Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tal på partikongress: Sveriges nya jobbagenda

Tal på Socialdemokraternas 38:e ordinarie kongress, den 29 maj 2015.

Obs! Det talade ordet gäller!

First of all: A warm welcome to our international guests. We are a big progressive family and your presence reminds us that we are part of a greater cause.
I welcome representatives from all our Nordic countries, Spain and Austria, the Philippines, South Africa, Angola, Iraq, Palestine, and many more. Let's give everyone a big round of applause!

* * *
Idag är det också veterandagen, så jag skulle vilja stanna upp, och hedra alla Sveriges veteraner. Från oss alla: Tack för ert mod. Tack för er uppoffring. Tack för er insats för Sverige, och för freden!

* * *
Kongressombud, vänner, äntligen är vi här!

Vad härligt det är att se er! Otåligheten skiner i stolsraderna. Jag ser glimten i ögonen som säger: Det är dags att fortsätta vårt framtidsprojekt!

Och sällan har socialdemokratins värderingar behövts så mycket som nu!

Den globala konkurrensen ökar. Teknikens livscykler blir allt kortare. Kunskapskraven allt högre. Asien kommer 2025 ha mer än hälften av världens BNP. Visst innebär det utmaningar. Men gör vi rätt, är möjligheterna ännu större.

Nu mer än någonsin krävs gemensamma investeringar för att modernisera våra samhällen. Nu krävs trygg och snabb omställning. En benhård vilja till kunskap för alla.

Och nu börjar det till och med viskas i den globala ekonomkåren om hur farligt det är med samhällsklyftor, och att det krävs jämlikhet för att skapa innovativa samhällen!

Vänner, det behöver ingen berätta för oss! Vi har alltid förstått moderniteten i jämlikheten, solidariteten – och strävan efter varje människas frihet!

* * *
Om någon tvekar, se bara hur det gick när Sverige gjorde motsatsen.

Nedskärningar på utbildning, utförsäkringar och Fas 3 var inte vägen framåt. Arbetslösheten steg, kunskapsresultaten sjönk, klyftorna växte snabbast i OECD. Sverige föll från plats 3 till plats 10 i World Economic Forums mätning av den globala konkurrenskraften.

Nej, den globala konkurrensen kräver ett Sverige där varje människas kraft tas tillvara. Ett Sverige som så innerligt förstår att utveckling och jämlikhet hör ihop.

Så nu ska vi använda möjligheten att göra våra värderingar till verklighet. Vi styr Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och vackra Västerås. Vi styr 195 kommuner, 16 landsting och regioner, och vänner, vi styr Sverige!

* * *
Vi har också visionen: Om en bättre framtid för alla barn och unga. Det är både regeringens och vår rörelses ledstjärna. Det är det mitt älskade SSU tar striden för.

Allt vi gör – skolinvesteringarna, bostadsbyggandet, klimatarbetet – är till för att de ska kunna se på sitt liv med gryende förväntan.
Och vi har målet: EU:s lägsta arbetslöshet.

Därför att jobben avgör allt. Välfärdens välmående, äldres möjlighet till värdiga pensioner, allas vår chans att följa våra livs stora drömmar.

Ska varje barn kunna känna hopp – så ska varje förälder kunna jobba.

Ska framtidstro prägla Sverige – då ska alla unga veta: Det finns en plats för mig.

Så välkommen till Socialdemokraternas 38:e ordinarie kongress!

Vi har möjligheterna, vi har målet, vi har visionen – nu ska vi fatta besluten som krävs för att få Sverige i jobb. Låt arbetet börja!

* * *
EU:s lägsta arbetslöshet är ett stort mål. Men vi socialdemokrater brukar inte ha små.

Visst kan vi peka på de borgerliga budgetunderskotten. På den svåraste flyktingsituationen sedan andra världskriget. På att högern ofta hellre sätter käppar i hjulen, än samarbetar för att få Sverige framåt.

Men vänner, vi har inte satt målet för att det är lätt – utan för att det är svårt!
Och vi visar på Sveriges styrka. Vi vet skaparkraften i ett samarbetande samhälle. Vi vet att Sverige inte är svagare än andra. Tyskland fick ned arbetslösheten från 11 till 6 procent mellan 2005 och 2011. USA har nästan halverat arbetslösheten från knappt 10 procent i början av 2010, till runt 6 procent idag.

Vänner, nu äntligen är det dags för Sverige!

* * *

Och vi har gjort det förut! När Sverige satte upp målet om att halvera arbetslösheten 1996, sa moderaten Lars Tobisson att det var lika troligt att vi skulle lyckas, som att böckling skulle bli hela världens favoriträtt.

Vi halverade arbetslösheten. Nu kavlar vi upp ärmarna igen. Och vill någon moderat sluta med sitt pessimistiska gnäll, och börja sälja böckling, så ska ni veta att denna regering gärna stödjer den svenska exporten!

* * *

Vänner, för mig är det personligt.
Jag glömmer aldrig när min far förlorade jobbet. Tystnaden. Den nedslagna blicken. Jag glömmer aldrig hur det var att resa runt i finanskrisens härjningar, och möta alla de kvinnor och män som precis som min pappa, skulle gå hem och berätta för sina älskade att de blivit av med arbetet.

Men jag vet också glädjen, styrkan, tryggheten i att få jobba och göra något riktigt bra. Och jag är så stolt för att jag varje dag får arbeta för det parti, som står upp för att den känslan ska kunna delas av alla!

* * *
Vi går nu framåt med en ny jobbagenda i tre delar.
Genom: 1. Framtidsinvesteringar;
2. Aktiv näringspolitik för fler och växande företag,
och 3. Satsningar på kompetens och matchning,
ska vi på fem år öka antalet som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så pass mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU.
Detta är Sveriges nya jobbagenda. Det är detta jag ska tala om idag. Det kommer ta lite tid, eftersom det är lite mer avancerat än Moderaternas en-punkts-agenda: Skattesänkningar.

Men vänner, fördelen är att detta fungerar!

* * *
Den första delen är Framtidsinvesteringar.
Det finns inget enkelt budgettrick, som plötsligt skapar mer pengar. Det krävs att vi kan fatta tuffa beslut. Att vi vågar prioritera.
Jag är redo att vända på varje sten för att kraftigt öka investeringarna, utan att tumma på vår princip om ordning och reda i ekonomin.

Vi har upplevt hur det är när borgerliga regeringar lämnat över stora underskott till oss. Vi har sett vilka det drabbar. Det är inte de välbärgade. Det är de som har det svårast - de som behöver välfärden mest.
Så det är vårt löfte, till alla som förlitar sig på svensk välfärd: Ni ska ha den idag, imorgon, och i framtiden. Vi håller ordning på svensk ekonomi!

* * *
Det vi gör, är att prioritera investeringar före skattesänkningar. Vi höjer skatten på miljöförstörelse, miljoninkomster och storbanker. Vi ska öka de statliga investeringarna, och locka fram mer privat kapital.
Behoven är skriande. Se bara till järnvägen. Den förra regeringen lyckades inte med mycket, men de lyckades i alla fall ge en helt ny innebörd till uttrycket "det går som på räls".

Nu vänder vi utvecklingen. Nu höjer vi ambitionerna. Vi ska bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer, vi ska påbörja Norrbotniabanan, och drar nu upp ritningarna för nya projekt i hela landet.
Samtidigt satsar vi redan i vårbudgeten på att renovera växlar, spår och signalsystem. Till alla pendlare, till alla exportörer: Håll ut! Hjälp är på väg! Nu rustar vi Sverige!

* * *
Och vänner, vi kan inte ha ett samhälle där staten subventionerar pool-rengöring, men inte bygger bostäder åt unga!

Men nu kommer en ny byggoffensiv. Vi har redan antagit en ny bullerförordning för enklare byggande, och i torsdags klubbades nya effektiviseringar av plan- och bygglovsprocessen.

Nu ska vi gå vidare, sänka produktionskostnaderna, öka konkurrensen på byggmarknaden och korta hela byggprocesserna från idé till inflyttning.

Men låt oss tala klarspråk. För att få de bostäder vi vill ha – krävs riktiga resurser. Därför börjar vi nu investera 6 miljarder för fler och modernare bostäder i hela landet.

Målet är att bygga minst 250 000 nya bostäder till 2020. Gärna fler. Det står jag för: Gärna en ren pool. Men först en ordentlig bostad!

* * *
Och vänner,
en studie från Stockholms universitet visar att bristerna i omsorgen gjort att 140 000 slutat jobba eller gått ned i arbetstid för att vårda sina gamla föräldrar.

Det är så jobb och välfärd hör ihop. Välfärden finansieras av att alla jobbar. Men alla kan bara jobba om vi har en bra välfärd.
Så nu satsar vi på en världsledande välfärd utan vinstjakt. Vi gör det möjligt att anställa tusentals fler lärare, sjuksköterskor, undersköterskor. Vi kommer skapa 20 000 extratjänster i välfärden.

Och redan nu gör vi det möjligt att anställa över 4 000 inom äldreomsorgen så att fler av dessa 140 000 kan komma tillbaka i arbete.

Du ska inte behöva oroa dig för omsorgen om dina små barn eller gamla föräldrar. Vi ska ha en välfärd att lita på, som gör att du med trygghet kan gå till jobbet!

* * *
Det talas också från både höger och vänster om ansvar.
Men det är bara vår sida som satsar 2 miljarder per år för klimatinnovationer och för att vår miljö ska leva vidare. Det är vi som i torsdags beslutade om 5 terrawattimmar extra förnybar energi till 2020 – som motsvarar mer än årsförbrukningen av energi i Göteborg.

Det gör att svenska företag slår sig in på en marknad för låg-utsläppsteknik som enligt beräkningarna är värd över 4 000 miljarder euro. Det skapar jobb. Men framför allt är det att ta ansvar. Ansvar för framtiden, som det anstår ett framtidsparti!

* * *
Ja, vänner, när vi lägger räls, designar nya bostäder, bygger fler vindkraftverk, har fler lärare i klassrummet – då skapas nya jobb. Då går Sverige framåt.

Men samtidigt måste vi se till att de som står längst från arbetsmarknaden inte blir lämnade på perrongen. Därför lanserar jag idag en ny reform: Jobbupphandling.

Det offentliga Sverige upphandlar för över 600 miljarder varje år. Nu, genom nya EU-direktiv, har det blivit tydligare att man i upphandlingar får ställa krav på att långtidsarbetslösa ska få jobb eller lärlingsplatser.

Så sker nu allt oftare, till exempel i ett brittiskt infrastrukturprojekt, Crossrail, där man krävde en lärlingsplats per tre miljoner pund. Och skulle Sverige kunna aktivera bara hälften av vårt upphandlingskapital skulle uppemot 10 000 personer kunna komma tillbaka ur långtidsarbetslöshet.

Därför blir nu jobbupphandling en del av vår jobbagenda. Sverige behöver fler revanscher, fler comebacker, och därför sätter vi vårt samhälles enorma resurser i arbete!

* * *
Detta leder oss in på del 2: Aktiv näringspolitik för fler och växande företag.

Låt de senaste åtta åren skrivas ned i historieböckerna som beviset för att Sverige inte kan bli billigast – så vi måste bli bäst!
För att bli bäst krävs samverkan. Sveriges spetskompetens, som life science och miljöteknik, måste bli ännu vassare. Vårt nationella innovationsråd är bara början. Nu stärker vi samverkan mellan forskning, företag och förtroendevalda, lokalt och regionalt, från norr till söder.

För att bli bäst krävs en ettrigt aktiv politik. För ett Sverige som leder digitaliseringen och automatiseringen av hela samhällslivet. Som blir en global testbädd, med nya provanläggningar och demonstratorer. Där världens mest innovativa tjänstesektor växer fram, och där vi frigör mer statligt riskkapital så att riskfyllda innovationsprojekt kan bli verklighet.

Och för att bli bäst krävs en svensk industri som fortsätter slå världen med häpnad. De industrilokaler som sedan en tid står tomma behöver fyllas igen. Genom att säkra kompetensförsörjningen. Locka moderna industriinvesteringar. Satsa på startups och fler innovatörer som vågar ta språnget.

Det är vårt budskap: Tror du på din idé, tror du på din kraft – då ska Sverige tro på dig!

* * *
Och ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet måste hela Sverige växa!
I måndags godkände EU Sveriges landsbygdsprogram, med en total budget på 36 miljarder kronor. Vi ska satsa på ökad livsmedelsproduktion, fler attraktiva destinationer, större användande av vårt gröna guld, bättre tillgång på service och statlig närvaro i hela landet.

Och redan nu har vi satt av drygt 4 miljarder för att bygga ut bredband.
Jag tror det är många här inne som känner som jag. Socialdemokratin behöver skapa framåtanda i varenda bruksort, småsamhälle och by. Från Önnarp till Övre Soppero, från Malungsfors till Marsö. Vänner, nu ska vi visa hela Sveriges styrka!

* * *

Nu ökar vi också samarbetet med vår omvärld.
Nyligen mötte jag 11 regeringschefer från Afrikanska unionen i Addis Abeba. Tidigare var de våra biståndpartners – nu vill de bli våra handelspartners. Den viljan ska vi ta till vara.

Nu ökar vi exportsatsningarna, samordnar det genom Team Sweden, och vi tar striden för en fri och rättvis handel.

Vi samarbetar med Rumänien och EU för att få fram fler satsningar på jobb och utbildning så att ingen ska tvingas åka till Sverige för att tigga på våra gator.

Och i FN i mars kunde jag dra upp riktlinjerna för vårt arbete för globala handslag mellan arbete och kapital. Nu äntligen visar Sverige att vi står upp för en global ekonomi som gynnar alla, och kuvar ingen!

* * *
Det är såhär jobb skapas genom en aktiv näringspolitik.
Genom fler och modigare företagare och innovatörer. Högre export. Mer direktinvesteringar. Fler besöksnätter. Det gäller att gneta. Jobb, efter jobb, efter jobb.

Det är det här vi förstått, som högern aldrig fattar: Jobb skapas inte genom att tömma arbetslösas plånböcker, utan fylla företagares orderböcker!

* * *
Och det för oss till del tre: satsningarna på kompetens och matchning.
Harvardprofessorn Claudia Goldin har beskrivit 1900-talet som "ett race mellan teknologi och utbildning". På 2000-talet växlas det bara upp. Utbildningen är avgörande både för att förverkliga potentialen i varje människa – och i Sverige.

Vi börjar nu göra verklighet av våra stora vallöften, från förskolan till forskningen.

Du som pirrig förstaklassare kommer nu börja möta mindre klasser, ännu skickligare lärare, och en mer jämlik skola oavsett var du bor.

Du ska få hjälp direkt när du behöver det, lovskola om du inte blir klar under terminen, och läxhjälp efter behov – inte betalningsförmåga!
* * *
Nu genomför vi ett nytt kunskapslyft, som skapar tiotusentals fler platser på universitet och högskolor, på yrkeshögskola, folkhögskola och vuxenutbildning fram till 2018.

Samtidigt investerar vi i högre kvalitet i den högre utbildningen. Men jag kan redan idag berätta att det kommer krävas mer. Vi ska längre! Högre!

De jobb som växer fram idag är avancerade, kunskapskrävande, teknologiska. De kräver höjda ambitioner. Därför kommer de 5 miljarder vi redan avsatt för det nya kunskapslyftet att växa.

Vänner, kunskap är makt. Ska vi bli främst i den globala konkurrensen behöver den makten ägas av alla!

* * *

Nu tar vi också de första stegen för att förverkliga 90-dagarsgarantin för unga.

Ylva Johansson har mött nästan varje kommun i hela landet, röda som blåa, för att få grunden på plats. Principerna är klara: Ingen ung människa ska fastna i långtidsarbetslöshet. Du ska få utbildningskontrakt om du behöver gymnasiekompetens. Praktikplats, traineejobb eller YA-jobb om du behöver ett första steg in.

Där det behövs krav ska vi kräva. Där det behövs stöd ska vi stödja. Men varje ung människa ska utbilda sig, arbeta eller praktisera inom 90 dagar, och aldrig lämnas i långtidsarbetslöshet. Inget annat duger för Sverige!

* * *
Men för att de stora investeringarna i skola och utbildning ska ge utväxling i EU:s lägsta arbetslöshet, behöver vi höja vår förväntan på oss själva och öka våra ansträngningar.

Svenska skolelever kommer behöva anstränga sig ännu hårdare. Fler behöver känna att skolan går först, före Netflix, före träning och kompisar, utan ursäkter, från lågstadiet till gymnasiet.

Fler föräldrar behöver inse att det mest avgörande för barnens väg i livet är att de lyckas i skolan. Fler måste vara beredda att fortsätta studera efter gymnasiet, och fler måste vilja lära nytt, byta karriär, inte bara vid 25 utan genom hela livet.

Vi behöver en skola som tar tillvara på och sporrar alla elevers ambition, oavsett vilken bakgrund du har eller var du växer upp.

Bara så kan Sverige ta ledningen i den globala konkurrensen.
Vänner, vi behöver samla hela svenska folket i en ny strävan efter utveckling och bildning.
Nu stärks din rätt till utbildning. Gör din plikt och tänj din kunskaps gränser!

* * *
Och ska vi ta tillvara på allas kunskap krävs ett jämställt arbetsliv, där kvinnors kompetens och karriärer tar plats – inte kuvas.
Så nu börjar vi genomföra vår feministiska agenda:
Vi tar krafttag för att förbättra den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Ökar insatserna mot mäns hot, hat och våld mot kvinnor.
Viker en tredje månad i föräldraförsäkringen åt vardera förälder.
Stoppar staplandet av visstidsanställningar på varandra.
Inför lönekartläggning varje år för att svenska löner ska vara jämställda.
Och vi säkrar rätt till heltid i alla kommuner i landsting.
Jämställdhet är en fråga om alla människors lika värde och rätt. Men att höja kvinnors sysselsättningsgrad till männens nivå skulle också innebära 170 000 fler sysselsatta och en kvarts miljard fler arbetade timmar per år.
Vänner, jämställdhet är lika ekonomiskt smart som det är moraliskt rätt!

* * *

Nu ska också Arbetsförmedlingen reformeras. Bort med förlamande detaljstyrning. In med riktiga muskler för att möta arbetsgivarnas nya krav, som en verklig matchningsspecialist.

Samtidigt ska vi arbeta mot diskrimineringen på grund av etnisk tillhörighet eller religion.

Vi står upp för inkludering, ökad tillgång till hjälpmedel, och ett snabbt inträde på arbetsmarknaden för unga med funktionsnedsättning.

Nu får det vara slut på slöseriet. Ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet, behöver vi varje människas fulla kunskap och kraft!

* * *
Vänner,
när jag och Ulla promenerar genom Stockholm, brukar vi då och då stanna till vid en minnessten på Djurgården. Där står:
"Vi kom över havet i små farkoster undan terror och diktatur. Vi var trettio tusen som nådde fram – män, kvinnor och barn. [...] Vi mottogs väl, vi fick arbete och kunde bilda hem och familj i trygghet. [...] Må denna Frihetens Port bära vittnesbörd om Sveriges humanitet och tolerans gentemot människor som sökte fristad i en ond tid och om folkgrupper som fann ett nytt hem här. Ester och estlandssvenskar i Sverige 1944-1994."

Idag ser vi Rysslands illegala annektering av Krim och aggression mot Ukraina.
Vi ser interna stridigheter i Libyen, det fruktansvärda inbördeskriget i Syrien, och ISIL:s härjningar i dess spår.
Nu kommer människor över havet igen. De som saknar asylskäl får återvända. Det är vad reglerad invandring innebär. Men de som har asylskäl ska få skydd – och de som är vuxna ska så snabbt som möjligt komma i jobb. Precis som esterna på 40-talet, sydamerikanerna på 70-talet, och balkanflyktingarna på 90-talet, som nu är en självklar del av Sverige.

Och vi ska vara ärliga. Det är stor, svår och solidariskt krävande uppgift. Men vänner, en uppgifts storhet har aldrig skrämt socialdemokratin!

* * *
Och jag vet att ni i kommunerna har det tufft. Att ni känner frustration när skolorna inte kan ge den hjälp barnen behöver, när ungas kraft går till spillo i trångboddhet och passivitet.

Därför börjar vi nu rulla ut ett etableringspaket, med fokus på att nyanlända så snart som möjligt ska komma i arbete, börja plugga svenska redan under asyltiden, samt extra stöd till nyanlända barns skolgång. Nu lanserar vi snabbspår in i jobb tillsammans med parterna.50 olika parter har redan påbörjat arbetet för snabb validering av befintlig kunskap – och utbildning till ny.

Vi vill också utforma ett jämt fördelat mottagande inom Sverige, och tar striden för ett mottagningssystem i EU som gör att ansvaret delas av alla. Du som får asyl idag, ska också kunna säga: "Vi mottogs väl, vi fick arbete och kunde bilda hem och familj i trygghet".

Vi ställer inte människa mot människa. Alla ska i arbete, oavsett var du är född. Vi bygger Sverige tillsammans.

* * *
Partivänner, jag ska sluta tala så vi kan börja jobba.
Det är detta som måste göras. Genom framtidsinvesteringar, fler och växande företag, och satsningar på matchning och kompetens ska vi nå EU:s lägsta arbetslöshet.

Och jag vet att ni är otåliga. Det är jag med! Vi har bara lagt 1 av 7 budgetar. Jobbagendan utvecklas ständigt. Under dessa dagar tar vi ett steg av många som måste följa.

Men nu krävs pragmatism. Vi är en minoritetsregering. Vi behöver hitta möjliga samarbeten för varenda fråga, och då kan vi inte låta drömmen om det bästa bli det godas fiende.

Men mest av allt krävs engagemang. Nu formar vi framtidens folkrörelse. Förra årets medlemsökning var den största på 20 år. Den kraften ska vi kanalisera, i alla byar, orter och städer, för att göra vår jobbagenda möjlig.

Och om ni någonsin frågar er varför, tänk på stoltheten att under en arbetsintervju kunna se den frågande i ögonen och svara: Ja, jag har den kompetensen.

Glädjen i att komma hem till sin familj, och berätta: Jo, jag fick det.
Och sen på kvällen, att borsta tänderna, och kunna drömma om sitt nya liv.

* * *
Vänner, vi gör det för livsdrömmarna. För framtidshoppet. För ett Sverige där ingen lämnas bakom – och alla har fri fart framåt.
Och jag har ett citat som jag alltid bär med mig, som Robert Kennedy brukade använda:
”Det finns de som ser saker som de är, och frågar varför. Jag drömmer om saker som aldrig varit och frågar: ’Varför inte?’.”

Så vänner, ett samhälle som väljer samhällsinvesteringar framför skattesänkningar – för att vända våra globala utmaningar till möjligheter. Varför inte?

Ett land som förverkligar löftet om en bättre framtid för alla barn och unga. Varför inte?

En gemenskap där alla får del av arbetets trygghet och glädje. Varför inte?

Så framåt, kamrater, framåt - för vårt framtidsprojekt har bara börjat!

Uppdaterades senast: 25 april 2017

Uppdaterades senast: