Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Tal vid omval - Partikongressen 2017

Statsminister Stefan Löfven Tal vid omval som partiordförande den 9 april 2017.

Observera att det talade ordet gäller.

Vänner,
i fredags eftermiddag var det många som ringde sina nära och kära, i oro och förtvivlan. Många mötte rösterna de kände igen: Barn, familj, älskade. ”Hej kära bror!”, ”Hej mamma!”.
Några fick söka efter sina anhöriga på sjukhusen. Några kommer aldrig att få höra sina älskades röster igen.
Men i fredags var det också många i Sverige som gav svar. Som sa: Jag finns här, om du behöver det! Om någon saknar mat, så har jag! Om någon behöver rum för natten, kom till oss! Du är inte ensam!
Jag är så stolt över så många i Sverige. Som statsminister – och som svensk. Ni har visat Sveriges sanna ansikte. Det är en stolthet att ha er som landsmän.
* * *
Och om någon undrar över modet hos den svenska polisen, så gav de besked.
Vi är många som sett bilderna på poliser som springer, orädda i osäkert läge, för att kunna bistå så fort som möjligt. Vi har sett brandmän, ambulanspersonal, civila hjältar, som klivit fram, som gjort sitt, som kommer veta att när ni prövades – så stod ni pall. Det är en stolthet ni kommer kunna bära med er för resten av ert liv.
* * *
Nu väcks frågan: Hur kommer detta påverka Sverige på sikt? Vad gör det med vårt samhälle?
När vi ser terrorismens vanvettiga mördande. Men också gängmorden, kylan, råheten, de stora sociala klyftorna. Och i vår omvärld: Krig, förföljelse, förtryck.
Vad blir det då som vi får gemensamt? Rädsla. Oro. Minskad tillit.
Vänner, detta är grunden i vår uppgift, som socialdemokrater och svenskar, under denna kongress – och detta decennium.
Vi är här för att svara upp mot den oron. Vi är här, för att vi vill att det gemensamma ska präglas av det motsatta: Beslutsamhet. Tillit. Framtidstro. Vi är här, för att skapa trygghet i en ny tid.


* * *

Först och främst måste det blocköverskridande arbetet mot terrorismen fortsätta.
Detta är en nationell uppgift, som ska stå över allt annat. I december 2015 slöt vi den första blocköverskridande överenskommelsen mot terrorism, med hårdare tag mot terrorns finansiering och stärkt insatsförmåga under terrorattentat.
Vi har ökat Säpos resurser, slagit ned mot missbruket av svenska pass, och infört särskilt straffansvar för terrorismresor och mottagande av terrorismutbildning.
Vi kommer nu att bjuda in de partier som var med och genomförde den nationella strategin mot terrorism för att ta det arbetet vidare.
Vi behöver fortsätta att förebygga, försvåra och förhindra terrorismen med alla medel i vår makt. Vi ska jaga dessa mördare med den samlade kraften av den svenska demokratin.

* * *

I samma breda enighet, ska vi bygga upp Sveriges totalförsvar.
Jag har mött många försvarsanställda här hemma, jag har övernattat med dem i Erbil, där de bistår Peshmerga i kampen mot Daesh, och tackat dem personligen i Mazar-e Sharif under försvaret mot talibanerna.
Det är kvinnor och män som har svarat, när Sverige kallat.
Men de behöver bli fler. Därför anställer vi fler soldater och återinför värnplikten. Som militärt alliansfritt land, ska vi alltid kunna freda vårt territorium.
Då behöver nya generationer vara redo att kliva fram – redo att försvara Sverige.

* * *

Vi behöver också skapa gemensam säkerhet tillsammans med andra. Sveriges insatser för dialog i utlandet, och att hitta gemensamma lösningar tillsammans med andra länder, skapar större säkerhet här hemma.
Nu vacklar många om EU:s framtid. Men vi vet att EU måste vara en stark kraft i en orolig tid.
En kraft som agerar enat mot terrorismen. En kraft som står upp mot Rysslands aggression mot Ukraina och illegala annektering av Krim, och mot Syriens avskyvärda övergrepp och gasattacker på sitt eget folk. En kraft som attackerar det enorma säkerhetshot som klimatförändringarna innebär.
Detta arbete ska Sverige vara med och leda. När andra vacklar, ska vi kliva fram.

* * *

Nu stärker vi också den svenska polisen. För att kunna möta terror, men också gängbrottslighet och vardagsbrott.
Vi har ökat resurserna till polisen med 2,7 miljarder, vi har fördubblat antalet platser på polisutbildningen på bara ett år, och vi kommer göra mer för polisen framöver.
Och den som attackerar blåljuspersonal, om det så är polis, brandkår eller ambulans, ska få ett hårt och kännbart straff. Ingen ska attackera samhällets hjältar och komma undan med det!

* * *

Nu börjar också arbetet med att rensa bort vapnen från gatorna.
Vi fördubblar minimistraffet för grova vapenbrott, och kommer ta bort straffnedsättningarna för unga vuxna som gjort sig skyldiga till grova brott upprepade gånger. Vi stryper gängens intäkter, och drar in deras resurser och ägodelar.
Gängledare ska inte sitta i lyxbilar – de ska sitta i fängelse.

* * *

Men vi behöver också arbeta förebyggande. De ungdomar som misstänks för brott ska lagföras snabbare. Därför vill vi inrätta särskilda jourdomstolar – så att samhället reagerar omedelbart om de börjar begå brott. Och vi lanserar det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år, så att färre lockas in i brott – och fler kan lämna.
Det ska varje brottsling veta: Agerar du mot samhället och vår gemenskap, då jagar vi dig med allt vi har. Men har du sonat dina brott och vill lämna gängen, då ska samhället kliva fram, och få in dig i gemenskapen igen.

* * *

Men polisen säger också: ”Vi klarar det aldrig ensamma.” Och de har rätt!
Vi ska vara hårda mot brott – hårda mot brottens orsaker. Och nu har vi byggt upp en ekonomisk kraft för att göra det möjligt. Vi har fattat svåra men riktiga beslut, och riktat resurserna till att bekämpa arbetslösheten.
Nu är det 150 000 fler som går till jobbet, i det som blivit utsett till världens näst mest innovativa ekonomi.
Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år, den lägsta andelen som lever på bidrag sedan 90-talet, och den högsta sysselsättningsgraden som EU någonsin uppmätt. Och budgetunderskott är vänt till överskott.

Det är hela Sveriges förtjänst. Lärarna som slitit för att höja skolresultaten. Entreprenörerna som vågar satsa. Alla unga som efter ihärdigt sökande kan ringa hem och säga: Jag fick jobbet! Jag börjar på måndag!
Det är ingen regering, ingen politiker, ingen enskild som lyfter Sverige. Det är vi alla!

* * *

Detta gör att det finns en stor ekonomisk styrka, som vi har med oss när vi blickar mot nästa mandatperiod, 2018 till 2022.
Den styrkan ska användas till att sluta klyftor, och förverkliga de löften om frihet vi ställt ut till våra barn. Den ska bli till gemensamma investeringar i människor och miljö, i kunskap och konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.
Vi vill att Sveriges budskap alltid ska vara: Du är inte ensam. Och vårt verktyg är ett samhällsbygge för alla.

* * *

Kampen mot arbetslösheten har varit min drivkraft genom hela mitt fackliga och politiska liv. Utan arbete – intet.
Redan idag finns det 100 000 lediga jobb i Sverige. Det behövs kockar, lastbilschaufförer, undersköterskor, svetsare.
Vi ska nå EU:s lägsta arbetslöshet. Då måste vi nå alla som idag står långt från arbetsmarknaden.
Om det så är människor i socialt utsatta områden, människor som lidit av psykisk ohälsa, människor med funktionsnedsättning som ger nedsatt arbetsförmåga, eller människor som bor i bygder där många jobb försvunnit.
Vi gör inte skillnad på människa och människa. Kan du jobba – ska du jobba.

* * *

Och höga ambitioner kräver stora reformer.
Vi gör nu ett kunskapslyft, som skapar nya utbildningsplatser inte i tusental, utan tiotusental. Vi skapar jobb i hela landet, och investerar 622 miljarder i infrastruktur över 12 år, och ökar underhållet av järnvägen med 47 procent. Vi satsar 6 miljarder på bostadsbyggandet varje år, och vi har nu den högsta byggtakten på flera decennier.
Nu fortsätter vi framåt. Vänner - vi ska frigöra styrkan i hela det här vackra landet.

* * *

Nu måste vi nästintill revolutionera etableringen av nyanlända.
Vi står inför en enorm uppgift.1994, under balkankrigets värsta dagar, sökte 80 000 personer asyl i Sverige. 2015 var det 163 000.
Alla som fått avslag ska återvända hem. Men alla vuxna, arbetsföra som får uppehållstillstånd, de ska gå till jobbet!
Nu kan inte historiska misstag upprepas. Vi ska inte tro att de som flytt över halva världen är svaga och behöver tas om hand. Oftast är det precis tvärtom.
Vi ska ge möjligheterna: Svenskstudier. Praktik. Utbildning till bristyrken. Men vi ska också ställa kraven: Gör dig anställningsbar. Kom dit jobben finns. Gör rätt för dig. Jag tvekar inte på att de är redo att bidra med sin kraft!
Att bryta segregationen och skapa en lyckad etablering är ett utav det kommande decenniets största samhällsuppgifter. Men vänner, i Sverige vacklar vi inte inför stora uppgifter. Vi axlar dem.

* * *

I detta arbete ska vi aldrig tumma på våra värderingar.
Jag vill att varje ung kvinna som växer upp i Sverige, ska kunna studera och kliva in på vilken arbetsplats hon vill, rakryggad, stolt, självklar, fri från klassförakt eller hedersförtryck, och ingen, ingen, ska säga åt henne vad hon inte kan göra!
Jag vill att alla barn ska ha rätt till en skola fri från religiösa inslag, och ingen ska någonsin tvingas att bära slöja mot sin vilja.
Jag vill att alla arbetsföra kvinnor ska arbeta, oavsett var de kommer ifrån. Det är en fråga om rätt och plikt – men också om feminism.
Ett jobb är vägen in i samhället, det förbättrar svenskan för den som saknar det, och ger ekonomiska möjligheter att göra sina egna val i livet.
Det är en frihet. Och i Sverige ska kvinnor och män ha lika rättigheter, och samma friheter. Punkt slut.

* * *

Men ska vi klara etableringen, då måste vi också dela på ansvaret för flyktingmottagande i hela EU.
Det är bara genom EU vi kan skapa ett långsiktigt hållbart flyktingmottagande. Sverige ska aldrig tillbaka till situationen vi var i under flyktingkrisen. Aldrig.

Vår temporära lagstiftning har haft effekt. Färre söker sig till Sverige – och fler till andra länder. Och de lagar vi lägger fast framöver, kommer inte kunna skilja sig nämnvärt från övriga EU.
EU måste komma framåt – tillsammans. 27 länder gemensamt kommer alltid kunna göra mer för flyktingar, än några få enskilda länder.
I den första linjen, med starkare insatser för att människor över huvud taget inte tvingas fly, och för att ge människovärdig flyktinghjälp i krisernas närhet. Oden andra linjen, med ett gemensamt asylsystem, där ansvaret inte lämpas över på några få, utan delas av alla. Annars ska EU-pengar dras in.
Gör din plikt – kräv din rätt. Det står vi för, i Sverige – i Europa.

* * *

Men vänner, ska vi skapa trygghet i en ny tid, då måste alla kunna veta med säkerhet att välfärden finns där för dem, när de behöver den. Det kommer att kräva massiva rekryteringar i välfärden under de kommande åren.
Vi har redan satsat 30 miljarder för att stärka Sveriges välfärd. Sveriges Kommuner och Landsting rapporterar att vi fått 52 000 fler heltidsanställda på bara två år. Men det räcker inte.
Bara under nästa mandatperiod behöver det byggas upp mot 800 nya förskolor, 300 nya grundskolor, och 135 nya gymnasieskolor. Och de ska bemannas! Med lärare som har kraften och mandatet att få bort mobbing och mobilspelande, och sätta fullt fokus på kunskap och bildning.
Jag vägrar lämna en enda unge i en stökig klass eller förfallen skola. Kunskap är makt – och den makten ska delas av alla!

* * *

Flera lever också allt längre. Det är fantastiskt – men då behöver vi en vård och omsorg som är lika fantastiskt bra på att behandla cancer, demens, multidiagnoser.
Vi behöver en mer jämlik sjukvård, som fungerar oavsett var du bor, med cancervård och specialistvård som kommer in direkt när du behöver den. Vi behöver sjuksköterskor, läkare, specialister, som finns där om du får det där fruktansvärda samtalet, och livet vänder. Vi behöver rekrytera omsorgspersonal, som ger hjälp med vardagsbestyren, och det vore inte fel om det fanns tid för ett hjärtligt samtal över fikat.
Vänner, därför ska vi anställa tiotusental efter tiotusental av nya kvinnor och män i välfärden under den kommande mandatperioden. Det är ekonomiskt möjligt, det leder oss mot EU:s lägsta arbetslöshet, och det skapar trygghet i en ny tid.

* * *

Den 16 februari i år sände jag också mina varma gratulationer till vår partivän Stina Sjölin, som firade sin 100-årsdag på Knutsgårdens Servicehus utanför Sundsvall.
Jag känner ofta en så stor tacksamhet, till de som gått före, till Stina och hennes generation. De är de som gjort att jag har haft ett så fantastiskt liv. De förtjänar respekt, och en större ekonomisk trygghet. Det är inte snällhet – det är vårt moraliska ansvar.
Vi har börjat leverera: Bättre bostadstillägg. Billigare tandvård. Gratis primärvård för de äldsta. Och vi har sänkt, och fortsätter sänka, skatten för sammanlagt 1,7 miljoner pensionärer.
Vi ska fortsätta förstärka ekonomin för de pensionärer som har det tuffast, och vi ger oss inte förrän lön och pension beskattas lika.

* * *

Men vänner, det mest grundläggande i vårt samhällsbygge kommer alltid vara försvaret av demokratin.
Terror i vår närhet har begåtts både av religiösa fundamentalister, och politiska extremister. Vi ser nu hur hatiska krafter försöker påverka det demokratiska samtalet. De hotar politiker, journalister, kulturpersonligheter och folk som försöker göra sin röst hörda, och försöker skrämma dem till tystnad.
Och det här är inget oskyldigt, inga barnsjukdomar för sociala medier som växer bort av sig självt. Fråga de som utsätts för våld och brandattentat. Fråga familjerna i Umeås judiska förening. Fråga alla dem som sörjer de 77 som dödades i Oslo och på Utöya. Det här är allvar! Demokratin måste försvaras!

* * *

Vi har alla en plikt. Att försöka förstå varandra, och ta ansvar för vår egen ton. Och att alltid, alltid reagera mot kränkningar vi ser, att helt enkelt behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Vägra tolerera det som är vedervärdigt. Stå emot! Säg ifrån! Låt ingen trampa på människovärdet!

* * *

Vänner, detta är det samhällsbygge jag ser framför mig under de kommande åren. Vi ska se till att det gemensamma i Sverige blir orons motsats: Trygghet. Tillit. Hopp. Då måste alla som kan jobba också jobba. Då behöver vi fler poliser och försvarsanställda, som är redo att försvara svensk säkerhet. Då behöver vi fler lärare, sjuksköterskor och äldreomsorgspersonal. Fler bostäder. Fler bibliotek. Fler vägar och järnvägar.
Sverige ska stärkas. Demokratin försvaras. Framtidstron säkras, för nästa generation, och för nästa!

* * *

Vi vet bara två saker om det som komma skall:
Att framtiden kommer se annorlunda ut. Och att vi har möjligheten att förändra den.
Därför har jag också en sista, enkel uppmaning, till alla er som lyssnar där hemma:
Kliv fram! Kliv fram! Jag vägrar se på demokratin som ett system, där förtroendevalda ska producera politik, och medborgare konsumera. Du är så mycket mer än din röstsedel!
Vi kan bara göra det tillsammans! Vi måste alla bidra till Sveriges starkaste budskap: Du är inte ensam!
Så gör din plikt, mot samhället – och mot dig själv. Låt inte ditt samhälle kuvas av religiösa och politiska extremister, stå upp för de värderingar du tror på!
Och i framtiden kan du säga till dina barn och barnbarn: Jag klev fram. Jag gjorde mitt. Jag var med, och skapade trygghet i en ny tid!

Uppdaterades senast: