Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tal på Fadimes minnesgala

Tal av Stefan Löfven, statsminister, på Fadimes minnesgala den 17 januari 2015.

Det talade ordet gäller.

Vänner,
att stå upp för ditt liv och din kärlek, trots att du vet att din familj vägrar acceptera det, kräver ett stort mod.

Och att tala om det inför världen, för att skapa förändring för andra, det kräver ett ännu större mod - som är få förunnat. Det modet hade Fadime. För det mördades hon. Men minnet av Fadime och hennes mod lever vidare. Och det kan aldrig finnas något hedersamt med att trakassera och mörda människor.

Däremot är det en skam för hela vårt samhälle, om vi inte sätter stopp för våldet. Därför är det regeringens, och allas vår uppgift, att utsatta människor aldrig ska mötas av det oförstående, den okunnighet och den passivitet som Fadime mötte.

Vi ska garantera skydd och ta alla varningssignaler på allvar. Vi ska stärka samverkan mellan skola, sjukvård, socialtjänst, polis och det civila samhället. Vi ska förändra normer och förebygga våld med alla medel vi har.

Och tvångsäktenskap har nu kriminaliserats, oavsett om det sker i Sverige eller utomlands,och möjligheten att gifta bort barn har avskaffats. Men mycket återstår att göra. Och där behöver vi samarbeta med er, alla organisationer, aktörer och hjältar som vägrar låta detta ske. Och vår kamp för mänskliga rättigheter kan inte sluta vid landets gränser.

Vi samlas också för att uppmärksamma de fullständigt vidriga övergrepp som begås av Boko Haram i Nigeria, och av ISIL i Syrien och Irak.

Sverige bistår Nigeria genom EU för att få kontroll på sitt land. Och vi undersöker möjligheterna att utöver vårt humanitära stöd skicka militär utbildningspersonal för att stödja kampen mot ISIL.

Vi måste göra allt i vår makt för att stoppa dessa vedervärdiga sekter. Och Fadime avslutade ju sitt tal i riksdagen med att önska detta, för alla som hindras från att leva sina liv i frihet: "Jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem."

Jag lovar dig det Fadime. Vi ska aldrig vända dem ryggen. Vi ska aldrig blunda för deras situation. Och vi ska aldrig glömma dig.

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: