Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tal på internationella kvinnodagen

Stefan Löfvens tal på 15:53-rörelsens manifestation på Sergels torg, Stockholm.

Det talade ordet gäller!

Vänner,
fem och ett halvt år är en lång tid.
För ett barn är det lågstadiet, och nästan hela mellanstadiet.
För en politiker är det nästan en och en halv mandatperiod.
För en kvinna är det åren av obetalt arbete under ett arbetsliv, så länge kvinnor slutar få betalt 15:53!

Fem och ett halvt år. Det är inte bara en skam för Sverige – det är en stöld!

Och jag vill samla Sverige för att avsluta den här orättvisan. Vi ska bekämpa de normer och strukturer som diskriminerar kvinnor i skolan, i arbetslivet och hela samhället. Vi ska införa årliga lönekartläggningar. Vi ska göra upp med delade turer, göra heltid till norm – och låta offentlig sektor leda vägen.

Och vänner, det är dags att ta avgörande steg för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen – redan under nästa mandatperiod!

Men det räcker inte. I åtta år har skattesänkningar gått före allt annat. Och nu bråkar regeringen om de ska fortsätta sänka skatten 2015 eller 2017. Men när förskolan inte finns tillgänglig för våra barn, när äldreomsorgen inte kan ta hand om våra föräldrar, då är det kvinnor som drabbas hårdast.

Då är det kvinnor som oftast får gå ned i arbetstid, och får lägre löner och lägre pensioner. Därför är det dags att välja investeringar i arbete och välfärd framför nya skattesänkningar.

Jag väljer det som feminist, som ledare av ett feministiskt parti, och jag söker mandatet att bilda
en feministisk regering som går från ord till handling – och gör Sverige till en förebild i världen!

Den amerikanska skribenten Marie Shear har sagt: ”Feminism är den radikala uppfattningen att kvinnor är människor.”

Och så länge vi har en könsmaktsordning som håller tillbaka kvinnor, så länge din lön bestäms av ditt kön och inte din kunskap, så behandlas inte alla människor lika.

Därför är jag stolt att vi samlas här för att bekämpa denna skam för Sverige.
Därför går vårt feministiska arbete vidare!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: