Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Första maj-tal, Göteborg

Tal av partiordförande Stefan Löfven i Göteborg den 1 maj 2016.

Observera att det talade ordet gäller.

Mötesdeltagare, demonstranter, göteborgare,
Det finns få saker som är så härligt som att blicka ut över Götaplatsen på första maj. Jag tackar för möjligheten. Välkomna hit.

Azalean har börjat blomma i Slottskogen – och för att citera göteborgspoeten Håkan Hellström så här i Valborgstider - man kan inte undgå att bli kär!


* * *

Men Göteborg levererar minsann inte bara bra musik.
Nu kommer nya, världsunika elbussar som snabbladdas vid hållplatserna.
Snart har ni självkörande bilar på gatorna.
Samtidigt slår Volvo rekord och har inlett ett tredje skift.
Göteborg växer fram som ett grönt teknik-kluster för hela Skandinavien.
Växande industrier och hållbara innovationer – det värmer en gammal industriarbetares hjärta.
Jag ger mig inte in i bråket om vad som är Sveriges framsida. Men en sak är säker: Göteborg är och förblir en framtidsstad!

* * *

Men vänner,
det finns en oro i Sverige. Den har tillåtits växa under många år.
Därför är den större än på länge. Den består samtidigt av en rad paradoxer.
Ta globaliseringen. Den har skapat oändliga möjligheter för att jobba och studera utomlands, för export och ekonomisk tillväxt.
Men samtidigt kan den också skapa rädslor. Kommer mitt jobb att finnas kvar? Finns det en plats för mig?
Ta ekonomins tillväxt. Sveriges ekonomi växer, och vi är rikare än någonsin förr.
Men samtidigt känner många en oro för de närmaste:
Lär sig barnen tillräckligt mycket i skolan?
Får mamma den hjälp hon behöver av hemtjänsten?
Kommer ungdomarna få jobb och ha råd att flytta hemifrån?

Ta medieutvecklingen. Nya medier ger en fantastisk möjlighet att tala och lära från med människor i hela världen.
Men samtidigt tar allt fler bara del av sådan information som bekräftar den egna världsbilden, och använder internets anonymitet till hat och hot. Allt detta sliter isär vårt samhälle.
Så växer avståndet mellan människor.
Så minskar förståelsen för medmänniskor bara några spårvagnshållplatser bort.
Och så ökar behovet av ett samhällsbygge, där vi ser varandra som medmänniskor och jämlikar med en gemensam tilltro till det framtidsprojekt som är Sverige.
Vänner, så formas en uppgift för socialdemokratin:
Det är upp till oss att hålla ihop landet!

* * *

Vi måste ge oss på grunden till den här oron. Och den är nära förknippad med ojämlikheten.
Tänk er en buss. Gärna svensktillverkad.
I bussen sitter de 67 rikaste personerna i världen.
Enligt en rapport från Oxfam, äger den enda busslasten lika mycket som den fattigaste halvan av världens befolkning
– 3,5 miljarder människor.
Samma mönster finns i Sverige.
SCB avskaffade sin förmögenhetstatistik 2007.
Men enligt de sista mätningarna som gjordes, ägde den rikaste tjugondelen i Sverige
nästan hälften av allt välstånd. Och det här var innan de borgerliga kom med sina stora skattesänkningar som gav mest till de som redan hade mest. Inte undra på att vi ser ett samhälle som glider isär.
Med större skillnader mellan fattiga och rika, stad och landsbygd, Askim och Angered.
Inte undra på att otryggheten har vuxit. De här klyftorna och otryggheten är det sämsta med Sverige. Det kan bara åtgärdas med det som är det bästa med Sverige.
Vår vilja till sammanhållning!

Nu krävs att vi investerar i varandra igen.
Vänner, högerns rivningsprojekt har stoppats.
Vi har börjat bygga Sverige igen!

* * *
Det bygget baserar vi på en speciell modell.
En modell som omvandlat Sverige från ett fattigt land i Europas utkant till en ledande nation i den globala ekonomins framkant.
En modell som den blå-gula-flaggan kommit att symbolisera i världen.
Den bygger på idén om att alla ska arbeta. Alla som kan jobba ska jobba. Målet är full sysselsättning.
Den bygger på idén om jämlikhet.
Där vi står upp för löner som går att leva på, och de starka parter på arbetsmarknaden som gör det möjligt. Där vi strävar efter utjämning och social rättvisa. Den bygger på idén om en stark generell välfärd.
Trygghet hela vägen från barnavårdscentralen till äldreboendet - efter behov, inte betalningsförmåga!

Jobb, jämlikhet och välfärd. Visst låter det enkelt?
Men det skapar något så otroligt avancerat. Ett samhälle som ger modet att tänka stort, starta om, skapa nytt.
Det är den bästa grunden för fria och jämlika människor.
Det är den bästa grunden för tillväxt och ekonomisk utveckling.
Vänner, det är så enkelt, men samtidigt så världsledande.
Det är den svenska modellen!

* * *
Jag vet inte om ni har hört det, men Moderaterna tycker fortfarande att vår svenska modell mår bäst av ännu mer skattesänkningar och nedskärningar.
Jag säger som man brukar säga i Norrland:
"He finns alla sorter!"
Det kan vara på sin plats att påminna om några saker.

Efter åtta år med borgerlig regering så hade de fått till en högre arbetslöshet än när de tillträdde.
De lämnade efter sig en rekordhög ungdomsarbetslöshet, sjunkande skolresultat, och för tredje gången på tre försök: stora underskott i statens finanser.
De lämnade efter sig brist på barnmorskor, brist på lärare, brist på sjuksköterskor och många, många fler yrkesgrupper. Företag misslyckades med var femte rekryteringsförsök för att de inte kunde hitta rätt kompetens – och det i land med 400 000 arbetslösa.
Välfärden var illa sargad efter skattesänkningar i 140 miljardersklassen.
Inte undra på att det skapade viss munterhet när Moderaterna sa i valrörelsen att skattesänkningarnas tid var förbi.
För moderaterna är det alltid skattesänkningarnas tid.

Men en tid var förbi, det var moderaternas tid som var förbi.

* * *

Och mötesdeltagare,
efter valet har det bara kommit mer av samma sak. Nya skattesänkningar. Nya nedskärningar. Och så nya bud om hur de ska köra över parterna för att sänka lönerna för vanliga löntagare.
Tydligare kan skiljelinjen i politiken inte bli. Högern går fram med en avvecklingsplan för den svenska modellen.
Vi väljer en annan väg. Vi väljer att utveckla den modell som bygger Sverige starkt.
Och just nu har vi stora möjlighet att göra det.
För att citera finansminister Magdalena Andersson: "Svensk ekonomi går som en ny Volvo V90." Och det är inte en ära för Torslanda – det är en ära för Sverige!
Nu har vi en högre tillväxt än i USA, Storbritannien och Tyskland, den högsta i Norden.
Sysselsättningen ökar.
Sverige slår nu sysselsättningsrekord i EU!

Nästan 90 000 fler människor går till jobbet varje dag
än när regeringen tillträdde.
Långtidsarbetslösheten sjunker och är nu bland de lägsta i EU.
Ungdomsarbetslösheten sjunker,
och är den lägsta på snart ett decennium.
Svensk export tar för första gången på 20 år andelar på världsmarknaden. Varuexporten ökar, tjänsteexporten ökar.
Vänner – Sverige reser sig, och moderaterna sliter sitt hår.
Den svenska modell de attackerar, den levererar!

* * *

Nu använder vi den ekonomiska tillväxten till att förbättra samhället i grunden. Den ekonomiska styrkan ska komma alla till del.
Det är slut på ofinansierade skattesänkningar,
Nu gäller investeringar.
Steg för steg genomför regeringen det största investeringsprogram Sverige sett under 2000-talet; i jobb, skola och välfärd.
Det byggs och renoveras. Vi gör det lättare för företagare att göra sin första anställning. Nya utbildningsmöjligheter öppnas för dig som vill byta yrkesbana. Äldre får en bättre omsorg när välfärden stärks. Vi kallar det för samhällsbygget. Vi ska använda pengarna från en stark ekonomi, till att skapa en ännu starkare samhällsgemenskap!

* * *

Och vänner,
I världen utspelar sig den största flyktingkatastrofen sedan det andra världskriget.
Då krävs en flyktingpolitik som sträcker sig utanför Sveriges gränser, med en modig utrikespolitik, med ett progressivt utvecklingssamarbete och ett omfattande humanitärt bistånd – så att människor inte ska behöva fly för sina liv.
Över fem år bidrar vi med 1,7 miljarder kronor i Syrien och grannländerna för att människor ska kunna försörja sig och få utbildning. Vi försöker bidra till den bräckliga fredsprocessen med allt stöd vi kan ge. Och Sverige ingår nu också i kärngruppen i koalitionen för att bekämpa Daesh, och vi ser hur terrorsekten trycks tillbaka både i Irak och i Syrien. Samtidigt förstärker vi åtgärderna för att bekämpa terrorismen i Europa och i Sverige.
Vänner, krig och terrorism skapar flyktingkatastrofer, och den slår hårdast mot civila, mot kvinnor och barn.
Därför är kampen mot terrorismen en självklar del av en feministisk utrikespolitik.
Därför ska Sverige vara med och bekämpa terrorismen, för en friare, tryggare och mer jämlik värld.

***
Det vi ser just nu är en global flyktingkris, men också en europeisk ansvarskris.
163 000 människor sökte skydd i Sverige förra året.
När EU brast i solidaritet och ansvar så blev situationen i Sverige ohållbar.
Vi har gjort vad som krävdes för att minska antalet asylsökande i Sverige och få en jämnare fördelning i EU.
Det har gett resultat.

Flyktingkrisen är inte över. Krigen pågår. Vi måste fortsätta arbeta med detta internationellt.
I Sverige betyder de många nyanlända särskilda utmaningar. Frågor ställs på sin spets som har med kultur och traditioner att göra. Utmaningar som bostadsbrist och arbetslöshet har blivit större.
Vi måste klara att göra många saker samtidigt – och tillsammans.
Vi behöver föra ett samtal om de värderingar och den sekellånga kamp som gjort Sverige till ett öppet land
med en stark demokrati och ett av världens mest jämlika och jämställda länder.
Och samtidigt måste vi slåss mot en växande rasism och diskriminering. Och för arbete åt alla.
Det kommer kräva slit, svåra prioriteringar,
och samarbete över blockgränserna. Det är en stor utmaning.
Som vi tar oss an. Som vi kommer att klara.
För vänner – stora utmaningar är socialdemokratins livskraft.

* * *
Jag har satt upp ett ambitiöst jobbmål:
Sveriges ska ha EU:s lägsta arbetslöshet.
Det går ju inte, säger belackarna, så länge regeringen inte kommer med mirakelkuren, den enda åtgärden som krossar arbetslösheten i ett enkelt drag!
Men det är ju inte så det fungerar. Politiken har en tydlig uppgift: att skapa möjligheter genom investeringar.
Miraklen, de måste ske i vardagen.
Och det gör de!
Just nu gör vi de största bostadsinvesteringarna på 20 år.
Och vi har redan rekordtakt i byggandet. Under förra året fördubblades nästan antalet bygglov. Prognosen i år är att 53 000 nya bostäder kommer att påbörjas. Vad händer då? Utöver det självklara att det blir lättare att få en bostad, det går att flytta till ett nytt jobb eller för att plugga. Jo, det skapas jobb. I bygg- och anläggningssektorn. Bland arkitekter, konstruktörer och ingenjörer. Det är bra.

Men det blir också jobb i företagen som tillverkar elkablar, vattenkranar, fönster, trägolv och köksluckor.
Till exempel på FM Mattssons anläggning i Mora, hos värmepumpstillverkaren Thermia i Arvika eller på spikfabriken i Gunnebo.
Sen ska det ju flyttas in också.
Då kan det bli jobb också hos svenska företag som gör den nya soffan eller mattan, kaklet och gardinerna, hos de som säljer möblerna, och i småföretagen som städar eller sköter flytten.
Och vad händer när människor får jobb?
Ja, det där kan ni. Människor växer med uppgiften, de får lön och det blir skatteintäkter, en god spiral.
Så skapas jobb när vi investerar i samhällsbygget i stället för att sänka skatter.
Så går det till när svensk produktivitet och konkurrenskraft stärks.
Så, mötesdeltagare, fungerar modern socialdemokratisk jobbpolitik. Den lovar ingen allenarådande mirakelkur.
Men den levererar.

* * *

Samma sak gäller för vårt nya kunskapslyft. Det är absurt att arbetsgivare ska ha problem att anställa, när hundratusentals fortfarande söker jobb. Därför skapar vi 50 000 nya utbildningsmöjligheter i Sverige. På högskolor, yrkeshögskolor och gymnasial vuxenutbildning. Folk ska kunna få de kompetenser som arbetsgivarna ropar efter. Och för de som redan har kompetensen, men saknar svenska språket, skapar vi snabbspår till de yrken där vi har en brist i Sverige.

Det är kockar, yrkesförare, läkare, sjuksköterskor, tandläkare, apotekare, receptarier, lärare, förskollärare, målare, styckare, slaktare, distributionselektriker, elingenjörer, byggingenjörer, fastighetsingenjörer, fastighetstekniker, chefer inom byggsektorn och entreprenörer... Jag kommer snart inte kunna göra den här uppräkningen längre, för 10 snabbspår till är på väg!
Allt detta gör att fler arbetsgivare äntligen kan växa med ny kompetens.
Det är inte heller någon mirakelkur.
Det är vanligt, hederligt samhällsbyggande som skapar jobb.

* * *

Men det finns också en grupp som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det gäller människor som av olika skäl fastnat i långtidsarbetslöshet. Och det gäller en del nyanlända.

Här måste vi göra mer. I Sverige håller vi ihop kring det viktigaste: alla som kan jobba ska jobba. Det handlar ytterst om friheten i en egen försörjning men också om de skatter vi behöver få in för att bygga välfärden.

Centerpartiet har rätt i att enkla jobb behövs
– men gör helt fel analys.
Lägre löner leder till lägre löner – inte till lägre arbetslöshet.
Sverige behöver statliga enkla jobb – men inte statligt satta fattiglöner.
Liberalerna har rätt i att det behövs korta yrkesutbildningar som inte kräver stora förkunskaper – frågan är bara varför de inte löste problemet under sina 8 år vid makten.
Samhällsbygge handlar om att se vad som behövs
men sedan också göra vad som krävs.
Idag kan jag berätta att regeringen nu ger de statliga arbetsgivarna i uppdrag att ta fram moderna beredskapsjobb i staten. Enkla jobb inom statliga myndigheter och förvaltning.
Jobb som i dag inte utförs men som kan ge stor samhällsnytta, som har rationaliserats bort de senaste åren.
Till kollektivavtalsenlig lön naturligtvis.
Så här ska vi gå vidare och vända på varenda sten. Alla sektorer behöver bidra i kampen mot arbetslösheten. Hela samhället ska ta sin del av ansvaret för att se till att de som står längst från arbetsmarknaden kommer i jobb.

Detta är vårt vägval för Sverige.
I Sverige ska vi inte sänka lönerna – vi ska höja ambitionerna.
Alla som kan jobba ska jobba,
men det ska löna sig att arbeta
och du ska kunna leva på din lön.
Och här är det bannemej inte fråga om mirakel.
Det här är ett måste – själva grunden för ett jämlikt samhällsbygge.

***

Vänner,
ett utav mina största privilegier som statsminister, är människorna jag möter. Ett utav de möten jag minns bäst är när jag träffade Malala Yousafzai, flickan som sköts av talibanerna i Pakistan, men överlevde, och fortsatte sin kamp för rätten till utbildning.
När hon fick fredspriset i Oslo, så talade vi om hon skulle besöka Stockholm som nobelpristagarna brukar göra.
Men hon sa:
"Jag hinner inte. Jag måste hem och studera."

Åh, vad jag älskar den hungern efter kunskap – och respekten för bildning! Och lika mycket önskar jag att varje barn i Sverige kände den.
En sådan känsla kan bara skapas
av fler skickliga och motiverade lärare.
Det är därför vi höjer kvaliteten på lärarutbildningen.
Det är därför vigör ett lärarlönelyft
så att fler ska söka sig till yrket.
Det är därför vi investerar i fler tidiga insatser i de första årskurserna,
så att små problem blir lösta innan de hunnit bli stora.
Det är därför vi möjliggör för fler lärare och specialpedagoger i lågstadiet, lovskola för de som behöver komma ikapp, och läxhjälp efter behov – inte föräldrarnas plånbok!
Och det är därför vi ger störst stöd till skolorna med störst behov. Vi ska ha ett jämlikt skolsystem. I hela landet.
De ska kunna locka till sig de bästa lärarna med högre löner.

De ska ha förutsättningar att hålla hög kvalitet på undervisningen. Detta blir extra viktigt när förra årets asylsökande barn och unga nu ska gå i skolan på samma villkor som andra barn.
Mitt besked är: De barn som går i skolor dit det nu kommer nya barn, de ska få fler klasskamrater – men inte en sämre skolgång.
Och ska vi vända skolresultaten måste alla göra sitt.
Höga resultat kräver insatser från Sveriges alla kommuner och skolchefer.
Det kräver föräldrar som hejar ännu mer på läxläsningen än på idrottsträningen. Och inte minst: fler unga som säger Malalas fantastiska ord:
"Tyvärr jag hinner inte, jag måste hem och studera."

***
Vänner,
skolsatsningarna är stora men bara en del i vårt samhällsbygge
Det har bara gått någon vecka sedan jag presenterade den största enskilda satsningen i välfärden, i de generella statsbidragens historia.

Vi satsar nu 10 nya välfärdsmiljarder.
Tillsammans med tidigare investeringar möjliggör vi för att fler än 30 000 kan anställas inom välfärden.
Så att barngrupperna i förskolan kan minska, så att tillgängligheten i vården kan öka, så att det kan bli mer tid för äldre – en extra pratstund när hemtjänsten kommer.
Till alla er som sliter för våra barn i förskolor och skolor, för våra äldsta i hemtjänsten och på äldreboendena, alla ni som kämpar för oss när vi blir sjuka eller skadar oss:
Ni ska inte ha lägre lön – ni ska ha fler arbetskamrater!

* * *
Och i fredags levererade den svenska modellen igen. Nu blir heltid norm för anställda i kommuner och landsting,.
Nu genomför vi det som vi lovat för att skapa ett jämställt arbetsliv med rättvisa arbetsförhållanden och
rättvisa möjligheter för både kvinnor och män.

Vänner,
Inget provocerar mig mer än när de som tjänar allra mest inte kan kontrollera sin egen girighet.
Den svenska modellen bygger på allas arbete, men den bygger också på att alla som har inkomster betalar skatt. Varenda polis som finns ute i samhället, varenda lärare, varenda undersköterska, varje meter järnväg och varje ny skolbok betalas med skatter.
Därför har vi alla – du och jag - en skyldighet att reagera när vi ser att människor utnyttjas som svart arbetskraft eller när vi stöter på dem som själva köper svart. Därför bör alla partier tydligt ta avstånd från skatteplanering och skattflykt.
Och därför ska vi dra åt nätet kring de som fuskar och åker snålskjuts på andra.
Skattefusk är inget annat än stöld från alla som gör rätt för sig,
även när marginalerna är små.
I vårt land ska vi inte göra skillnad på folk och folk.
Alla ska göra rätt för sig.
Det gäller också de som har det allra bäst.

* * *

Så vänner, här står nu striden i svensk politik.
Mellan oss som utvecklar den svenska modellen
för att skapa fler jobb, stärka välfärden och vända skolresultaten, och de som vill avveckla den med fortsatta nedskärningar i välfärden, sänkta löner och ett land som glider isär.
Ska vi välja samhällsbygge framför nya skattesänkningar,
eller ska vi fortsätta låta otryggheten vinna mark i Sverige?
Mitt besked är glasklart:
Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas.
Här på 1 maj, i denna vackra framtidsstad,
låter vi vårt besked eka över Götaplatsen:
Nu är det slut med nedskärningarna.
Nu investerar vi i jobben, skolan och välfärden.
Nu äntligen har vi stoppat rivandet
– nu fortsätter samhällsbygget.
Tillsammans för Sverige.

Uppdaterades senast: