Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Stefan Löfvens tal vid regeringsbildning - 9 juli 2021

Det talade ordet gäller.

I onsdags förordnades jag på nytt som statsminister av riksdagens talman. Idag tillträder en ny regering, vid en konselj under kungens ledning.

Det är en utmanande och viktig tid för vårt land. Vi har ett nytt politiskt läge i Sverige.

Om ett år är det val. Då kommer vi återigen ta ställning till vilket Sverige vi vill ha.

Vill vi bygga vårt land starkt, jämlikt och hållbart? Eller ska Sverige få den mest löntagarfientliga och höger­konservativa regeringen i modern tid, en regering beroende av Sverigedemokraterna?

Vill vi stärka det som många älskar med Sverige: välfärden, friheten och gemenskapen? Eller vill vi få en politisk utveckling där välfärden nedmonteras, och splittringen ökar?

Vill vi ta oss an samhällsproblemen tillsammans och ta tillvara varje individs förmåga att bidra i samhälls­bygget?

Eller vill vi leva i ett land där vissa människor betraktas som en belastning, bara utifrån sitt ursprung?

Vi, Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, vill ta Sverige framåt med ett grönt, tryggt och jämlikt samhällsbygge. Ett samhälls­bygge där vi kan känna hopp om framtiden och där alla är med och bidrar. Där var och en av oss är en del av gemenskap, trygghet och frihet.

* * *

Pandemin har prövat vårt samhälle i grunden.

Smitt­­­spridningen minskar nu. Antalet som vårdas inom intensivvården för covid-19 fortsätter nedåt. Över tre miljoner personer är full­vaccinerade. Detta är en bedrift, av personal och frivilliga som arbetar med vaccineringen och av var och en som tagit sitt ansvar och vaccinerat sig.

Faran är inte över. Regeringen kommer även fortsatt att fatta de beslut som krävs för att begränsa smitt­spridningen och säkra vaccinationerna.

På många platser i världen är vaccinationstäckningen låg och smitt­spridningen hög. Nya virus­varianter hotar. Ingen är säker förrän alla är säkra. Fler måste vaccineras och Sverige ska ta sitt globala ansvar.

* * *

När riksmötet öppnar den 14 september kommer jag i regeringsförklaringen redogöra för den politik som regeringen avser föra fram till riksdagsvalet nästa år. Men jag vill redan nu beskriva de prioriteringar som kommer att vägleda regeringen i det nya politiska läge vi befinner oss i.

När jag tillträdde som statsminister efter valet 2014 la vi om riktningen för vårt land. Vi påbörjade arbetet med att bygga samhället starkare. När du är svag ska samhället vara starkt. Det arbetet ska fortsätta.

Pandemin blottlade nämligen både samhällets styrkor och brister. Vi ska inte återgå till hur samhället var innan krisen.

Vi vill ta Sverige framåt, ur krisen, genom att fokusera på fyra områden: jobb, trygghet, klimat och välfärd.

* * *

Sverige är byggt på plikt och rätt. Den som blir arbetslös eller sjuk ska möta tydliga krav och ett starkt stöd.

Arbetslöshet är ett slöseri. Det är ett slöseri att låta människor som inget annat hellre vill än att göra rätt för sig gå sysslolösa. Det är ett slöseri när det finns så mycket arbete att utföra.

Bostäder ska byggas, järnvägar ska underhållas, bred­band ska dras. Vi behöver fler lärare, undersköterskor, metall­arbetare, barnskötare, civilingenjörer och poliser.

Vägen till nästa jobb går ofta via en utbildning för att lära sig svenska eller ett nytt yrke. Vi har skapat
150 000 utbildningsplatser och utbyggnaden behöver fortsätta så att fler kan vara med och bidra till ett starkare samhälle.

Nu ska vi genomföra den största trygghetsreformen på arbetsmarknaden i modern tid. Fler anställda ska få rätt till omställningsstöd för att kunna utbilda sig för att byta jobb och ett nytt studiestöd ska införas.

Tryggheten på arbetsmarknaden ska moderniseras i enlighet med den historiska överens­kommelse som slutits av parterna på arbetsmarknaden.

Vi såg under krisen att trygghetssystemen blivit för svaga. Du som förlorar ditt arbete eller blir sjuk ska också vara trygg. Därför ska vi fortsätta förstärkningarna av a-kassan och sjukförsäkringen.

I september höjs pensionen för den som slitit ett helt yrkesliv med låg lön.

* * *

En polis mördades brutalt när han var i tjänst för att trygga människors liv och för att skydda vårt samhälle.

Ett angrepp mot en enskild polis är ett angrepp på såväl vår rättsstat som på hela det öppna demokratiska samhället.

Gängkriminaliteten har vuxit fram under decennier. Den försvinner inte över en natt.

Regeringen och hela samhället ska vara kompromiss­lösa mot gängen – inte en skattekrona ska gå till kriminella nätverk och nyrekrytering till gängen ska brytas.

Nu ser vi att det hårda arbete som gjorts senaste åren börjar ge resultat. Nu ökar vi takten ytterligare.

Sverige har aldrig haft så många poliser som nu och allt fler utbildas. Vi är mer än halvvägs till målet om tio tusen fler polisanställda till 2024. Vi har nu ett tusen fler frihetsberövade än för två år sedan.

Regeringen lägger inom kort fram förslag om slopad straff­reduktion för 18–20-åringar vid allvarlig brottslighet. Vi kommer att presentera förslag om utökade möjligheter till data­lagring och bättre möjligheter för polisen att göra husrannsakan för att leta efter vapen. Rötterna till den grova kriminaliteten ska bekämpas.

Det kommer att komma bakslag. Men samhället är alltid starkare än gängen.

* * *

Nya värmerekord slås gång på gång. Isar och glaciärer smälter. Skogsbränder härjar och tar liv och egendom.

Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Klimat­omställningen är också en möjlighet för Sverige. Vi har visat att det går att både pressa ned utsläppen och skapa nya jobb. Vi ska fortsätta driva på för minskade utsläpp i Europa och globalt. Och vi ska själva öka takten ytterligare. Sverige ska bli världens första fossil­fria välfärdsland.

Många orter och företag ser möjligheterna i en klimat­omställning som ger arbetstillfällen och nya ordrar.

I Gällivare, Boden och Skellefteå skapas nu den gröna nyindustrialiseringen och tiotusentals nya jobb. Med enorma investeringar i bland annat klimatsmart tillverkning av batterier och fossilfritt stål stärks Sveriges konkurrens­kraft och grunden läggs för nya export­framgångar.

* * *

Pandemin har tydligt visat hur viktig en stark välfärd är, både i vardag och i kris.

Det är välfärds­arbetarna som varit vårt samhälles trygga pelare under dessa arton månader.

De förtjänar bättre anställningsvillkor och fler kollegor. Det krävs ett målmedvetet arbete för att öka tillgängligheten till sjukvården och för att korta köerna.

I skolan läggs grunden för ett starkt och jämlikt samhälle. Under flera år ökade segregationen i skolan medan kunskapsresultaten sjönk.

Vi har vänt skolans utveckling, med kunskap och jämlikhet i fokus.

Vi ska fortsätta att prioritera välfärden i varje samman­hang. Det kommer krävas fortsatta rejäla satsningar och stopp för misslyckade marknadsexperiment.

Välfärden ska vara vårt lands stolthet. Oavsett om du bor i Ronneby, Rosengård eller Ragunda ska du kunna lita på välfärden, både i vardag och i kris.

* * *

Dessa fyra områden – jobben, tryggheten, klimat­omställningen och välfärden – kommer att prägla regeringens arbete.

Vi är redo att än en gång ta Sverige framåt. Vi är redo att fortsätta arbetet med det gröna, trygga och jämlika samhällsbygget!

Tack.

Uppdaterades senast: