Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tal vid LOs kongress den 20 juni 2016

Tal av statsminister Stefan Löfven vid LO:s kongress den 20 juni 2016.

Tack Kålle. Tack för möjligheten att komma hem,
höll jag nästan på att säga, tack för möjligheten att komma hit.

Jag vill gratulera dig Karl-Petter till att ha fått förnyat förtroende, naturligtvis också Torbjörn, och grattis till Therese Guovelin och Berit Müllerström.

Jag önskar er all lycka och framgång. För ni behövs så mycket. Arbetarrörelsen behövs och den facklig-politiska samverkan behövs i det arbete som ligger framför oss.

Det är härligt att vara här och känna stämningen,
känslan av framtidstro som nu växer i arbetarrörelsen.
Senast jag stod här var 2012.
Då la vi upp planen för att vinna valet.
Nu har vi kommit en bra bit med samhällsbygget.

***

Vänner,

På torsdag går britterna till valurnorna.
Det sker i skuggan av det fruktansvärda mordet på Jo Cox.
Våra tankar är med familjen och vännerna,
med kollegor, partikamrater och folkvalda i Storbritannien
och runt om i världen.
Ingen ska behöva vara rädd när vi arbetar i demokratins tjänst.
Men det finns bara en väg framåt.
Det är fortsatt arbete för demokrati och öppenhet.
Det hade också Jo Cox velat.
Vår fortsatta kamp är en hyllning till henne.

***

Torsdagens val är ett ödesval, främst för britterna,
men resultatet kommer att påverka hela EU
och det kommer att påverka Sverige.
Cameron har spelat ett högt spel med alltför många inblandade.

Om vi på midsommaraftons morgon får ett beslut om att britterna valt att lämna EU, så har vi en annan politisk verklighet att förhålla oss till.

Regeringen förbereder ett agerande
som gynnar både Sverige och EU-samarbetets framtid,
oavsett om det blir Bremain eller Brexit.
Sverige behöver ett EU på medborgarnas sida

***

Och 2015 var, vågar jag påstå,
ett av de svåraste åren i EU:s historia – hittills.

Kriserna har avlöst varandra.
Det försämrade säkerhetsläget,
förra sommarens förhandlingar om den grekiska ekonomin,
höstens flyktingkris
och de fasansfulla terrordåden i Paris och Bryssel.

Men de här kriserna visar ju också vår ödesgemenskap.
Vårt behov av ett fungerande europeiskt samarbete
har aldrig varit större.

Klimatet kräver det,
säkerheten kräver det,
den globala ekonomin, jobben, välfärden kräver det.

Det har vi i arbetarrörelsen alltid vetat:
Ensam må vara stark.
Men tillsammans är vi alltid starkast.

* * *

Men – samarbetet måste alltid ha folkets förtroende.
Vi måste visa att skälet att vara med i EU
inte bara är rädsla för något,
rädslan för krig eller sämre ekonomi,
utan något större.

Vi är med i gemenskapen
för att ta makten över vår gemensamma framtid,
och skapa mer fria och jämlika samhällen tillsammans.

Vi måste bygga ett EU för folket, av folket, med folket
– ett EU som levererar i människors vardag.
Och det är vi i den europeiska arbetarrörelsen
som ska vara med och forma den unionen.

Ingen annan kommer göra det åt oss.

* * *

Två frågor är helt avgörande, oavsett utgången i torsdagens val.

Den första är migrationen.
En union med en gemensam yttre gräns,
med en gemensam inre marknad och gemensamma demokratiska värderingar,
måste ta ett gemensamt ansvar för asylmottagandet.

Inget land klarar utmaningen ensam.
Därför har Sverige infört en tillfällig lagstiftning.
Det har gett resultat.
Vi har kraftigt minskat antalet asylsökande
som kommer till Sverige. Fler söker sig till andra länder.

Men det räcker inte.

Jag spenderade en stor del av förra året i Bryssel,
för att få fram en mer rättvis fördelning inom EU.
Vi har kommit överens om mer än många bedömare
trodde var möjligt;
ett omfördelningssystem inom unionen,
ett avtal med Turkiet för att bekämpa den illegala och livsfarliga människosmugglingen.

Men det återstår mycket arbete.
Det räcker inte att fatta beslut, de måste genomföras också.

Jag säger så här: Vill man ha del av det gemensamma måste man också visa att man är en del av det gemensamma.
Vill man ha rättigheter får man fullgöra sina plikter.

Någon ordning får det vara i en samarbetsunion.

***

Den andra framtidsfrågan är att bygga ett socialt Europa.

När jag var ordförande i IF Metall så var de värsta stunderna
de där telefonsamtalen när en arbetare hade dött.
Jag vet den tystnad som lägger sig på arbetsplatsen där olyckan skett. Och jag tänkte: Inte en gång till.

Utstationerad arbetskraft i Sverige är överrepresenterade bland dödsfallen. Det är helt oacceptabelt. En öppen europeisk arbetsmarknad ska inte försämra människors arbetsvillkor. En öppen arbetsmarknad ska inte innebära social dumpning.

Vi behöver ett EU som både skapar nya jobb, och står upp för att alla jobb ger skäliga löner och bra arbetsvillkor.

Efter regeringsskiftet har Sverige tagit ledartröjan för dessa i frågor i Europa. Vi har gjort det tillsammans med er.

* * *

Vi har varit med och drivit fram ett nytt förslag till utstationeringsdirektiv,
som ser till att lika lön ska gälla för lika arbete i ett land
oavsett varifrån du kommer.
Ett som äntligen erkänner den svenska kollektivavtalsmodellen. Vi är inte i mål i denna process ännu
– men Kommissionen har lyssnat på Sverige,
och vi jobbar vidare med samma intensitet.

Och vi arbetar tillsammans med Kommissionen för att utveckla en social pelare i EU, för fler jobb och för social rättvisa.

Det här arbetet leds av den tidigare svenska finansministern Allan Larsson, och nästa år jag har bjudit in till ett socialt toppmöte i Sverige.

Länge har det varit en dröm,
men nu tar vi striden för att det ska bli verklighet:
Vi skapar ett socialt Europa,
som står på arbetande människors sida.

* * *

Vänner,

Det finns två enkla meningar som jag bär med mig överallt;
in på toppmöten med Europeiska rådet,
på regeringssammanträdena i Rosenbad,
på arbetsplatsbesök, i mötet med människor.

”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors värde och rätt.

Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

De här två meningarna är ett fundament för hela min politiska gärning. Här hämtar jag kraften. Här finns kompassen.

Under åtta år såg vi hur denna strävan i svensk politik ersattes av en slags ta-dig-i-kragen-politik.
Där de med sämre förutsättningar lämnades därhän.
Medan de som redan hade det bra förspänt
fick det ännu bättre.

Klyftorna mellan människor ökade.
Kilar slogs in mellan arbetsgivare och löntagare.
Samarbetet försvårades både inom politiken
och mellan akademi, parterna och övriga delar av samhället.
Det spreds en misstro. Successivt tappade Sverige
både i produktivitet och i konkurrenskraft.

Och man skulle ju kunna tro att de borgerliga partierna
lärt sig något av detta.

Men inte en enda ny tanke.

Moderaterna presenterar efter ett första, ett andra, ett tredje, ett fjärde och ett femte jobbskatteavdrag,
nu ett SJÄTTE, just det, jobbskatteavdrag.

64 miljarder kronor i nya skattesänkningar.
Lägg till detta förslag om sänkta löner och försvar för vinstjakt i välfärden så har du en närmast komplett avvecklingsplan för den svenska modellen.

Och Sverigedemokraterna tillhör stödtrupperna.
De har röstat på en moderat budget
– och sagt att de gärna gör det igen.

De föreslår 90 miljarder i nedskärningar till kommunerna.
Det motsvarar tusentals lärare och anställda i äldreomsorgen.
De ska inte få låtsas stå i mitten.
De ska sjunka i det högerträsk där de hör hemma.

Men det är inte därför vi aldrig skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är för att de är ett rasistiskt parti med nazistiska rötter,
med företrädare som skryter om krigsbrott på nätet,
som kallar kvinnor för horor,
springer med järnrör på stan
och säger att journalister är nationens fiender.
Det är för att de har en partiledare
som sjungit hyllningssånger om mordet på Olof Palme.

Men det vi hör från Anna Kinberg Batra
är ett otydligt mumlande
om att det är Jimmie Åkessons hållning i Natofrågan,
i frågor om matmomsen
och synen på EU som förhindrar ett samarbete.

Vi har en oppositionsledare som normaliserar Sverigedemokraterna, det är en farlig utveckling för Sverige.

Om Anna Kinbergs Batras plan inte är att regera med stöd eller till och med tillsammans med Sverigedemokraterna i en blå-brun sörja, så är det dags att lägga om argumentationen.

Vi stänger inte dörren mot Sverigedemokraterna
för att de har fel i Nato-frågan (där har de faktiskt rätt!);
vi stänger inte dörren mot Sverigedemokraterna
för någon momssats skull;
vi stänger inte dörren mot Sverigedemokraterna
för deras hållning i EU-frågorna.

Vi slår igen dörren mot Sverigedemokraterna
för att de skiljer på folk och folk;
för att de ställer grupper mot varandra;
för att de inte respekterar alla människors lika värde.

Vänner,

Blockpolitiken är en bromskloss för Sverige.
Jag söker bredare samarbeten för Sveriges bästa.
Det har jag gjort från dag 1.
Inte för att lägga sordin på debatten.
Den ska vara hård.
Inte för att tona ner de ideologiska motsättningarna.
De är stora – kanske större än någonsin.

Men när det verkligen gäller så är jag beredd att förhandla och göra det som är långsiktigt bäst för Sverige.

Min inställning är att blockpolitiken är skadlig för landet.
Sveriges väg framåt stavas samarbete.

Därför är den breda energiöverenskommelse ett styrkebesked. Vi har för första gången i Sveriges historia en bred, blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken.
Vi skapar de långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin som efterfrågats i decennier.

Överenskommelsen läggs nu till raden av blocköverskridande överenskommelser som gjorts under mandatperioden:

Om försvaret av vårt land,
om terrorismbekämpning,
de militära insatserna i Mali och Irak,
om mer restriktiva regler för svensk-vapenexport,
om migrationen,
amorteringskrav för bolån,
elcertifikat,
ett nytt klimatpolitiskt ramverk,
om betyg i skolan,
en mer jämställd föräldraförsäkring
och vårdnadsbidragets avskaffande.

Vi ökar också samarbetet med forskare, civilsamhället och inte minst med er, arbetsmarknadens parter. Vi har nyligen tillsammans presenterat fem strategiska samverkansprogram för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Så ska vi fortsätta.
Vi ska fortsätta utveckla arbetsmarknadspolitiken,
vi ska fortsätta skapa aktiv näringspolitik
och vi ska fortsätta förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö.
Och det gör vi med kraften i hela vår facklig-politiska samverkan.

Samarbete, det är att ta ansvar för Sverige.
Snacka om svenska värderingar!

***

Färdriktningen är ökad jämlikhet och social rättvisa.
Den som påstår att detta inte behövs
– åk till en av villaförorterna,
där de flesta barnen har en härlig sommar att se fram emot,
någon ska på språkresa, någon annan på utlandssemester, kanske på något läger och vara någon vecka hos mormor och morfar i skärgården. Så ska det vara.

Men jämför med det sommarlov som väntar många barn i de områden där flest fattiga bor.
Där det nu rapporteras om stenkastning och bilbränder.

Det är två olika världar. Och i det gapet växer otryggheten och ofriheten. Där hotas framtidstron och hela tilliten i samhället. Det har tillåtits växa alldeles för länge.

Därför kommer regeringen starta ett brett och gediget reformprogram för att lyfta socialt utsatta områden.
Arbetet kommer att ske på fem områden.

Det är för det första att knäcka brottsligheten,
för det andra att bryta långtidsarbetslösheten,
för det tredje att lyfta skolorna och elevernas resultat,
för det fjärde att stärka samhällservicen
och bekämpa trångboddheten,
och slutligen att stödja civilsamhället
och arbetet för demokratiska värderingar.

Vi kommer göra detta tillsammans med myndigheter, kommuner och föreningsliv. Så brett det bara går.

Vi ska bygga Sverige starkt i grunden
genom ett mer solidariskt samhälle
som ger möjlighet för fria och jämlika människor.
Välkomna till samhällsbygget!

***

Vänner,
Vi har goda förutsättningar
att ta itu med de utmaningar som ligger framför oss.
Svensk ekonomi växer på bred front.

Exporten växer, investeringarna ökar och konsumtionen stiger. Tillväxten är bland de högsta i Europa,
högre än i Tyskland och i USA.
110 000 fler människor jobbar sedan valet.
Vi slår sysselsättningsrekord!

Det här är en otrolig ekonomisk kraft. Och den ska gå till att fortsätta pressa tillbaka arbetslösheten, och investera i Sverige.

Vi ska använda den starka ekonomin
till att bygga en ännu starkare samhällsgemenskap.

***

”Mät aldrig bergets höjd förrän du nått toppen.
Då skall du se hur lågt det var.”

Så skriver Dag Hammarskjöld.

Vårt mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.
Det är ett tufft mål och det ligger fast.

Kritikerna säger att det inte går.
De har fullt upp med att mäta berget.

Men vi har börjat marschen uppåt.
Vi gör nu de framtidsinvesteringar som skapar jobb på kort sikt – och på lång sikt global konkurrenskraft.

Ta till exempel bostadsinvesteringarna. De är de högsta på över 20 år. Och vi har redan rekordtakt i byggandet. Prognosen i år är att 57 000 nya bostäder kommer att påbörjas.

Vad händer då? Utöver det självklara att det blir lättare att få en bostad, det går att flytta till ett nytt jobb eller för att plugga. Jo, det skapas jobb. I bygg- och anläggningssektorn.
Bland arkitekter, konstruktörer och ingenjörer.

Men det blir också jobb i företagen som tillverkar elkablar, vattenkranar, fönster, trägolv och köksluckor.

Till exempel på FM Mattssons anläggning i Mora,
hos värmepumpstillverkaren Thermia i Arvika
eller på spikfabriken i Gunnebo.

Sen ska det ju flyttas in också.
Då kan det bli jobb också hos svenska företag som gör den nya soffan eller mattan, kaklet och gardinerna, hos de som säljer möblerna, och i småföretagen som städar eller sköter flytten.

Och vad händer när människor får jobb? Ja, det där kan ni. Människor växer med uppgiften,
de får lön och det blir skatteintäkter, en god spiral.

Så skapas jobb när vi investerar i samhällsbygget
i stället för att sänka skatter.

Så fungerar modern socialdemokratisk jobbpolitik.
Den letar inte ursäkter på vad som INTE går.
Vi letar inte efter en enda mirakellösning.
Steg för steg bestiger vi berget.

***

Och för att människor ska vara redo att ta de jobb som växer fram satsar vi stort på utbildning och kompetens.

Vi har inlett ett kunskapslyft som ger 50 000 nya utbildningsmöjligheter varje år.
Vi inför ett studiestartstöd för den med kort utbildning
som varit arbetslös länge.

Och vi genomför 90-dagarsgarantin så att alla arbetslösa unga får rätt till arbete eller studier inom 90 dagar.
Det är vårt budskap till Sveriges unga.

Ni behövs – arbete är grunden.
Så utvecklar vi den svenska modellen.

***

Sverige har en god tillväxt och över 100 000 lediga.
Ändå är över 350 000 människor fortfarande arbetslösa.
Och förra årets många asylsökande gör jobbmålet svårare att nå. Det ska vi ärliga med. Men tro inte för en sekund att jag tänker backa från målet.

Utmaningen är stor men jag ser också möjligheter.
Vi har till exempel 117 bristyrken i Sverige.

Yrke för yrke skapar vi nu – tillsammans med er och arbetsgivarna snabbspår.
De som redan har yrkeskunskaper ska in i bristyrken.
Vi snabbar på valideringen.
Vi skapar många nya utbildningsmöjligheter
för att korta vägen till jobb.

En liten grupp nyanlända och långtidsarbetslösa har och kommer att ha svårt att konkurrera på svensk arbetsmarknad.
De är äldre med kort utbildning.

Det är ingen stor grupp – omkring 30 000 finns i etableringsuppdraget fram till 2018.

Men för dem krävs särskilda åtgärder – av många.
Ska Sverige hålla ihop så måste vi hjälpas åt.

Vi förenklar därför anställningsstöden.
Vi skapar moderna beredskapsjobb i staten och kortare yrkesutbildningar som inte kräver förkunskaper.
Och jag har också gett näringsminister Mikael Damberg i uppdrag att se hur också näringslivets kan bidra.

Vi kan kalla det enkla jobb, subventionerade anställningar, plusjobb eller beredskapsjobb, för mig är inte etiketten viktig, utan resultatet. Alla som kan jobba ska jobba.

Det handlar ytterst om friheten i en egen försörjning,
känslan av att få bidra och vara en del av samhället.
Därför står det full sysselsättning
på arbetarrörelsens finaste fanor.
Men det ska vara schyssta villkor
och kollektivavtalsenliga löner.

Mot detta står högerns förslag om att sänka lönerna.
Det är och förblir ett riktigt dåligt förslag.
Det vet ni om några, det går inte att isolera löner.
Det blir en allmän press nedåt på både löner och villkor
som drabbar inte minst era medlemmar.

Och bevare oss väl från politiker som står i riksdagen och sätter löner. Det skulle knäcka hela den svenska lönebildningen.

Det ska löna sig att arbeta och du ska kunna leva på din lön.

Och det säger jag som ett löfte: Vi socialdemokrater kommer aldrig att acceptera statligt satta fattiglöner.

***

Men konkurrenskraft för framtiden, det byggs med kunskap.
Vi har sjösatt investeringar på 8 miljarder årligen till Sveriges skolor.

Det ger nu tusentals fler lärare,
högre lärarlöner,
minskade grupper i förskola och fritids,
fler tidiga insatser,
och större statligt ansvar för en jämlik skola.

Skolan är nyckeln till frihet.
Som strykerskan Anna Söderberg en gång sa till Ellen Key:

”Det är inte era pengar vi avundas er överklasskvinnor.
Det är er kunskap”.

Bildning och kunskap är varje barns verktyg för att forma det liv de vill leva. Och nyckeln till framtida svenska framgångar. Mycket återstår innan skolan blir den klarast lysande stjärnan
i den svenska modellen.

Men det är dit vi ska.

***

Och i samhällsbygget ingår 10 nya välfärdsmiljarder årligen
för fler anställda i välfärden.

Tillsammans med tidigare investeringar
möjliggör det för fler än 30 000 anställda inom välfärden.

Och nu föreslår vi att det ska bli obligatoriskt att ställa krav på villkor enligt kollektivavtal vid offentlig upphandling. Offentliga medel ska inte användas för att pressa arbetsvillkor och dumpa löner.

Sist men inte minst, vi stärker trygghetsförsäkringarna genom att höja taket i arbetslöshetsförsäkringen och ta bort stupstocken i sjukförsäkringen. Omställningen på arbetsmarknaden ska underlättas. Sjuka ska inte bli fattigare. Det viktiga är att de blir friska.

I höst, då står nästa strid om den svenska modellen. Då handlar det om vinstjakt och marknadskrafter i välfärden. Ska våra gemensamma skattemedel gå till barnens skola, till de äldres vård och omsorg – eller ska företag kunna dra ner på kvalitet och personal för att göra vinst? Ska vi ha vård efter behov - eller efter plånbok?

Den fajten tar vi i höst.

Uppdaterades senast: