att utvecklingen har stärkt Sverige och lyft hundratals miljoner människor i hela världen ur fattigdom, så vi får heller aldrig bli naiva.

Sveriges framgångsrika modernisering av näringslivet har bara varit möjlig genom att vi har sett till att de människor som måste byta jobb inte har fastnat i arbetslöshet.

Men det gör fler och fler människor idag. Antalet som har varit arbetslösa längre än två år har mer än fördubblats på fem år.

Och det finns fler orosmoln vad gäller konkurrenskraften.

Den svenska exporten har på bara 20 år gått från en tredjedel av BNP till över hälften, men vi exporterar fortfarande till samma länder. Nästan 60 procent av vår export går till EU-länder, där många nu krisar. Vi har en väldigt stor exponering mot den gamla världen, som inte växer.

Och vi måste hela tiden arbeta med att stärka Sveriges konkurrenskraft. Inga jobb eller sektorer går säkra. Vi har nyligen fått flera smärtsamma besked om forsknings- och utvecklingsjobb i storstadsregioner som lämnar Sverige.

Samtidigt har Sverige en regering som inte förstår det internationella, moderna företagandets villkor.

Regeringen har de senaste åren velat stänga ner ambassader i viktiga tillväxtländer, dragit ned på utbildningar och varit helt ointresserade av näringspolitik.

De har tagit bort högskolebehörigheten för yrkesprogrammen, och nu är de i stånd att skära bort fler högskoleplatser. De talar om sänkta löner och sämre arbetsvillkor.

Vänner, så agerar en regering som inte tror på människors förmåga!

* * *

Vi behöver ta makten över vår egen position i en globaliserad värld.

Vi ska stärka varje individs möjlighet till utbildning och utveckling, bli än mer öppna och stärka våra internationella band.

Vi behöver en verklig offensiv för att öka vår handel med tillväxtländer som Kina, Indien och Brasilien – och nya tigrar som Angola och inte minst Indonesien. De har idag över 230 miljoner invånare och en årlig tillväxt på 6 till 7 procent.

Vi behöver föra ut våra mindre och medelstora företag, och all den kunskap vi har i Sverige i form av språk och förståelse för andra kulturer.

För vi ska bli, och måste bli, ännu bättre. Och vägen framåt kan åter illustreras av Lena Cronqvists skulpturer: Framåtanda, självförtroende och en aldrig sviktande öppenhet mot omvärlden!

* * *

Vänner,
vi måste bryta de hinder som håller människor tillbaka, och håller Sverige tillbaka som land.

Det gäller inte minst här i Stockholm. Du går från förskolekö, till bostadskö, till bilkö. I måndags meddelade ansvariga moderater att de inte kommer att uppfylla vallöftet om fler studentbostäder. Det lovades 4400 men har byggts 86. Det håller inte.

Stockholm är en tillväxtmotor som borgerlig politik slänger grus i. Bara ett stenkast härifrån kommer snart ett nytt stadsområde växa fram. Hagastaden med Nya Karolinska Sjukhuset och 36 000 nya arbetsplatser.

Att tunnelbanan också ska sträcka sig dit var en självklarhet, och det fanns en politisk enighet om det fram till 2009 – då moderaterna drog i bromsen. Istället för tunnelbana blir det trafikpropp.

Jag välkomnar att moderaterna efter år av övertalningar åtminstone kan tänka sig tunnelbana till Nacka.

Men, jag kan säga såhär: fortsätter utbyggnaden av kollektivtrafiken i den här takten kommer våra barn få bli väldigt duktiga på att promenera.

Och fortsätter utbyggnaden av bostäder på det här sättet så kommer våra barn få bli väldigt duktiga på att tälta.

Vi behöver ett Stockholm som fungerar. Vi behöver bygga bort bostadsbristen, färdigställa Förbifart Stockholm och bygga tunnelbana både till Nacka och till Nya Karolinska. Och för det behövs Socialdemokratiskt styre i stadshuset, i landstingshuset och i Rosenbad!

* * *

Men kanske längst av dessa köer är kön till ett nytt jobb. Särskilt för våra unga.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är skyhög, och väsentligt högre än i länder som Danmark och Tyskland. Arbetslösheten är som betong – den är lös i början men blir allt fastare ju längre tiden går.

Jag säger inte att det är lätt att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Men jag kan krasst konstatera att varken nedsatta arbetsgivaravgifter eller sänkt krogmoms har gett någon effekt. Inte FAS 3 heller. Och vare sig lägre löner eller kortare gymnasieutbildning, som regeringen nu diskuterar, kommer att leda till att fler unga står redo att ta framtidens jobb.

Regeringen sänker utbildningsambitionerna i en tid när vi behöver höja dem.

Här väljer vi Socialdemokrater en annan väg.
Den styrs inte av tvivel på ungas värde – utan en benhård tilltro till deras förmåga.
Den går inte mot sänkta kunskapskrav – utan höjd kompetens.
Den går inte mot sämre villkor och lägre löner – utan till de jobb som våra unga är värda!

* * *

Vänner,
vår position i den globala ekonomin grundläggs i våra skolor. Skolresultaten har sjunkit konstant de senaste sex åren. Våra barn lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper, och kommer sen inte in arbetslivet.

Det finns tre tydliga saker som måste göras nu.

De är att stärka lärarna, likvärdigheten mellan skolorna och långsiktigheten i hela utbildningssystem.

Det är lätt att komma ihåg. Lärarna – likvärdigheten – långsiktigheten.

För att stärka lärarna behöver alla kunna få tillgång till kompetensutveckling, och tydliga karriärssteg. För likvärdigheten behöver vi fördela resurserna på ett bättre sätt, och skapa incitament för duktiga lärare att ta sig an större utmaningar. För långsiktigheten behöver vi blocköverskridande överenskommelser, så att skolorna äntligen kan få arbetsro att fokusera på lärandet – och inte på nya order och formulär.

För det bästa sättet att få duktigare och mer motiverade elever, är att sätta dem framför duktiga och motiverade lärare.

Så enkelt är det. Stärker vi lärarna, stärker vi Sverige!

* * *

Men vänner, vi måste också fånga upp de som fallit ut. Var fjärde gymnasieelev saknar fullständiga gymnasiebetyg efter fyra år, och går mot en framtid allt för ofta definierad av arbetslöshet och hopplöshet.

Vi socialdemokrater ställer ut ett tydligt löfte: Alla arbetssökande unga som inte har gymnasieutbildning ska få det. 20 000 ungdomar varje år ska erbjudas ett utbildningskontrakt med god ersättning och höga krav, där du kan kombinera jobb eller praktik med ett avslutande av dina studier.

Vi väljer den vägen både av ideologi, och av erfarenhet.
Vi ska inte sänka människors pris – vi ska ge alla möjligheten att höja sitt värde!

* * *


Vänner,
regeringen har ägnat det senaste halvåret till att ställa frågor till oss socialdemokrater. Det fokuset är vi förstås väldigt tacksamma för.

Men skulle man bara lägga en tiondel av kraften man attackerar oppositionen med på att attackera arbetslösheten så skulle vi kanske se några resultat.

Och de få förslag som kommit hittills har man valt att lägga efter valet. Men valet är om två år – och arbetslösheten kräver åtgärder här idag.

Arbetslösheten är inte en taktisk valfråga – den är ett akut samhällsproblem.

Därför kommer vi socialdemokrater att fokusera på förslag som ger våra unga arbeten. Vi kommer att driva det i höstbudgeten, och vid varje tillfälle som vi får chansen.

Vi vilar inte, vi vacklar inte, vi väntar inte – Sverige ska nå full sysselsättning!

* * *


Vänner,
vi måste agera här och nu – och samtidigt göra långsiktiga investeringar.

För varje minut som våra pendeltåg står stilla så förlorar svenska företag arbetstid och intäkter.
För varje timma som godståg kryper fram på gamla enkelspår så skadas svensk exportindustri.
För varje dag som vår infrastruktur fallerar så drabbas klimatomställningen, tillväxten och framför allt jobben.

Vi har jagat regeringen med blåslampa i flera år nu, och vi kommer inte att släppa den frågan.
Vi ska knyta ihop Sverige med järnvägar och vägar som är värdiga tjugohundratalet. Vi ska bygga en infrastruktur som sätter Sverige i arbete!

* * *

Och den svenska nyfikenheten måste kanaliseras bättre. Idag har unga forskare dåliga och osäkra villkor, som skadar den svenska grundforskningen. Våra forskare måste känna att vi ger stöd för att utveckla dem – så att de kan utveckla samhället.

Vi ser också ett större behov av företagsnära forskning i hela landet, så högskolor och universitet kan sprida sina resultat i det lokala näringslivet.

Genom en nära samverkan mellan näringsliv, forskning och förtroendevalda kan vi möta företagens behov, sprida forskningsresultat och stärka svensk innovationskraft. Det bygger exporten, och det skapar jobb i Sverige.

Därför är det dags att göra upp med samarbetsoviljan och särintressepolitiken. Sverige behöver inte politiker som från Rosenbad delar ut gåvor en gång om året.

Vi behöver finnas på plats i samhället. Vi behöver veta företagare och forskares villkor – och varje dag jobba tillsammans för att föra Sverige framåt!

* * *
Vänner,
det finns något som kallas den svenska innovationsparadoxen. Trots att vi varje år producerar mängder av nya idéer, så är det för få som kommersialiseras och utvecklas till produkter i Sverige.

Vad vi för in i systemet i form av forskning kommer inte ut i form av nya varor och tjänster.

Den här paradoxen måste brytas. Ett viktigt steg i det är att göra det så lätt som möjligt för nya företag att starta, och små specialiserade företag att växa och nå internationella marknader.

Därför vill vi socialdemokrater införa ett innovationspolitiskt råd som för upp dessa frågor på högsta politiska nivå. Vi vill investera i klimatinnovationer, förenkla och förstärka tillgången på riskkapital och höja Sveriges exportstöd.

Vi tror på politikens möjligheter. Vi ska ta makten över vår position i den globala utvecklingen. Vi ska sprida Sveriges innovationskraft i världen!
* * *

Och vänner,
vi socialdemokrater har ofta varit bra på att betona vikten av trygghet för den enskilde; för att du och jag ska våga utvecklas. Det kanske handlar om att flytta, byta jobb eller skaffa sig en ny utbildning. Tryggheten gör att vi vågar ta steget. Precis som skyddsnätet gör att lindansaren vågar ta steget ut på linan.

Och värdet av trygghet för att våga nå framgång gäller ju också för företag, och företagare.

Här finns det ett behov av nytänkande inom socialdemokratin – och i svensk politik. Regeringen talar om sänkt bolagsskatt – och visst, det är jag den första att välkomna.

Men vi behöver också förbättra de grundläggande förutsättningarna för företagande. Och det är klart att det är lättare för småföretag att våga ta steget och anställa – om man vet att hela samhället är med och tar en del av riskerna.
Det gäller inte minst risken för att den anställda blir sjuk.

Det är därför som vi idag presenterar ett förslag om att slopa den andra sjuklöneveckan för företag. Den sjuklöneperiod som företagen betalar halveras - från dagens två veckor till maximalt en vecka.

Det här är en viktig del i en företagsvänlig politik för ett framgångsrikt Sverige.
Så ser vi långsiktigt till att fler företag tar steget och anställer fler.
Så bryter vi barriärer och låter de av oss som blivit sjuka lättare komma tillbaka i arbete.
Så skapar vi långsiktigt fler jobb och ökad jämlikhet på arbetsmarknaden.

Därför är det ett av våra jobbförslag i den kommande höstbudgeten.

Utbildning, infrastruktur, forskning och företagande – det är det som stärker oss i den globala ekonomin. Det är det som skapar jobb i Sverige!

* * *
Vänner,
jag skulle vilja avsluta med en personlig tanke. Vi måste komma ihåg att skapa jobb och nå full sysselsättning, är lika mycket ett mål som ett medel.

Ett medel för att bygga det framtida samhälle som vi vill ha.

Många av er som ofta kommer hit till Vasaparken, vet att Astrid Lindgren bodde här på Dalagatan 46. När hon tog emot en medalj 58 höll hon ett hyllningstal till uppfinningsrikedomen, där hon sa:

”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi.”

Politikens uppgift är att skapa en brygga från individens tanke till samhällets verklighet, och göra den möjlig. Och vi vet redan idag vad som behöver göras.

Vi behöver bygga en ekologisk hållbarhet, med transporter, bostäder och jobb som inte tär på våra begränsade resurser.

Vi behöver bygga en ekonomisk hållbarhet, där alla har både en skyldighet och en möjlighet att utbilda sig och arbeta. Där vi är än öppnare mot omvärlden, och kan stå stadigt i världsekonomins krängningar.

Och vi behöver bygga en social hållbarhet, med den välfärd vi förtjänar – och där vi har starka broar från sjukdom till rehabilitering, från arbetslöshet till arbete, från segregation till ett sammanhållet samhälle.

Att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle är vår utmaning. Det är vår uppgift nationellt och globalt. Och den uppgiften klarar vi bara tillsammans!

* * *

Vad det innebär, i grunden, är att ta den frihet vi har idag och göra den hållbar. Bara genom att skapa en hållbar frihet kan den gå i arv till våra barn, och till deras barn.

Och där har vi alla ett personligt ansvar. Inte bara ett ansvar mot varandra, vilket vi har, utan mot oss själva.

Ett ansvar att pröva våra egna krafter. Att testa vår kunskaps gränser. Att känna delaktigheten i något större, som arbetet för ett bättre samhälle verkligen är. Att kunna säga, när vi ser resultatet: ”Jag gjorde min del”.

Det är du skyldig dig själv. Det är vi skyldiga varandra.

Tack.

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: