Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Stefan Löfvens inledningstal Socialdemokraternas partikongress 2021

Det talade ordet gäller

 

Vänner,

Äntligen får vi träffas igen!

Som jag har saknat er!

Och tack för ett riktigt fint välkomnande till Göteborg! Det är alltid lika härligt att få komma hit!

***

Vänner,

Enligt forskarna kommer vartannat barn som föds i Sverige i dag bli 100 år.

Det är helt fantastiskt!

Och det är nästan svindlande att tänka på hur Sverige såg ut för 100 år sedan.

Många barn överlevde inte sina första levnadsår. Sverige var ett land i sorg och misär.

När arbetarrörelsen började organisera sig stod det ”allmän och lika rösträtt” samt ”åtta timmars arbetsdag” på plakaten.

Man såg helt enkelt hur den politiska och sociala demokratin hängde ihop.

***

Många tänkte att detta var galenskap – hur kunde man ens tro att detta skulle bli verklighet?

Men det som då var utopier blev verklighet.

Och varje generations socialdemokrater har stått inför frågeställningen:

Hur blir dagens visioner framtidens verklighet?

Hur kan vi, trots rådande parlamentariska förutsättningar, få ut så mycket socialdemokratisk politik som möjligt?

När vi nu samlas till Socialdemokraternas 41:a partikongress ska vi besluta om:

Hur vi bygger samhället starkt och hållbart, med kunskap och trygghet.

Hur vi bygger ett samhälle som håller ihop och en säker och demokratisk värld.

För det är vår skyldighet!

Så att de som föds i dag kan leva 100 lyckliga år

I fred och demokrati, med hälsa och trygghet.

***

Vänner,

Jag har ju naturligtvis många favoritgöteborgare! En av dem är Gunilla Bergström, författaren till Alfonsböckerna.

Hon sa ungefär så här i en intervju,

jag citerar.

”Varje barn som kommer till världen är en gåva till mänskligheten. Sen ska mänskligheten se till att inte förstöra den gåvan”.

Slut på citat.

Varje barn är en gåva. Och vi vuxna har en skyldighet att bygga ett samhälle som ser till att inte förstöra den gåvan!

Ja, när vi bygger landet är det min bergfasta övertygelse att vi måste börja med barnen!

Det sägs att hur ett samhälle behandlar de svagaste visar mycket om det samhälle vi lever i.

Jag tycker man kan säga ungefär samma sak men om barnen.

Hur ett samhälle behandlar barnen säger allt om vilket samhälle vi lever i!

Eller som Olof Palme sa i talarstolen på partikongressen 1977.

Jag citerar

”Jag menar att den enda verkligt praktiska anknytningen till framtiden vi har det är barnen. För det är i dem man ser framtiden växa fram. Ur detta växer vårt gemensamma ansvar för barnen i samhället”.

Slut på citat.

Vänner!

I Socialdemokraternas Sverige

ska varenda unga sättas i förgrunden!

Och det är därför jag är stolt över att barnen också sätts i förgrunden under denna kongress!

***

Det finns en helt avgörande fråga för barnen och för kommande generationer – och det är klimatkrisen.

Det är vår gemensamma stora ödesfråga.

Det är en fråga om vilken planet, vilken värld, vi ska lämna över till barnen och kommande generationer.

Låt mig vara ärlig: jag är mycket orolig.

Vi måste öka takten!

Utsläppen måste minska snabbare!

Tiden vi har på oss att få ned utsläppen för att nå målet om 1,5 graders uppvärmning krymper. Men det måste göras!

Vi har inget val.

Innan jag kom hit till kongressen var jag på klimattoppmötet i Glasgow.

Jag är övertygad om att det går att komma överens – eftersom vi helt enkelt inte har något alternativ.

Vi måste agera kraftfullt nu så att vi kan visa våra barn och ungdomar att vi förstår det allvarliga läget.

Så att de och deras framtida barn och barnbarn kan säga ”vår planet är räddad”.

***

Vänner,

Arbetarrörelsen införde den sociala demokratin i Sverige – med utbildning, bostäder och trygghetssystem.

Klimatomställningen är ett minst lika stort samhällsbygge! Om det är några som vet hur man bygger landet så är det vi socialdemokrater!

***

2014 gick vi socialdemokrater till val på att nyindustrialisera Sverige.

Vi såg potentialen i hur detta skulle pressa ned utsläppen men också skapa nya jobb i hela landet.

Tiotusentals nya jobb växer nu fram i Norrbotten och i Västerbotten!

Kol har använts i tillverkningen av stål i hundratals år, men nu har världens första fossilfria stål har levererats i Oxelösund – det är faktiskt helt otroligt!

Sverige visar världen att det går att pressa ned utsläppen samtidigt som vi skapar fler jobb.

Jag är övertygad om att klimatomställningen innebär att vi möter ett bättre samhälle än det vi lämnar bakom oss!

***

Vänner,

Världen står inför stora utmaningar.

Demokratin och mänskliga rättigheter är obefintliga eller hotade på många ställen i världen. De nya geopoliska förändringarna skapar instabilitet och osäkerhet.

EU ska vara en samlad kraft för människovärdet, demokrati och klimatomställning och det ska stå för säkerhet och stabilitet i en allt mer osäker värld.

Men vi behöver också bygga broar mot vår omvärld.

För vi har ett gemensamt ansvar för vår värld, eftersom de stora utmaningarna inte känner några nationsgränser. Det visar behovet av ett stärkt och modernt FN.

Och arbetarrörelsen ska tillsammans med andra krafter runt om i världen gemensamt och enträget fortsätta kampen för människors lika värde och för demokratin!

Vi tar kampen för barns rättigheter, kampen för jämställdhet och kampen för klimatet!

Så att vi lämnar efter oss en bättre värld än den vi ärvde.

***

Vänner,

Det viktigaste för att stärka barnen är att deras föräldrar har ett jobb.

Då ökar inte bara föräldrarnas framtidstro, utan också barnens.

Jag såg med egna ögon hur högerpolitik gjorde att 10 000-tals jobb försvann i onödan under finanskrisen 2008.

Medan borgerligheten bara brydde sig om Stockholms innerstad, där hjulen snurrade på som vanligt, såg jag hur resten av Sverige drabbades mycket hårt. Det gjorde mig heligt förbannad.

Jag minns särskilt när jag i egenskap av IF Metalls ordförande besökte Volvo trucks i Eskilstuna.

Tystnaden var spöklik och jag såg oron i mångas blickar.

***

När vi nu mötte pandemin kunde vi sätta in kraftfulla åtgärder direkt, tack vare att regeringen rustat Sveriges ekonomi, med starka finanser och fler i sysselsättning.

Vi var fast beslutna om att göra allt för att rädda jobb och företag, i hela landet!

Genom möjligheten till korttidspermittering har hundratusentals svenskar undgått risken att bli av med jobbet. Samtidigt stärkte vi A-kassan och prioriterade välfärden.

Det var socialdemokratisk krispolitik på löntagarnas och företagens sida, alltså för hela landet!

***

Nu ska vi ta Sverige ur krisen – och då ska långtidsarbetslösheten knäckas!

Och då satsar vi socialdemokrater på åtgärder som faktiskt bryter arbetslösheten.

Att människor har ett jobb att gå till är nämligen en grundbult när vi bygger samhället starkt och tryggt.

Samtidigt är högern fast i sin gamla, vanliga politik. De tror fortfarande att sämre ekonomisk trygghet och sämre möjlighet till utbildning gör att människor får jobb.

Vi socialdemokrater vet att de har lika fel nu som de alltid har haft.

För jag har aldrig träffat en arbetsgivare som säger ”oj den här personen är fattig, så henne anställer jag”.

Nej, vi socialdemokrater vet att vägen till arbete går via utbildning, aldrig via fattigdom!

***

Vänner,

Vi socialdemokrater bygger landet med kunskap!

Kunskap är nämligen svaret på:

Hur vi ska bekämpa arbetslösheten – arbetsgivare skriker efter arbetskraft men hittar inte rätt kompetens.

Hur vi ska bryta ojämlikhet och segregation – det gör vi genom att satsa på förskolan, skolan och det livslånga lärandet. På goda möjligheter till utbildning och vidareutbildning i hela landet.

Men också på svenskundervisning eftersom vi vet att språket är en av nycklarna till att bryta segregationen.

Och kunskap är svaret på hur vi stärker vår demokrati. Med folkbildningen och med en levande kultur, blir vi medborgare delaktiga i demokratin!

Det stärker oss mot de krafter som hotar demokratin! Det ger oss den kritiska blick som behövs i en värld med konspirationsteorier, desinformation och propaganda.

Och vänner, visst är det en betryggande tanke att den kunskap vi förvärvar – den kan ingen ta ifrån oss.

***

Vänner,

Grunden för ett jämlikt samhälle läggs i skolan.

Men under lång tid har skolan istället vidgat klyftorna.

Sedan vi tillträdde 2014 lade vi därför om riktningen för skolan. Skolresultaten har vänt uppåt och vi har infört ett stort likvärdighetsbidrag som ger mer resurser till skolor där utmaningarna är svåra.

Men skolsegregationen är fortfarande stor och allt för många elever lämnas efter. Om skolresultaten ska fortsätta uppåt måste skolan bli mer jämlik!

Och skolsegregationen hotar inte bara skolan – utan i slutändan hela vårt lands sammanhållning.

Skolor väljer bort barn på grund av att de betraktas som olönsamma. Det är faktiskt helt absurt.

Barn ska få välja skola, men skolor ska aldrig få välja bort barn!

Och riskkapitalister ska inte kunna omvandla skattepengar till stora vinster.

Våra skattekronor ska gå till varenda unge i detta land och inte ner i ägarnas fickor!

Det är därför partistyrelsen föreslår förbud mot vinstuttag i skolan!

***

Välfärden är det som håller ihop vårt land!

Pandemin fick många att inse hur viktigt det är med välfärd som får kosta, som är ordentligt bemannad och där arbetsvillkoren är goda.

Vi ska bygga landet tryggt, så att du, oavsett var i landet du bor ska kunna lita på att välfärden finns där – i vardag och i kris.

Du ska kunna lita på:

Att förlossningen har en plats för dig när du ska föda

Att du som slitit ett helt yrkesliv har en bra pension att leva på

Och att det finns någon som kan hålla din hand, en natt på äldreboendet.

***

Välfärden har skadats av marknadsexperiment och privatiseringar. Precis som i skolan betraktas vi allt oftare som kunder och konsumenter och inte som medborgare.

Det sliter inte bara på välfärden, utan på hela samanhållningen och solidariteten i vårt samhälle.

Det är därför vi socialdemokrater säger att marknadsexperimentens tid i välfärden måste få ett slut!

Eller för att låna låtskrivaren Annika Norlins ord

Jag citerar

”Våren ska komma

Oavsett konto

Den är till för alla”.

Slut på citat.

Och precis som våren är till för alla

är välfärden till för alla,

Oavsett konto.

***

Vänner,

Det är en enorm tragedi när unga människor dör.

Att begrava sitt barn är det värsta en förälder kan vara med om.

Unga män – för det är oftast män – som har hela livet framför sig dras in i grov kriminalitet. Många av dem är barn.

Ingen ung pojke ska överges av samhället.

Men ingen man som väljer kriminalitet ska heller slå ifrån sig ansvar.

Den som skjuter, rånar, förnedrar och säljer droger ska straffas.

Den bär ansvaret för att killar i sin närhet dras in i något som i värsta fall kan leda rakt in i döden.

Den bär ansvar för att människor känner skräck i sitt bostadsområde.

Och den som festknarkar i din trygga villaförort eller på de lyxiga nattklubbarna, men som aldrig känner någon av de killar som blivit ihjälskjutna: den bär ett ansvar för att gängkriminaliteten frodas.

***

Den grova kriminaliteten sätter hela bostadsområden och stadsdelar i skräck.

Kampen mot detta vedervärdiga våld fortsätter enträget och intensivt!

Vi har skärpt över 60 olika straff och har sett till att polisen fått nya kraftfullare verktyg. Sverige har aldrig haft så många poliser som nu och allt fler utbildas. Vi är mer än halvvägs till målet om tiotusen fler polisanställda till 2024.

Vi ska se till att inte en enda skattekrona går till de kriminella nätverken.

Och 1 000 fler är frihetsberövade de senaste åren. Men även om en gängkriminell hamnar i fängelse står en ny på tur att ta hans plats.

Det är därför vi lyssnar på de föräldrar har förlorat sina barn i detta avskyvärda våld, men också polisen när de säger att nyrekryteringen måste stoppas!

Det är därför kommunerna får ett större ansvar i det brottsförebyggande arbetet – eftersom det krävs en starkare skola och socialtjänst.

Men det krävs också att föräldrar, lärare och andra vuxna i samhället kan markera tydligt mot unga som går över gränsen. Det krävs idrottsföreningar, bostadsbolag, folkrörelser, ja hela samhället behöver involveras i kampen för att ingen ung pojke ska dras in i detta vedervärdiga våld.

Och på denna punkt kan jag konstatera att högern står helt svarslös.

För oss socialdemokrater är det självklart: vi ska både bekämpa brotten och dess orsaker!

Vi kommer aldrig att backa.

Samhället är alltid starkare än gängen!

***

Vänner,

Det finns få saker som fyller mig med sådan vrede som mäns våld mot kvinnor och barn!

Omkring 15 kvinnor mördas varje år av en man hon har eller har haft en nära relation med.

Var fjärde kvinna har någon gång i livet blivit utsatt för våld i en nära relation.

Många gånger är barn vittnen eller blir själva slagna. Det sätter fruktansvärt djupa spår i dessa barn. Det är därför vi infört det som kallas barnfridsbrott, som innebär ett särskilt straff för den som slår sin partner inför barnen.

Vi har också skärpt ett flertal straff, infört samtyckeslagstiftning, stärkt polisen, ja hela rättsväsendet, och det är därför vi har stärkt tjej- och kvinnojourer.

Mäns våld mot kvinnor och barn måste få ett slut!

Och då har vi alla en skyldighet!

Vänd aldrig bort blicken.

Erbjud hjälp.

Ring polisen.

Vi män har ett särskilt ansvar att vara goda förebilder och visa

att manlighet aldrig är våld eller förtryck.

Att manlighet är att visa kärlek och ömhet.

***

Vänner,

När vi bygger landet ska vi göra det med barnen i förgrunden!

Där varenda unge, oavsett var man bor eller vilka föräldrar man har, ska känna att framtiden är deras!

Och vi vuxna har en skyldighet att lämna ifrån oss ett bättre samhälle än det vi ärvde.

Ett samhälle som håller ihop!

Nu bygger vi den nya tid!

Och därmed förklarar jag Sveriges socialdemokratiska arbetarepartis 41:a ordinarie kongress år 2021 för öppnad!

Uppdaterades senast: