Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tal till Socialdemokraternas förtroenderåd

Om demokratins möjligheter och framtidens Sverige -121123

Det talade ordet gäller

Partivänner, mötesdeltagare,

idag vill jag tala om framtiden, och om demokratins möjligheter.

Efter sex år med borgerlig regering riskerar Sverige att nå ett nytt normalläge. Ett läge där saker som borde vara främmande för ett utav världens främsta länder inte längre är det.

Det nya normala riskerar att bli ett samhälle där en stor del av alla unga inte har ett jobb att gå till, eller en egen bostad att flytta in i.

Det nya normala kan bli en skola där våra barn lämnas bakom redan innan de slutat grundskolan, och en välfärd drabbad av kortsiktighet och spekulation.

Det nya normala kan bli ett samhälle där jämställdhetsarbetet har reducerats till symbolpolitik, och omställningen för att möta klimathotet har satts på paus.

Och detta nya normalläge är egentligen inte något nytt – utan något väldigt gammalt.

* * *

Sverige har en regering som tycks se som sin enda uppgift att pedagogiskt utbilda befolkningen i att uppskatta det nya normala. Statistik bemöts med siffertrixande. Fakta med bortförklaringar. Krav på förändring besvaras med växelpersonalens eviga mantra: "Var god dröj".

Och genom tal om "svenskar mitt i livet" låtsas de att deras idéer från ett annat århundrade om att möta arbetslöshet med lönesänkning, att möta sjunkande skolresultat med utsortering, att möta framtidens utmaningar med en svagare välfärd – att det bara drabbar vissa grupper.

Men vänner, detta är en gammal samhällsmodell som drabbar alla – och det är därför ett normalläge som vi aldrig kommer att acceptera.

* * *

Vi accepterar det inte eftersom vi vet demokratins möjligheter.

Bland oss finns riksdagsledamöter som halverat arbetslösheten, lokala politiker som har vänt skolresultat och lyft välfärden, SSUare och studentförbundare med visioner för framtiden, och veteraner som har förverkligat visioner förut och vet att det kan göras igen.

Vi vägrar acceptera samhället som det är. Vi tror på samhällsförändringen.

När regeringen försvarar det nya normala pekar vi på samhället som det skulle kunna vara, och det är därför vi är framtidspartiet i svensk politik!

* * *

Vänner,

fast än regeringen vill vänja oss vid att samhället går bakåt, vet vi alla vilka stora steg framåt vi behöver ta under de kommande åren.Vi ska nå ett samhälle som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Vi har idag större möjligheter än någonsin att nå detta mål. Vårt gemensamma samhälle är rikare, smartare och mer utvecklat än någonsin. Vi har under de kommande decennierna möjligheten att skapa ett samhälle utan över- och underordning, där du har frihet att leva ditt liv precis som du vill leva det, samtidigt som den friheten blir hållbar och kan gå i arv till dina barn.

Den uppgiften är lika fantastisk stor som den är praktisk möjlig. Och den uppgiften är socialdemokratins!

* * *

När vi talar om framtiden är det naturligt att börja i skolan.

År 2027 är ett speciellt år i svensk politik. Då börjar de som är mellanstadiebarn idag se fram emot att fylla 30. Många har nog egna barn, egna hem, egna karriärer. Men det är inte därför år 2027 är unikt, utan för det också är det år som regeringen har sagt att de kan ta ansvar för dagens skolpolitik.

Utbildningsministern har nu länge målat upp skolan som en Atlantångare som tar fruktansvärt lång tid att vända, och att det ska ta 10-15 år innan de kan stå till svars för de val de gör idag.

Men de har inte vänt något – tvärtom. Skolresultaten har sjunkit i sex år i rad, och antalet unga som lämnar högstadiet utan fullständiga betyg är rekordhögt.

Våra barn har inte blivit duktigare av Björklunds utsorteringsiver. Det är dags för regeringen att förstå att deras skolpolitik inte fungerar. Det är nog inte båten det är fel på – det är den tillfälliga kaptenen.

* * *

I framtidens skola ska våra barn gå i mindre klasser. Det gör att lärarna får mer tid för varje barn, och kan hjälpa både de som hamnat efter – och de som kan springa före och inte vill vänta på alla andra.

I framtidens skola så kommer de bästa lärarna till skolorna med de största utmaningarna. Där kan lärarna ständigt fortbilda sig, och har inte bara ett Skolverk som säger till om de gör fel – utan ett nationellt forskningsinstitut som visar hur de kan göra rätt.

Där kan lärarna känna att deras yrke inte bara är ett kall, utan en karriär, och ett prestigeyrke. I den skola vi vill skapa ses barnen som de egna individer de är. Där får du hjälp efter skoltid inte bara om dina föräldrar har råd, utan om du behöver det.

Framtidens skola ska inte vara en gammal och enorm ångare för alla, utan en egen farkost där varje barn kan känna vind i sina segel.

Det är därför, kära vänner, vi vill investera i mindre klasser, duktigare lärare, obligatorisk sommarskola och läxhjälp för alla. Det är så vi bygger framtidens skola!

* * *

I framtiden kommer också fler unga läsa vidare, läsa mer och längre, och bryta ny mark. Men samtidigt som antalet unga som vill läsa vidare är högre än någonsin har regeringen tagit bort mellan 20 och 30 000 högskoleplatser de senaste åren.

Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet, uttalade sig såhär för en vecka sedan:

"Jag tror faktiskt det är första gången i vår historia som man minskar möjligheterna för unga människor till att få en högre utbildning i Sverige. Jag tycker det är fel, och att Sverige har råd med bättre."

Framtidens genier finns i alla samhällsklasser och i alla bostadsområden. Därför är det avgörande för samhällsutvecklingen att högre studier, och möjligheten till en djupare bildning för att förstå sin omvärld, är tillgängligt för alla.

Därför vill vi investera i högre utbildning och fortbildning. Det är inte bara det som vi har råd med – det är det som gör oss rika!

* * *

Vänner,

det är bara genom en höjd kunskapsnivå som vi kan stärka oss i den globala ekonomin.

Om vi vill konkurrera med lägre löner, som Centerpartiet vill, då tävlar vi mot Lettland, med en minimilön på 2 480 kronor i månaden, eller Ukraina med 985 kronor, eller Indonesien med 350 kronor.

Och med de lönenivåer de föreslår, som de glatt kallar ingångslöner, verkar de tro att det också finns ingångshyror, ingångsmat och ingångsbarn som bara behöver ingångsblöjor och ingångskläder!

* * *

Och om vi vill konkurrera med en kortare skola, som Folkpartiet vill, då tävlar vi mot Albanien, med en förväntad skolgång på 11 år, Angola, 9 år, Bangladesh, 8 år.

Men det är lika ekonomiskt korkat som det är moraliskt fel att utbilda unga till arbetslöshet. En sak är tydlig: När Folkpartiet säger att unga bara ska ha ett år kvar i gymnasiet, har de bara två år kvar i Sveriges regering!

* * *

Och om vi vill konkurrera med att låta människor sitta fast i FAS 3, som Moderaterna vill, då tävlar vi mot... ja, faktiskt inga andra länder.

För det är nog bara vår egen borgerliga regering som tror att ett land kan konkurrera med 30 000 människor som inte får utföra riktiga arbeten!

* * *

Vänner,

framtidens arbetsmarknad kommer att vara i ständig utveckling. Vissa jobb kommer att försvinna – men nya jobb ska skapas och växa fram ännu snabbare.

Ska alla kunna arbeta, ska vi nå en full sysselsättning, då behövs lika stora möjligheter till utbildning som trygghet under omställningen. Bara så bygger vi en arbetsmarknad där människor vågar och välkomnar utvecklingen.

På framtidens arbetsmarknad överbryggar vi alla barriärer som finns för att delta i arbetslivet, oavsett om det krävs regler eller ramper. Där är heltid en rättighet, och deltid en möjlighet.

Och framtidens arbetsmarknad ska också vara fullständigt jämställd.

Handen på hjärtat – om det var män som tjänade mindre än kvinnor, om det var män som blev diskriminerade, hade inte problemet varit löst idag?

Men att problemet inte blev löst igår är ingen ursäkt för att inte lösa det imorgon. Därför vill vi börja idag med att bryta ned alla de strukturer som hindrar kvinnor och mäns lika behandling, lika rätt, och framför allt: lika lön för lika arbete!

* * *

Men det viktigaste för framtidens jobb är att vi byter fokus i politiken.

I sex år har den borgerliga regeringen tjatat om att alla ska söka jobb – utan att skapa några jobb att söka. Men framtidens jobb skapas inte av att vi bestraffar de som söker jobb eller de som rehabiliterar sig tillbaka från sjukdom. De skapas i växande företag, som lätt får tillgång på ny kunskap, mer kapital och välmående och välutbildade anställda.

Därför ska framtidens näringsliv samverka med samhälle och akademi, så vi lätt och snabbt kan förstå varandras möjligheter och behov. Där har näringslivet det lättare att forska och ta sig in på nya marknader.

I det näringsliv vi vill bygga har också varje person med en dröm om att skapa sitt eget arbete en möjlighet att låta den bli verklighet, oavsett kontaktnät eller bakgrund.

Det är därför vi investerar i näringspolitisk samverkan, i forskningsavdrag och exportstöd.

Det är därför vi får fler småföretag att växa genom att satsa på regionala inkubatorer, införa vår nyföretagargaranti och göra så att staten tar över ansvaret för andra sjuklöneveckan.

Låt det bli vårt besked: Framtidens jobb skapas inte genom en usel trygghet, utan genom lysande företag!

* * *

En viktig del av vårt framtida näringslivs framgång kommer vara hur vi hanterar klimatomställningen. När världen frågar efter nya lösningar ska svenska företag kunna svara.

Men arbetet för en klimatomställning, som kommer vara både nödvändig och lönsam för Sverige, har glömts bort helt av regeringen.

När vi vill klimatrenovera miljonprogrammen, som en början på framtidens hållbara boende, så väljer de hellre att låta lägenheterna förfalla. När vi vill satsa på klimatinnovationer, som en början på framtidens hållbara arbete, så ser de hellre att det svenska näringslivet halkar efter. När vi vill bygga tåg på modern räls och med moderna hastigheter, som en början på framtidens hållbara resande, försöker de låtsas att det är omöjlig science fiction – fast än det börjar bli standard i resten av Europa.

Sällan har väl skillnaderna varit tydligare en borgerlig dåtidsregering, och ett Socialdemokratiskt framtidsparti!

* * *

Och ingen här inne har undgått att det idag sköljer en varselvåg över Sverige. Kvinnor och män väntar varje dag på beskedet om arbetslöshet, om otrygghet.

Regeringens nuvarande budget är baserad på att konjunkturen snart skulle vända uppåt. Det har den inte gjort. Ändå håller de fast vid att den är unik, genom att vara den bästa möjliga budgeten både om ekonomin förbättras eller om den försämras.

Men många skulle nog säga att det som är mest unikt med budgeten är att de lyckats med konststycket att göra så mycket väsen av sig – utan att satsa på sådant som stimulerar konjunkturen eller leder till fler jobb.

Vi socialdemokrater såg detta komma. Det är därför vi undvek glädjekalkyler, ville skapa 67 000 fler jobb- och utbildningsplatser, och samtidigt lade fram satsningar på 10 miljarder för hushållens köpkraft, genom höjt barnbidrag och bättre välfärd.

Det ger pengar till dem som behöver det mest. Det får dem att handla igen. Det möter konjunkturnedgången.

Regeringen erkänner nu att prognoserna var fel. Men de vill fortfarande inte ändra politiken. Men det säger sig självt att om prognoserna är fel, blir politiken fel.

Det enda ansvarsfulla för Sverige och för både familjer och företags ekonomi vore att inte bara skrota glädjekalkylerna utan även sorgebarnet till budget – och fokusera på de förslag som möter dagens problem och sätter dagens arbetslösa i arbete!

* * *

Och vänner,

framtidens arbetsmarknad kommer att kräva att vi också är ständigt kritiska mot våra egna lösningar.

Vi lär från våra erfarenheter i historien och skapa nya lösningar framåt. Vi får aldrig sätta systemen före människan – eller systemen före företagarna.

Ett tydligt exempel är Arbetsförmedlingen, vars förtroende regeringen har kört i botten. Kompetenta arbetsförmedlare vittnar om att de bakbinds av trånga regelverk. De får ägna tid åt att vakta och granska arbetssökande, istället för att matcha dem med rätt jobb.

Idag uppger varannan arbetsgivare att de har problem att rekrytera – trots att cirka 400 000 människor går arbetslösa. Samtidigt har Arbetsförmedlingen fått skicka tillbaka över 17 miljarder kronor till staten sedan 2007.

Kompetensen behövs – pengarna finns – men inte utbildningen.

Därför kommer vi socialdemokrater, som en del i förberedelserna inför vår partikongress, nu att titta särskilt på hur man kan bygga en matchning som fungerar, och en arbetsförmedling som ger det företagen vill ha.

Vi vill göra det i bred dialog med arbetsförmedlarna, med akademin, och med arbetsmarknadens parter. Det är så vi stänger rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och så får vi fler i arbete.

Ett parti vars hela väsen bygger på att skapa en bättre framtid ska stå fast vid sina värderingar – men ständigt utveckla sina verktyg. När regeringen flyr sitt ansvar får vi arbeta fram en ny matchning. För vill de inte göra det idag, så gör vi det som regering 2014.

* * *

Och vänner – jobbpolitiken slutar inte vid Sveriges gränser. Vill vi stärka våra egna rättigheter är det bästa sättet att också ge dem till andra. Många länder i vår omvärld står nu inför det steg som Sverige tog på 1900-talet – ett steg mot ett drägligt arbetsliv, en allmän välfärd, utbildning för alla.

Nyckeln till detta är ofta föreningsfriheten, rätten att organisera sig och bilda fackförbund. Det ligger till grund för den demokratiska rörelsen. Och säkras den rätten för arbetare i Bogotá, i Minsk eller New Delhi, då stärks också rättigheterna i Örebro, Örnsköldsvik och Malmö.

Därför att för varje land där grundläggande rättigheter säkras så blir det ett land mindre där oseriösa företag kan konkurrera med omänskliga villkor. Och vi ger oss inte förrän de en dag tar slut.

Vi hade nyligen ett seminarium till Anna Lindhs minne med deltagare från hela världen för att diskutera hur vi kan forma ett globalt handslag mellan arbete och kapital, just för att stärka dessa rättigheter globalt.

Det är än mer möjligt idag än någonsin tidigare. Friheten växer när den delas. Därför är den internationella solidariteten en grundbult i framtidens socialdemokrati.

* * *

Sveriges röst behövs i utrikespolitiken för fred och mänskliga rättigheter. Vi har under veckan åter fått se hur det dödliga våldet brett ut sig i Mellanöstern.

Konflikten mellan Israel och Palestina har fördjupats ännu en gång. Återigen krossas försöken till dialog och fredssamtal. Hamas måste upphöra med terror och raketbeskjutningar från Gaza, Israel måste avstå från våld och ockupation.

Varor som produceras på ockuperad mark ska också ursprungsmärkas, så att det blir möjligt att välja bort företag som skor sig på en olaglig ockupation.

Vi står upp för en fredlig tvåstatslösning mellan Israel och Palestina inom erkända och säkra gränser. Vi vill att Sverige ska höja både sin egen röst och sitt agerande i EU och i FN. När den borgerliga regeringen är splittrad är våra besked är tydliga:

Kräv ett stopp på våldet och ockupationen, rösta ja till att uppgradera Palestinas status i FN:s generalförsamling och erkänn staten Palestina.

* * *

Samtidigt fortsätter även inbördeskriget i Syrien, och många syrier tvingas nu lämna sitt hemland och fly. En del av dem har vi möjligheten att välkomna hit till Sverige.

Vi ska alltid komma ihåg att människor oavsett härkomst strävar efter samma mål för att bygga ett bättre liv: kunskap, arbete och trygghet.

Det som krävs för att fler vuxna invandrare ska känna sig delaktiga i samhället är samma jobb och utbildning som vi vill skapa för alla arbetssökande. Det som krävs för deras barn är en lika bra skola som vi vill garantera alla barn.

Nonchalansen inför arbetslösheten, nedmonteringen av skolan och försvagningen av välfärden ökar klassklyftorna och segregationen och bidrar till en ökad oro i samhället.

Det viktigaste för att dämpa främlingsfientlighet och extremism är därför att få fler i arbete och förbättra skolan. Men sen krävs också ordning och reda i mottagandet av nya flyktingar.

Ingen kan göra allt – men alla behöver göra något. Därför krävs det en solidaritet och jämnare ansvarsfördelning mellan länder – inte minst i EU. Men det krävs också en solidaritet mellan olika delar av Sverige. Det är inte några svenska kommuner som ska ha en generös och human flyktingpolitik – det är hela Sverige.

* * *

Vänner,

under hösten har vi sett rasismen i Sverige komma upp till ytan – men vi får inte glömma att öppenheten samtidigt ökar. SOM-institutet i Göteborg har i år uppmätt den mest positiva inställningen till migration sedan deras mätningar började.

Det är en utveckling som vi ser inte minst bland våra unga. Öppenheten och nyfikenheten på världen är denna generations kännetecken.

Så det är mitt besked till den svenska extremhögern: Ni kommer inte att lyckas. Hat och rädsla för andra människor finner inte sin plats hos oss. Sverige fortsätter vara en plats för öppenhet, tolerans och frihet. I Sverige ska det inte finnas ett "vi" och "dom", det finns bara ett "vi".

* * *

Och runt om i Sverige skapas nu en motvåg av medmänsklighet.

Motvågen av medmänsklighet möts på tisdagar på Röda Korsets mötesplats i Vänersborg för språkcafé med nyanlända flyktingar som vill lära sig svenska.

Motvågen av medmänsklighet möts på torsdagar i biblioteket i Rinkeby för två timmar av läxhjälp med gamla och unga.

Motvågen av medmänsklighet finns i varje människa som slår fast att i vårt Sverige spottar vi inte varandra bakom ryggen, utan ser en främling i ögonen och hälsar.

Den sveper undan fördomar, och bryter ner barriärer människor emellan. Den växer varje gång människor med olika bakgrund möts. Och vänner, det är vår motvåg av medmänsklighet som kommer att bekämpa rasismen!

* * *

Vänner,

det är just när varje människa tar sitt ansvar och samarbetar med andra som samhällsförändringen blir möjlig.

Jag kan bara se till mitt eget liv. Min egen uppväxt i fosterfamilj byggde på att människor tog sitt ansvar och samarbetade. Att de såg ett behov i samhället och svarade.

Min skolgång byggde på andra som gjorde den möjlig, och min utbildning till svetsare. Och all den förändring genom facklig organisering som jag upplevt, både i Sverige och utomlands, har kommit till stånd för att människor sett sina skyldigheter och arbetat med varandra.

Samhället har skyldigheter, men även du behöver ta ditt ansvar, och inte bara arbeta på din arbetsplats, utan i samhället runt omkring dig. Likaså har företagen nu ett ansvar, inte bara att betala skatt, utan att öppna upp för nya introduktionsplatser och anställda.

Vår förmåga att möta utmaningar som samhälle bygger fullständigt på vår förmåga att känna ansvar och att samarbeta. Och även framtiden kommer att föra med sig nya utmaningar som vi inte kan förutspå idag.

Men genom samarbete gör vi utmaningar till möjligheter. Genom samarbete för vi Sverige framåt!

* * *

Vi bär även ett ansvar mot vårt parti. Ska vi bli bärare av ett framtida samhälle byggd på kunskap, arbete och välfärd, ska vi bevisa att vi kan säkra en hållbar frihet för alla, då ska vi också bygga ett parti som gör det möjligt.

Carin har under det senaste året, tillsammans med samtliga partidistrikt, påbörjat det största förändringsarbetet det har partiet har sett på 20 år.

Vi har kommit fram till en gemensam grund för förändring. Vi ska skapa en organisation för att bli Sveriges främsta folkrörelse. Vi vill förstärka, förnya och föryngra.

På 90-talet genomförde vi varannan kvinna på listorna. Det hånades då, men blev senare standard i svensk politik. Nu går vi vidare med var fjärde ung på listorna, 25 procent under 35.

Vi har ständigt utvecklat vårt sätt att kommunicera – nu ska vi utveckla vårt sätt att rekrytera, och bli öppna mot alla och ha tydliga kompetensprofiler när vi väljer förtroendevalda.

Vi är i grunden, i vår samhällsuppgift, en samlande och inkluderande kraft för alla – och nu är det dags att också vi som parti samverkar mera med företagare, forskare, fackförbund och ideella organisationer både för att driva frågor och för att väcka nya.

Framför allt ska vi stå upp för våra tidlösa värderingar, utan att någonsin bli nostalgiska, och alltid visa att vi inte vill tillbaka till något – utan framåt.

Så, se på era partivänner i stolarna. Det är vi här i salen som ansvar för den här förändringen. Det är vi som bär ansvaret för den svenska socialdemokratins framtid. Det är ett ansvar vi bär var och en, men samtidigt så vet vi att det är med vårt parti som med resten av samhället – det är bara tillsammans som vi kan göra förändringen möjlig.

Tillsammans visar vi en annan väg för framtiden. Tillsammans tar vi vara på demokratins möjligheter. Tillsammans är vi framtidspartiet i svensk politik.

Uppdaterades senast: 24 april 2017

Uppdaterades senast: